Advent is renewing friendship with Jesus

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of St. Francis Xavier, Missionary, 03 December 2020
Isaiah 26:1-6 >><}}}*> >><}}}*> >><}}}*> Matthew 7:21, 24-27
Photo by Mr. Red Santiago of his son while praying in our Parish, November 2019.

Thank you very much, God our loving Father in continuing to keep us, in gathering us together as family, as friends, as a community despite our many sins and failures, most especially in the midst of these trying times.

Like the remnants of Israel thrown into exile in the first reading, you have gathered us in Jesus Christ as our “strong wall and rampart” (Is.26:1), protecting us, blessing us, befriending us.

Let us not make same old mistake again like your chosen people thrown into Babylonian exile who worshipped you only with lips:

Jesus said to his disciples: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my father in heaven.”

Matthew 7:21

In this Season of Advent, let us rediscover you anew, Jesus, our Lord and Savior. Help us renew our friendship in you by cultivating a prayer life that is consistent because friends always communicate, they always listen and speak to each other.

Sorry, Lord, for ignoring your words for so long, listening more to empty words of media than to your words that are performative or life-changing as Pope emeritus Benedict XVI used to say.

Most of all, friends not only talk and listen — they love each other.

Teach me to be truly wise, dear Jesus, to love more in deeds than in words.

Teach me to have my life founded on you, rooted in your love like St. Francis Xavier whose memorial we celebrate today for having accomplished so much against all odds because of his love for you and for people scattered in the Far East, hungry for your words.

Fill my heart with your love so that like St. Francis Xavier, I may be “stirred to meditate on spiritual realities, to listen actively to what God is saying to me… that I may forget my own desires, my own human affairs and give myself over entirely to God’s will and choice that my heart would cry out: Lord I am here! Send me anywhere you like!” (adapted from a letter by St. Francis Xavier to St. Ignatius).

St. Francis Xavier, pray for us! Amen.

Praying not to be deceived

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, St. Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs, 24 November 2020
Revelations 14:14-19   >><)))*> + <*(((><<   Luke 21:5-11
Photo by author, “wailing wall” of Jerusalem, May 2017.

Your words today, Lord Jesus, are disturbing because they are actually happening: “See that you not be deceived, for many will come in my name saying ‘I am he’ and ‘The time has come.’ Do not follow them!” (Lk.21:8).

In our age of instant communications when everything is reduced to bits and pieces of information to be consumed by everyone through various media platforms, we have become so gullible for whatever is fed to us. The more outlandish even unbelievable, the better! Worst, we never bother to check their veracity and even sanity that sometimes, we have become so foolish to accept everything we hear and see and read.

Heighten our sense of reason and most especially our faith in you.

Let us not be deceived in following your impostors as well as focusing more on the coming end that we forget to live in the present moment by making a stand for your gospel truths.

Like St. Andrew Dung-Lac and his companion martyrs in Vietnam, they chose to live in the present moment of giving witness to your gospel than arguing or debating if it were the moment of your final coming or not.

Let us not be deceived by focusing on the peripherals of our faith like rites and rituals empty of loving service for others.

May we stand firmly by your side, for what is true and just, so that when judgement day comes, we may remain faithful in you like grapes so ripened, ready for harvesting, and when pressed, produce good wine to uplift the spirits. Amen.

Bayan ng Diyos, Biyaya ng Diyos

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-20 ng Nobyembre 2020
Larawan kuha ng may-akda, 2019.

Labing-tatlong taon na akong pari nang ako ay maging kura paroko sa unang pagkakataon dito sa Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista sa Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan noong 2011. Dapat sana’y anim na taon lamang ang aking panunungkulan nguni’t dahil sa maraming pangayari na ang pinakahuli ay COVID-19, halos abutin na ako ng sampung taon dito hanggang sa paglilipatan sa 2021.

Wala akong pinagsisihan at pinanghihinayangan sapagkat tunay napagyaman ang aking pagkatao at pagkapari sa parokyang ito sa loob ng siyam na taon. At maipagmamalaki ko na maganda at mabuti ang parokyang ito sapagka’t kumbinsido ako na bawat parokya bilang bayan ng Diyos ay biyaya ng Diyos.


Unang aral sa parokya:
pangalawa sa Diyos ay mahalin
at pagmalasakitan ng mga tao kanilang parokya.

Wala akong mga karanasan at kaalaman sa buhay parokya bilang pari nang dumating dito nguni’t unti-unti sa pananalangin at pagninilay, aking natutuhan ang maraming bagay. Una na rito ang tungkulin ng mga tao pangalawa sa pag-ibig at katapatan sa Diyos ay ang pagmamahal at malasakit sa kanilang parokya na kinabibilangan.

Ang mga pari ay dumarating at umaalis, palipat-lipat ng mga parokya nguni’t ang mga tao ang naiiwan at nananatili sa kanilang parokya. Kaya dapat lamang sila ang higit na bigyan pahalagahan sa ano mang usapin ukol sa kanilang katipunan bilang mga alagad ng Panginoon.

Kaya naman tungkuling din naming mga kura paroko na unang ituro sa mga tao ang pagmamahal at pagmamalasakit nila sa kailang sariling parokya, lalo’t higit sa kanilang patron at mga kaugalian kung ang mga ito naman ay tunay na naunawaan at nasa katuwiran.

Isinasaad sa Vatican II lalo’t higit sa “Gaudium et Spes” ang pangangalaga sa kalinangan ng bawat lunan sapagkat doon nangungusap at naramdaman ng mga tao ang pagparito ng Panginoong Hesu-Kristo.

Malaking trahedya kapag nakalimutan ang mayamang kasaysayan at mga tradisyon ng isang bayan alang-alang sa mga kung anu-anong naiisipang gimik at kaartehan gaya ng sari-saring debosyon na umuusbong na wala namang pinag-ugatan sa karanasan ng mga tao.

Maliwanag wala doon ang Panginoong Diyos na palaging nagpapakilala sa isang pamayanan, hindi lamang sa iilan lalo na kung ito ang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak sa halip na kaisahan.

Larawan kuha ng may-akda, Marso 2020.

Ang ating Patron ng Parokya,
gabay sa buhay dito sa lupa
hanggang sa kabila.

Isang bagay na nagpatingkad nito sa akin ang sariling karanasan ng aking Lola Cedeng na tiyahin ng aking Ina. Siya ang kauna-unahang may-sakit na aking dinasalan at pinahiran ng Banal na Langis matapos mag-comatose ilang linggo pagkaraan ng aking ordenasyon noong Abril 1998.

Akala noon ng aking Ina at kanyang mga kapatid ay magtutuluy-tuloy na sa kamatayan ang Lola Cedeng kaya dagli nilang inihanda lahat ng gagamitin sa libing – damit, kabaong, sementeryo nguni’t gaya ng kasabihan, humahaba pa raw ang buhay ng may sakit kapag pinaghahandaan kanyang kamatayan.

Pagkaraan nga ng isang linggo ay nagkamalay ang Lola Cedeng at tumagal pa ang buhay ng limang taon!

Dagli ko siyang dinalaw at ang unang hiniling niya sa akin ay ipanalangin siya kay San Martin ng Tours, ang patron namin sa bayan ng Bukawe (dalawa lang kaming bayan sa Pilipinas na ang patron ay si San Martin ng Tours;Taal sa Batangas ang isa pa na mas nauna).

At ito ang dahilan ng kanyang kahilingan: isinaysay sa akin ni Lola Cedeng kung paano sa kanyang NDE o “near death experience” habang naglalakad sa madilim na kalsada nang kanyang makita na dumarating si San Martin ng Tours nakasakay ng kabayo.

Sinabi raw sa kanya ni San Martin, “Cedeng… bumalik ka na sa Bunlo (ang aming baranggay). Nagkamali lamang at hindi mo pa oras,” aniya.

Pagkasabi daw niyon ay kaagad tumalikod si San Martin at umalis habang siya naman daw ay natigilan, iniisip paano siya nakilala ni San Martin?

Maya maya daw ay bumalik si San Martin at tinanong niya, “Hindi po ba kayo si San Martin ng Tours? Paano po ninyo ako nakilala at nalaman aking pangalan at tirahan?”

“Paanong hindi kita makikilala Cedeng,” paliwanag daw sa kanya ni San Martin, “hindi ba’t palagi kang nagsisimba sa Bukawe tuwing pista ng Mahal na Krus sa Wawa at sa akin tuwing Nobyembre onse? Sigue, umuwi ka na.”

Noon din daw ay natuwa ang aking Lola Cedeng, tumalikod at nagulat na lamang siya paano siya napunta sa Mt. Carmel Hospital!

Larawan mula sa Facebook ng Parokya ni San Martin ng Tours, Bocaue, Bulacan.

Naniniwala ako sa kuwento ng aking Lola Cedeng dahil pagkalipas ng limang taon, pagkaraan ng kanyang kaarawan noong ika-29 ng Hunyo 2003 bago sumapit ang Pista ng Krus sa Wawa noong ika-03 ng Hulyo ng taong iyon, siya ay aking dinalaw at mismong sa harap ko nalagutan ng hininga at pumanaw.

Habang hinihintay ko aking mga tiyo at tiya na tumawag ng duktor, kaagad ako nag-alay ng Misa sa tabi niya.

Pagkaraan pa ng ilang panahon mula noon nang aking mapagtanto mga kahulugan niyon, na kung paano si San Martin ng Tours ang gumabay sa aking Lola Cedeng habang nabubuhay, siya marahil din ang umalalay sa isang Bukaweñong tunay patungo sa buhay na walang hanggan.

Iyan ang kahalagahan ng mga Patron natin sa parokya. Sila ang ating mga tagapamagitan sa Diyos. Sila ang ating mga gabay at patnubay sa buhay hanggang kamatayan.

Kung saan marubdob ang pagmamahal at malasakit sa patron ng parokya, palaging buhay ang pananampalataya. Sino mang pari mapunta roon sa kabila ng kanilang maraming kapintasan maging kakulangan, palaging buhay ang parokya sapagkat sila’y nakasandig sa Diyos at hindi sa kung sinu-sinong tao lamang.

Gayon din naman, wala sa mga gusaling bato at kung anu-anong gawain matatagpuan ang buhay ng parokya kungdi sa buhay na pamimintuho sa patron nila na nagbubuklod sa kanila bilang isang bayan ng Diyos, mga alagad ni Kristo na nagmamahal at nagmamalasakit sa bawat isa.

Sa panahong ito ng pandemya, nawa higit nating makita wala sa karangyaan at luho ng simbahan at mga pagdiriwang ang diwa ng parokya kungdi sa pagiging payak at bukas palagi sa galaw ng Banal na Espiritu patungo sa higit na makabuluhang katipunan ng mga alagad ni Kristo. Amen.

Our obedience in authority, our authority in obedience

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday, Memorial of St. Martin of Tours, Bishop, 11 November 2020
Titus 3:1-7   >><)))*>  +  <*(((><<   Luke 17:20-25
Photo from blog.obitel-minsk.com.

Glory and praise to you, O God our almighty Father, the Supreme Authority over the whole universe. As we celebrate the Memorial of St. Martin of Tours, one of your most glorious saints of the fourth century, we are reminded today by this former soldier of the important relationship of obedience and authority.

St. Paul in the first reading tells us:

Beloved: Remind them to be under the control of magistrates and authorities, to be obedient, to be open to every good enterprise.

Titus 3:1

Teach us, O God, how obedience and authority always go together, never apart from each other. May we see that obedience is not a virtue when authority is taken for granted and not rooted in you, our loving Father. At the same time, authority is corrupted when exercised without obedience to higher authority.

Your Son Jesus Christ had taught us so well that he spoke with authority, even the evil spirits obey his words; however, he had always insisted though that even if all authority has been given to him, all his life is a YES and obedience to you, God our Father.

Like St. Martin of Tours who had lived obedient to you O God all his life through his superiors and the people, may we live our obedience in authority in Jesus Christ our Savior while at the same time, may we live our authority in obedience to him by trusting in you alone.

We pray that we do not fall to the trap of the nine lepers healed by Jesus who obeyed him to present themselves to the priests after being healed; they were obedient but were not rooted in God, so mechanical in their obedience, unmindful of the authority of Jesus who healed them.

Instead, may we imitate the Samaritan who upon realizing his healing, returned to thank Jesus: here is a man whose obedience is not only rooted in you, O God, but most of all, whose exercise of authority will surely be in obedience to you for he is full of gratitude.

From being a soldier of the State into being a soldier of God, pray for us St. Martin of Tours to remain rooted in God so that in our obedience to authority as well as exercise of authority in obedience, may we begin and end in him. Amen.

Photo of St. Martin of Tours from St. Martin of Tours Parish, Bocaue, Bulacan.

Let God work in us

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday, Memorial of St. Charles Borromeo, Bishop, 04 November 2020
Philippians 2:12-18   >><)))*> >><)))*> ><)))*>   Luke 14:25-33
Photo by Ms. Ria De Vera, sunrise at our Parish during COVID-19 lockdown, May 2020.

Thank you dear God our Father for the timely reminders by St. Paul to us during these last two months of 2020, the most difficult year for us in 50 years. But it is not all that bad, Lord, specially at how it had redirected many of us back to you.

For God is the one who, for his good purpose, works in you both to desire and to work. Do everything without grumbling or questioning, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine like lights in the world.

Philippians 2:13-15

For so long, we have been driving our lives on our own, unmindful of your teachings and ways, O Lord.

We have come to trust and rely more Google for information than knowledge, Waze for directions and destinations than journey, Facebook and Twitter for lifestyle and trends than life itself.

We always grumble or question you and your presence and your voice if ever our social media activities are disrupted.

Oh God…! Just as when we thought we have life with all the technologies and amenities of modern life, the more we have become empty, lost and divided as a people.

Let us go back to you, God, through Jesus Christ.

Help us see anew in this COVID-19 pandemic that without you at the center of our lives and endeavors, nothing good can truly happen with us despite modern technologies.

Like the man building a tower or the king waging a war in the parable of Jesus today, may we humbly accept the truth that after everything is considered in all our plans, it will always be lacking in depth and meaning without God in every consideration because you always know what is really best for us.

Like St. Charles Borromeo who had lived at a time when the Church had lost more than half of Europe to Protestants, he championed the calls to return to God and to go back to the basics like reforming our clergy and reinforcing catechism.

Through the prayers and inspiration by St. Charles Borromeo, may we let God working in us anew for us to have a better new year, better lives. Amen.

Imitating the attitude of Christ

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. Martin de Porres, Religious, 03 November 2020
Philippians 2:5-11 +++ ||| +++  Luke 14:15-24
Photo by author, Chapel of the Holy Family, Sacred Heart Center for Spirituality, Novaliches, 2018.

Brothers and sisters: Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped.

Philippians 2:5-6

God our Father, I feel too small, even ashamed before you today as I prayed on your words through St. Paul; it is not just a very tall order but the sad part is the fact that we have all known it all along since our catechism days in school or the parish but rarely put into practice.

We admit it is the fundamental rule of Christian life, to be like Jesus Christ your Son who had come to show us the way back to you is by emptying one’s self for others, to be one with others especially in their pains and sufferings, of being the last, being the servant of all, being like a child.

Unfortunately, we always find it so difficult to learn.

Partly because we lack the very attitude of Jesus Christ we must first imitate according to St. Paul.

And that is the attitude of being small, being the least.

Exactly like St. Martin de Porres:

From Pinterest.com

Such was his humility that he loved them even more than himself and considered them to be better and more righteous that he was. He did not blame others for their shortcomings. Certain that he deserved more severe punishment for his sins than others did, he would overlook their worst offenses. He was tireless in his efforts to reform the criminal, and he would sit up with the sick to bring them comfort. for the poor he would provide food, clothing and medicine.

Homily by St. Pope John XXIII at the Canonization of Saint Martin de Porres in 1962

So often, our attitude is like with those invited by the king to his great dinner: feeling great, feeling so important with themselves that they find no need to be with others that they all turned down the invitation.

Sometimes our arrogance and high regard for ourselves miserably fail us in being like Jesus; hence, we continue to be divided into factions because no one would give way for others that lead to peace and harmony.

Teach us Lord to change that attitude of greatness in us with an attitude of smallness, of leaving a space for others in our lives so we can all work together as one community of believers in you like St. Martin de Porres and all the other saints. Amen.

We are blessed, meant to be saints

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Solemnity of All Saints, 01 November 2020
Revelation 7:2-4, 9-14  |+|  1 John 3:1-3  |+|  Matthew 5:1-12
“Mary and the Saints” painting by Duccio di Buonoinsegna (1308-1311) from en.wikipedia.org.

Let me begin our reflection on this All Saints’ Day with a joke from the “Language Nerds” on how the past, the present and the future came and appeared in a bar. Everybody was tense.


Our celebrations today and tomorrow deal with “verb tenses” – the past, the present, and the future that somehow converge in the here and now of Jesus Christ our Lord. We call it the tension of the already here but not yet, like God and heaven – both already here but not yet.

All Saints’ Day and All Souls’ Day are two Catholic celebrations so unique and distinctive of our faith that bring to the fore the beautiful tensions of the “here and not yet”, of that convergence of the temporal and eternal in our present lives.

It is something like our Filipino delicacies of tuyo (dried fish) and balut (fermented duck egg): when you smell the aroma of the frying tuyo by your neighbor, you could taste it but if you want to really experience its delight, you have to go to your neighbor and join their meal. Or the balut: is it an egg or a duckling?

In a similar manner, we find in our Gospel today that proverbial question of which came first, the egg or the chicken? Are we blessed because we followed the Beatitudes first or, are we blessed first that we can practice the Beatitudes of Christ?

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be sown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are….

Matthew 5:1-8
Photo by Pixabay on Pexels.com

We are all blessed

When Jesus preached his sermon on the mount to launch his ministry, he first presented himself — that he is the Christ, the Anointed or Blessed One because he is in fact the Beatitudes: he is the poor in spirit, the merciful and meek, the one with a clean heart.

Inasmuch as the Beatitudes tell us who is Jesus Christ, the Beatitudes also challenge us followers of Jesus to imitate and follow him in being poor in spirit, merciful, and clean of heart.

At first glance, we notice that blessedness seems like a reward given by Jesus after we have imitated him like being blessed after being insulted and persecuted in his name, working for peace and hungering and thirsting for righteousness.

However, the very fact we are able to bear all these sufferings to live the Beatitudes means that we are already blessed.

And that is the truth: in Christ’s Passion, Death, and Resurrection, we have all been blessed by God that we are able to live as his beloved children, now living in his “kingdom of heaven” right here on earth.

Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are… we are God’s children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is. Everyone who has this hope based on him makes himself pure, as he is pure.

1 John 3:1, 2-3

Blessedness is who we are as children of God unless we choose to live otherwise.

Blessedness is God’s gift to us that enables us to live according to his will and plans, projecting us further into the future to finally be with him in all eternity in heaven. When we try to live the Beatitudes of Jesus, of going against the tide and flow of the world where power and wealth, popularity and fame are the means life is measured, then that becomes our gift to God.

And that is when we enter into heaven and become saints like what we celebrate today.

According to St. John Paul II, the good news of life is that we all share in the life of God — and that is why we are all blessed.

Our sharing in the life of God makes us blessed.

The difference that we have with the saints is just the tenses: they are now celebrating at present the fullness of their blessedness, of being present before God in all eternity in heaven because they have so well accomplished while living here on earth the works of the Beatitudes of Christ in the past. They have overcome all tests and trials in the past and now having the rewards of full blessedness.

We, on the other hand, though already sharing in the blessed life of God here on earth in the present, still have to face and endure many other trials in the future to perfect ourselves in Christ until we get a final glimpse of him in the afterlife.

Photo by Dr. Mai B. Dela Peña, MD, at Spain, 2018.

Blessedness is a relationship with God.

It is now clear with us that saints are like us who are blessed because we share in the life of God. However, saints enjoy the fullness of this blessedness of being in the very presence of God as a “reward” or a result of their striving with God’s grace to live out the Beatitudes.

Saints now enjoy the eternal presence of God, the fullness of blessedness and fullness of their relationship in God and with God, from earth into heaven.

This is the reason we have a feast for all the saints or those who have gone ahead of us and tried to lead holy lives, living out their blessedness that they now enjoy the eternal presence of God in heaven. They need not be declared by the Church as saints whoever gets into heaven in the presence of God is a saint.

We who are still living here on earth, though blessed as we share in the life of God, cannot be considered as saints yet because we still have to go through a lot of purifications, of tasks in loving.

Again, we see that tension of the here and not yet in this aspect of being saints, of blessedness: heaven is eternal union with God (hell is eternal separation from God); blessedness and heaven are both our relationships with God.

Therefore, the challenge of our blessedness here on earth as seen in the Beatitudes of Jesus is how we maintain and keep that intimate relationship with God that every choice we make is always a choice for life, of choosing to love than hate, to forgive than revenge, to understand and let go.

In the first reading, John tells us of his vision of heaven with great multitude of “saints” or holy men and women “wearing white robes holding palm branches in their hands”. The Lord told him,

“These are the ones who have survived the time of great distress; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.”

Revelation 7:14

Although we are extolling in this solemnity all the unnamed saints now in heaven, this is still a feast celebrating the goodness of God, of his immense love for us in blessing us in Jesus Christ who enables us to do good in the power of the Holy Spirit.

As we remember all the Saints, we celebrate also this sharing of God’s life in us for us to be blessed, assuring us of being saints someday!

We are challenged today to live out this blessedness freely given to us by God by being more loving with others specially in this time of COVID-19 as well as when two super typhoons are threatening to slam into some parts of our country this week.


A short note about cemeteries

Sometimes, non-Catholics laugh at us every November first when we troop to the cemeteries to be with our departed loved ones instead of November 2. Despite the closure of cemeteries this week due to COVID-19, many have earlier visited their loved ones in cemeteries while the rest among us would surely do the same once the ban is lifted.

Is there something wrong? NONE. Except for those who just go to cemeteries to drink and have fun without praying and celebrating Mass in their parishes. But there is nothing wrong with our tradition of visiting cemeteries on November first.

In fact, it is a vibrant display of our faith in God because every time we visit the dead on All Saints’ Day, we also presume they are already saints, already in heaven.

Most of all, our coming to the cemeteries on All Saints’ Day is an expression of our hope in heaven while still here on earth.

The cemetery reminds us of hope in the future. In the past when we buried our dead, the cemetery has become the place of our mourning; but, every November first, the cemetery reminds us it is the place of hope where sadness is not really removed but where we find strength and faith that like our departed loved ones, we shall overcome all trials and sufferings here on earth to be one with them in the presence of God in heaven.

That is the good news of All Saints’ Day and All Souls’ Day: we are so blessed by God in Jesus Christ who had opened our access into heaven not only in the future when we die but even now as we mourn – and celebrate the memory of our dead, we already have a taste of eternal life.

May we live out this blessedness God has given us. Amen.

Praying to be rooted and grounded in love

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of St. John Paul II, Pope, 22 October 2020 
Ephesians 3:14-21   >><)))*> + <*(((><<   Luke 12:49-53
Pope John Paul II waves to well-wishers in St. Peter’s Square at the Vatican in 1978 when he was elected as the 263rd successor to St. Peter (CNS photo/Arturo Mari, L’Osservatore Romano).

One of the things I am so thankful to you, O God our Father in making me live in this generation is your gift to us of a great shepherd in St. John Paul II whose memorial we celebrate today. It is a tremendous blessing from you to grace our years of existence along with a great man like him who had overcome so many difficulties and struggles in life, being orphaned at a very young age from his mother, then from his father and later from his only beloved brother, not to mention his coming from Poland, a country exploited by foreign powers and subjected to communism for the longest time.

In his entire life, Lord, you have always manifested your loving presence in him and destined him to be your sign in this most difficult period in history when men and women have gravely challenged you with so many evil and sins, including some priests you have called to serve.

Praise and glory to you, O God, for the great St. John Paul II, a man rooted and grounded in love!

and that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God.

Ephesians 3:17-19

What a beautiful prayer by St. Paul after extolling your love to call us all to be your children by having faith in your Son Jesus Christ!

What a beautiful prayer by St. Paul so perfect for today the memorial of St. John Paul II, a man rooted and grounded in love!

But, beyond the beautiful language, teach us, Father, what is to be rooted and grounded in love to know the love of Christ that surpasses knowledge, to be filled with all of your fullness?

Roots refer to something inside, deep within and hidden, not seen; on the other hand, grounded is something outside, above and seen.

What do you mean, Father?

It is so demanding but that is what to follow you, to be set on a blazing fire of purification in Jesus Christ (Lk. 12:49), to be one with him on the Cross so that inside and outside, we are totally yours with Mary like St. John Paul II’s Totus Tuus!

St. John Paul II, pray for us to be not afraid to follow Jesus and be one with the Father in the power of the Holy Spirit. Amen.

From Pinterest.com.

Restore all things in Christ

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of St. Teresa of Avila, Virgin and Doctor of the Church, 15 October 2020
Ephesians 1:1-10   <*(((><< || + + + ||  >><)))*>   Luke 11:47-54
Photo by Dr. Mai B. Dela Peña at a Carmelite Monastery in Israel, 2016.

You know so well, O God, how we must pray to you that you have taught St. Paul one of the most beautiful prayer – and greetings – we can all recite individually or communally when gathered in your name.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens, as he chose us in him, before the foundation of the world to be holy and without blemish before him.

Ephesians 1:3-4

So beautiful are these words showing to us our blessedness in Jesus Christ! If we could all be aware of our blessedness in you that springs from your infinite love for us poured by Jesus Christ at the Cross, maybe there would be less chaos in the world today.

Forgive us in wasting your blessings, exchanging them for fleeting pleasures of fame and wealth that set us apart from one another. Worst, in misleading others away from you with our sinful ways of life like the enemies of Jesus in today’s gospel.

Help us restore all things in your Son, dear Father, like St. Teresa of Avila who taught us to be mindful always of Jesus Christ’s love for us.

Whenever we think of Christ we should recall the love that led him to bestow on us so many graces and favors, and also the great love God showed in giving us in Christ a pledge of his love; for love call for love in return.

St. Teresa of Avila, Office of Readings, October xv

St. Teresa of Avila, pray for us!

From Pinterest.com.

Faithful and consistent

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, Week XXVII, Year II in Ordinary Time, 09 October 2020
Galatians 3:7-14   <*(((><<  +  >><)))*>   Luke 11:15-26
Photo by author, 2019.

Glory and praise to you, O God our Father through your Son Jesus Christ! Today we are celebrating the Memorial of some great men who faithfully and consistently served you and your people with their lives of witnessing to your gospel as members of the clergy: St. John Leonardi who founded in 1570’s the forerunner of Propaganda Fide now headed by Cardinal Luis Antonio Tagle; St. Denis, first bishop of Paris who suffered martyrdom with his priest and deacon in 258; St. Louis Bertrand who came to be known as the “Apostle to the Americas” during the 16th century; and beatified recently by Pope emeritus Benedict XVI, Blessed John Henry Cardinal Newman considered as one of the great Christian intellectuals of the 19th century.

They were all great men of deep faith. And most of all, consistent in heeding your call, doing your work.

And that is why, today O Lord I pray for the gift of being consistent in my faith.

A believer without consistency in his faith and actions is not faithful at all. A truly faithful servant is always consistent especially when the chips are down, we are confronted of either for you, Lord, or against you.

Sometimes we try “moving the lines”, convincing ourselves that we are not crossing the line of morals and morality like when we are bent on accommodating others and ourselves in some occasions to justify personal preferences like tinkering with the formula of the Sacraments as well as those pertaining to intrinsically sinful and immoral.

Like St. Paul in his letter to the Galatians today, clear our minds and our hearts of all kinds of inconsistencies in our faith, set us straight onto your paths, Lord and let us see your own consistency, your works in the past that are fulfilled in the present.

Unlike those people accusing you of driving evil spirits in the name of Beelzebul, may we be consistent in relying only in you and your powers despite our many setbacks and failures in life when you never failed to bless us and work things out for our own good. Amen.

Photo by author, August 2020.