Magkaiba ang Mabait at Mabuti

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 20 Hulyo 2019
Mula sa Google.
Noong ako'y bata pa
Aking pinagtataka
Bakit "mabait" ang tawag ni Ina
Sa mga daga?
Ngayong ako'y matanda na
Aking napagtanto ganyan din mga tao
Tinuturing nating mababait
Parang bubwit kahit maliit ay buwisit.
Mabait daw ang tahimik at walang imik
Mga salitang sinasambit suwabe at walang sabit
Ngunit kung makapanlait
Malalasap pait ng kanilang pag-iisip.
Bulang-gugo kanilang mga kamay sa pagdamay
Hindi nakikipag-away kaya ating palagay
Sila'y makakasabay at laging aalalay
Ngunit sa paninindigan sila'y sablay.
Iyan ang malaking kaibahan ng mabuting tao:
May paninindigan kaya laging nakikipaglaban
Para sa katotohanan, katarungan, at kabutihan
Magalit ka man o sino pa man.
Sigurado sa sarili ang taong mabuti
Hindi nagpapadala sa mga sabi-sabi
May busilak kanyang puso at kalooban
Kung saan nananahan katarungan at pagmamahal.
Ang bait ng tao naroon sa kanyang isipan
Ngunit hindi sapat kung talino lamang ating sasandigan
Sapagkat maraming katotohanan
Na tanging puso lamang ang nakatatalos.
Si Hesus na tanging Mabuti ang nagsabi
Mapapalad ang mayroong malinis na puso
At makikita nila ang Diyos
Dahil silang mabubuti ang handang mapako sa krus.
Photo by Pixabay on Pexels.com

One thought on “Magkaiba ang Mabait at Mabuti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s