Panaghoy sa Adbiento

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ng may-akda, oras ng pagninilay sa kapilya ng mga teologo, ICMAS, Oktubre 2020.
O Diyos na mahabagin
Ako sana’y Iyong dinggin
Sabi mo ikaw ay darating
Bakit parang ako’y
Iyong iniwan, nakabinbin?
Katulad ng mang-aawit 
araw gabi ako tumatangis
ninanamnam mga salita mong matamis
sa paglipas pumapait dahil 
sa mga butil ng luhang walang tigil.
Kay dilim ng aking paningin
sana mga ito ay pangitain
sa isang panaginip
na ibig ko nang magising
sana ikaw Panginoon aking kapiling.
Larawan kuha ng may-akda, takip-silim sa Silang, Cavite noong 20 Setyembre 2020.
Ano pa nga ba dapat kong gawin
upang huwag maging mainipin
sinasarili mga daing at hinaing 
sa Iyo lamang sinasabi
waring ako'y napakagaling.
Pumarito ka na, Panginoon
iyong madaliin; punitin yaring tabing
ako’y iyong dukwangin
at sagipin mula sa mga ngipin
at pangil pinalalala nitong Covid-19!
Kung minsan mas mainam pa rin
pananahimik at pakikinig
sa panaghoy at alalahanin 
ng sino mang mayroong tiisin
dahil maging ang Panginoon, nananahimik din.
Larawan kuha ng may-akda, takip-silim sa likod ng parokya, Hulyo 2020.
Sana aming mapagtantong totoo
sa gitna ng lahat ng ito
narito ka Panginoong Jesu-Kristo
naunang dumating, upang lahat
ay tiisin at batahin para sa amin.
Kung tutuusin lila ang kulay
nitong Adbiento upang ilahad
pag-aagawan ng liwanag at kadiliman
tanda ng Iyong pagdating,
nagkukubli ng tahimik doon sa sulok na madilim.
Itulot po Ninyo, Panginoon
na huwag kaming mainipin
manatiling gising at matiyagang manalangin
mamunga ng mabubuting gawain
upang sa pagtingin, ikaw masilayan namin! 
Larawan kuha ng may-akda, tabernakulo ng parokya, Panahon ng Adbiento 2020.

Panalangin sa mga ginigipit

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan Bautista, Ika-29 ng Agosto 2020
Ama naming mahabagin,
ngayong ginugunita namin 
pagpapakasakit ni San Juan Bautista, 
Inyo sanang dinggin aming panalangin
para sa maraming kapatid namin na ginigipit, iniipit;
ang iba sa kanila ay nakapiit
marami ang lugmok sa pait at sakit na sinapit
mula sa mga makabagong Herodes at Herodias
na prinsipyo at pagkatao, ipinagpalit sa ginto.
Inyong patatagin paninindigan sa katotohanan 
katulad ni San Juan Bautista
upang ipagpatuloy pakikipaglaban 
nasaid man ang kabuhayan
at tanging pinanghahawakan 
dangal ng katauhan.
Ikaw lamang Panginoon
ang nakaaalam ng higit na mainam
kami ay Iyong turuan at tulungan
katulad ni San Juan loob mo ay masundan
kami ma'y maging palatandaan
ng Iyong kapanatilihan sa gitna ng mga 
pag-uusig at kahirapan.
Amen.

*Mga larawan sa itaas: una ang painting ni Caravaggio ng pagpupugot sa ulo ni Juan Bautista mula sa wikimedia.org; biktima ng tokhang mula sa Philippine Daily Inquirer; umiiyak na empleyado ng ABS-CBN mula sa Reuters.org; at mga locally stranded individuals sa ilalim ng flyover malapit sa NAIA kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News.

Pitumpung alagad… nino?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-15 ng Hulyo 2020
Sa gitna nitong mga balita
sa garapal at walang kahihiyang
ginawa ng pitumpung mambabatas
na nagkait ng prangkisa sa Kapamilya
aking naalala sa Banal na Bibliya
kuwento ni San Lucas na ebanghelista
nang ang Panginoong Hesus humirang noon 
pitumpung alagad o pitumput-dalawa 
na sinugo Niya ng dala-dalawa 
sa bawat pook at bayan na patutunguhan Niya.
Sinabi Niya sa kanila
"Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti
ang mga manggagawa... Humayo kayo!
Sinusugo ko kayong parang mga kordero
sa gitna ng mga asong-gubat.
Huwag na kayong magdala ng lukbutan,
supot, o panyapak.  Huwag na kayong titigil
sa daan upang makipagbatian kaninuman.
Pagpasok ninyo sa alinmang bahay,
batiin ninyo ng kapayapaan;
Manatili kayo sa inyong tinutuluyan, 
huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay.
Pagalingin ang mga may karamdaman
sa bawat bayan na inyong pupuntahan 
mga taumbayan ay sabihang nalalapit na 
ang paghahari ng Diyos sa tanan." 
Inyong tingnan sa Banal na Kasulatan
ito ay malalaman, matatagpuan sa Lucas 10:1-12
kahanga-hangang misyon ng pitumpung alagad
ng ating Panginoon noong unang panahon
hatid sa tao pag-asa at pag-ahon;
inyong tingnan ngayon mga pahayagan
pakinggan mga balita ng labis na kasamaan
kawalan ng kahihiyan ni pakundangan
nitong pitumpung nilalang 
turing sa sarili at mga kasamahan "kagalang-galang"?
Sila ma'y pinahayo, sinugo
ng pinapanginoon nilang Poncio Pilato
asal nila masahol pa sa asong-gubat
kaayusan at kapayapaan tinapakan
at niyurakan ng kanilang kapalaluan;
sa bawat halalan pangako paglilingkuran
nasasakupan agad namang tinatalikuran
palipat-lipat ng kakampihan kung saan makikinabang 
sa sama-samang pagsamsam sa kaban ng bayan;
kunwari'y mabuti ang kalooban 
kaban-kabang bigas pinamimigay
milyung-milyong kapalit naman ang dinudugas;
kunwari'y malasakit para sa may-sakit
pakilala sa lahat ay kuya na tila kapamilya
pati turo ng Diyos sinasalaula
manang mana sa kanyang ama.
Sa pagsusugo ni Hesus sa pitumpung alagad Niya
binigay din Kanyang babala 
Araw ng Paghuhukom malapit na;
kaya sana itong pitumpung kongresista 
pati na kanilang mga kasama
mabatid ang usapin ay hindi lang prangkisa
kungdi kanilang pagmamalabis;
huwag ninyong punuin ang salop
dahil ang Diyos Siyang kakalos
at baka sapitin ninyo ay kalunus-lunos.

Panaghoy sa COVID-19

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-06 ng Mayo 2020

Photo by icon0.com on Pexels.com
Nalimot ko na bilang 
ng mga araw at buwan
mula nang simulan 
lockdown upang mapigilan
pagkalat ng pandemyang COVID-19.
Madaling tanggapin 
mahirap pasanin mga tiisin
ngunit ngayon pakiwari ko
hindi na maaring palampasin
kadilimang bumabalot sa atin.
Kay hirap isipin
sa napakaraming alalahanin
at mga suliranin hinaharap natin
bakit sa panahong ito mayroon pa rin
mga tao lihis ang mga isipan at damdamin?
Dahil sa COVID-19 nabuking ugali natin
panlalamang sa kapwa gawi pa rin
karahasan pinaiiral nang ang ilan ay 
makatangan ng kaunting kapangyarihan
hirap na taumbayan, pinagmamalupitan.
Batid namin Panginoon
marami naming kasalanan
noon magpasahanggang ngayon
kami'y baon na baon
tila hindi na makakaahon.
Kagagawan namin ang lahat ng ito
mga lilo na pulitiko binoboto
sa halaga ng ilang daang piso
habang wala namang ibang tumakbo
na matino at mabuting pagkatao.
Marami sa amin 
nahirati na sa dilim
ngunit mas marami ang ibig ay dilim
dahil doon kanilang naililihim
mga gawa nilang marumi at karimarimarim.
Hanggang kailan kami, Panginoon
magkikimkim nitong aming damdamin
saloobin nami'y nasasaktan 
sa mga patuloy nilang kabuktutan
pati iyong Dakilang Ngalan nilalapastangan!
Larawan mula sa Reddit.com
Buksan mo Panginoon
aming mga paningin
huwag nang hayaang bulagin
ng mga sinungaling
mayroong mga dilang matatalim.
Dinggin mo Panginoon
aming panaghoy
para kaming tuyong kahoy
naluoy, 
binaboy at tinaboy.
Ibangon kami, O Panginoon
manindigan para sa katotohanan
ipaglaban kahalagahan ng buhay
malayang makapaghayag
saloobin tulad ng sa nililiyag.
Sa amin ika'y mahabag
Panginoong Diyos naming butihin
itong aming hapis at pait
iyo sanang patamisin
upang ika'y aming hanapin at sundin!
Larawan mula sa Varsitarian ng UST.

Prayer in darkness

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul, Wednesday, Easter Week-IV, 06 May 2020

Acts of the Apostles 12:24-13:5 ><)))*> + ><)))*> + ><)))*> John 12:44-50

Photo by icon0.com on Pexels.com

Our lamentations continue, O Lord, as our nation is plunged into deeper and disturbing darkness. How can all kinds of darkness fall upon us in this administration? First, they found death as solution to many problems. And then came all their lies and fake news.

Not to mention their diplomatic ties with a godless government that has been dishonest from the very beginning regarding this pandemic.

They themselves have chosen to be in darkness at the very start of the COVID-19 pandemic who would rather pass blame and wash hands for every confusion in implementing the quarantine.

And, now comes their most serious attack to light, in shutting down a beacon of light of news and information.

The more we cry out to you, O dear Jesus, please come to us now. Quickly. And save us!

Jesus cried out and said, “Whoever believes in me believes not only in me but also in the one who sent me, and whoever sees me sees the one who sent me. I came into the world as light, so that everyone who believes in me might not remain in darkness.”

John 12:44-46

We pray for those in government, in this administration who’s leader had blasphemed your Most Holy Name not only once or twice for the grace of enlightenment and decency from the Holy Spirit.

We pray like your early church for the Holy Spirit to set aside just one or two good souls in this government – if there are still any – to be sent to bring enlightenment to this administration who thrives on lies and malice along with their minions and supporters.

Have mercy on us, Lord, have mercy.

Hear our cries and our pleas, O Lord of justice.

Show us your path of holiness amid this time of darkness and evil. Amen.

Photo from the Varistarian of UST.

Lamenting in time of quarantine

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 03 May 2020
Photo by author, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan. April 2020.

Against the advice of good friends, I went out to distribute Holy Communion in the streets to some parishioners who have participated in our Sunday Mass early this morning at Facebook Live.

I know the risks involved despite our best efforts in having all the precautionary measures but, what convinced me to go on with it is a beautiful Psalm so appropriate during this quarantine period.

As the deer longs for streams of water, so my soul longs for you, O God.

My being thirsts for God, the living God. When can I go and see the face of God?

Psalm 42:2-3
Photo from Reddit.

Sometime in March, I had some blues when I came across a reflection in one of the blogs I follow that soothed me like a gentle caress from God himself that I began praying Psalm 42 again (https://prodigalthought.net/2020/03/02/lament-in-silence/#comments).

And when our quarantine period was extended for the second time before the end of Holy Week last month, I began praying again Psalm 42 every night for that is when I truly long for God so much, most of the time lamenting to him our situation, my condition of being alone in my rectory.

This is the first time I felt like this, so different from those so-called “desolation” or “dryness” because I could feel God present in my prayers but… he is not “fresh”.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Like the deer longing for streams of water, my soul longs for God too.

Not just like the water we buy from a filling station but exactly what the deer yearns for — fresh water that is refreshingly cool not only on your face but deep into your body when sipped amid the burbling sounds of the spring, babbling through rocks and branches of trees with the loamy aroma of earth adding a dash of freshness in you.

Admittedly, sometimes I wonder if I still know how to pray or if I still pray at all!

I can feel God present but he is like someone stacked there in my mind, in my memory, in my ideas shaped by my years of learning and praying.

What I am longing for is a God so alive, so true not only in me but also in another person.

And that is when I realized, most likely, my parishioners must be longing for God too in the same way — the God we all come to meet and celebrate with every Sunday in our little parish, among the people present who are so alive, so vibrant, so true, so touching.

Our empty church since March due to COVID-19.

Psalm 42 is believed to have been sang by David when he was prevented from coming to the tent of God either during the reign of King Saul who plotted to kill him or during the revolt of his own son Absalom when he was already the king of Israel.

Like David or the psalmist, I miss celebrating Mass with my parishioners.

And maybe it is safe to assume that two or three of my parishioners are also feeling the same way with me and David, saying these to the Lord:

My tears have been my food day and night, as they ask daily, “Where is your God?”

Those times I recall as I pour out my soul,

When I went in procession with the crowd, I went with them to the house of God,

Amid loud cries of thanksgiving, with the multitude keeping festival.

Psalm 42:4-5

If there is one very essential thing this pandemic has brought back to us in our very busy lives, it is most certainly God. And if ever this is one thing people need most in this time of corona virus, it is spiritual guidance and nourishment from God through his priests.

Of course, people can pray and talk to God straight as the Pope had reminded us before Holy Week.

But, human as we are, we always experience God and his love, his kindness, his mercy, his presence among other people who guide us and join us in our spiritual journey. They are special people like friends or relatives or pastors with whom they can be themselves, let off some steam, get some rays of light of hope and encouragement.

And that this is why I try to keep in touch with my parishioners in various ways in this time of corona: even I myself can feel so low and dark despite my prayers and very condition of living right here in the house of God who can still feel alone and desolate, even depressed.

If I – a priest – go through all these uncertainties and doubts this in this time of quarantine, how much more are the people, the beloved sheep of Jesus the Good Shepherd?

Why are you downcast, my soul; why do you groan within me?

Wait for God, whom I shall praise again, my savior and my God.

Psalm 42:6
Photo by Ms. Ria De Vera, 10 April 2020.

After our Mass this morning when we set out to distribute the Holy Communion, there was a little drizzle. It did not last long that I just wore a hat and left my umbrella in the rectory.

There were about 30 people who waited for us to receive Holy Communion, most of them along the main highway that stretched to about 2 kilometers. Some families gathered with a little altar at their front gate while a waited a couple waited in a gas station along our route.

In less than 20 minutes, we have completed our mission and as we headed back to the parish, the rains fell again, this time stronger than before.

My driver commented, “The weather cooperated with us, Father”1

I just nodded my head to him inside his tricycle but deep inside me, I felt joy because God answered my prayer, my lamentations for he was crying too, – for me and his people.

May this lamentation be an answer to your lamentations during this pandemic of COVID-19.

Continue with your lamentations to God our Father for this very act of crying out to him is the working of the Holy Spirit he had sent us through our Lord Christ Jesus. Amen.

Photo by Ms. Ria De Vera, 26 April 2020.

An Easter lamentation

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul, Wednesday in the Octave of Easter, 15 April 2020

Acts of the Apostles 3:1-10 <*(((>< +++ ><)))*> Luke 24:13-35

Dearest Jesus Christ:

It is the Easter Season but the way things are happening in our country today calls us to express our lamentations to you, O Lord.

Come to us, Lord Jesus in this darkest hours of our lives when we feel like joining the two disciples returning to Emmaus to leave everything and go back to our previous life.

Nobody seems to care at all: children are in the streets, adults in massive gatherings, everybody complaining, and worst of all, our leaders cramming at how to address this crisis without any definite plans as they have been lying to us since the beginning.

The only glimmer of hope we find these days are from our frontliners who strive to serve everyone despite the fact they have been taken for granted for so long.

Send us more new leaders – not recycled liars – who can be like Peter and John willing to be your instruments to raise us up again and set us free to stand again for what is true.

Open also our eyes, Lord, to see more of the possibilities available in the midst of the confusions around and within us.

Give us the Spirit of wisdom and encouragement for others losing hope and directions.

Help us to persevere more along with others who have seen and experienced you especially in the breaking of bread. Amen.

Photo by Mr. Raffy Tima of GMA-7 News, March 2020. Used with permission.