Panaghoy sa Adbiento

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ng may-akda, oras ng pagninilay sa kapilya ng mga teologo, ICMAS, Oktubre 2020.
O Diyos na mahabagin
Ako sana’y Iyong dinggin
Sabi mo ikaw ay darating
Bakit parang ako’y
Iyong iniwan, nakabinbin?
Katulad ng mang-aawit 
araw gabi ako tumatangis
ninanamnam mga salita mong matamis
sa paglipas pumapait dahil 
sa mga butil ng luhang walang tigil.
Kay dilim ng aking paningin
sana mga ito ay pangitain
sa isang panaginip
na ibig ko nang magising
sana ikaw Panginoon aking kapiling.
Larawan kuha ng may-akda, takip-silim sa Silang, Cavite noong 20 Setyembre 2020.
Ano pa nga ba dapat kong gawin
upang huwag maging mainipin
sinasarili mga daing at hinaing 
sa Iyo lamang sinasabi
waring ako'y napakagaling.
Pumarito ka na, Panginoon
iyong madaliin; punitin yaring tabing
ako’y iyong dukwangin
at sagipin mula sa mga ngipin
at pangil pinalalala nitong Covid-19!
Kung minsan mas mainam pa rin
pananahimik at pakikinig
sa panaghoy at alalahanin 
ng sino mang mayroong tiisin
dahil maging ang Panginoon, nananahimik din.
Larawan kuha ng may-akda, takip-silim sa likod ng parokya, Hulyo 2020.
Sana aming mapagtantong totoo
sa gitna ng lahat ng ito
narito ka Panginoong Jesu-Kristo
naunang dumating, upang lahat
ay tiisin at batahin para sa amin.
Kung tutuusin lila ang kulay
nitong Adbiento upang ilahad
pag-aagawan ng liwanag at kadiliman
tanda ng Iyong pagdating,
nagkukubli ng tahimik doon sa sulok na madilim.
Itulot po Ninyo, Panginoon
na huwag kaming mainipin
manatiling gising at matiyagang manalangin
mamunga ng mabubuting gawain
upang sa pagtingin, ikaw masilayan namin! 
Larawan kuha ng may-akda, tabernakulo ng parokya, Panahon ng Adbiento 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s