Praying to stop self-pity

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Seventeenth Week in Ordinary Time, 27 July 2022
Jeremiah 15:10, 16-21  ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>  Matthew 13:44-46
Photo by author, Ubihan Island, Meycauayan City, Bulacan, 31 December 2021.
July is about to end, 
God our Father, 
and while we are surprised
at how fast time flies,
our litanies of complaints 
and self-pities drag us down,
afraid of moving on with our
mission like your prophet
Jeremiah in the first reading.
Forgive us, dear God,
for always forgetting that
fulfilling your mission means 
rejection and persecution for us
even from those people we serve,
from those supposed to be closest to
us and understand us; remind us, 
O Lord like your prophet Jeremiah that 
despite your protection and strength,
we cannot expect to be loved in return
by everyone.
And so, let us stop all our self-pity 
and just keep on with our mission
as you told Jeremiah today.
May we keep in mind that what we
seek in this life is your kingdom,
your will and not the adulation and 
praises of people.
Amen.

God sends us on a mission

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Sixteenth Week of Ordinary Time, 20 July 2022
Jeremiah 1:1, 4-10  ><}}}*> + ><}}}*> + ><}}}*>  Matthew 13:1-9
Photo by Dr. Mylene A. Santos, MD, 2021.
"Talaga?
Is it really true, O God?"
These are the words that
came from my heart as I prayed
over your words today through
the prophet Jeremiah:

The word of the Lord came to me thus: “Before I formed you in the womb, I knew you, before you were born I dedicated you, a prophet to the nations I appointed you… See, I place my words in your mouth! This day I set you over nations and over kingdoms, to root up and to tear down, to destroy and to demolish, to build and to plant.”

Jeremiah 1:4-5, 9-10
It is not that I do not believe you,
dear Father, but your words are so
comforting, so encouraging;
how wonderful indeed that I am no
accident, that I have a reason being here
because you have always have a plan
for me, for each one of us.
Thank you for believing in me, Lord;
thank you for sending me to a mission;
make me like a fertile ground, a rich soil
so that your seeds sown in me may grow
and mature and produce fruit;
in the name of Jesus your Son, 
open my ears and my heart to always
listen to your instructions, give me
the courage most especially to be your
prophet like Jeremiah, "comforting the
afflicted and afflicting the comfortable"
by giving witness to your truth and 
justice, mercy and charity at all times.
Amen.

Pagpapala sa paglisan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-01 ng Hunyo 2022
Larawan kuha ng may akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-19 ng Abril 2022.

Mahigit isang linggo ko nang pinagbubulay-bulay ang pananatili at paglisan hanggang sa aking mapakinggan kahapon sa libing ng kaibigan itong magandang awit ni Bb. Cookie Chua dalawang dekada na siguro ang nakalipas.

"Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin
Di mo man silip ang langit
Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig"

Noong nakaraan, ang tanong ko lang naman ay kailan tayo dapat manatili at kailan tayo dapat umalis o lumisan?

Dahil sa awit na aking napakinggan dala ng pagpanaw ng kaibigan, napalawig ang aking pagninilay ng panibagong katanungan: sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o ang naiiwan?

Hayaan ninyo munang aking sagutin unang tanong, kailan ba tayo dapat umalis at kailan dapat manatili?

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Napagnilayan ko ito noong nakaraang Martes nang ang mga pagbasa sa Misa ay tungkol sa pagkakulong nina San Pablo at Silas sa Filipos nang biglang mayanig ng malakas na lindol ang naturang lungsod (https://lordmychef.com/2022/05/24/prayer-to-know-when-to-stay-and-when-to-go/). Magpapakamatay na sana ang kanilang bantay sa pag-aakalang tumakas sina San Pablo at Silas nang pigilan siya mismo ni San Pablo na naroon pa rin sa kanilang selda (Gawa 16:22-34).

Hindi ba madalas kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, napakadaling pumasok sa isip natin ang basta mawala na lamang at makaalis, gaya ng pagbibitiw sa trabaho o panginibang bansa marahil?

Iyon nga nakapagtataka kina San Pablo at Silas! Bakit hindi pa sila tumakas na lamang pagkaraan ng lindol na sumira sa kanilang kulungan?

Sa kabilang dako naman, doon sa Mabuting Balita ng araw na iyon, si Hesus ay panay ang paalam ng kanyang paglisan sa kanyang mga alagad noong kanilang Huling Hapunan. Sinabi pa niya na ang pag-alis niya ay sa ikabubuti ng mga alagad niya dahil sa pagdating ng Espiritu Santo na susuguin niya (Jn.16:7).

Dalawang magkaibang sitwasyon, kailan nagiging mabuti at tama, ang manatili at umalis?

Mga sagot:

Una, sa manatili man o lumisan, pinakamainam palagi ay sundin banal na kalooban ng Diyos. Parehong mabuti ang manatili at lumisan ngunit nagkakaroon lamang ito ng kabuluhan o katuturan kung makikita batay sa kalooban at plano ng Diyos para sa atin.

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Bakit nga ba hindi pa tumakas sina San Pablo at Silas nang mawasak ng lindol kanilang piitan habang nasa Filipos noon? Maliwanag nating makikita dito ang plano at misyon ng Diyos sa kanila upang masagip at mabinyagan bilang Kristiyano ang kanilang bantay sampu ng kanyang pamilya at angkan! Kung tumakas sina San Pablo at Silas, marahil ay nagpakamatay na nga kanilang bantay at hindi naging Kristiyano. Sayang!

Dito ipinakikita sa atin kahalagahan ng pananalangin upang maging maliwanag kung nasaan ang ating misyon sa buhay. Kung ika’y mananatili ngunit ibig ng Diyos ika’y lumayo tulad ni Abraham, kailanaman ay hindi ka mapapanatag sa buhay. Gayun din naman, kung ikaw naman ay magpipilit na umalis at lumipat dahil sa maraming magandang alok at pagkakataon ngunit hindi naman iyon ang layon sa iyo ng Panginoon, baka ikaw ay mabigo lamang sa iyong pupuntahan.

Minsan nais ko na liwanagin paborito nating salawikain na “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa” kasi madalas, nauuna ang gawa ng tao at kapag nagkaproblema na, saka hihingi ng awa sa Diyos. Totoong nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa kung bago tayo gumawa ay humingi muna tayo sa Diyos ng awa, liwanagin sa kanya ano ba ang dapat nating gawain? Hindi iyong kapag palpak na at marami nang sabit saka lalapit sa Panginoon.


Pangalawa, sa pagpapasya natin sa pananatili o paglisan batay sa pananalangin, isang bagay makikita natin palagi nangingibabaw sa Diyos ay kapakanan ng iba hindi ng sarili dahil tiyak palagi niya tayong pangangalagaan at hindi pababayaan.

Kaya, huwag matakot na manatili o lumisan, pangalawa sa Maykapal na ating batayan ng desisyon ay kapakanan ng iba, hindi ng sarili.

Batid ito ng maraming OFW at mga magulang na nangibang bansa. Mahirap at masakit ang lumisan ng bayan, iwanan mga mahal sa buhay at mahirap din naman ang maiwanan at mahiwalay sa kabiyak at magulang. Ngunit, kanilang tinitiis ang lahat para sa isa’t-isa, para sa minamahal at hindi para sa sarili.

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Ganoon ang Diyos parati: hinihiram tayo para sa kapakanan ng iba. Ito yung katotohanan ng sinabi mismo ni Hesus na “Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” (Jn.15:13).

Yung nanatili at lumilisan, kapwa nagmamahal at nagmamalasakit, nagiging mabunga ang buhay at pagkatao kung ang pasya ay batay sa kalooban ng Diyos.


Pangatlo, makikita natin na kapag tumpak ang proseso ng pagpapasya natin kung tayo ba ay mananatili o aalis, naroon din palagi paglago ng ating pagkatao at ng mga maiiwan natin. Sa pananatili at paglisan, higit na mahalaga ang pamumunga o “fruitfulness” at di lamang success.

May mga tao na matagumpay, successful wika nga dahil nanatili at nagtiyaga o kaya’y lumayo at nasapalaran sa ibang lugar ngunit hindi naman ganap sa buhay at tila baga mayroong kulang pa sa kanila. Kasi nga, wala namang naging lalim sa kanilang katauhan kanilang mga ginawa sa pananatili man o sa paglisan. Marahil ay sa kabila ng kayaman at katanyagan, wala silang natagpuan kahulugan sa buhay. Palaging mayroong kulang. Tulad ng Diyos na siya lamang ating kaganapan sa buhay.

Larawan kuha ng may akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-20 ng Abril 2022.

Maituturing din ito bilang pagmamature o pagkakaroon ng gulang. May mga pagkakataon lalo na sa mga nakababata na kapag naiwanan at hinayaang mamahala sa kanilang sariling buhay, sila’y nagma-mature; gayun din naman kapag sila ay lumuwas ng lungsod upang mag-aral at manirahan ng sarili sa mga dorm, sila man ay nagma-mature.

Alalaong-baga, sa ating pananatili o paglisan, lagi ding dapat isaalang-alang paglago sa katauhan ng nanatili at lumilisan.

Kapwa puno ng biyaya at pagpapala ang pananatili at paglisan kung ito ay ating mapagpapasyahan ng mahusay at hindi ng padaskol-daskol lamang. Ito higit nating mapagtatanto kung ang usapin ng paglisan ay hindi lamang pansamantala at hindi ibang lunan na maaring marating.

Naiiba at lalong lumalalim ang kahulugan ng pananatili at paglisan kung ito ay sa larangan ng pangmagpakailanman, kapag ang paglisan ay kamatayan.

Iyan ang ating pagninilayang susunod upang sagutin ating pangalawang tanong, sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o naiiwan?

Pansamantala, ay halina at pakinggan, sabayan kung mas mainam, itong awiting Paglisan at baka kayo man ay mayroong ibang mapagnilayan. Hanggang sa muli.

*Wala po kaming hangad na lumabag sa karapatang-pangsipi o copyrights ng may-ari ng awit at video na ito maliban sa namnamin kagandahan ng nitong musika.

Mula sa YouTube.com.

Grace and blessedness of leaving

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday after the Ascension of the Lord, 01 June 2022
Acts 20:28-38   ><}}}}*> + <*{{{{><   John 17:11-19
Photo by author, Ubihan Island, Obando, Bulacan, 31 December 2021.
As we begin the first day of
the end of first half of the year,
your words today, O God, are full 
of wisdom worthy for us to keep 
about the blessedness and grace
of every leaving, of every departure;
how ironic when every leaving is
characterized with sadness because
of separation, your words today, O
Lord speak of lavish joy, of your desire
that our joy may be complete in you.
In the first reading, St. Paul is bidding
goodbye to the Ephesians on his way
to Rome for imprisonment and sure death;
there was so much grief among the 
people and yet, there is the pervading 
atmosphere of blessedness and grace.
First is the grace of the gift of person,
of St. Paul and ultimately, of Jesus Christ.

Dear God, may we be like St. Paul truly a
grace to everyone with his sincerity of
love and service, dedication to your
Son Jesus Christ and his gospel of salvation;
teach us to imitate St. Paul of being a
blessing ourselves to others as we make
people experience and feel your love 
and care, your concern and goodwill;
evidently, his concern up to the end is you,
O God and your people whom he warned
on guard against those who would come
after his departure in "perverting the truth", 
reminding them how he loved and 
"admonished them with tears" 
(Acts 20:30-31).
And of course, the greatest blessing
and grace of all who have "left" us
physically is your Son Jesus Christ.
How wonderful that at the Last Supper
before his arrest, he prayed for us
all his disciples he would leave behind.

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying: “Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are one… Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world. And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

John 17:11, 17-19
Thank you, dear Jesus, for the
gifts of being one like you and the
Father and being consecrated to
the truth - to you yourself!
To be consecrated is to be separated
from the rest in order to be holy for you,
O Lord for the sake of the people;
you alone, Lord Jesus, are the holy one
and thank you in immersing us into you,
making us like you, apart from others in
holiness but united with everyone in
loving service.
Let us not forget this tremendous
blessing and grace you have given
us before returning to the Father,
Lord Jesus. Keep us one in you with
the Father in loving service of others.
Let us not forget this tremendous
challenge too as part of our mission
that we always leave your marks of 
holiness and truth with everyone 
we serve and meet. Amen.

The Visitation: Waking up from our “sleepwalking Christian existence”

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, 31 May 2022
Romans 12:9-16  ><}}}}*> + <*{{{{><   Luke 1:39-56
Photo by author, Church of the Visitation, Ein-Karem, Israel, May 2017.

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me that the mother of my Lord should come to me?”

Luke 1:39-43

It always happens with us, too, when we experience great privilege and honor be given us by others, most especially by God when like Elizabeth, we have that sense of awe and wonder to ask “who am I” to be accorded with such great honor. 

Many times we find ourselves asking God, “why me, Lord?” when given a great blessing in life (and also when experiencing extreme suffering and difficulty).  We believe there is somebody better and smarter than us, one who is more capable than us that we always wonder if God really has a plan for us. 

It is good to maintain such a sense of humility before God and others like Elizabeth, but sometimes, it can happen that after seeing clearly our role in the plan of God, we back out or worst, we pretend to be doing our part.  This is what the Orthodox Christian theologian Olivier-Maurice Clement, a friend of St. John Paul II who warned about “sleepwalking existence” wherein we pretend to be real disciples of Christ when we are actually dreaming.

As we come near to the closing of the Easter season with the approaching midyear on this last day of May after our recent elections, this Feast of the Visitation is the time for us to wake up from our sleepwalking existence, to face the discomforting realities of being disciples of Jesus Christ.

During our diocesan celebration of the World Communication Sunday, one of the more than 300 young people who attended our recollection asked our guest speaker Fr. Ilde Dimaano of the CBCP Episcopal Commission on Social Communication how does he see our “failure in the Church in communicating the gospel with results of the recent elections?” I was so glad with Fr. Ilde’s answer when he clarified to the young people that we did not lost in the recent elections because we have all done so well in harnessing various forms of communications in spreading the gospel by educating the people. Without sounding partisan nor political, Fr. Ilde challenged our young parish communicators to review and study our communication efforts to find ways of getting better.

It is about time that we in the Church must accept that the recent elections show how we have disappointed the people again, of how we have been more aligned with the rich and powerful and our claims about “Church of the poor” are just poster signs than reality. 

Photo by author, Chapel of Basic Education Department, Our Lady of Fatima University, Valenzuela City, 2021.

We in the Church should never be surprised at all that we are maligned and misunderstood because that was how Christ was treated during His time.  It is time for us clergy to wake up from our sleepwalking existence and get real with our vocation of truly shepherding the Lord’s flock, of finally putting an end to our adventures and forays into partisan politics. Like Mary, we priests must first of all immerse ourselves in the Word, Jesus Christ, which Vatican II has long stipulated us to do. See how Elizabeth called Mary “blessed” because she believed in the words spoken to her would be fulfilled. Instead of continuing to stir into flame the frustrations and disappointments of the people, like Mary we priests must “go in haste to the hill country” to reach out to everyone and inspire them to find God’s plans for us in the next six years.

Whether in good times or in bad, God comes to us in Christ Jesus. Do we truly carry him like Mary or are we just sleepwalking?

This Feast of the Visitation is a good celebration for us to accept the real hard stuffs of Jesus Christ like witnessing to his love and mercy among the poor and the disadvantaged, of bringing him to those forgotten by their families and the society like Mary sang in her Magnificat.

And like Elizabeth, let us doubt no more that despite our nothingness, we are worthy before God, that he has plans for us in bringing Christ Jesus in this world even if our mission may look so different from others yet so closely related in establishing his kingdom here on earth.

May the calls of St. Paul in our first reading awaken us from our “sleepwalking Christian existence” to be like Mary and Elizabeth in nurturing the seeds of God’s kingdom here on earth by truly walking the dusty and difficult roads in this life. 

Let love be sincere; hate what is evil, hold on to what is good, love one another with mutual affection; anticipate one another in showing honor. Do not grow slack in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer.

Romans 12:9-12

These are the real hard stuff we need these days as we seem to be having some semblance of end of pandemic – it is time for us to visit like Mary the many Elizabeths who have been into “seclusion” during these past two years. So many feel so lost, trying to find directions at this time as they try to pick up the pieces of their lives wrecked by COVID-19.

God is visiting us daily because he loves us, he believes in us. Most of all, he comes to us in Jesus so that we can share him to more people to experience the Father’s love and mercy, kindness and blessings. Amen.

Photo by author, Church of the Visitation, Ein-Karem, Israel, May 2017.

Joy in the Lord

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday in the Sixth Week of Easter, Memorial of St. Philip Neri, Priest, 26 May 2022
Acts 18:1-8   ><))))*> + <*((((><   John 16:16-20
Photo by Mr. Jim Marpa, Carigara Market in Leyte, 2018.

So, brethren, rejoice in the Lord, not in the world. That is, rejoice in the truth, not in wickedness; rejoice in the hope of eternity, not in the fading flower of vanity. That is the way to rejoice. Wherever you are on earth, however long you remain on earth, the Lord is near, do not be anxious about anything.

From a sermon by Saint Augustine, Office of Readings, Memorial of St. Philip Neri, 26 May
Thank you, dear God our Father
in giving us a joyful saint whose
feast we celebrate today, St. Philip Neri.
Of course, every saint must be a
joyful one but St. Philip exuded with
so much joy in serving you among
the poor and the sick that according
to stories, two of his ribs were found
broken after his death because his
heart grew with so much joy and
love for Jesus Christ among the
people he served!
Whatever that means, we believe
in the great joy you must have given
St. Philip Neri and all the saints in
serving you; as St. Augustine
mentioned in his homily, to rejoice
in you is to rejoice in truth not in lies
and wickedness; and to rejoice in eternal
life not in temporal that is momentary.
Much of the world has remained
the same, meaning we still have a
lot of work to do in your name; like
St. Paul, give us the perseverance, 
and the sense of humor of St. Philip
Neri to keep preaching the gospel of
Jesus Christ most specially in places
and among people we least expect 
to accept it for you yourself, O God is 
filled with humor: who would have 
thought except you, Lord, that the 
sinful city of Corinth would become
one of the leading cities in the spread 
of Christianity than the sophisticated
Athens?
Keep us faithful to you, dear Jesus,
never to lose your sense of humor
in doing your work for you always write
straight crooked lines! This is part of
your riddle to your disciples about your
coming Pasch and departure as well as 
our coming situation, "you will weep 
and mourn while the world rejoices, 
you will grieve but your grief will
become joy" (Jn.16:20).
May we always rejoice in you,
Lord Jesus. Amen.

Reset/Refresh in the Lord

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Fourth Week of Easter, 11 May 2022
Acts 12:24-13:5  ><}}}}*> + <*{{{{><  John 12:44-50
Photo by author, Bolinao, Pangasinan, 19 April 2022.
God our loving Father,
give us the stamina to continue
in this life's journey, most especially
to fulfill your mission; do not let us
to be sidetracked by failures and
disappointments; most of all,
"reset" our buttons to refresh us
in your Son Jesus Christ 
so that we may do your work anew
than insist on doing our work for you.
We have been working so hard for you
without truly asking you what work you
want us to do for you; we have forgotten
to await your mission task in true prayers
and discernment, relying mostly in our
good intentions when all mission is yours.

Now there were in the Church at Antioch prophets and teachers… Then, completing their fasting and prayer, they laid hands on Barnabas and Saul and sent them off. So they, sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia and from there sailed to Cyprus.

Acts 13:1, 3-4
Enlighten our minds and our hearts, 
Lord Jesus; shout or cry out again
so we may listen and believe in you
that we may do your work as teachers
and prophets among your people.

Let us return to you, dear Jesus,
and be rooted in you so we may have
a deeper insight into where you are
calling us to serve as your prophets,
following you to find new ways in
proclaiming your gospel in these times.

Let us be converted in you, dear Jesus,
to remain rooted in you, giving only you,
teaching you solely to the people,
conserving and handing on to them
your teachings, not ours.
Let us come to your words, Lord Jesus,
to be led anew in doing your work,
fulfilling your mission. Amen.
Photo by author, Bolinao, Pangasinan, 19 April 2022.

Easter Intensity

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Second Week of Easter-C or Divine Mercy Sunday, 24 April 2022
Acts 5:12-16 ><]]]]’> Revelation 9:1-11, 12-13, 17-19 ><]]]]’> John 20:19-31
Photo by author at Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan, 20 April 2022.

Admittedly, Lent is easier to experience and express than Easter due to its many practicalities. Lent is easier to understand and embrace with the many penitential practices we can undertake like fasting and abstinence, penance, and alms-giving that all came from and directed to our daily living. Remember our expression last season that “life is a daily Lent.”

Easter is different. It is not easily understood especially in our country when it is the hottest season when everything is dried and seems to be dying unlike in Europe and North America where it is springtime with a dazzling display of wonderful colors evoking life everywhere.

Our gospel this Sunday shows us how Easter had confronted the Lord’s disciples with an entirely new reality that was far beyond the limits of their experience, something which continues to our days, in our very lives. Christ’s Resurrection has opened new possibilities in our existence that affects everyone and leads us to a new kind of future so difficult in explaining and expressing but something very true inside us perfectly captured in our Filipino expression of “ah basta!”

See how simple are the accounts of the Lord’s appearances to his disciples without much details and descriptions:

Photo by author, Holy Sepulchre Church, Jerusalem, 2017.

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”

John 20:19-23

Last Sunday we have mentioned the need for us to be open and empty at the same time to truly experience the joy and grandeur of Easter, exactly what our gospel tells us today. Nothing much is said about the reactions by the disciples of Jesus except that they “rejoiced” upon seeing him breaking through locked doors and windows.

But, if we try to dwell into the scene, we can feel a certain amount of energy bursting forth, an inexpressible intensity found in Jesus and in his disciples as well on that evening of the first day of the week.

John did not tell us how long Jesus stayed with the disciples nor how they rejoiced upon seeing him but we can imagine and feel the intensity both in Jesus and among the disciples on that evening and eventually the following Sunday when Jesus appeared anew in the same manner with Thomas already present.

See in both instances how John simply stated Jesus broke through locked doors and windows that caught the disciples in deep silence and adoration of the Risen Lord, of how their fears were allayed by the the gift of peace, of how sins were forgiven and doubts erased by Christ’s presence that eventually led to their seeing and believing in him.

And what happened? Jesus rose from the dead! He did not merely resuscitate from death but broke out into entirely new form of life, a life no longer subject to death and physical realities paving the way for us to enter into new dimensions in life too.

Like Thomas, Jesus touches us in the most personal and unique manner that deep inside us we also cry with intensity “my Lord and my God” to him especially during consecration at the Mass. In the second reading, we have heard how John who was then a prisoner at Patmos Island off the coast of Greece was also touched by Jesus with his right hand and told not to be afraid (Rev. 1:17) in proclaiming his gospel of salvation.

Though we can enumerate so many reasons and persons who have led us into believing in Jesus, we also admit at the same time that there is no specifically single reason nor person for our faith in God except our very selves, of our personal conviction that transcends all proofs and logic as well. Again, that expression we have of “ah basta!”

Photo by author at Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan, 20 April 2022.

The grace of this second Sunday of Easter which is also the eighth day of the octave known recently as “Divine Mercy Sunday” is how God through Jesus Christ comes to us as someone so small and invisible. And so intense in his love for us, breaking all barriers just to be with us especially when we too feel so locked inside with fears like the disciples.

As we have reflected last week by becoming empty and open, we often find our mighty God in little things we usually dismiss or disregard like the mustard seed.

On that evening of Easter, Jesus came in all silence and simplicity, leaving us with not much material proofs except the testimony and works of his witnesses, the disciples.

Such is the mystery of the Resurrection by Jesus that is beyond descriptions and reason because it is of another dimension and world; but, we know it is true because we ourselves have experienced the Risen Lord in so many ways sometimes so plain and simple, even sometimes too funny to mention.

One undeniable fact of the veracity of the Resurrection of Jesus is the shift by the early Christians from the Sabbath day of worship into Sunday, the first day of the week. Remember the first Christians were all Jewish like Jesus; for them to abandon the Sabbath day worship and replaced it with Sunday means something so intense must have happened on that day itself and with them as well.

Because of Christ’s Resurrection, life is forever changed for the best amid all the many problems and chaos we have been through in the past 2000 years, giving us with so much hopes for a better tomorrow despite the many darkness coming our way. The key is to remain intense in our faith in Jesus Christ.


Dearest Jesus,
grant me the intensity to proclaim
you and your gospel of salvation 
in both words and deeds;
use my hands 
to do many signs and wonders
among your people like your Apostles
but never to replace you;
let my mission be an intense
proclamation always that you alone
is my Lord and my God.
Amen.

Video by author at Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan, 20 April 2022.

Catching Jesus, catching for Jesus

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Sunday Week V-C in Ordinary Time, 06 February 2022
Isaiah 6:1-2, 3-8 ><}}}}*> 1 Corinthians 15:1-11 ><}}}}*> Luke 5:1-11
Photo by Mr. Jim Marpa, 2018.

The word catch is a very catchy one, like when we catch our breath. Or, when we catch a train or bus or catch a ball. Recently, we have been catching colds and have also started catching movies. But the most beautiful of all is catching a glimpse of someone special until we catch a person, like a bride or a groom.

To catch means “to have”. It may be something. Or someone. Wholly or partially.

There is always that sense of possession in catching. This Sunday, Jesus wants to catch us all by making us catch others for him, too!

After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets.” When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, “Do not be afraid; from now on you will be catching men.”

Luke 5:4-6, 8-10

From their synagogue at Nazareth, Jesus came to the nearby shore of Galilee Lake at Capernaum preaching his good news of salvation. A large crowd of people followed him, listening to his teachings as he sat on the boat of Simon he had borrowed.

Simon and company were washing their nets, on their way home after a fruitless night of fishing when Jesus came. Simon Peter must have heard – “caught” – the words of Jesus while teaching and soon enough, he was caught with fear with their miraculous catch.

Photo by author, Lake of Galilee, 2017.

Again, we have Jesus with his powerful words making such impact on the people, being fulfilled in their hearing most especially to Simon: After he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into deep water and lower your nets for a catch.” Simon said in reply, “Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets.”

The fish has always been there in the lake but what made the big difference that morning was Jesus – he was not only with them but most of all, Simon believed in the words of the Lord!

Here we find again the words of Jesus being fulfilled because somebody listened and believed.

Last week we heard how Jesus was driven out of the synagogue by his own folks who doubted him and his words despite their amazement at the start; today, here at the shore of Capernaum, the people came to Jesus to listen to his words again.

But, the most beautiful part of our story this Sunday is how Jesus came at the most ordinary time and circumstances of the lives of the people. Too often, many people think Jesus comes only in dramatic and miraculous ways to invite us to come and follow him.

Not really. In fact, he comes when we least expect him like in this scene when Simon must have been feeling so down, coming home empty with nothing to feed his family after a fruitless night of fishing.

The good news of our Gospel this Sunday is how Jesus makes us all his worthy followers when we allow him to catch us. That is how the Gospel works – let yourself be caught by the Lord first and soon you shall find yourself being caught up in so many wonderful surprises: When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man.” For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him.

Photo by author, statue of Simon Peter after the miraculous catch of fish,asking the Lord to depart from him at the shore of Galilee in Capernaum, 2017.

Jesus does not ask us for great things and deeds; he knows us very well and loves us so much, believing in us that he simply invites us to respond to his calls, to his words in the little everyday things of our lives like being faithful to your husband or wife, being obedient to our parents, being true to our friends, being honest in our work and studies, being kind and open to others. When bad things happen to us, all Jesus asks us is to go deeper in him in faith by being more patient or even uncomplaining to our pains and difficulties.

Of course, these are all easier said than done but this is what we always tell Jesus just before receiving him in the Holy Communion like that Roman official who said, “Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and I shall be healed”.

Nobody is truly worthy before the Lord but that is why Jesus came to invite us personally to let ourselves be caught by him like Simon and his brother Andrew along with their fishing partners, the sons of Zebedee, James and John, who left everything to follow him.

Every encounter with Jesus and his words always result in a self-discovery of our unworthiness and sinfulness like Simon Peter and Isaiah in the first reading. But, the good news is that every time God comes to call us, he also gives us the strength and gifts necessary to accomplish his mission for us. What is important is our willingness to follow, like Isaiah who said, “Here I am, send me” (Is.6:8) and be ready to leave everything behind like the first four disciples.

Photo by Dr. Mylene A. Santos, MD, 2020.

At the center of every call and mission is Jesus Christ, our Lord and Master, the Word who became flesh and dwelled among us by being one with us in our pains and sufferings, even in death, so that we may become like him, holy and blessed.

To be holy like God is to share in his work of gathering his people into the Body of Christ which St. Paul had reflected these past three Sundays to remind us of the preeminence of love in fulfilling our mission from Jesus.

Every day, Jesus comes, trying to catch us, asking us to cast our nets, inviting us to catch others for him so we may all be one in him in his love.

Let us all be caught by Jesus, be totally his and experience his amazing love and mercy. Amen.

Have a blessed and COVID-free week ahead!

Photo by Mr. Jim Marpa, 2018.

Praying to be simple

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of St. Blaise, Bishop & Martyr, 03 February 2022
1 Kings 2:1-4, 10-12  ><}}}}*> + <*{{{{><  Mark 6:7-13
Photo by Emre Kuzu on Pexels.com
God our Father,
as we celebrate today
the memorial of St. Blaise,
a Bishop and Martyr so loved
by people for the many miracles
attributed to him, I pray only for 
one thing: to be simply simple
like him.
His life was clearly a life of simplicity
anchored in deep faith in you, in just
having you in through prayers and
examples of life; St. Blaise took to
heart Jesus Christ's instructions to 
the Twelve "to take nothing for the 
journey but a walking stick - no food,
no sack, no money in their belts" as
"they proclaimed repentance, driving
off many demons, and healing the
sick" (Mark 6:8, 12).
Famous for healing those with 
afflictions of the throat and neck,
St. Blaise's life of simplicity reminds
us how too much things of the world
like wealth and fame could "choke" us,
preventing us from bridging what is
in our hearts and what is in our minds. 
Like King David in the first reading,
let us realize that someday, we are 
"going the way of all flesh" that 
for us to be truly rich and fruitful 
in life, it is best to keep the mandate
of the Lord always for he alone is our
life and meaning. Amen.