My screen this quarantine

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 17 August 2021
Image from Pinterest.

We are almost done with the first week of our third lockdown with nine more days before it is either extended or modified depending on what jumbled letter combinations come out from the magic roulette in the Palace. Either way, hail to all couch potatoes for longer weeks in front of that magic screen!

Thanks for the gift of Netflix in keeping our sanity in this pandemic. And more thanks again Netflix in streaming more television shows lately especially coming from the Philippines.

Forget My Amanda that should have been called My Cars or My Abs or My Hair

One series you should not miss before the end of this Enhanced Community Quarantine (ECQ) is Bagman starring Arjo Atayde.

First released in 2019 as an original series in iWantTFC, Bagman is so unique as a Filipino series because of its fast-paced tempo of less than 30 minutes per episode without the usual Pinoy director’s penchance for intense close up shots on faces of the characters with nothing expected to happen at all.

Everything in the production is superb, especially cinematography and musical scoring as well location sets that are characteristically the hallmarks of every ABS-CBN film undertaking. In fact, Bagman is one perfect reason that ABS-CBN should get back its franchise to operate for helping elevate television and film in the country.

Unlike other socio-political movies where we already know how low and evil is politics in the country, Bagman challenges us for a more personal response in ending this vicious circle of corruption and decadence in our culture and life as a nation.

Kudos to its creators Philip Kind, Lino Cayetano and Shugo Praico who directed the two-season series we hope would still have a final sequel. Their great attention to details with subliminal meanings on the roles and manners of different characters make the viewers “experience” – not just watch – the series done in first-person storytelling with narrations by Atayde himself as a former barber becoming a bagman of the governor. Each episode opens with a disclaimer that it is a work of fiction based on realities we have heard and read.

At its best, Bagman can be described as “totoong-totoo” – very true with its great storyline with characters played out so well by every actor like a thespian, beginning with Atayde and his co-stars that included the resurrected former sex-goddess Ms. Rosanna Roces and former Bagets Ms. Yayo Aguida.

From Twitter.

Personally striking for me as a former smoker and police reporter is Atayde puffing his cigarettes clipped between his middle and ring finger.

So classic, tsong!

They must really have a superb study for Atayde and even everyone, like Mr. Joel Saracho who played a supporting role in a few episodes as a former cobbler turned “assistant” of the evil congressman played by Romnick Sarmenta. A writer himself and a veteran to many great productions on stage and the movies, Saracho brought his usual finesse in the few scenes he was included with great impact.

Bagman teems with many scenes focused on marginalized people forced to make that desperate “kapit sa patalim” due to poverty and exploitation by crooks who come from both the rich and poor alike. Here lies the beauty of the series in teaching everyone without pontificating the need to always choose the right path in life, to be careful of getting stuck into a situation one can no longer get out and cost one’s life or loved ones, or both.

One unforgettable scene for me is that episode focused on Atayde’s father-in-law played by Rolando Inocencio as a Political Science professor telling his class the story how three congressmen died and were held at the gates of heaven by St. Peter for interview. The first two were sent to hell for their sins but the third lawmaker made into heaven after “bribing” St. Peter!

The whole class burst into laughter while Inocencio lamented in a very fatherly manner how deeply ingrained is corruption among us Filipinos until the bell rang and his class dismissed. In a later episode, Inocencio would ask their hostage-taker (Karl Medina) claiming to be his former student how did the third congressman get into heaven to check if he was indeed in his class at the university.

Medina would not give any reply at all to Inocencio who would again lament how every student of his would surely know the answer because he tells the same story in every class he handled. For me as a priest, the scenes that followed reverberated with voices, asking us teachers and educators what have we really done in forming the minds of the young in our schools and parishes when corruption is even getting worst?

Bagman is a timely reminder for us in this time of pandemic of rectifying the excesses of our “old normal way of life” that is so unfair and unjust that many clamor to bring back in the face of the “new normal” that is still far from what is just and true.

One downside for me with Bagman is the excessive use of foul language, one of the worst “new normal” introduced to our society four years before COVID-19 came. The series could have been more effective and compelling minus those p*@#&^_!

See it for yourself. Enjoy and reflect the series.

More power to the people behind Bagman!

From Esquire Philippines.

Pakanin nagugutom, huwag pakialaman nagluluto

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-14 ng Hulyo, 2021
Larawan mula sa inquirer.net, 11 Hulyo 2021.
Isang katatawanan na hindi malilimutan
sa taong 2021 nang pagdiskitahan ng ilan
pagkain ng bayan
patunay na marami sa pamunuan
hindi ramdam pintig ng mamayan
lalo na ang kalam ng tiyan.
Unang katatawanan 
bunsod ng kayabangan nang 
paratangan na ang lugaw 
ay non-essential
pagkaing hindi mahalaga
kaya buong bayan nag-alma.
Heto na naman
mga henyo sa kalakalan
ibig nama'y magtakda ng batayan
sa pagluluto ng mga paboritong ulam ng bayan;
ngunit anumang paliwanag
kanilang sabihin
walang kabuluhang pakinggan
mga pinag-iisip nila'y walang katuturan
patunay lamang na manhid at mga payaso
 mga tao ngayon sa gobyernong ito.
Maari bang itakda ninuman
mga sangkap na ibig malasap,
sarap at linamnam na ibig namnamin
ng bawat kumakain?
Alalahaning hindi lamang laman ng tiyan
ang pagkain kung ating susuriin
inihahain pa nga lang, lasap na natin
diwa at katauhan nagigising
ng maraming alaala at kuwento
ng pagkaing bumusog sa atin.
Suriin bawat kalinangan
nasasalamin sa lutuin at pagkain
dahil doon sa mesa nagsisimula
 lahat ng ating kapatiran at kaisahan:
walang kumakain kasama ang kaaway,
ano mang kasunduan ay may handaang kasabay,
higit sa lahat, sa pagdulog sa hapag
doon nagaganap tunay na pagdadaop-palad
dahil sa tuwing tayo ay mayroong piging,
sarili ang ibinabahagi natin sa anyo ng pagkain at inumin.
Maging ang Panginoong Hesus natin
pinili ay pagkain at piging
upang gamitin tanda ng kapanatilihan
niya sa atin:  kanyang itinatag 
hapag ng Eukaristiya
doon sa mesa ng Banal na Misa.
Tangi niyang tagubilin
tinapay na walang lebadura gagamitin
sa bawat pagdiriwang ng piging
kung saan pinapaging-ganap natin
pagmamahal niya sa atin
nang ihandog sarili bilang ating pagkain.
Kaya, huwag nang pag-isipan
ng mga nagmamagaling
paano lutuin mga paboritong pagkain
bagkus kanilang isipin
paano mapapakain
mga nagugutom na kapatid natin.

Paalala ng Banaba

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Abril 2021
Larawan kuha ng may-akda sa Immaculate Conception School for Boys, Malolos City, 27 Abril 2021.
Tirik noon ang araw 
aking ramdam ang init at alinsangan
sa paradahan ng paaralan, 
nanunuyo lalamunan habang 
tagatak ang pawis, naiinis 
naiinip, kailan aalis
virus ng COVID-19 sa atin;
kaya hanggang sa gitna ng init
sumasagitsit sa isip at kamalayan
paghihirap nating pinagdaraanan
nang ako'y maginhawahan sa malamig na lilim
ng nakayungayong mga dahon at sanga ng Banaba;
sa aking paglingon patingala
ako ay namangha at nabighani
mga lilang bulaklak namumukadkad
handog ay kagalakan at kapahingahan.
Luminga-linga pa ako sa kapaligiran
saka lamang napagmasdan
isa pang puno ng Banaba nalampasan
hitik sa mga bulaklak niyang lila
naroon din sa bukana ng paaralan
nagpaparamdam ng mahalagang aral
matutunan sa pandemyang pinagdaraanan:
kung kailan kainitan,
walang patak ng ulan
saka ipinagyayabang nitong Banaba
angking kagandahan at kabutihan
maging kahusayan dapat nating tularan
sa panahon ng kagipitan, doon lumalabas
tunay nating kulay -
ikaw ba'y matamlay at mapusyaw
at hindi makagalaw?
Alalahanin pangangaral ni Hesus nating mahal,
"At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit?
Isipin ninyo kung paanong sumisibol
mga bulaklak sa parang, hindi nagpapagal
ni humahabi man; maging si Solomon
sa kanyang karangyaan hindi naramtan
ng gayong karinglan!
Kaya't huwag kayong mabalisa
sa inyong kakanin, iinumin o daramtin."
Madaling sabihin, mahirap gawin
lalo na sa marami sa atin sapin-sapin
suson-suson mga paghamon sa buhay
ngunit sa puno ng Banaba naroon
ating tugon:  magpakatatag sa pagkabaon sa lupa
paglipas ng taon uusbong mga dahon at bulaklak
dulot nitong bunga lunas sa maraming sakit at karamdaman.
Larawan kuha ng may-akda sa Immaculate Conception School for Boys, Malolos City, 27 Abril 2021.

Every beautiful thing in community pantry

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 26 April 2021
Patring the lovely lady
behind this community pantry
said it so well "this is not a charity"
but "like a mutual aid of helping each other in need".
All she did was make us see
those in need as a person like you and me
who lives and breathes
but worries and cries alone
creating the spark unknown 
that we started to believe
we can feed the hungry
with whatever we have
if everyone tries to live simply
by seeing everyone's dignity
of not taking anything 
more than what is necessary.
The beauty of every community pantry
more than the food aplenty
is the overflowing of the spirit of humanity;
kindness and tenderness again caressed
everyone who has been stressed 
and depressed not only by the distress
caused by COVID-19 but mostly 
the lack of interest for persons
blinded by personal interests
who thought money as ayuda
will solve the plight and misery 
of the many going sick and hungry.
The humility and simplicity
of every community pantry
are the key to its mystery
when everyone begins to see
the needy as another person with dignity
a brother and a sister, a kin and family
thinking of everybody not just self entirely;
everybody is suffering
but at the community pantry
generosity is overflowing
because everybody is thinking
somebody can be in deeper misery.
There is something holy about the pantry
where everyone goes when hungry
that Patricia has brought out in the community
to remind us we are one big family
a normalcy replaced with greed and apathy
with everybody wanting so many
using manipulation to control even the nation;
pray thee may this community pantry
be the start of a beautiful journey 
to a brighter future for our country
where everyone lives simply and responsibly
not taking what is more than necessary!
Photo from inquirer.net.

Pantry for the body, pantry for the soul

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 22 April 2021
The beauty of this community pantry
that have sprouted all over the country
in just a week exactly
is not found only in the wide variety 
of food to the needy but most of all
for food that enrich so many souls:
kindness and tenderness are aplenty
with everyone considered a family.
It was the Lord Himself 
who gave us the first community pantry 
intended for soul when he said:
"All you who are thirsty,
come to the water!
You who have no money,
come, receive grain and eat;
Come, without paying and without cost,
drink wine and milk!
Why spend your money for what is not bread;
your wages for what fails to satisfy?
Heed me, and you shall eat well,
you shall delight in rich fare.
Come to me heedfully,
listen, that you may have life."
(Isaiah 55:1-3)
What is so amazing now happening in the country
is how those with least to offer
are always the ones with most to share
like that widow praised by Jesus in her poverty
gave her all in the temple treasury:
for the community pantry
there was so much camote
coming from hard pressed farmers
from Paniqui and another load from Mindoro
shared by the child of a Mangyan aged nine
while an elderly man peddling chicharon for a living
asked for two cans of sardines
leaving the pantry with a precious smile of gratitude
with a plenitude of goodwill,
donating two packs of his precious chicharon.
Like manna in the wilderness
the community pantries were heaven-sent;
like the feeding of five-thousand in the wilderness
the community pantries of sharing was the miracle;
like Jesus Christ at the Last Supper,
the community pantries have taught us 
to be the bread ourselves, broken and shared
if only to prove there is enough for everyone's needs.

	

Awit para sa Paminggalang Pampamayanan (Community Pantry)

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Abril 2021
Mula sa Facebook ni Jean Palma noong ika-18 ng Abril 2021 na nilagyan niya ng caption: “All these community pantries in four days, and counting. What a powerful movement.” #CommunityPantry

Tila magpapasko, presko at mahangin ang panahon noong Lunes ng umaga dito sa Pambansang Dambana ng Birhen ng Fatima sa Valenzuela.

Natutuwa ako noon sa napakabuting balita ng paglaganap nitong tinaguriang mga “community pantry” na nagsimula sa kalye Maginhawa sa Quezon City noong a-kinse lang ng Abril. Wala pang isang linggo ay kumalat na sa buong kapuluan ang kilusan na kung isasalin sa ating sariling wika ay “paminggalang pampamayanan”.

Sa mga kagaya ko na inabot ang singko sentimos na de bote ng Cosmos, bago dumating ang pridyider ay paminggalan ang puntahan ng lahat lalo na sa bahay na matanda kung saan nakatira ang mga impo at lola.

At ang turo sa aming mga bata noon, maaring kumuha ng pagkain sa paminggalan pero huwag uubusan ang ibang kasama sa tahanan.

Higit sa lahat, magsabi lagi upang mapalitan o mapunan sakaling mauubusan lalo na ng kape at asukal.

Kaya naman napakagandang makitang muli itong mga paminggalan hindi na sa tahanan kungdi sa lansangan na tila baga bawat pamayanan naging isang malaking pamilya pinamamayanihan ng pagkakapatiran.

Iyon ang pinaka-buod at kahulugan nitong mga paminggalang pampamayanan na siya rin namang ipinahayag ni Bb. Ana Patricia Non: hindi aniya ito pagkakawanggawa o “charity” kungdi pakikipagkapwa-tao o mutual aid upang matulungan ang bawat isang nangangailangan.

Sa Banal na Kasulatan ay ating natunghayan kamakailan paglalarawan ng pamumuhay ng mga unang Kristiyano:

At nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa.

Mga Gawa ng Apostol 2:44-45
Larawan mula sa inquirer.net.

Isinaysay sa atin ni San Lucas ang naturang bahagi sa buhay ng mga unang Kristiyano upang muling mahimok sa atin ang pagkakapatiran, ang magising ating mga kaisipan at kamulatan na sa buhay hindi pinag-uusapan at batayan ang ano mang kakayahang gawin kungdi ang pagkakakilala sa bawat isa bilang ka-patid, ka-dugtong, at ka-putol. Alisin mo ang unlaping “ka”, ika’y patid at putol. Hiwalay at nag-iisa, walang karugtong.

Kapatiran, samahan ng magkakapatid, hindi ng mga gawain.

Kung babalikan natin yung tagpo matapos mag-ayuno at manalangin ang Panginoong Hesus sa ilang, ang unang panunukso sa kanya ng demonyo ay gawin niyang tinapay ang mga bato.

Ganyang-ganyan pa rin ginagawa ng diyablo at kanyang kampon sa ating panahon na ang palaging tanong ay “ano ba ang nagawa mo?” o “mayroon ka bang naambag?”: para sa kanila, pinakamahalaga yung nagagawa kesa makipag-kapwa.

Hindi nila batid na ang sino mang tunay sa pakikipag-kapwa, laging kasabay ang gumawa ng mabuti.

Kaya hindi rin kataka-taka sa kanila na ang mga addict at kriminal ay patayin dahil para sa kanila walang nagagawang mabuti mga ito sa lipunan.


Isang magandang pagkakataon itong pag-usbong 
ng maraming paminggalang pampamayanan 
na muli nating mapagtanto dangal ng bawat tao 
na dapat mahalin at igalang bilang larawan 
at wangis ng Diyos na lumikha sa tanan.

Larawan mula sa Dr. Yanga’s Colleges Inc. sa kanilang “community pantry” sa Bocaue, Bulacan, 20 Abril 2021.

Isang magandang pagkakataon itong pag-usbong ng maraming paminggalang pampamayanan na muli nating mapagtanto dangal ng bawat tao na dapat mahalin at igalang bilang larawan at wangis ng Diyos na lumikha sa tanan.

Inyong pagmasdan, madalas mga taong mapagbilang at mapaghanap ng mga nagawa ay siya ring mga mapanaghili, binibilang mga gawain na tila lahat dapat tumbasan o mayroong kapalit.

At ang pinaka-masaklap, sila din yaong mga wala ring ginagawa, puro salita kaya sila’y katawa-tawa parang sirang plaka katulad ng kanilang pamumula at “red tagging” sa mga nasa likod ng paminggalang pampamayanan o community pantry.

Ayaw nila sa paminggalang pampamayanan dahil doon ang batayan ay pagtuturingan bilang magkakapatid; walang ganid at sakim, nasa isip palagi ang kapwa na maaring mas kawawa kaysa sarili.

Kaya heto ang aking awit na handog sa mga nagpasimuno at nagpapalaganap nitong community pantry.

Kasama na rin ang mga hindi naniniwala, namumula.

At, sumasalaula.

Humuhuni ang ibon
Nagsasayaw sa hangin
At laging masaya
Bakit kaya ang tao may isip at talino
Nalulungkot pa siya

Matutuhan lang ng bawat nilikha
Ang umibig sa tao't daigdig
Lungkot nila'y mapapawi ligaya'y ngingiti

Pagibig at pag-asa
Ang damdaming gigising sa taong mahimbing
Ang tunay na ligaya sa ating puso
Muling magniningning

Ikaw at ako
Hindi man magkalahi
Ay dapat matutong magmahal
Ituring mong tayong lahat ay magkakapatid
(New Minstrels, 1980)

Postscript to Holy Thursday: that non-essential “lugaw” is essential!

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 05 April 2021
“An Essential Holy Thursday Transubstantiation” by artist DengCoy Miel posted on his Facebook, 01 April 2021.

It was a Holy Wednesday when the incident went viral as picked up by network news that evening when the previous night some barangay officials in Muzon, San Jose Del Monte, Bulacan insisted that lugaw is “not essential”, that man can live even without lugaw.

The timing was so perfect being a “Spy Wednesday” or the night of traitors when Judas Iscariot struck a deal with the chief priests to hand them over Jesus for 30 pieces of silver (Mt.26:15).

And so, there were the three barangay officials handing over to their power trip the common lugaw not knowing they have in fact betrayed us Filipinos in their arrogant insistence that lugaw is a non essential food.

The following Holy Thursday, another Judas Iscariot not only betrayed but crucified si lugaw as non-essential without knowing his remark was a self-indictment of this government’s preoccupation with politics, disregard for the people and lack of any definitive plan regarding the year-old pandemic. Trying to sound a smart aleck and clown rolled into one this administration has too much of, his explanations only made him look like the lowest kind of lugaw – rice leftovers boiled in water.

The benighted souls who have denigrated our favorite food have just proven that this pandemic is something we have to see in the light of spirituality and morality, not just a medical and social issue to be addressed.


Any food is always essential because every food signifies a person, has life and sustains life.

Recall that during his Last Supper on the night before he was betrayed, Jesus had chosen the most ordinary but very essential food to be the sign of his loving presence among us until the end of time – the bread. An unleavened bread, to be exact, which was the food taken by the Jews during their exodus from Egypt at the time of Moses.

The bible teems with so many references to the lowly food of bread as something divine with deeper meaning as a sign.

Consider that Jesus was born on a manger which is an open box or a trough for animals like horses and cattle to eat from to signify his being our very food in this life journey. He was born in Bethlehem that literally means “house of bread”; thus, at his last supper, Jesus gave himself to us under the sign of a bread.

In establishing the Sacrament of the Holy Eucharist which St. John Paul II emphasized in 2002 by adding the Mysteries of Light in praying the Rosary, Jesus elevated the meal into the most sublime human activity making our food divine and holy. As a result, the table had become one of the most intimate places in our lives that every time there is a meeting or any gathering, there is always the meal to be shared. I used to tell my students before that every first date is always in a restaurant – if possible a fine dining one – because what matters most is the moment to be shared together by you and your date.

It is always easy to know when couples and parents are not in good terms with each other: they never eat together or during meals, they do not talk or speak to each other. The same is true when people decline our invitations for dinner or party or simple meal: they do not want to be with us. Period. That is why Judas Iscariot had to leave and not finish the Lord’s supper!

See that we never call people as “enemies”: like Jesus Christ, as much as possible we welcome everyone to our table to share meal with us and it is only then when we realize who is our enemy when like Judas, some people stab us in our backs while sharing meal.

When we eat and share food and drinks, we actually share our very selves to our guests and friends. We host parties because we want to share our very selves with our family and friends, to share and be a part of our lives, of our achievements, of our important stages in life. Their coming signify the same willingness to share us their lives too.

Photo by desiringgod.org, April 2019.

The food we share are signs of our bonding, of our relationships, of how we care and respect for one another. It does not really matter what food we share. More often, the most simple and ordinary food are the ones that truly delight us like tuyo. Or lugaw!

How I wish parents today would bring back those days of old when nobody is supposed to waste not even a single grain of rice or any food for that matter because it is from God.

When we were growing up, every meal was the most awaited family time not because of the food but more of the bonding and exchanging of stories. As we age, it has become more truer than ever! That is why we all wish this pandemic would end so we could all eat together as families and friends, is it not?

Any food is always essential because every food signifies a person who has life and sustains life of others.

Every one of us is a companion to each other. From the two Latin words “cum panis” that mean someone you break bread with, a companion is a friend, a fellow traveler who sustains and nourishes you like food in your journey!

In that beautiful story of the road to Emmaus when Jesus appeared to two disciples disappointed with his death and news of his empty tomb on Easter, they recognized him only after he had broken bread but simultaneously disappeared because at the table of the Lord, we also become his Body meant to be shared with everybody.

The recent issue that went viral on whether lugaw is a non-essential or not is a tragic indication of the kind of people we are, of how we categorize persons like food.


There seems to be a direct correlation 
between food and humans:  
when there are plenty of food, 
that is when people are taken for granted, 
while where there is scarcity of food, people are valued. 

Take the case of ice cream. When somebody is rich and young and beautiful or handsome, they are the “flavor of the month” or the “all-time favorite” and “classic” or “premium”.

Photo by Marc Schulte on Pexels.com

And how do we call our ordinary ice cream peddled by Mamang Sorbetero? “Dirty ice cream” – dirty because ordinary and cheap like the street kids, the poor, the “wa-class” and opposite of the more expensive sosyal ice cream.

Worse, with so much food available these days unlike before when we valued every food so much because we can only have apples (and softdrinks) when sick or chocolates when relatives from the States sent packages or some rich neighbors brought you as pasalubong from Dau’s PX stores outside Clark Air Base in Pampanga, things today have also changed in the way we relate with one another.

There seems to be a direct correlation between food and humans: when there are plenty of food, that is when people are taken for granted while where there is scarcity of food, people are valued.

As more food are readily available these days, the more we have become choosy, the more we categorize food as essential and non-essential that at the same time, the more we denigrate humans.

Such was the plan of Satan with his first temptation to Jesus – turn stones into bread after fasting for 40 days in the wilderness.

For Satan, let us have more food and things to satisfy our body so we forget God and one another, and everything of higher value. When food is retained in the stomach and becomes an end in itself, it then becomes an occasion for sin like gluttony, exactly what Satan was pushing for so that we just keep on filling our stomachs with food, satisfying the cravings and desires of the body until we destroy ourselves and our image as likeness of God.

Jesus put food into the right perspective that God is our real and true food that in two instances at least, he fed vast crowds of people in the wilderness after seeing them rightly disposed for material food.

Call it as generation gap but I am shocked when I hear some people especially the young describing handsome men and pretty women as “yummy” and “delicious” like food. Problem with that kind of mentality is how it shows we have come to regard everybody like food that if we are no longer “fresh” or “new”, becoming “old” and stacked in the cold fridge, later to be discarded or thrown out like old people being sent to retirement homes totally unknown to us 40 years ago.

Worst of all is how this administration launched its bloody campaign against drugs when addicts and other criminals were considered as non-essentials to be eliminated or killed like animals – exactly the deeper implication of what that government official kept saying last Holy Thursday that “non essential si lugaw”!

Since last year’s Holy Week when we first went into this lockdown, I have been telling friends to avoid as much as possible posting their lavish food on Facebook as a sensitivity to others with almost nothing to eat. And I maintain it is still valid to this time of this worsening crisis.

Let us be food to everyone as source of strength and nourishment, of inspiration. We do not have to make extraordinary efforts. Simply be human as yourself. Be present with a text or a phone call to those suffering. Pray for them and let them know you care for them.

Be a lugaw who could warm someone’s cold body freezing in fear and anxiety, offering quick relief from whatever suffering others may be going through.

Most of all like a hot, steamy lugaw, giving hope that Jesus is with us, his salvation is coming soon.

Remember, friends, lugaw is essential.

And so is everyone.

The late Joey Velasco’s 2005 painting “Hapag ng pag-Asa”.

Lugaw sa Biyernes Santo

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Biyernes Santo, Ika-02 ng Abril 2021
Larawan mula sa wikipediacommons.org ng “Ecce Homo” ni El Greco.
Kung mayroon mang higit na malungkot
ngayong Biyernes Santo
habang tayo ay muling binalot
saka pinalaot sa gitna ng bulok
at kawalang sistema sa pandemya
noon pa, iyan ay tiyak walang dili iba
kungdi si Hesus na ating Panginoon
at Manunubos; marahil hindi Niya maubos
isipin sa gitna ng masasamang nangyayari sa atin
mas binibigyang pansin ng maraming hangal
sa ating pamahalaan mga bagay-bagay
kay daling isipin habang mga paksa 
nagiging usapin dahil sa pagsisinungaling!
Ngayong Biyernes Santo
araw ng pag-aayuno 
upang ating mapagtanto
Panginoong Hesus ay naririto
sa ating pagtitiis ng kagutuman
nalilinis ang puso at kalooban 
nawawalan ng laman
upang tayo ay mapunan 
ng Diyos ng kanyang kabanalan;
kay laking kahibangan
lalo ng mga nasa kapangyarihan
kalimutan at talikuran tuluyan
mga payak at aba, lugaw ang kumakatawan!
Pinakamalungkot pa rin 
ngayong Biyernes Santo
ang Panginoong Hesu-Kristo
dahil katulad niya noon
patuloy pangungutya sa kapwa
lahat hinahamak at minamaliit
gayong kanilang mga isipan 
ang walang laman, sadyang
mapupurol at makikitid
na hindi nababatid 
ang tao na higit na dakila
hindi masalita, nakikilala sa
busilak ng kanilang puso at diwa.
Huwag nating kalimutan
bago sumapit ang Biyernes Santo
noong gabing ipagkanulo si Kristo
pinili niyang walang hanggang tanda
ng kanyang kapanatilihan sa atin
tinapay na walang lebadura
na alalaong-baga sa atin dito sa Asya
kapantay ay lugaw na siyang inihahain
sa mga panahong alanganin
ito ang kinakain upang maging sapin
sa tiyan na dumaraing sa maraming hinaing
di lamang sa gutom kungdi pati
kawalan ng mga pumapansin.
Alalahanin tuwing ikaw ay kumakain
nitong paborito nating pagkain
lugaw marahil ang hihilingin
ni Hesus na Panginoong natin;
napakadaling pakisamahan
lasap kanyang linamnam
hindi maselang lutuin
walang ulam na aalalahanin
ano man maaring isahog at i-pares
sarap at ginhawang walang kaparis
kaya nakakainis mga nagmamalinis
sana'y umalis na
dahil sila ang mga panis!
Salamat sa mga taong simple at payak, maasahan kailanman tulad ng lugaw: mahalaga at mainam sa katawan!

Lent is home in God

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday, Fifth Week in Lent, 24 March 2021
Daniel 3:14-20, 91-92, 95   +++   John 8:31-42
Parish Church of St. Joseph, Baras, Rizal.

We pray most specially today, O God our Father, for all who are sick especially with COVID-19 along with the doctors and nurses and other medical frontliners who take care of them. We pray also in a special way for doctors and nurses getting sick because of this surge in COVID-19.

At the same time, we pray for our good bishops who gallantly stand to continue with the public Masses because our spiritual nourishment is very essential in times like these. Give them the courage and grace to stand their trials like your three prophets in the first reading today.

Shadrach, Meshach, and Abednego answered King Nebuchadnezzar, “There is no need for us to defend ourselves before you in this matter. If our God, whom we serve, can save us from the white-hot furnace and from your hands, O king, may he save us! But even if he will not, know, O king, that we will not serve your god or worship the golden statue which you set up.”

Daniel 3:16-18

Make us at home with you, Father, like those three young men.

Let us remain in the words of your Son Jesus Christ so we may know the truth and be set free from our idols and others gods like persons who make it difficult for us to truly follow you and do your holy will.

Let our lives be centered in you, Father, through Jesus Christ we receive in the Holy Eucharist daily.

In these trying times of the pandemic worsened by leaders chained to their personal interests and foreign powers, make us remain in you in Jesus and set us free, free from fears and biases and free to serve and care for those in need. Amen.

Learning to pray again in Lent

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II, 25 February 2021
Thursday, Week-I of Lent, 35th Anniversary of EDSA People Power Revolution
Esther C:12, 14-16, 23-25     ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>     Matthew 7:7-12
From Pinterest.

Late have I realized, God our Father and of history, that our much revered event/experience of the past, the EDSA People Power of 1986, happened during the Season of Lent. Was it because we were sincere in our prayers that the impossible happened on those days from February 22-25, 1986?

I believe so.

And that is why I pray again for our beloved country before EDSA is totally relegated to just dates in our poor memories or worst, as the most notorious symbol of everything wrong in us which is the highway where it all happened 35 years ago today.

In this Season of Lent as we celebrate another EDSA People Power Revolution Anniversary, teach us again how to pray.

First, to have that attitude of total surrender to you, O God, like when we faced tanks and soldiers in full battle gear holding flowers and rosary beads and images of Mary and the saints at EDSA.

Like Queen Esther in the first reading today, may we pray in total surrender and dependence on you.

Queen Esther, seized with mortal anguish, had recourse to the Lord. She lay prostrate upon the ground, together with her handmaids, from. morning until evening, and said: “God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, blessed are you. Help me, who am alone and have no help but you, for I am taking my life in my hand.”

Esther 12, 14-15

Most of all, teach us that in order to obtain whatever we may pray from you, let us ask only for what is good for us and for others like during those days at EDSA. So many times you neither hear nor grant our prayers because it is not good enough, for us and for others. Teach us to be good, to desire only what is good, for you are the only Good One.

“Which one of you would hand his son a stone when he asks for a loaf of bread, or a snake when he asks for fish? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him.”

Matthew 7:9-11

You know very well how most of us, the ordinary people who came there, simply wanted change in our country. You know so well we have neither lands nor money nor names to keep and safeguard. You know so well how most of us simply have you until today.

Photo by author, yellow flowers at the Carmel of the Holy Family Monastery, Guiguinto, Bulacan, 2019.

How sad some persons of power and influence took advantage of that and fooled us into believing they we were one with us in the ideals of EDSA. You also knew so well what were in their hearts then which they still keep to this day — self interests and greed for power, wealth, and fame.

Forgive us, Lord, in allowing them to prostitute EDSA.

Never again should it happen again.

Sayang.

Please show us again the way to regain its glory, its dreams and aspirations especially at this time we are at our lowest point in history as a nation. Send us selfless men and women willing to leave everything behind to you for the good of the nation.

Yes, Lord, “The Filipino is still, and always, worth dying for.” Amen.