Agosto beinte-uno

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Agosto, 2022
Larawan mula sa inquirer.net, 21 Agosto 2021.
Agosto 21, 2022. 
Ganito rin noong Agosto 21, 1983.
May kakaibang pakiramdam.
Mayroong nangyayari.
Mayroong nangyari.
At mayroong mangyayari.
Pero, sayang.
Matatagalan na yata na
mayroon pang muling mangyari
na gayong uri ng kabayanihang
limutin ang sarili para sa bayan;
sayang, bakit natin pinabayaan
rurok ng kasaysayan
upang muling ilugmok sa kadiliman?
Gayon nga yata ating kapalaran,
tulad ng ugoy ng duyan itong kasaysayan;
hindi ko maiwasan maramdamam
ni Simoun sa El Filibusterismo
na hindi ko na nga yata maabutan
pagbubukang-liwayway ng Inang Bayan
kaya sa mga nalalabing panahon
nitong kadiliman, maging munting liwanag
upang aking mabuksan mga mata at
kamalayan ng kabataan sa katotohanan;
higit sa lahat,
huwag nang asahan mga karamihan
tularan si Ninoy
talikuran sariling kapakanan
para sa bayan.
At magbakasakaling mayroong
muling matauhan
sa awa at biyaya
ng Diyos na siyang hantungan
ng lahat ng kasaysayan.

“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyuong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.”

Ang Panginoong Jesus noong Huling Hapunan, Juan 15:11-13

Praying for EDSA ’86

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, 36th Anniversary of the EDSA People Power, 25 February 2022
James 5:9-12  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Mark 10:1-12  
Photo by Roger Buendia/Presidential Museum and Library via esquiremag.ph.
Forgive me, Lord,
a veteran of EDSA 1986
for having lost these past
years the joy and fervor in
celebrating your miracle at
the world's first 
"People Power Revolution";
I really had no plans of praying today
so as not to remember the 
February Revolution of 1986
because I have always felt 
betrayed by our so-called
"EDSA heroes" who turned out
to be modern Judas Iscariots 
who have used us for
their personal interests and 
prostituted the People Power Revolution.
I have long felt within this pain, this anger,
frustration and disappointment at
how our supposed leaders 
have wasted the victory and 
most importantly, the lessons of 
EDSA '86; oh how my stomach 
burns in acid, making me belch
and throw up whenever I would 
see or remember those traitors, Lord! 
Photo from en.wikipedia.org.
But, as I prayed today and see
our nation's precarious situation,
I felt ashamed, Jesus, at how I have
acted like Judas Iscariot,
not so much in betraying EDSA '86
in some ways too
but in losing hope in you,
the giver of that precious gift of
freedom and democracy
now under threat again from the
same people who enslaved us,
aided by these traitors.

Do not complain, brothers and sisters, about one another, that you may not be judged. Indeed, we call blessed those who have persevered… let your “Yes” mean “Yes” and your “No” mean “No,” that you may not incur condemnation.

James 5:9, 11, 12b
Take our hearts so
hardened with bitterness,
frustrations and disappointments;
and yes, also of personal desires
not met after 1986 and give us
natural hearts that beat with
firm faith, fervent hope
and unceasing charity and love
for you and our Motherland.
EDSA is not just a clogged
highway of vehicles;
EDSA was first of all a sea
of humanity who have banded
together to stand for what is true,
for freedom and democracy
all meant to bring back each
person's dignity, created in your
image and likeness.
You are the God of history, Lord,
bring us back to the spirit
 and ideals of EDSA '86
 to claim again its grace
and promise of a matured nation
you have gathered and joined
together to become one
in Jesus your Son with his Blessed
Mother Mary who is our Mother too.
Amen.
From Pinterest.

Salamin, sabihin sa akin

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-14 ng Pebrero 2022
Larawan kuha ni Jenna Hamra sa Pexels.com
Salamin, 
salamin sa dingding
sabihin sa akin at
ipakita rin
mga puwing 
na hindi ko pansin
ni ayaw kilalanin
ni tanggapin!
Ayoko sanang sabihin
ngunit ito binubulong
ng aking damdamin:
paano nga ba tayo humantong
at ganito ating narating
sa tuwing halalan darating
nagpapanting mga tainga natin
sa mga usaping alam na natin?
Paulit-ulit pinag-uusapan
walang kinahihinatnan
pagkatapos ng halalan
kaya paulit-ulit na lamang
walang katapusang 
mga pangakong binibitiwan
nakakalimutan, pinababayaan
pasan ng taong-bayan, di maibsan.
Tingnan nga natin
at suriin ang sarili
kung atin ding sinasalamin
magagandang adhikain
o mga paratang at
pambabatikos natin
dahil kung tutuusin
ang pamahalaan ay larawan natin.
Larawan kuha ni STANLEY NGUMA sa Pexels.com
Galit tayo sa mga sinungaling
dahil tunay nga sila'y magnanakaw rin;
nguni't paanong naaatim
ng marami sa atin araw-araw
magsinungaling sa kapwa
lalo na't nagtitiwala sa atin
maging Panginoong Diyos
pinagtataksilan natin?
Paanong diringgin
panawagan ng nagmamalinis
gayong batid kanilang
mga bahid na dungis
kaban ng simbahan
pinakialaman
para sa sariling kaluguran
maging kahalayan?
Sila ba'y naparusahan
marahil ni hindi pinagsabihan
at ang masaklap
hinayaan na lamang
alang-alang sa habag
at awa, palaging katwiran
kapatawaran
ng mga kasalanan.
Katapatan sa pangakong
sinumpaan, hindi rin mapangatawanan
kunwa'y maraming kaabalahanan
 ang totoo'y puro kababalaghan
maraming pinupuntahan
kasama'y mayayaman
mga aba at walang-wala
kanila ring iniiwan.
Larawan kuha ng may-akda, 2020.
Totoo na malaki ang papel ng Simbahan
na ginagampanan tuwing halalan
ngunit huwag sanang makalimutan
sa araw-araw na katapatan ang tunay na labanan
kung saan mga alagad at pastol ng kawan
magsilbing huwaran sa paglilingkod
kaisa ang bayan ng Diyos
sa karukhaan, kagutuman at kapighatian.
Salamin, salamin sa dingding
kami ba'y marunong pang manalangin?
Bakit tila hindi dinggin ating mga panalangin
gayong mabuti ating layunin?
Diyos pa ba pinagtitiwalaan,
pinananaligan natin o baka naman
lumalabis mga salita natin
habang salat mabubuting gawa natin?
Salamin, salamin sa dingding
kung kami ay magising
maging kasing ingay ng batingaw
katapatan namin sa araw-araw
na gampanin, hindi katiting
pinagaganda lang ng kuliling
lalo na kung mayroong nakatingin
para lang mapansin.
Ang dapat nating ipanalangin
hindi lamang ang halalang darating
kungdi makatotohanang pagsusuri
at pag-amin sa mga kasalanan natin;
pagkaraan ng limang-daang taon
pagkakanya-kanyang dinatnan ni Magellan
umiiral pa rin habang mga puna at pansin 
nina Rizal at GomBurZa nananatiling pangarap pa rin.
Larawan mula sa commons.wikimedia.org

“Caritas Christi urget nos”

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Saturday, Solemnity of the Immaculate Heart of Mary, 12 June 2021
2 Corithians 5:14-21  ><)))'> + <'(((><  Luke 2:41-51

Praise and glory to you, O God our loving Father for your immense love for us. Yesterday we celebrated the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus your Son who revealed to us the boundless love you have for us all as your beloved children.

But, such great is your love for us, God our Father, that today, we celebrate the Solemnity of the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary, Mother of your Son Jesus Christ who gave her to us to be our Mother too!

All for your love for us!

What a wonderful twin celebrations of your love for us which must also be the main reason, the very essence of everything in our existence. St. Paul expressed it so well in today’s first reading, “The love of Christ urges us” (Caritas Christi urget nos, 2Cor.5:14).

Love is the very reason, the only reason why you have created us, why you have saved us, why you have given us your Son, why he had given himself for us.

Forgive us when we refuse to accept and recognize, and most of all, when we refuse to share your great love for us with others.

Teach us to be like the Blessed Virgin Mary whose heart is so inflamed with great love to you and her Son Jesus Christ.

Open our hearts to welcome you always, Lord.

Dwell in our hearts, reign in our hearts, dear Jesus, so that we may work for peace, for reconciliation in ourselves with the Father, with our family and friends, and with our countrymen. Help us to heed these beautiful words of St. Paul today:

So we are ambassadors for Christ,
as if God were appealing through us.
We implore you on behalf of Christ,
be reconciled to God.
For our sake
 he made him to be sin who did not know sin,
so that we might become the righteousness of God in him.
(2 Corinthians 5:20-21)

Like Mary, along with Joseph, may we always find our way back to God our Father when they decided to go back to Jerusalem to look for the missing child Jesus. And once found, may we imitate Mary who “kept all these things in her heart” (Lk.2:51). Surely, you must have told her many other things, Lord, but most of all, it was YOU whom she must have kept and treasured in her heart!

And that is why on this most crucial part of our history as the only Christian nation for 500 years in this part of the world deeply caught in all kinds of crises especially moral decadence in governance despite our celebration of 123 years of Independence from foreign rule, help us to consecrate our nation to the Immaculate Heart of Mary of the Blessed Virgin Mary so that your love Jesus Christ may impel us to never waver in our efforts for true reconciliation, for real transformation to be truly a people dedicated to God our Father. Amen.

Praying for my “His Story”

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday in the Fourth Week of Easter, 29 April 2021
Acts 13:13-25  ><)))'> + <'(((><   John 13:16-20
Photo by author, Caesarea in northern Israel, May 2017.

I love that word “history” – somebody said the word stands for “His story”, the story of Jesus Christ’s coming to us, of the eternal Son of God entering our temporal world, giving meaning and fulfillment to our lives.

History in Filipino becomes more deeper and profound in meaning as “kasaysayan” that is, “meaning and sense” from the root “saysay” or “kahulugan” or “katuturan”.

All these came to me, dear God, as I prayed before you, as if listening to Paul in the first reading when he narrated to his listeners your salvation history, of how you have acted in the past to bring everything to fulfillment in the coming of Jesus Christ.

What a beautiful image of Paul standing to preach by motioning his hand, reminding us all of our “His story” in our own lives:

So Paul got up, 
motioned with his hand,
and said, "Fellow children of Israel
 and you others who are God fearing, listen."
(Acts 13:16)

So many times, Lord, I have failed seeing you present in my life, especially when you have saved me from so many dangers in the past without me knowing it.

So many times, Lord, you have given me with so much that I have never asked but still, I ask for more from you.

So many times, Lord, I have disregarded you, have forgotten you in my many sins, turning away from you as if you have ever left my side but still there, offering me your mercy and forgiveness to start anew.

Thank you, dear God our Father through Jesus Christ your Son who made your presence so real in our lives, for being with us in every here and now. In Jesus, you have assured us loving Father of your presence not only in the past and present but even in the future by being one in him in the Holy Spirit.

Thank you, Lord, for being present in me, in weaving my story into your story we now call History. Amen.

In praise of the Community Pantry

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 19 April 2021
The beauty of this movement 
sweeping our country
called "Community Pantry"
is its essential Christianity:
"The community of believers
was of one heart and mind,
and no one claimed that any
of his possessions was his own,
but they had everything in common."
(Acts 4:32)
Earlier in our Church history
the esteemed theologian Tertullian
was so delighted to see
how the early Christians 
loved one another
and how they were ready
to die for each other
exactly the same scenery
we are having in our country this 21st century.
It all started simply
when in the street translated loosely
as living comfortably (Maginhawa)
somebody suddenly see
"any body" as a "some body"
can help alleviate our poverty
when we start to see "every body"
as a brother and a sister living simply
with one community pantry so "no body" goes hungry.
And the rest was history
as the story of good deeds inspired many
putting up their community pantry
and the best part of the mystery
there is no talk of money and popularity
plain and simple spirit of humanity
in the spirit of fraternity and equality
fulfilling the minimum requirement of charity
that is justice and mutuality.
There is a saying that
"Necessity is the mother of invention"
but this community pantry that I see 
is more than an invention or an innovation
but an extension of the fellowship of the table
where Jesus Christ is the invisible guest
appearing, speaking, and sharing a meal 
that fills our stomach and delights our soul
animating our hopes for a better future.
This community pantry
is a bright ray of hope,
a silver lining in the storm
that hit our nation last year
when this administration 
not only belittled but was also 
unprepared for the pandemic.
Is it a new kind of people power revolution?
Then, by all means, let it bloom!
Posted by Jean Palma on Facebook, 18 April 2021 with the caption: “All these community pantries in four days, and counting. What a powerful movement.” #CommunityPantry

*All photos used are from the Philippine Daily Inquirer, 17 April 2021.

Images of COVID-19, Images of Hope, Part 3

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 12 April 202

We had a blessed happy Easter last year in 2020 despite the pandemic following the support of our parishioners to our activities since the start of the lockdown like the motorized processions of Palm Sunday and Good Friday as well as the online Masses.

Though we have to start our Easter Vigil while the sun was still up following the protocol rules, it was clearly an image of hope for us all especially when I carried the Paschal Candle into our church for the celebrations: Jesus the Light of world, illuminating us in the darkness of the pandemic.

It was the simplest Easter Vigil in my entire 22 years in the priesthood but most meaningful.

Very early the following Sunday before dawn in lieu of the traditional salubong, we went around our parish with the beautiful image of the Risen Lord generously lent to us since 2011 by Mrs. Baby Halili in hopes that the people would at least feel again the presence of Jesus Christ.

It was still dark but some people were already awake awaiting the passing of our libot before celebrating our Mass.

The lighted cross atop our parish church at the background during our libot of the Risen Lord at Easter 2020 during lockdown.

Most of the people, though, missed the libot of the Risen Lord that dawn that we did it again in the afternoon with the usual sights of people waiting on the streets for the blessing.


It was an amusing and unforgettable sight and image of COVID-19 last year, 
an image of hope, and most of all, 
an image of Christ Risen among us in the pandemic, 
answering our prayers, never abandoning us even in the dark. 

At the last leg of our libot of the Risen Lord with still an hour before the curfew, a soldier in fatigue uniform at a gas station saw us and left his motorbike, walking towards us with both hands up in the air.

I thought we were being told to stop. And worst, being arrested!

Immediately, I prayed to Jesus to not let it happen, that we were just less than 500 meters from the parish and soon it would be over.

I acted disregarding the soldier as in “dead malice” (patay malisya) by blessing him with Holy Water until we heard him closer, asking for blessings indeed!

It was an amusing and unforgettable sight and image of COVID-19 last year, an image of hope, and most of all, an image of Christ Risen among us in the pandemic, answering our prayers, never abandoning us even in the dark.

More unforgettable images of COVID-19, images of hope and images of Christ during the extensions of the lockdown last year unfolded before us after Easter. That was when I began to feel the emotional drag of the pandemic and lockdown as I lived alone in our parish rectory that was a mere oversized room at the second floor of the church.

It was the second extension of the lockdown when I felt during prayers that Jesus seemed to be getting “tired” with our “libot” of his Blessed Sacrament.

Most of all, I realized that if I felt dried and zapped despite my regimented lifestyle of prayers, studies, exercises and recreation during the pandemic right inside our parish church, how much more were my parishioners?

I just felt they must be worst affected than me!

It was very clear for me that prayers and online Masses cannot suffice for them as their spiritual nourishment.

That was when I decided to go out and bring Holy Communion to my parishioners after our Sunday morning Mass: I would announce in our online Masses the route we shall take so that people would wait for me on the main roads while observing the necessary health protocols.

We called it “walk-in Holy Communion” because after each stop of our tricycle, I would walk giving Communion to everyone waiting to receive finally and not just see, Jesus Christ, Body and Blood!

Eventually, when churches were opened and people were allowed to celebrate public Masses, we continued bringing the Holy Communion to our farthest and depressed areas every Saturday afternoon after our online Masses.

On the third Sunday of our “walk-through” Holy Communion, a family on board their van arrived just before we left the parish, asking if they could receive the Holy Communion after attending our online Mass. They wanted to get inside the church for the Communion when suddenly, a spark of inspiration came upon me — I told them to remain in their van as I gave them Communion through the windows!

And thus started our “drive-thru” Holy Communion for families and individuals who attended our online Sunday Mass and then proceeded to our parish where I would wait for them at the gate of our church from 8-830AM to give their Holy Communion.

Rain or shine, I would just put on my hat with my reliable volunteer Kuya Oliver driving his tricycle or assisting in the traffic flow of cars, vans, tricycles and even bicycles, we gave Holy Communion during those difficult months of the first year of pandemic and quarantine.

Sometimes, like the couple above, some people would chase us along the way, asking to receive the Holy Communion as they assured us that they have attended our online Mass earlier.

I was so glad other parishes did the same for our people so hungry and thirsty for Jesus Christ in the Holy Eucharist.

Did I ever get afraid?

Of course! Even terrified. But it was pure grace from the Lord we were able to do all those things in his glorious name.

Those images of COVID-19 have truly become images of hope and images of Christ that helped me forge on with my life and ministry through these difficult times in our history. They are forever imprinted in my heart and memory along with the people who made me experienced God.

Like the “beloved disciple” John – the patron saint of my former parish where these took place – who was with Peter in the boat gone fishing at Lake Tiberias before the ascension of Jesus, every time I remember those images of last year or see similar ones, I silently exclaim like him “It is the Lord!” (John 22:7).


Come April 13, 2021, I will log my 365-day streak at http://www.lordmychef.com publishing prayers, reflections, homilies, poems, and essays since Easter Monday last year when I thought of helping the spiritual nourishment of people unable to come to celebrate the Mass.

When I was assigned to my new assignment as chaplain of Our Lady of Fatima University and Fatima University Medical Center last February 15, I felt the same thing in my prayers: help in enriching the spiritual lives of the flock Jesus entrusted to me at this time of the pandemic by learning all these new technologies like Zoom and webinars as well as Facebook live and this daily blog. From still pictures as images of hope and of Christ, we now have moving images of hope and of Jesus Christ!

But, with or without modern technology, and even after this pandemic, the challenge of Easter remains that we continue to proclaim the joy and saving presence of the Risen Lord Jesus Christ among peoples, “in season and out of season” like St. Paul (2Timothy 4:2).

That is something we all have to work for even now, being images of hope and of Christ to the world. Amen.

From Facebook, 04 April 2021: “There is an urgency to announce the Joy, the joy of the Risen Lord.”

Images of COVID-19, Images of Hope, Part 2

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 09 April 2021
Photo by author after celebrating “private Mass” first day of lockdown last year, 18 March 2020.

The reality – and gravity – of the lockdown hit me most that Wednesday morning when I celebrated Mass alone. Without the usual faces and voices of our regular Mass goers who greeted me daily upon opening our church door since I came to my former parish in 2011, I just felt something so unique.

And special.

It was as if Jesus was making some “lambing” (tender moments) with me as his priest.

For so long, I have been celebrating Mass on weekdays with at least five people present that there were times it had become mechanical like a routine, sometimes even like a “show” that it has to be good so that I look good, sound good, and everybody feels good.

But on that first day of the lockdown, as I prepared everything from removing the altar cover to bringing out the books and sacred vessels to celebrating “alone” with some birds keeping me company, I somehow felt Jesus most truly present.

Just him and me, at his altar, in his church.

Photo by author, two birds after my private Mass during the lockdown last year.

That was how I realized deep within me the beauty and sanctity of the Holy Mass not in the external things we see and hear but most of all in my intimacy and union with Jesus Christ as his priest.

With or without the congregation, every Holy Mass is the summit of the priest’s life and very existence because that is where his union in Jesus Christ our Eternal Priest is most true.

The way the priest celebrates the Mass – his disposition, his attitude, the way he looks and keep things in order – all indicate his oneness with Jesus Christ. Liturgy flows from the heart of the priest and from that springs our social action and involvement.

How sad when some priests has made the lockdown an excuse not to celebrate the Mass at all.

In depriving himself of the essential union with the Lord and Master, in effect he has deprived his flock the much needed strength from the Good Shepherd.

Even without the pictures and videos of the priest celebrating the Mass sine populo (without the people), that is the most wonderful and most treasured image of COVID-19 only God sees because it is the most sublime image of his Son Jesus Christ present amid this pandemic.

Every word in the Lectionary and the Sacramentary, every moment of that private Mass during the lockdown was like a “cosmic experience” where the eternal and the temporal converge as if time stands still, with these words echoing in the silence of the universe within me:

"...you never cease to gather a people to yourself,
so that from the rising of the sun to its setting 
a pure sacrifice may be offered to your name."
(Eucharistic Prayer III)

Images of COVID-19,
Images of Hope,
Images of Christ

Two Sundays after the lockdown last year came the Holy Week ushered in by Palm Sunday when we went around the parish blessing the palms and fronds of people who have gathered on the streets after our announcement in Facebook and online Mass.

Skies were overcast that morning that we decided to visit first the other end of our parish, Purok Gulod, where we experienced rains and saw the beautiful rainbow the other Sunday.

Nobody saw the lockdown coming. Most of the people did not have the ready-made palms and instead had branches of leaves and fronds available in their surroundings which we blessed while on board our borrowed Ford F-150 after the Mass that morning attended by a few parish volunteers.

But the most touching images of COVID-19 that Holy Week last year happened on the Good Friday procession of the Santo Entierro we have mounted on a truck, brought around the parish after the Veneration of the Cross at 3PM.

From images of COVID-19 as images of hope, the sights have transformed into images of Christ suffering and dead among the people who knelt and prayed while others cried on the streets during procession.

Since it was a Good Friday when there was no holy water, I brought the crucifix with which to bless the people not only on the streets but also those in their vehicles passing by during the procession.

It was very edifying.

How I felt Jesus described in the gospel while going around preaching the good news to all towns and villages:

At the sight of the crowds,
his heart was moved with pity for them
because they were troubled and abandoned,
like sheep without a shepherd.
(Matthew 9:36)
Passing through Purok Gulod where people lighted candles too.
With Kuya Ver sounding the matraca to alert the people…
With Kuya Leonardo the caretaker of the Santo Entierro. Since I came there in 2011, he always brought along the children from their Purok Gitna to pray the Rosary aloud. After each mystery, we would sing some religious songs with “Kristo” as their favorite, singing in unison, “Kristo, Kristo bakit minsan ka lang nakikilala…”

I can still remember my short homily during that Good Friday’s Veneration of the Cross: I told the people that while we were so sad with what was happening due to the pandemic, Jesus was surely more sad with what was going on in the world, in our parish community.

It was a very meaningful Good Friday after all when as the sun set, God reassured me anew and I think everybody else in our parish that we were not alone. We have him as company, consoling us in this time of the pandemic with the beautiful sights of everyone out in the streets praying.

Yes, they are images of COVID-19 but also images of hope.

Most of all, images of Christ among us, suffering and dying first among us in our community during the pandemic.

Join us again on Monday with more images of COVID-19 as images of hope and images of Christ risen among us!

Have a blessed weekend, everyone!

*Photos by Ms. Ria de Vera and Ms. Anne Ramos.

Images of COVID-19, Images of Hope

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 07 April 2021
Photo by author, early morning inside our former parish at lock down last March 2020.

Come April 14 next week, I will complete my 365-day streak on my blog https://lordmychef.wordpress.com/.

It was a Tuesday within the Octave of Easter under our first – and world’s longest – Enhanced Community Quarantine (ECQ) when I started this prayer blog based on the Mass readings as a “spiritual recipe” for tired and weary souls at that time when churches were closed and public Masses were not allowed.

It was pure grace that I was able to keep it daily until now in my new assignment, never running out of inspiration from God for my prayers, poems, essays and reflections, and the usual Sunday homilies I have been sharing via email since 2003.

Some of my inspirations came from unforgettable images of COVID-19 that went viral on Facebook and the news that for me were “images of hope” of the Risen Christ reminding us of his presence during this pandemic.

They are images of hope because they tell us modern Easter stories of holiness and kindness, love and sacrifice among ordinary people willing to share Jesus in their very selves for others in need.

And this photo tops them all!

From Facebook, 25 March 2020.

I got this from the Facebook by a church-beat reporter who personally met the photographer who took that shot and interviewed the banana vendor.

What a beautiful reminder of the poor widow praised by Jesus who gave “two small coins worth a few cents” into the temple collection box, saying: “Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood” (Mk.12:43-44).

My initial reaction upon seeing this image of COVID-19 was how the world never runs out of many good people, who give without expecting anything in return: “may mga tao pa rin palang tunay at dalisay ang pagmamahal at hindi naghihintay ng kapalit.”

I wonder where is that vendor now and what has happened to him. Surely, God must have blessed him abundantly!


A week before the lockdown that March 2020, another set of images appeared on Facebook of a beautiful story of miracle in the supermarket.

According to the Facebook post that became viral, people were panic buying following rumors of a lockdown to be imposed due to the pandemic.

A young lady waiting at the long line to the counter noticed a man had only a basket containing a handful of grocery items.

She turned out to be a “fairy godmother” who offered the manong to get more goods for his family assuring him she would pay for them.

Manong was hesitant at first, very shy with the kind offer by the young lady until he acceded, getting a few more canned goods.

According to the post by an eye-witness, the “fairy” asked manong again to get more goods, saying “dagdagan pa po ninyo at babayaran ko.”

That was when miracle happened…

Some of those at the counter were infected with a holy virus by the young lady’s generosity.

One by one, each customer gave manong a can or an item of their purchases so that he had a basket full of goodies to take home for his family!

Indeed, love begets love begets love… it is the kind of good virus I am sure still happening today even without being reported in social media.

What a beautiful modern version of Jesus Christ’s feeding of 5000 in the wilderness when everybody shared their baon with others (Jn.6:1-15) that filled everyone to his/her delight with still plenty of leftovers.


I turned 55 on March 22, the first Sunday of the start of last year’s lockdown, the fifth Sunday of Lent. It was also the first time we went online with our Mass that morning when I called on the people to wait outside their homes later at 3PM – while maintaining health protocols – for the “paglibot” (motorized procession) of the Blessed Sacrament in our Parish at Barangay Bagbaguin made up of ten purok.

How my heart was moved at the sight of people, young and old, rich and poor alike, kneeling on the streets with some crying, adoring Jesus Christ in the Blessed Sacrament!

Truly the images of hope that have sustained and blessed our parishioners at Bagbaguin with the lowest incidence of COVID infections and deaths that year in the whole town of Santa Maria, Bulacan!

Photo by Mr. Ryan Cajanding.

But the most beautiful image of hope for me that day was the appearance of a rainbow before the end of our “libot” of the Blessed Sacrament.

We were at the last leg of our “libot” when it started to rain with our volunteers asking whether we would still go to the next purok of Gulod or not. From the back of our truck with both my hands holding the big monstrance, my response was adamant: we proceed even if it rains!

I knew we have brought plastic to cover and protect the Blessed Sacrament from the rains and I felt what mattered most then were the people to have a glimpse of Jesus in their most difficult trials in life.

Lo and behold, after a few minutes, the rains stopped and a rainbow appeared at the horizon!

Tears rolled down to my cheeks saturated with perspirations as I held the big monstrance.

I could not contain the joy within my heart as I thanked God for the grace of that moment, of sending us with a rainbow to assure us like during Noah’s time that he would keep his promise never again to destroy earth with floods or with virus, that we would be safe during this pandemic.

It was the best birthday gift I ever had in recent years that made me decide to continue that practice of libot of the Blessed Sacrament every Sunday while public Masses were not allowed during the lockdown.

What are your images of COVID-19 that were images of hope that sustained you in this year-old pandemic?

Join us again this Friday with more images of COVID-19 and this time, images of Christ among us!

*Other photos by Ms. Ria De Vera and Ms. Anne Ramos of our Parish Commission on Social Communications.

Learning to pray again in Lent

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II, 25 February 2021
Thursday, Week-I of Lent, 35th Anniversary of EDSA People Power Revolution
Esther C:12, 14-16, 23-25   ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>   Matthew 7:7-12
From Pinterest.

Late have I realized, God our Father and of history, that our much revered event/experience of the past, the EDSA People Power of 1986, happened during the Season of Lent. Was it because we were sincere in our prayers that the impossible happened on those days from February 22-25, 1986?

I believe so.

And that is why I pray again for our beloved country before EDSA is totally relegated to just dates in our poor memories or worst, as the most notorious symbol of everything wrong in us which is the highway where it all happened 35 years ago today.

In this Season of Lent as we celebrate another EDSA People Power Revolution Anniversary, teach us again how to pray.

First, to have that attitude of total surrender to you, O God, like when we faced tanks and soldiers in full battle gear holding flowers and rosary beads and images of Mary and the saints at EDSA.

Like Queen Esther in the first reading today, may we pray in total surrender and dependence on you.

Queen Esther, seized with mortal anguish, had recourse to the Lord. She lay prostrate upon the ground, together with her handmaids, from. morning until evening, and said: “God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, blessed are you. Help me, who am alone and have no help but you, for I am taking my life in my hand.”

Esther 12, 14-15

Most of all, teach us that in order to obtain whatever we may pray from you, let us ask only for what is good for us and for others like during those days at EDSA. So many times you neither hear nor grant our prayers because it is not good enough, for us and for others. Teach us to be good, to desire only what is good, for you are the only Good One.

“Which one of you would hand his son a stone when he asks for a loaf of bread, or a snake when he asks for fish? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him.”

Matthew 7:9-11

You know very well how most of us, the ordinary people who came there, simply wanted change in our country. You know so well we have neither lands nor money nor names to keep and safeguard. You know so well how most of us simply have you until today.

Photo by author, yellow flowers at the Carmel of the Holy Family Monastery, Guiguinto, Bulacan, 2019.

How sad some persons of power and influence took advantage of that and fooled us into believing they we were one with us in the ideals of EDSA. You also knew so well what were in their hearts then which they still keep to this day — self interests and greed for power, wealth, and fame.

Forgive us, Lord, in allowing them to prostitute EDSA.

Never again should it happen again.

Sayang.

Please show us again the way to regain its glory, its dreams and aspirations especially at this time we are at our lowest point in history as a nation. Send us selfless men and women willing to leave everything behind to you for the good of the nation.

Yes, Lord, “The Filipino is still, and always, worth dying for.” Amen.