Jesus our Eternal Priest, our “at-one-ment” with God

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday after Pentecost, Memorial of Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest
Hebrews 10:11-18     ><}}}'>  +  <'{{{><     Mark 14:22-25
Photo by author, Chapel of the Holy Family, Sacred Heart Spirituality Center in Novaliches, QC, 2016.

O God our loving and merciful Father, as we move on to the Ordinary time, we celebrate on this Thursday after Pentecost Sunday the new Feast of your Son called, “Jesus Christ, the Eternal High Priest”.

What a beautiful reminder to us of how lovely and beautiful are your plans for us since the beginning, of how you have willed to create everything so there may always be that covenant, that special relationship with us your people as the crown of all your creations through your Son Jesus Christ.

How wonderful how Jesus Christ had brought to perfection that old temple worship in Jerusalem at the celebration of the Day of Atonement called Yom ha-Kippurim led by the high priest who employed the bloody offering of animals to cleanse everyone of their sins so that your people may be holy and be united with you again.

Gone were those bloody sacrifices, gone were those rites and rituals that have always remained external and empty because of the very weaknesses and sins of the high priests and people when Jesus Christ fulfilled the temple worship in his self-offering on the Cross, both as the Priest and the Victim he had enunciated so well during the last supper.

While they were eating, he took bread, 
said the blessing, broke it, and gave it to them,
and said, "Take it; this is my body."
Then he took a cup, gave thanks, 
and gave it to them, and they all drank from it.
He said to them, "This is my blood of the covenant,
which will be shed for many."
(Mark 14:22-24)

Jesus Christ, the Word who became flesh, replaced those bloody sacrifices with his very words of the last supper that consecrated us all to you as your holy people when he died on the Cross the following day on Good Friday. This perfect offering is what we celebrate, what we remember and make present daily in the Holy Eucharist with Jesus both the gift and the giver, the priest and the victim, the offering and the altar.

Every priest stands daily at his ministry,
offering frequently those same sacrifices 
that can never take away sins.
But this one offered one sacrifice for sins,
and took his seat forever at the right hand of God.
For by one offering he has made perfect forever
those who are being consecrated.
(Hebrews 10:11-12,14)

Now we have been consecrated to you as your holy people, O God, by Jesus Christ our High Priest and Victim, teach us to faithfully keep this new covenant, we ordained priests and laity alike. Especially us priests you have called to act in persona Christi!

Forgive us, O God, when it seems we have become more like priests in the old temple so concerned with our pride and positions, popularity and other perks that have come because we have demanded them. Forgive us when we look and act and speak more like managers or financiers or matinee idols than pastors of souls. Forgive us, O God, when we pursue more the limelight on the pretext of using modern social media platforms without truly spending time with you in daily prayers and meditations.

Photo by author, Dominus Flevit, the Holy Land, 2017.

Teach us your priests to be more like you, O Lord Jesus by being compassionate and trustworthy, of being one with the people in their pains and sufferings: “Because he himself was tested through what he suffered, he is able to help those who are being tested” (Heb.2:18).

Teach us your priests to be like you, dear Jesus, ever-living to intercede by being a bridge not a wall or a stumbling block to lead people to the Father (Heb. 7:25), not away from him!

We pray also for our lay people to keep in mind that in sharing with the Priestly ministry of Christ we have all received during our Baptism, they may have the same dispositions of Jesus of being humble in mind and in heart, offering adoration, honor, praise, praise and thanksgiving to your supreme majesty, O God while at the same time, as humanly as possible, they try to live the Gospel values of victimhood and self denial, of being one with Christ on his Cross.

Through this new Feast, may we your ordained priests and the laity who share in Christ’s universal priesthood appreciate the inner joys of our Church he had rightly established on that night of his last supper to be the visible sign of your very presence in the world, “so that from the rising of the sun to its setting, from east to west, a perfect offering may be made for you” and thus truly become our “at-one-ment” in you, our loving God and Father in Jesus through the Holy Spirit. Amen.

Kaarawan sa gitna ng COVID-19 lockdown

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-23 ng Marso 2020
Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan (22 Marso 2020).
Kahapon aking ipinagdiwang
ika-limamput-limang taon
ng kapanganakan sa 
gitna nitong lockdown.
Wala akong inaasahang pagdiriwang
o ano mang kasiyahan maski walang lockdown
dahil hindi ko naman nakagisnan 
mga gayong handaan sa aking kaarawan.
Mula kabataan lagi akong nagka-countdown
kinagabihan ng bisperas ng aking kaarawan
at saka mananalangin, magpapasalamat
sa Poong Maykapal sa buhay niyang kaloob.
Subalit aaminin ko rin
napakalungkot sa akin 
na dahil sa COVID-19 
walang nakapiling sa misa at pananalangin.
Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan (22 Marso 2020).
Matapos Banal na Oras namin
Banal na Sakramento inilibot sa parokya namin
noon ko nadama lambing at pagmamahal
ng Panginoon Hesus tumawag sa akin.
Habang tangan kanyang sisidlan
aking binubulong mga panalangin
sa kawan kanyang pinagkatiwala sa akin
nawa maligtas sa sakit sanhi nitong COVID-19.
Pagkagaling Purok ng Fatima
ibig ko sanang maglakad sa Balutan
ngunit biglang pumatak mga ulan
anong ganda ng aking nasilayan!
Mahiwagang bahag-hari
tumambad sa aming harapan
busilak ng magagandang kulay
naghatid ng aliw at katuwaan.
Larawan kuha ni Bb. Anne Ramos, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan (22 Marso 2020).
Sa aking pagyuko, 
bumukal sa aking puso 
kakaibang katuwaan naramdaman 
sadyang napaka hirap ilarawan. 
Alam ninyo yung karanasan
minsan-minsan wala tayong alinlangan 
sa isang iglap ating nalalaman katotohanan
ngunit kulang, walang sasapat na salita man lamang?  
Tila baga sa aki'y nawika
waring nagpapaalala Panginoong Maylikha
tipan kanyang iniwan pagkaraan
ng delubyo at ulan:
Higit pa sa makulay na bahag-hari sa kalangitan
kahawig na larawan iniwan, katiyakang hindi tayo pababayaan
ating mamamasdan sa simbahan at tahanan 
Krus pinagpakuan ni Hesus, sa atin nagtawid sa kaligtasan!
Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, 2019.