Ang Diyos at ang kulay ng hangin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Setyembre 2022
Larawan kuha ng may akda, bukang liwayway sa Lawa ng Tiberias, Israel, Mayo 2019.
Kay sarap namnamin,
kaninang pagkagising
Iyong tugon Panginoon namin
sa mga tanong ni Job
na amin ding dinaraing
sa gitna ng maraming hirap at tiisin:

"Job, 
nakalikha ka ba
kahit isang bukang liwayway?
Ang daigdig ba ay ang iyong
naigawa ng tanglaw?
Napunta ka na ba sa
pinagmumulan ng bukal?
Nakalakad ka na ba sa 
pusod ng karagatan?
Alam mo ba kung saan nanggaling
ang liwanag, o and kadiliman,
kung saan nagbubuhat?
Ang mga ulap ba iyong mauutusan
sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan?"
(Aklat ni Job 38:12-13, 16, 19, 34)
Inyong ipagpaumanhin
Panginoong namin
kapangahasan Ikaw ay tanungin, 
usisain kapag mabigat aming pasanin
 kami ay patawarin
katulad ni Job iyong dinggin:

"Narito, ako'y hamak, 
walang kabuluhan,
walang maisasagot, 
bibig ay tatakpan
hindi na kikibo, 
mga nasabi'y di na uulitin"
(Aklat ni Job 40:4-5).
Hinding hindi namin
makakayang sagutin
ni arukin kalaliman 
nitong maraming lihim 
ng buhay lalo't kung madilim;
sana'y Iyong dalisayin, Panginoon
aking mga paningin, upang Ikaw ay
malasin tulad ng kulay ng hangin!
Larawan kuha ni Bb. Jo Villafuerte, pagbubukang liwayway sa Atok, Benguet, Setyembre 2019.

The majesty of God

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, Memorial of St. Jerome, Priest & Doctor of the Church, 30 September 2022
Job 38:1, 12-21, 40:3-5  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Luke 10:13-16
Photo by Greg on Pexels.com
God our loving Father,
open my eyes
open my mind
open my heart and soul
to your majesty
to experience your
immense mystery
so profoundly
unthinkable
unexplainable
yet so true
that it can be felt
and experienced
because we live
in you though we
are not aware.

The Lord addressed Job out of the storm and said: Have you ever in your lifetime commanded the morning and shown the dawn its place for taking hold of the ends of the earth, till the wicked are shaken from its surface? The earth is changed as is clay by the seal, and dyed as though it were a garment. Have you entered the sources of the sea, or walked about in the depths of the abyss? Have the gates of death been shown to you, or have you seen the gates of darkness? Have you comprehended the breadth of the earth?

Job 38:1, 12-14, 16-18
Dearest Father,
many times I have asked you
so many questions 
and would still have more to
follow you up with but,
when I contemplate
your love and presence
in my life,
among the people you
have surrounded me with,
then I realize 
you are all questions 
that in itself more than enough
for me to see, even imagine you!

Like Job,
let me remain silent
and be wrapped by
your majesty
and glory!

Then job answered the Lord and said: Behold, I am of little account; what can I answer you? I put my hand over my mouth. Though I have spoken once, I will not do so again; though twice, I will do so no more.

Job 40:3-5
Open my eyes
in Jesus your Son
to appreciate more
your coming
your loving presence
your healing
O God our Father;
let me listen
and be more attentive
to Jesus,
your Word who became
flesh to dwell
among us;
like St. Jerome,
give me the grace
to read and study
especially to pray
your Sacred Scriptures
each day of my life
to be still
and remain
in you always.
Amen.
Photo by Ms. Jo Villafuerte, 2019.

Liham ni Lazaro sa mayaman

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Setyembre, 2022
Larawan mula sa https://krugsstudio.blogspot.com/2016/07/does-anyone-write-letter-anymore.html

Hitik sa mga kahulugan ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro noong araw ng Linggo (Lukas 16:19-31). Kaya namang aking napag-isipan ano nga kaya at sumulat si Lazaro doon sa mayaman? Ano kaya kanyang sasabihin?

Isang kathang-isip lamang ang liham na ito katulad na rin ng talinghaga ng Panginoong Jesu-Kristo. Gayon pa man, batay ito sa mga kuwento na aking pinakinggan at pinagnilayan mula sa mga tao na aking nakadaupang-palad sa mahabang panahon bilang pari. Sinikap ko na mahabi kanilang mga istorya ng buhay na parang hibla ng sinulid upang maging isang telon na maglalarawan ng iba’t-ibang mukha ni Lazaro at ng mayaman.

Wala akong pinatatamaan maliban sa maihatid mahalagang mga aral ng naturang talinghaga ukol sa buhay at kamatayan na tila nalilimutan na ng maraming pamilya at mag-anak kung saan maraming mayaman at Lazaro na nakalupasay, pinababayaan at tinalikdan.

Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.

Lukas 16:19-21
Larawan ng painting ni Bonifacio de Pitati noong 1540 ng “Dives and Lazarus” mula sa commons.wikimedia.org.
Minamahal kong mayaman,

Ako nga si Lazaro at sumusulat ako sa iyo na manhid at ayaw pumansin sa akin dahil ako ay tadtad ng sugat sa buong katawan, nakakadiring tingnan sa aking karumihan at kawalan ng kagandahang mabanaagan dahil ako ay naiiba sa iyo na kinikilala at maraming kaibigan, malakas at malinis. Kung tingnan.

Mabuti pa ang aso, napapansin ako, dinidilaan aking mga sugat na kailanma'y hindi niya mauunawaan pinagmulan at naging mga sanhi, na pawang mga tao ang may kagagawan.

Isang bagay lang ibig kong ipahayag sa iyo, kapatid ko na mayaman: sapat na bang dahilan na ako ay iyong talikuran at kalimutan dahil lamang sa ilang halaga ng salapi, mga gamit at ari-arian gaya ng kapirasong lupa na higit pa ang sukat sa ating libingan?

Dahil lamang sa magkakaiba nating paniniwala at sa iyong sariling katuwiran na hindi mabitiw-bitiwan ay ipagpapalit mo ako na kapwa tao gaya ng iyong ina o ama, at kapatid? 

Madalas, ako si Lazaro yung magulang na kung ituring ng mga anak ay kontra-bida sa buhay nila. 

Ikaw iyon, kapatid kong mayaman.

Ikaw iyong bata, yung anak na sadyang mayaman sa kaalaman at kahusayan sa maraming bagay ngunit hindi kailanman sasapat ang mga iyan upang tayo ay mabuhay; mahalaga ang mga kapwa, lalo na mga magulang na nagpalaki at nag-aruga sa atin, mga kapatid na kasabay nating lumaki at lumago, nagkamalay sa mundo, kasama at kasalo sa maraming pagkakataon ng buhay.

Walang perfect love maliban sa pag-ibig ng Diyos; ano man mga nakaraan ikaw ay nasaktan kung maari ay lampasan, pag-usapan, at magpatawaran.

Saan mang tahanan, maraming mga desisyon ang mga magulang na hindi nagugustuhan at marahil hindi rin naunawaan hanggang ngayon; sakaling nagkamali man mga magulang, hindi ba ang mga iyon din ang nagpatibay at nagpatatag upang mga anak ay maging mayaman? Bakit sila ngayon ang iniiwan, mga Lazaro na nakalupasay sa pintuan na hindi pinapansin, ipinagpalit sa ego at prinsipyo?

Hindi ito drama dahil ang totoo, darating ang panahon tayong lahat mamamatay.

Huwag nating hintayin tulad sa talinghaga ng Panginoon na malibing at mabaon ang mayaman doon sa Hades; ibig mo ba talaga na tayo ay magkahiwalay hindi lamang sa daigdig kungdi hanggang sa kabilang buhay?

Huwag mo nang hintayin, kapatid ko na mayaman na matanawan ako, si Lazaro kapiling ni Abraham, walang dusa at sakit sa kabilang buhay habang ika'y hirap na hirap, kumakaway, tumatawag gayong kakilala mo naman pala ako. Gayun din naman, kakilala mo rin pala si Amang Abraham --- kung gayon, ikaw ay Kristiyano katulad ko, kilala si Kristo, sumasamba sa Diyos nating Ama! Bakit hindi mo ako nakilala noong tayo ay nabubuhay pa?

Bahala ka kung ayaw mo pa rin akong pansinin; ito na lamang iiwanan ko sa iyo, higit sa lahat: huwag kang umasa at maniwala sa ilusyon na makapagbabago ka pa sa tamang panahon lalo na kung kapani-paniwala ang magsasabi na mayroon nga buhay sa kabila! Ilusyon lang yan na may oras pa upang magbagong-buhay....

Habang maaga pa, magbalik-loob sa Diyos upang siya ay matagpuan at makilala sa mukha ng bawat kapwa, lalo na sa mga Lazaro na tadtad ng sugat ang katawan, nakalupasay sa iyong harapan. 


Lubos na gumagalang,

Lazaro
(Mula sa salitang Hebreo
"El 'azar", ibig sabihi'y
"sinagip ng Diyos".)
Larawan kuha ni G. Jay Javier sa Taal, Batangas, 15 Pebrero 2014.

The gospel according to Five for Fighting on living & leaving

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 20 September 2022
Photo by Pixabay on Pexels.com
I'm 15 for a moment
Caught in between ten and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

I'm 22 for a moment
And she feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars

The piano, the voice and the lyrics were unmistakably Five for Fighting when I heard it played again after a very long time at the 40th day of the death of a young college student in our parish recently.

It was only then when I truly appreciated this 2003 hit “100 Years” after realizing its deeper implications about life and death leading to eternity. Besides, there were some interesting things about the song and the deceased young man who was also a talented pianist like Five for Fighting himself – Vladimir John Ondasik III. Most of all, the deceased young man I have celebrated Mass for was aged 22 like the character depicted in the song 100 Years.

Celebrating Mass at the funeral of a child, whether an infant or a grown-up is the most difficult one for me. Normally, we children bury our parents but, it is so different when children die ahead of their parents and even grandparents. As a priest, I could feel the pain of the grieving parents in losing their son or daughter even if I totally do not know them at all. Yet, it is a grace of the priesthood that while we are emotionally affected by grieving parents we hardly know that we are likewise uplifted in identifying with Jesus who had brought back to life a dead young man at Nain after being moved with pity for the man’s widowed mother (Lk.7:11-15).

Photo by author, Pangasinan, April 2022.

Notice that Jesus brought back to life the dead young man because of pity for his mother, not because he pitied the dead son. God tells us in the Old Testament that he is saddened with the death of even just one of us but the event at Nain shows us how the eyes of the Lord are always with those left behind especially mothers because they are indeed the most pitiable in losing a child who would always be a part of them. Moreover, life is most difficult for those left behind who have to continue to bear all pains and sufferings while their departed loved ones rest in peace in eternity. And here lies the call of Jesus for us all to help those grieving to rise again and move on with life after the death of a beloved, especially of a child.

We shall talk about this later and let us just remain a little more with the reality of death.

Although 100 Years is a soft-rock ballad about a love relationship, it is very philosophical, in fact a Martin Heidegger, in calling for “authentic living” because we are all “being-towards-death”. While the song is generally a “feel good” piece, it reminds us of that reality we refuse to accept that coming to terms with death is coming to terms with life. It is when we are faced with the “existential” possibility of death that we begin to see the beauty of life and the joy of living.

15, there's still time for you
Time to buy and time to lose yourself within a morning star
15, I'm alright with you
15, there's never a wish better than this
When you've only got a hundred years to live

Half time goes by, suddenly you're wise
Another blink of an eye, 67 is gone
The sun is getting high
We're moving on

Truly, as the song tells us, our life is precious – whether you are 15 or 22 or 33 or 45 or 67 or 99 – because it could all be gone in a moment or a blink! Like Heidegger, Five for Fighting is calling us in his song to cherish each one’s presence with more love and kindness, care and understanding, with a lot of mercy and forgiveness because we live only for a period of time like 100 Years.

St. Paul also spoke of this constant awareness of death, of how “the world in its present form is passing away” (1 Cor. 7:31) that we should live authentically as Christians. This pandemic has taught us in the most strongest terms this truth, not only with actually dying but also of being prevented from spending precious moments with our dead’s remains! May we not forget this pandemic’s lesson of living in the present moment as if it is also your final moment in life, of cherishing each other always because true riches are found only in God through one another as Jesus reminded us in last Sunday’s gospel (Lk.16:11).

Photo by Ms. Jo Villafuerte, Atok, Benguet, September 2019.

To live is to love. What we need are more people, more children, more friends to celebrate life with. Like God, friends and family do not perish; they live on even if we do not see them because they just move on to higher level of existence. Unlike money and wealth, power and fame, and other material things that perish and become obsolete after a year.

Our weekday readings these past week teemed with so many beautiful nuggets of wisdom about people and relationships learned at the heels of death: the centurion who sent for Jesus for the healing of his slave who “was valuable to him” (Lk.7:2) on Monday; praying for those who grieve like that widowed mother in Nain (Lk.7:13) on Tuesday; and last Wednesday at the Feast of the Exaltation of the Cross we were reminded of our transformation through life’s sufferings or little deaths in life; and, finally on Thursday at the memorial of Our Lady of Sorrows, of how we are invited to imitate Mary who remained at the foot of the Cross on Good Friday with her dying Son Jesus Christ. Here we find how death has become a blessing when seen in the light of Jesus and his Cross as witnessed by the Blessed Mother and preached by St. Paul.

This positive aspect of death as a blessing is wonderfully portrayed in the music video of 100 Years set in an isolated place in soft shades of dark blue and green, with some hues of grey evoking a deep sense of peace and tranquility minus the morbidity. Laid-back and relaxed, perhaps. Of course, Five for Fighting’s trademark piano makes the music video so lovely, so appealing, giving a joyful note on death’s certainty leading to eternity.

I'm 99 for a moment
And dying for just another moment
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

15, there's still time for you
22, I feel her too
33, you're on your way
Every day's a new day

At the start of the music video of 100 Years, we find a younger man playing the piano before Five for Fighting appears singing. That shifting of the younger and older Ondasik would happen about six times maybe interspersed with other characters coming to play the piano too until in the end he leaves to walk toward a big tree to meet his older self. Or God maybe.

Photo by Mr. Jay Javier, “Acacias”, UP Diliman, QC, April 2022.

That big tree seems to convey something like paradise, a gateway to eternity where time is totally held in completeness with everything at the present moment shown by Five for Fighting’s repeated returns to climb the big tree to look at his younger self kissing his first girlfriend until toward the end, he fell from the tree as if he had died only to be seen singing while playing the piano again. It was reminiscent of one of the final scenes in the 1990 movie Flatliners with Kiefer Sutherland trying to amend his childhood sin and crime in pushing to death his playmate from a similar big tree; Sutherland was eventually forgiven when during an induced “flatline” he was able to go back to his past to apologize to his dead playmate with a reversal of role, of him as an adult in the present moment falling from the big tree.

It was after that scene of falling from the big tree when Five for Fighting had awakened singing and playing the piano again when he finally stood to walk back to the big tree to meet his older self, or maybe God — something like Easter.

On the first day of the week, Mary of Magdalene came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. Mary stayed outside the tomb weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet where the Body of Jesus had been. And they said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “They have taken by Lord, and I don’t know where they laid him.” When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus.

John 20: 1, 11-14
“Noli me tangere” (touch me not) fresco in the Lower Basilica of St. Francis Assisi Church in Italy painted by Giotto de Bondone in the 13th century from commons.wikimedia.org.

Like on that Easter morning, there will always be the darkness of death but only for a moment if we keep our eyes and our hearts open to Jesus who had risen. Many times we are like Mary Magdalene grieving and weeping that we fail to see the light of Jesus and of our deceased staying with us right in the darkness of grief and death that envelop us. And like Mary, we keep on insisting in relating with them in our old, physical level, forgetting the fact they have risen with Jesus to new life, to new realm of existence.

Jesus said to her, “Mary!” She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher. Jesus said to her, “Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.’” Mary of Magdalene went and announced to the disciples, “I have seen the Lord,” and then reported what he told her.

John 20:16-18

“Stop holding on to me” or “noli me tangere – touch me not” are the words also meant for us today who continue to cling and hold to our departed loved ones like Mary Magdalene, still hoping to hug and kiss them again, to touch and tell them how much we loved them or perhaps say sorry for our sins and lapses when they were still around. It is time to level up in our relationships with them as Five for Fighting reminds us in the last stanza that “every day is a new day”.

It does not really matter if we, or they our departed, are just 15 or 22 or 33 or 45 or 67 or 99 — what is most important is we value each moment of our lives here and now where in the present we meet them once or twice if we are living fully and not blinded by our grief and wishful thinking. Have faith in God. Someday, we shall all be together. For the moment, here is Five for Fighting with his100 Years. May the Lord console you and raise you up to move forward again in life. Amen.

*We have no intentions of infringing into the copyrights of this music and its uploader except to share its beauty and listening pleasure.

From YouTube.com.

The other half of the sky

Quiet Storm by Fr. Nick F. Lalog II, 06 June 2022
Photo by author, Silang, Cavite, August 2020

While reflecting last night John’s gospel for today’s memorial of Mary, Mother of the Church, the song “Woman” by another John – John Lennon – kept playing at the back of my mind as I prayed over the words of Jesus calling Mary her mother as “woman” (Jn.19:26).

It is the second time, and final one in the fourth gospel that Mary the mother of Jesus was at a scene with her Son; the other instance they were together in a scene in John’s gospel was at the wedding feast at Cana where Jesus did his first miracle by converting water into wine. In both events, John tells us Jesus addressed Mary as “woman” (Jn.2:4, 19:26).

In 1980, Lennon composed “Woman” as a tribute to his wife Yoko Ono. In that lovely song, we find two instances of how John, like the beloved disciple used the word “woman” very positively. First we hear Lennon quickly declaring right after the first few notes of the song, “For the other half of the sky” to refer to women; and secondly, by starting each verse of this song with the word “woman” which he never used in the chorus that is just “ooh-ooh, well-well”.

For the other half of the sky
Woman
I can hardly express
My mixed emotions at my thoughtlessness
After all, I’m forever in your debt
And woman
I will try to express
My inner feelings and thankfulness
For showing me the meaning of success
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Woman
I know you understand
The little child inside the man
Please remember, my life is in your hands
And woman
Hold me close to your heart
However distant, don’t keep us apart
After all, it is written in the stars
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Woman
Please let me explain
I never meant to cause you sorrow or pain
So let me tell you again and again and again
I love you, yeah-yeah
Now and forever
I love you, yeah-yeah
Now and forever
I love you, yeah-yeah
Now and forever
I love you, yeah-yeah
Now and forever
Photo by Ms. Jo Villafuerte in Atok, Benguet, February 2022.

How true were the confessions by Lennon, of our “thoughtlessness” and “childishness” in dealing with women, hurting them physically and emotionally without realizing how “indebted” we are to them in bringing us forth into this world, in nurturing us.

So true his words too that no matter how far we turn away from women, we cannot deny the fact we are always close with them, we long for them because we are meant for each other as “written in the stars”.

And most true which I like most is Lennon’s claim that women are “the other half of the sky”.

What a shame when we men think of the world as “us” and ours alone, as if the earth revolves around us, that we are not only the center of the universe but also the universe itself! No wonder we are always lost and at a loss in life.

Women as the other half of the sky tells us how we men and women complete the whole picture of reality, of how we need the feminine side and feminine touch to have a fuller grasp of life, its meaning, and its many mysteries.

This image of the woman as “the other half of the sky” I find so perfectly true with our Blessed Virgin Mary too, most especially when she stood at the foot of the cross of Jesus Christ on Good Friday.

When John the beloved disciple chose to use the word “woman” for Mary as addressed by Jesus, it was the most wonderful effort to recognize the dignity and honor of women in the world especially at the very crucial moment of dying and separation of loved ones:

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, he said to his mother, “Woman, behold your son.” Then he said to the disciple, “Behold, your mother.” And from that hour the disciple took her into his home.

John 19:25-27

It is a scene happening daily in our lives as individuals and disciples of Christ, of how Mary addressed as “woman” signifying the Church as the Body of Christ to which we belong and we must care for always; and, as Christians, at how we disciples must obey Christ’s commandment to love one another by respecting and accepting every woman.

Photo by author, 2018.

Both man and woman were created in the image and likeness of God, with equal dignity though different in order to complement each other in coping with life’s many challenges and trials.

See how at creation God entrusted woman to man to love and care for her, to protect her which Jesus repeated to the beloved disciple before he died on the Cross. In the Hebrew language, the word for woman and wife is “ishsha” which is a play from the word for man which is “ish”. Woman came from man, woman is a part of man. Without her, he is not complete and neither shall she also be complete without man. That is why, all these talks about the battle of sexes are all insanity for we are all created to love and care for each other!

The bible tells us many instances of negative views about women along with children that they were not even counted in the feeding of five-thousand by Jesus in the wilderness. Women were never considered as reliable witnesses that is why Jesus himself corrected this by appearing first to Mary Magdalene in the gospels. Women were never seen as holy too that is why the story of Visitation of Elizabeth by Mary was a most unique scene in the whole bible of two women together so blessed by God.

As we resume the Ordinary Time in our Church calendar this Monday with a memorial of Mary, Mother of the Church, let us be more conscious from now on of the dignity of women, of finding Jesus in them by making constant efforts to change the persistent wrong impressions and ideas about women since time immemorial. Whenever you look up the sky, think of those other half of you staring at the heavens, then thank God for the women he had sent you to experience his loving presence especially in these trying times. Amen.

*We have no intentions of infringing into the copyrights of this music and its uploader except to share its beauty and listening pleasure.

Pag-ibig sa paglisan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Hunyo, 2022
Larawan kuha ng may-akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-20 ng Abril 2022.

Habang tayo ay nagbulay-bulay sa pagpapala at biyaya ng bawat paglisan noong kamakalawang araw, noon din naman nag-trending sa social media ang hiwalayan ng mag-asawang Jason Hernandez at Moira dela Torre, dalawang sikat daw na mga mang-aawit na ni hindi ko alam ni kilala.

Sumabay din naman kinagabihan ding iyon ang desisyon ng korte pagkaraan ng anim na linggong hearing na sinubaybayan ng marami sa social media (ako po hindi) ang demandahan ng mas sikat na mga taga-Hollywood at dating mag-asawa na Johnny Depp at Amber Heard. Magandang pagkakataon ang dalawang naturang balitang showbiz upang suriin nating mabuti ating mga ugnayan o relationships at tingnan nasaan na nga ba ang pag-ibig sa isa’t isa.

Gaya ng ating napag-nilayan noong Miyerkules, ang bawat paglisan ay biyaya at pagpapala sa kapwa umaalis at naiiwan kapag ang pagpapasiyang lumisan ay napagnilayan at napagdasalang mabuti.

At higit na lumalalim ang ugnayan ng isa’t-isa at pag-ibig sa bawat paglisan kapag ito ay humahantong sa wakas ng buhay at kamatayan.

Kaya ang aking tanong na bunsod ng awit ni Bb. Cookie Chua noong dekada 90, sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o naiiwan?

Larawan kuha ni Bb. Jing Rey Henderson sa Taroytoy, Aklan noong ika-30 ng Abril, 2022.

Palagi ko sinasabi sa bawat kinakasal ko na hindi paligsahan ang pag-ibig. Sino mang mayroong higit na pag-ibig, siyang dapat magmahal nang magmahal, umunawa at magpatawad, unang kumibo at bumati sakaling sila ay may di-pagkakasundo o tampuhan.

Hindi rin paligsahan sa pag-ibig ang aking nais mabatid sa aking naturang tanong kungdi ito’y sumagitsit sa aking puso at isip noong ilibing ng Martes kapatid ng yumao kong kaibigan.

Unang pumanaw noong Enero si Ate Priscilla sa sakit na kanser. Simple at tahimik na nakaibigan ko siya sa dati kong parokya na pinaglingkuran. Apat silang magkakapatid na mga dalaga na iniukol ang mga sarili sa mga pamangkin at simbahan. Nitong pagpasok ng 2022, nagkasakit si Ate Illa at ako pa ang nagkumbinsi sa kanyang pumasok na sa pagamutan kasi, ayaw niyang mahirapan sa pag-aalaga sa kanya at sa gastusin ang mga kapatid.

Kuha namin noong Enero 01, 2022 nang dumalaw sa akin si Ate Illa at mga kapatid. Hindi kasama si Ditseng Baby.

Ngunit huli na pala ang lahat.

Biglang lumala kanyang kalagayan at binawian ng buhay pagkaraan ng dalawang araw sa ospital. Noong kanyang lamay, palaging sinasabi ng nakababata niyang kapatid, si Ditseng Baby, na siya man ay ayaw nang pahirapan mga kapatid niya sa kanyang pagkakasakit din ng kanser. Halos magkasunod silang nagkaroon ng kanser bago mag-COVID pandemic. Hindi nga nagtagal, noong ika-27 ng Mayo, biglang inatake sa bahay si Ditseng Baby at pumanaw.

Kaya ako ay bumalik sa kanilang tahanan at simbahan upang siya naman ang Misahan at ihatid sa huling hantungan kamakailan.

Isa na namang paglisan na biglaan ngunit napaghandaan ng mga pumanaw.

Hindi naman natakot ang magkapatid na Ate Illa at Ditseng Baby sa buhay at kamatayan; katunayan sa aking pananaw, buong tapang nilang hinarap lalo ang kamatayan. Mas mahirap sa may katawan siguro ang maramdaman na ikaw ay papanaw at buong tapang itong tanggapin at sabihin.

Larawan kuha ni Dr. Mylene A. Santos, MD, 2021.

Biyaya pa rin ng Diyos ang magkaroon ng gayong lakas ng loob sa gitna ng panghihina ng katawan. At ang pangunahing biyaya na binubuhos ng Diyos sa isang lumilisan ay pag-ibig, lalo na kung ito ay hahantong sa kamatayan. Pag-ibig ang dahilan kaya ayaw na nilang mahirapan pa mga kapatid nila sa pag-aalaga at gastusin kahit mayroon silang kakayahang magpagamot. Pag-ibig hanggang sa huling sandali ang kanilang handog at ibinahagi sa lahat.

Kaya nga kapag mayroong isang taong lumilisan – pansamantala man tulad ng pangingibang- bayan o panghabang-buhay tulad ng mga naghahabilin sa banig ng karadaman – higit ang kanilang pag-ibig na binibigay sa mga naiiwan o nauulila.

Mas marami silang pabaon na pag-ibig sa mga naiiwan kung titingnan.

"Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin
Di mo man silip ang langit
Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig"
- Bb. Cookie Chua ng Color It Red, "Paglisan"
Larawan kuha ng may-akda sa Sacred Heart Novitiate, Novaliches, QC, 2016.

Sino man ang magpasyang lumisan batay sa maka-Diyos na pamantayan at konsiderasyon, nakatitiyak ako siya ang mayroong higit na pag-ibig dahil handa siyang iwanan ang lahat para sa mga minamahal.

Pang-apat sa walong pagpapala o beatitudes na ipinahayag ni Hesus sa kanyang sermon sa bundok ay mayroong kinalaman sa paglisan:

“Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.”

Mateo 5:4

Kapag mayroon umaalis, tayo ay nagdadalamhati, lumuluha kasi masakit ang maiwan, pansamantala man o pangmagpakailanman.

Nasaan ang pagpapalang sinasabi ni Hesus kung tayo ay lumuluha, nagdadalamhati dahil naiwan ng isang lumisan o pumanaw?

Naroon sa pag-ibig!

Pinagpala ang mga nagdadalamahati kasi mayroon silang pagmamahal, sila’y nagmamahal kaya lumuluha sa lumisan na kamag-anak o kaibigan; subalit, higit ang kanilang pagpapala dahil sila ay minahal ng lumisan!

Higit pa rin ang pag-ibig ng lumilisan kung tutuusin.

Kaya tayong naiiwan ay umiiyak, nasasaktan.

Subalit, lahat ng kalungkutan ating mararanasan sa paglisan ay pagbabadya ng higit na tuwa at kagalakan. Wika din ni Hesus sa kanyang mga alagad noong Huling Hapunan nila na mas mabuti na siya ay lumisan upang sa gayon ay maisugo niya ang Patnubay o Espiritu Santo (Jn. 16:7).

Gaya ng ating napagnilayan noong Miyerkules, ito yung ikalawang mahalagang bagay dapat nating pakaisipin sa pagpapasya kung tayo ay mananatili o lilisan: ang ating kaganapan at paglago ng katauhan (https://lordmychef.com/2022/06/01/pagpapala-sa-paglisan/).

Muli, ating makikita ang higit na pag-ibig na bigay pa rin ng lumilisan dahil sa bawat pag-alis, naroon din ang pagkakataong lumago ang katauhan ng naiiwan gaya ng lumilisan.

Larawan kuha ng may-akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-19 ng Abril 2022.

Ganyan ang paraan paanong lumago ating pananampalatayang Kristiyano dahil sa paglisan ni Hesus, lalong nag-ibayo sa pagmamahal at pagsusumakit ang kanyang mga naiwan sa pagpapahayag sa salita at gawa ng ipinadama niyang pag-ibig para sa ating kaligtasang lahat.

Dahil sa pag-ibig na iyan ni Hesus, naging pagpapala ang bawat paglisan dahil hindi na lamang ito pagtungo sa isang dakong malayo kungdi pagpasok sa panibagong antas ng ugnayan. Wika nga ng mga kabataan, level up ang ating mga relationships.

Sa bawat paglisan, hindi tayo nababawasan o nawawalan kapag pag-ibig ang dahilan nito.

Kaya sana, ngayon pa lamang atin nang pakaingatan at pahalagahan bawat isa upang bawat paglisan ay maging makabuluhan. Nawa sa ating paglisan, bantayan at pagpalain tayo ng Diyos palagi. Mizpah (Gen.31:49)!

Pagpapala sa paglisan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-01 ng Hunyo 2022
Larawan kuha ng may akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-19 ng Abril 2022.

Mahigit isang linggo ko nang pinagbubulay-bulay ang pananatili at paglisan hanggang sa aking mapakinggan kahapon sa libing ng kaibigan itong magandang awit ni Bb. Cookie Chua dalawang dekada na siguro ang nakalipas.

"Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin
Di mo man silip ang langit
Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig"

Noong nakaraan, ang tanong ko lang naman ay kailan tayo dapat manatili at kailan tayo dapat umalis o lumisan?

Dahil sa awit na aking napakinggan dala ng pagpanaw ng kaibigan, napalawig ang aking pagninilay ng panibagong katanungan: sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o ang naiiwan?

Hayaan ninyo munang aking sagutin unang tanong, kailan ba tayo dapat umalis at kailan dapat manatili?

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Napagnilayan ko ito noong nakaraang Martes nang ang mga pagbasa sa Misa ay tungkol sa pagkakulong nina San Pablo at Silas sa Filipos nang biglang mayanig ng malakas na lindol ang naturang lungsod (https://lordmychef.com/2022/05/24/prayer-to-know-when-to-stay-and-when-to-go/). Magpapakamatay na sana ang kanilang bantay sa pag-aakalang tumakas sina San Pablo at Silas nang pigilan siya mismo ni San Pablo na naroon pa rin sa kanilang selda (Gawa 16:22-34).

Hindi ba madalas kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, napakadaling pumasok sa isip natin ang basta mawala na lamang at makaalis, gaya ng pagbibitiw sa trabaho o panginibang bansa marahil?

Iyon nga nakapagtataka kina San Pablo at Silas! Bakit hindi pa sila tumakas na lamang pagkaraan ng lindol na sumira sa kanilang kulungan?

Sa kabilang dako naman, doon sa Mabuting Balita ng araw na iyon, si Hesus ay panay ang paalam ng kanyang paglisan sa kanyang mga alagad noong kanilang Huling Hapunan. Sinabi pa niya na ang pag-alis niya ay sa ikabubuti ng mga alagad niya dahil sa pagdating ng Espiritu Santo na susuguin niya (Jn.16:7).

Dalawang magkaibang sitwasyon, kailan nagiging mabuti at tama, ang manatili at umalis?

Mga sagot:

Una, sa manatili man o lumisan, pinakamainam palagi ay sundin banal na kalooban ng Diyos. Parehong mabuti ang manatili at lumisan ngunit nagkakaroon lamang ito ng kabuluhan o katuturan kung makikita batay sa kalooban at plano ng Diyos para sa atin.

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Bakit nga ba hindi pa tumakas sina San Pablo at Silas nang mawasak ng lindol kanilang piitan habang nasa Filipos noon? Maliwanag nating makikita dito ang plano at misyon ng Diyos sa kanila upang masagip at mabinyagan bilang Kristiyano ang kanilang bantay sampu ng kanyang pamilya at angkan! Kung tumakas sina San Pablo at Silas, marahil ay nagpakamatay na nga kanilang bantay at hindi naging Kristiyano. Sayang!

Dito ipinakikita sa atin kahalagahan ng pananalangin upang maging maliwanag kung nasaan ang ating misyon sa buhay. Kung ika’y mananatili ngunit ibig ng Diyos ika’y lumayo tulad ni Abraham, kailanaman ay hindi ka mapapanatag sa buhay. Gayun din naman, kung ikaw naman ay magpipilit na umalis at lumipat dahil sa maraming magandang alok at pagkakataon ngunit hindi naman iyon ang layon sa iyo ng Panginoon, baka ikaw ay mabigo lamang sa iyong pupuntahan.

Minsan nais ko na liwanagin paborito nating salawikain na “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa” kasi madalas, nauuna ang gawa ng tao at kapag nagkaproblema na, saka hihingi ng awa sa Diyos. Totoong nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa kung bago tayo gumawa ay humingi muna tayo sa Diyos ng awa, liwanagin sa kanya ano ba ang dapat nating gawain? Hindi iyong kapag palpak na at marami nang sabit saka lalapit sa Panginoon.


Pangalawa, sa pagpapasya natin sa pananatili o paglisan batay sa pananalangin, isang bagay makikita natin palagi nangingibabaw sa Diyos ay kapakanan ng iba hindi ng sarili dahil tiyak palagi niya tayong pangangalagaan at hindi pababayaan.

Kaya, huwag matakot na manatili o lumisan, pangalawa sa Maykapal na ating batayan ng desisyon ay kapakanan ng iba, hindi ng sarili.

Batid ito ng maraming OFW at mga magulang na nangibang bansa. Mahirap at masakit ang lumisan ng bayan, iwanan mga mahal sa buhay at mahirap din naman ang maiwanan at mahiwalay sa kabiyak at magulang. Ngunit, kanilang tinitiis ang lahat para sa isa’t-isa, para sa minamahal at hindi para sa sarili.

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Ganoon ang Diyos parati: hinihiram tayo para sa kapakanan ng iba. Ito yung katotohanan ng sinabi mismo ni Hesus na “Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” (Jn.15:13).

Yung nanatili at lumilisan, kapwa nagmamahal at nagmamalasakit, nagiging mabunga ang buhay at pagkatao kung ang pasya ay batay sa kalooban ng Diyos.


Pangatlo, makikita natin na kapag tumpak ang proseso ng pagpapasya natin kung tayo ba ay mananatili o aalis, naroon din palagi paglago ng ating pagkatao at ng mga maiiwan natin. Sa pananatili at paglisan, higit na mahalaga ang pamumunga o “fruitfulness” at di lamang success.

May mga tao na matagumpay, successful wika nga dahil nanatili at nagtiyaga o kaya’y lumayo at nasapalaran sa ibang lugar ngunit hindi naman ganap sa buhay at tila baga mayroong kulang pa sa kanila. Kasi nga, wala namang naging lalim sa kanilang katauhan kanilang mga ginawa sa pananatili man o sa paglisan. Marahil ay sa kabila ng kayaman at katanyagan, wala silang natagpuan kahulugan sa buhay. Palaging mayroong kulang. Tulad ng Diyos na siya lamang ating kaganapan sa buhay.

Larawan kuha ng may akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-20 ng Abril 2022.

Maituturing din ito bilang pagmamature o pagkakaroon ng gulang. May mga pagkakataon lalo na sa mga nakababata na kapag naiwanan at hinayaang mamahala sa kanilang sariling buhay, sila’y nagma-mature; gayun din naman kapag sila ay lumuwas ng lungsod upang mag-aral at manirahan ng sarili sa mga dorm, sila man ay nagma-mature.

Alalaong-baga, sa ating pananatili o paglisan, lagi ding dapat isaalang-alang paglago sa katauhan ng nanatili at lumilisan.

Kapwa puno ng biyaya at pagpapala ang pananatili at paglisan kung ito ay ating mapagpapasyahan ng mahusay at hindi ng padaskol-daskol lamang. Ito higit nating mapagtatanto kung ang usapin ng paglisan ay hindi lamang pansamantala at hindi ibang lunan na maaring marating.

Naiiba at lalong lumalalim ang kahulugan ng pananatili at paglisan kung ito ay sa larangan ng pangmagpakailanman, kapag ang paglisan ay kamatayan.

Iyan ang ating pagninilayang susunod upang sagutin ating pangalawang tanong, sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o naiiwan?

Pansamantala, ay halina at pakinggan, sabayan kung mas mainam, itong awiting Paglisan at baka kayo man ay mayroong ibang mapagnilayan. Hanggang sa muli.

*Wala po kaming hangad na lumabag sa karapatang-pangsipi o copyrights ng may-ari ng awit at video na ito maliban sa namnamin kagandahan ng nitong musika.

Mula sa YouTube.com.

On shedding tears and crying

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 23 November 2021
Photo by Pixabay on Pexels.com

I recently attended the 30th anniversary to the priesthood of my classmate from high school seminary who’s dying of a rare kind of cancer. Due to my being “mababa ang luha”, tears easily rolled from my eyes before the Mass started when I saw his mother sobbing as we brought him to his designated “lazy boy” at the altar.

This may sound weird but I must insist, I was not crying during that Mass for Fr. Sammy; just teary-eyed because everything was so touching.

In attendance were five of us classmates from the minor seminary, four priests and one lay, Fr. Sammy’s twin brother, Sannie. Main celebrant was our former prefect of discipline, Msgr. Albert while the homilist was the youngest in our class (1982) now our Vicar-General, Msgr. Pablo who recalled our high school seminary days when we were so young at 13-16 years old, and so thin, except me!

That was when more tears rolled from the corner of my eyes, making me wonder if there was any difference between shedding of tears and crying: my sight was never blurred without any need for me to wipe away my tears so often, and unlike in sobbing or crying, there was no gasping for air nor runny nose. I just felt there was a magical stream at the corner of my eyes overflowing with crystal-clear waters that felt so good as I reminisced our high school days.

But, I knew it was a lull in the storm… and soon, our dams of tears would surely break loose when the inevitable happens. For now, let’s not talk about it and just go back to my real topic, the shedding tears and crying.


Across the city of Jerusalem and way up from the Garden of Gethsemane is the Church of Dominus Flevit (the Lord Wept) whose roof is shaped like tears. It is the site believed to be where Jesus wept over Jerusalem for its coming destruction that eventually happened on the year 70 AD.

Photo by author, 2017, Church of Dominus Flevit, the Holy Land.

Notice that Jesus did not simply cry; he wept!

The Bible tells us that Jesus also wept was at the gravesite of his friend Lazarus whom he later raised to life (Jn.11).

How touching it must have been to see our Lord Jesus weeping, so human and most of all, so loving to his friends and for us all.

And that is what tears express, the deep love within us for one another, an outpouring of our love that look like beads of prayer.

While tears do come from ducts near our eyes that are automatically secreted when something foreign gets into our eyes to cleanse them, tears ultimately come from the soul that are deposited into the heart to cleanse and heal its wounds and scars left when we gave a part of ourselves in love. In the same manner, tears express our inner desires for love and acceptance, understanding and kindness, mercy and forgiveness, and most especially, for God and a loved one.

According to scientists, the chemical composition of tears vary depending on the emotion expressed why we cry; but, whether they are tears of joy or tears of sadness, tears are always a grace from God as they cleanse our eyes, our hearts and souls so we may see clearly everything in life, specially the face of the persons next to us or even far from us, whom to love, whom to trust, whom to believe again.


To be able to cry or to simply shed tears 
means we are still alive, 
that our heart is still beating, 
still aching because we love. 

Is there really a distinction between shedding tears and crying? I really do not know but what I am certain of is that tears are the most unique expressions of our human emotions that come from the deepest core of our being that when they flow in our crying and weeping, our whole body and very selves are fully involved. No wonder, crying can also be the most beautiful and eloquent prayer to God when our heart is overwhelmed with pain and sadness, even grief, or joy and happiness which our mouths cannot say but only our hearts can see.

That must be what Eric Clapton have felt when he wrote Tears in Heaven in 1992 following the tragic death of his four year old son Conor who accidentally fell from the 54th floor of their apartment in New York City.

To be able to cry – or to simply shed tears – means we are still alive, that our heart is still beating, still aching because we love and longing for love.

May our tears pave the way for beautiful smiles and joys in the heart in the days to come! Amen.

Photo by author, 24 October 2021.

Aral at alaala ng kapa ni San Martin ng Tours

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-10 ng Nobyembre 2021
Larawan mula sa Parokya ni San Martin ng Tours sa Bocaue, Bulacan.
Mula pa sa aming kabataan
palaging nilalarawan kabutihan
ng Patron naming mahal 
San Martin ng Tours sa France 
kung paano niyang hinati 
kanyang kapa upang damitan
at huwag malamigan dukhang
matanda nakasalubong sa daan.
Kinagabihan ay kanyang napanaginipan
Panginoong Jesus sa kanyang paanan
tangan-tangan kapang ibinigay sa 
matandang tinulungan, kaganapan ng
kanyang katuruan na ano mang kabutihan
ang inyong gawin sa mga maliliit at 
nahihirapan ay siya rin ninyong
ginagawa sa Kristo na sa atin nakipanahan.
Nguni't hindi lamang iyon ang hiwaga
ng kapa ng ating Patrong mahal 
na dating kawal, sanay sa mga digmaan:
nang siya ay mabinyagan, 
hinasa niya kanyang isipan upang matutunan 
mga aral ng pananampalataya na kanyang
dinalisay sa taos-pusong pananalangin
kaya't lubos siyang napaangkin sa Panginoon natin.
Upang maging mataimtim 
sa kanyang pananalangin, 
nagtutungo si San Martin sa kagubatan
at hinuhubad suot niyang kapa upang 
isampay at ibitin upang sakali man 
siya ay kailanganin, 
madali siyang tuntunin 
tanging kapa niya ang hahanapin.
Mula sa "kapa" ni San Martin
na noo'y kawal sa France
nanggaling salita na "kapilya"
na mula sa "chapele" ng mga Pranses
na tumutukoy sa kanyang kapa na hinuhubad
tuwing nananalangin at ngayon gamit natin
sa munting pook-dalanginan upang tulad
ni San Martin taimtim din tayong makapanalangin.
Kay sarap pagnilayan at tularan
halimbawa ni San Martin ng Tours:
hinubad kanyang "kapa" ---
kapangyarihan at katanyagan
upang maramtan ng katauhan 
ni Kristo-Jesus na "hinubad kanyang 
pagiging katulad ng Diyos upang mamuhay 
bilang alipin tulad natin" (Fil.2:7)!
Mula sa flickr.com.

On the path of holiness with Mary

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of Our Lady of the Rosary, 07 October 2021
Malachi 3:13-20  <*(((>< + ><)))*>  Luke 11:5-13
Photo by author, December 2020.
Glory and thanksgiving
to you God our loving Father
in fulfilling to us your promise
to the Prophet Malachi in
sending us Jesus Christ, our Light
of healing and wholeness born 
by the Blessed Virgin Mary.

But for you who fear my name, there will arise the sun of justice with its healing rays.

Malachi 3:20
But, still, times and people have
not truly changed that much since the time
of Malachi as many of us are easily tempted
to seek the easier way to the good life
through evil and sins; many of us choose
to simply pay lip service to calls of faith,
going through external religious observances,
and worst of all, still refuse to pray and 
reach out to be one with you, O God. 
Teach us to rediscover prayer through 
the beauty and efficacy of the Holy Rosary 
of the Blessed Virgin Mary that has guided
nations and history for almost 2000 years,
enabling us to contemplate the face of Jesus
your Son through Mary his Mother.

Yes, it is a Marian prayer method but
strongly Christ-centered because it is
Mary who truly knows Jesus so well
that through her Holy Rosary, we are able
to enter into the Lord's very life expressed
in its Mysteries that hopefully help us to
become like him through Mary. 
Most of all, open our eyes
to the wonder and joy of praying,
of coming to you, loving Father,
that is pure grace from the Holy Spirit
who enables us to call you in
Jesus Christ your Son; in the Rosary,
"we plead to you with Mary, the 
sanctuary of the Holy Spirit, interceding
for us before you Father who filled her
with grace and before the Son born
of her womb, praying with us and
for us" (St. John Paul II, Rosarium 
Virginis Maria, #16). 

“And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?”

Luke 11:9-13
On this day of remembering
the intercession of our Lady of the
Holy Rosary at the Battle of Lepanto Bay,
we praise and thank you Father
for this unique grace of praying
to be like Jesus Christ your Son
victorious over sin and evil at his Cross
where he gave us his Mother Mary
to be our teacher in following and
imitating him our Lord and Master.
Amen.
Photo by Pixabay on Pexels.com