Nang dumalaw at manahan kasamaan sa ating bayan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Disyembre 2020
Larawan ni Lucifer, ang Satanas, mula sa wikipediacommons.org.
Nakapanlulumo
nakalilito
mga nakita
sa maigsing video
mga nanglilisik na mata ng bata
iginigiit ama niya ay pulis -
walang mintis
napaka-bilis 
mag-inang tumatangis
bumulagta sa lupa
lahat hilahod
sa eksenang napanood.
Pilit kong binabalik-balikan
ebanghelyo ng Simbang Gabi
kanina at kagabi
parehong nagsasabi ng mabuti:
dinalaw ng anghel si Maria
hatid Mabuting Balita
kaya nagmamadali siyang
 dumalaw kay Elizabeth
upang ibahagi at makihati
sa tuwa ng pagpapala
kay laking hiwaga
ating napala.
Ano nga ba ang nangyari
ating hinayaan
na dumalaw at manahan
sa ating bayan
itong mga kasamaan
araw-araw na lamang
bukambibig
kayabangan at kasinungalingan
pagmumura binibigyang katuwiran
kamatayan tanging nalalaman
sagot sa ano mang
sakit ng lipunan?
Balikan din mga lumipas na Kapaskuhan
bakit mga pelikulang katatakutan
pinararangalan mga impakto at demonyo
gayong ito ang pagsilang ng Kabutihan?
Hindi maikakaila 
ang kakayahan ng kasamaan 
na dumihan at linlangin
ating kaisipan upang wasakin
kaayusan at kapayapaan
na dapat nating pangalagaan 
at ipaglaban na kinakatawan ng Sanggol 
na sumilang doon sa sabsaban!
Larawan kuha ng may akda, Pasko 2018.

Republikula ng Pilipinas

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-24 ng Agosto 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Pulilan, Bulacan, Enero 2020.
Ang sabi nila
buhay ay parang isang pelikula
tayong lahat ang bida at artista;
kaya lalo nang malaking pelikula
at tiyak patok sa takilya
pelikula ng ating republika!
Siyempre, lahat ay pabida
gusto umeksena
hindi lang sa Palasyo at Kongreso
pati na rin sa mga paseo basta matao.
Ang nakakatawa pero bumebenta
lalo na sa mga tanga 
mga artista nagpipilit sa pulitika
mga pulitiko umaarte, nagpapabebe!
Dating pelikula ng ating republika
makasaysayan at makahulugan
maituturing na isang sining
nababanaagan maningning na liwanag
 katulad din ng pinilakang tabing
kapupulutan ng mga ginintuang aral
mga talastasan at eksena 
mula sa mga aninong gumagalaw;
nang magdeklara ng Martial Law
nagsimula rin ang kasalaulaan
ng pamahalaan maging sa sinehan
kung saan mga hubad na katawan 
 pinagpipistahan, kunwari'y film festival
ang totoo ay karnabal.
Nagwakas din at nagsara ang tabing
ng malagim na yugto ng kasaysayan natin
bagong simula ang dokyu ng EDSA
kinalaunan naging trahedya
pelikula ng republika, naging telenovela at komedya
nang maupo tunay na artista ng masa, 
nagreyna sa media at chika
puro artista, kaya dumagsa na rin sila
naging zarzuela pelikula ng ating republika
naglabo-labo at moro-moro, gumulo nang gumulo
kaya heto tayo horror na nakakatakot 
nakapangingilabot kadiliman 
at kasamaang bumabalot parang bangungot
hugot sa isang eksena ng pelikula na sana'y matapos na.
Ngunit kung titingnan
mga pelikulang horror walang laman
puro kabobohan at katangahan
dinaraan lang sa gulatan 
hanggang maging katatawanan.
Hindi ba't ganyang-ganyan 
ating lipunan at pamahalaan
isang malaking pelikulang katatakutan
na puro kabalastugan at kahangalan?
Kaya aking payong kaibigan, 
sa susunod na halalan
tanggihan, huwag nang pagbigyan 
mga artista sa pulitika, 
mga pulitiko na payaso!
Photo by Pixabay on Pexels.com

Aral ng COVID 19, VI: disiplina ang gamot sa sakit natin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-11 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni Bb. Anne Ramos, Abril 2020
Habang tumatagal itong quarantine 
lalong ipinakikita hindi COVID-19
ang kalaban natin kungdi ating sarili din;
matagal nang sakit na hindi kayang gamutin
nakaugat nang malalim sa katauhan natin
kawalan ng disiplina kay hirap sugpuin.
Sa gitna ng kawalan ng maaasahan
sa pamahalaang abala sa kapalaluan
ayaw pakinggan mga paraan ng nakakaalam
disiplina nating mga mamamayan
ang pinaka-mabisang sanggalang
laban sa virus na galing sa Wuhan.
Tingnan, pag-aralan, at tularan
pamamaraan ng mga bansa kung saan
paglaganap ng COVID-19 ay nalabanan
laging matatagpuan dalawang bagay magkasabay:
mahusay at magaling na pamahalaan
disiplinadong mga mamamayan.
Masunurin ang turing sa taong may disiplina
na nagmula sa wikang Griyego na discipulos,
taga-sunod o alagad; sa wikang Latin, 
dalawang kataga ang pinagsama
"ob audire" na ibig sabihin "makinig na maigi"
kaya sa Inggles "obedient" ang isang masunurin.

Ang taong may disiplina
 masunurin sa tuwina
laging nakikinig sa mga sasabihin
upang kanyang tuparin 
mga ipinagbibilin
 ano mang atas na kanyang gawain.
Kung ating lilimihin lalim
ng kahulugan ng disiplina
ito rin ang siyang dahilan
upang ating matutuhan
kahalagahan ng pagtitiyaga
at paghihintay na atin nang tinalikuran.
Pagkaraan ng mahigit limang buwan
lahat na lamang sa atin ay dinaraan 
sa paspasan, pag-aagawan, at pagdarayaan
kaya hanggang ngayon wala tayong patunguhan;
kung bawat mamamayan mayroong disiplina
baka sakali tinablan ng kahihiyan mga kinauukulan
wala na silang dahilan sa kanilang kapabayaan 
dahil sila unang nagkulang sa disiplinang kinakailangan
hindi nila tayo maaring sisihin 
nagkulang sa pagsugpo sa COVID-19.
Larawan kuha ni Bb. Anne Ramos, Marso 2020.

Pitumpung alagad… nino?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-15 ng Hulyo 2020
Sa gitna nitong mga balita
sa garapal at walang kahihiyang
ginawa ng pitumpung mambabatas
na nagkait ng prangkisa sa Kapamilya
aking naalala sa Banal na Bibliya
kuwento ni San Lucas na ebanghelista
nang ang Panginoong Hesus humirang noon 
pitumpung alagad o pitumput-dalawa 
na sinugo Niya ng dala-dalawa 
sa bawat pook at bayan na patutunguhan Niya.
Sinabi Niya sa kanila
"Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti
ang mga manggagawa... Humayo kayo!
Sinusugo ko kayong parang mga kordero
sa gitna ng mga asong-gubat.
Huwag na kayong magdala ng lukbutan,
supot, o panyapak.  Huwag na kayong titigil
sa daan upang makipagbatian kaninuman.
Pagpasok ninyo sa alinmang bahay,
batiin ninyo ng kapayapaan;
Manatili kayo sa inyong tinutuluyan, 
huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay.
Pagalingin ang mga may karamdaman
sa bawat bayan na inyong pupuntahan 
mga taumbayan ay sabihang nalalapit na 
ang paghahari ng Diyos sa tanan." 
Inyong tingnan sa Banal na Kasulatan
ito ay malalaman, matatagpuan sa Lucas 10:1-12
kahanga-hangang misyon ng pitumpung alagad
ng ating Panginoon noong unang panahon
hatid sa tao pag-asa at pag-ahon;
inyong tingnan ngayon mga pahayagan
pakinggan mga balita ng labis na kasamaan
kawalan ng kahihiyan ni pakundangan
nitong pitumpung nilalang 
turing sa sarili at mga kasamahan "kagalang-galang"?
Sila ma'y pinahayo, sinugo
ng pinapanginoon nilang Poncio Pilato
asal nila masahol pa sa asong-gubat
kaayusan at kapayapaan tinapakan
at niyurakan ng kanilang kapalaluan;
sa bawat halalan pangako paglilingkuran
nasasakupan agad namang tinatalikuran
palipat-lipat ng kakampihan kung saan makikinabang 
sa sama-samang pagsamsam sa kaban ng bayan;
kunwari'y mabuti ang kalooban 
kaban-kabang bigas pinamimigay
milyung-milyong kapalit naman ang dinudugas;
kunwari'y malasakit para sa may-sakit
pakilala sa lahat ay kuya na tila kapamilya
pati turo ng Diyos sinasalaula
manang mana sa kanyang ama.
Sa pagsusugo ni Hesus sa pitumpung alagad Niya
binigay din Kanyang babala 
Araw ng Paghuhukom malapit na;
kaya sana itong pitumpung kongresista 
pati na kanilang mga kasama
mabatid ang usapin ay hindi lang prangkisa
kungdi kanilang pagmamalabis;
huwag ninyong punuin ang salop
dahil ang Diyos Siyang kakalos
at baka sapitin ninyo ay kalunus-lunos.

Prayer to see more clearly

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Week XV, Year II in Ordinary Time, 13 July 2020
Isaiah 1:10-17 <*(((><< >0< >><)))*> Matthew 10:34-11:1

Dearest Lord:

Today I pray to you so I may see more clearly your will, your plans for us amid this great darkness cast over us last Friday.

You have seen them all, Lord: they were all too much for me that I find so difficult to focus my sights this Monday as we embark for another week of work and studies, apostolates and ministries, prayers and reflections.

Until now, I am still overwhelmed by the fire that razed the historic Pandacan Church and that infamous death by 70 lawmakers to ABS-CBN’s bid to renew their franchise.

Though very painful and sad, I can take the Pandacan fire; in fact, it had strengthened my faith in you. The devotion and tears shed by responding firemen and supportive parishioners were so moving, positively giving me hope for the eventual rebuilding of the church.

But, totally different Lord was the ABS-CBN incident: it was so repulsive to have happened right before us on television’s daily news with men and women claiming to be “honorable” shamelessly handed a decision grossly unfair and unjust. Making things worst are those who rejoice at the victory of evil, unmindful and numb to the sufferings of more than 11,000 employees about to lose their jobs with the network’s going off the air.

I have been waiting for your inspiration, Lord, trying so hard to pray but my mind kept on wandering while my heart continues to cry because the issue here is more than the franchise of a broadcast network but our soul as a nation, as a community of your disciples.

Have you turned your back on us, Father?

When you spread out your hands, I close my eyes to you; though you pray the more, I will not listen. Your hands are full of blood! Wash yourselves clean! Put away your misdeeds from before my eyes; cease doing evil; learn to do good. Make justice your aim redress the wronged, hear the orphan’s plea, defend the widow.

Isaiah 1:15-17

Through your Son our Savior Jesus Christ, teach us O God our Father to look more inside ourselves, examine our priorities in life.

Let us look for you within us first before looking outside to see clearly those who need most our loving service in you — not just our family and loved ones or colleagues, or lords and masters in politics and business.

Let us look inside ourselves for you so we can truly find you in others. Amen.