Grace in every space

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 09 December 2020
Photo by author, 09 December 2020.
As I closed my prayers today
got my stares fixed on empty space
that stirred me into a daze;
And I was amazed at how we are in a place
so vast we cannot keep pace
yet we say in everyone's face
we need a space, we have no space!
If we can appreciate
the shape in every space
our heart will ablaze
with so much praise
for in between is grace
of a sacred space 
to raise
our living
and relating
in sharing God
dwelling
in every being
loving 
and caring.
What is a space?
A place or a dimension
 a creation for correlations
to locate persons and things
and every entity
yet always considered as empty
only a reality in relativity;
but, as far as
every soul can desire
every mind can imagine
space is there to see
like the deep, blue sea
an infinity and mystery
our entry into divinity!

Bakas ng habag at awa ni Jesus

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-20 ng Abril 2020

Nakita lamang kita
kamakalawa sa balita
ng social media
karga-karga isang matanda
habang lumilikas mga nasunugan
sa gitna nitong lockdown
doon sa inyong tirahan
kung tawagi'y "Happyland"
sa Tondo na napakaraming tao.
Hindi ko sukat akalain
sa sumunod na pagtingin
naiba at nabago ang lahat sa akin
sa larawan ng naturang balita pa rin
matapos ito ay guhitan at kulayan
dahil kinabukasan ay kapistahan
ng Divine Mercy
at ikaw pala iyan, Jesus
aming Panginoon at Diyos.
Sa gitna ng naglalagablab na apoy
nag-aalab mong pag-ibig Panginoon
ang umantig sa pananalig
ng Iyong dibuhista at pari
Marc Ocariza kaagad nagpinta
gamit bagong teknolohiya
upang ipakita kakaiba niyang nadama
na sadyang tamang tama naman pala 
upang itanghal iyong Mabathalang Awa talaga.
"Panginoon ko at Diyos ko!"
ang panalanging akin ding nasambit
katulad ni Tomas na apostol mo
nang muli Kang magpakita sa kanila;
tunay nga pala
mapapalad ang mga nananalig
kahit hindi ka nakikita
dahil hindi itong aming mga mata
ang ginagamit kungdi aming pagsampalataya.
Nawa ikaw ang aming makita
mahabaging Jesus
sa gitna ng dilim nitong COVID-19
Iyong Dakilang Awa aming maipadama
sa pamamagitan ng paglimot sa aming sarili
 at pagpapasan ng krus upang Ikaw ay masundan
tangi Mong kalooban ang bigyang katuparan
upang Ikaw ay maranasan at masaksihan
ng kapwa naming nahihirapan.
Turuan mo kami, maawaing Jesus
na muling magtiwala sa iyo
kumapit ng mahigpit
hindi lamang kapag nagigipit
at huwag nang ipinipilit
aming mga naiisip at mga panaginip
na kailanma'y hindi nakahagip
sa ginawa Mong pagsagip at malasakit
upang kami ngayo'y mapuno ng Iyong kariktan at kabutihan! *

*Maraming salamat kay Marivic Tribiana (hindi ko kakilala) na nagpost sa kanyang Facebook ng unang larawan ni kuya pasan-pasan lolo niya sa kainitan ng sunog sa Happyland noong Abril 18, 2020.

At higit ding pasasalamat ko kay P. Marc Ocariza sa pagmumulat sa aking mga mata ng kanyang pagninilay at obra gamit ang Digital Art Timelapse na kanyang tinaguriang “Nag-aalab na Pag-ibig”.

Ang lahat ng ito ay para sa higit na ikadadakila ng Diyos na nagbigay sa atin ng Kanyang Anak “hindi upang tayo ay mapahamak kungdi maligtas” lalo ngayong panahon ng pandemiya ng COVDI-19.

At sa inyo, maraming salamat po sa pagsubaybay sa Lawiswis ng Salita.

Aral ng anino ni Kristo

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-07 ng Abril 2020

Minsan sa aking pananalangin sa takip-silim
hindi kaagad namalayan sa gitna ng dilim
nakamasid pala sa akin
si Kristong nakabitin nang
sa krus namatay para sa atin.


Nang siya ay aking tingalain
ako'y namangha sa tanawin
sa kanyang mga anino
sa akin ay nagpapaalala
huwag mangamba, kasama siya tuwina.


Noong mga bata pa tayo
itong ating mga anino
ang siyang lagi nating kalaro
dahil lagi tayong sinasabayan
kailanman hindi tayo iniwan.


Kaya naman nang aking pagmasdan
larawan nina San Juan at Birheng Mahal
sa magkabilang pagitan ng krus na pinagpakuan
ni Hesus na ating katubusan
kakaiba ang aking naramdaman:


Katiyakang hindi iiwanan
kapag ako'y laging nasa kanyang paanan
nananalangin, nananampalataya
handa na siya ay tularan at sundan
lahat ay iwanan alang-alang sa pagkakaibigan.

From the rising to the setting of sun

40 Shades of Lent, Friday, Week-V, 03 April 2020

Our parish at sunrise, 01 April 2020.
Sunrise…
… sunset.
From the rising to setting of the sun
My heart sings of the many blessings God brings in 
every beginning and 
ending of each day.
And so daily I pray 
God will stay 
so I may share 
his light, his life, his love 
to everyone I pray.
After my “private Mass” (Missa sine populo, i.e., Mass without people) in one of these lockdown days I have lost track counting.