Paloob ang Kuwaresma, hindi palabas

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-22 ng Pebrero 2023
Larawan mula sa Google.com.
Paloob ang Kuwaresma
hindi palabas.
Katulad nitong ating buhay
na papaloob at hindi palabas.
Pagmasdan mga tanda
at kilos nitong panahon
habang Panginoon ang tinutunton
hinuhubad ating kapalaluan
upang bihisan ng kababaan,
sinasaid ating kalabisan
upang punan ng Kanyang 
buhay at kabanalan.
Paloob ang Kuwaresma,
hindi palabas.
Simula ay Miercules de Ceniza 
mga noo'y pinapahiran ng
abong binasbasan
paalala ng kamatayan
tungo sa buhay na walang-hanggan
kaya kinakailangan 
taos-pusong pag-amin 
at pagsuko ng mga kasalanan
talikuran at labanan 
gawi ng kasamaan.
Paloob ang Kuwaresma
hindi palabas.
Huwag magpapansin
tuwing mananalangin
hayaan saloobin at hiling
isalamin ng buhay natin;
pag-aayuno ay higit pa sa
di pagkain ng karne
kungdi mawalan ng laman
ating tiyan, magkapuwang
sa Diyos at sino mang 
nagugutom at nahihirapan;
ano mang kaluguran ating
maipagpaliban ay ilalaan
sa nangangailangan
buong katahimikan maglimos
tanda ng kaisahan
kay Hesus nasa mukha
ng mga dukha
at kapus-palad.
Paloob ang Kuwaresma
hindi palabas.
Sa gitna nitong panahon
ng social media na lahat
ay ipinakikita at ibig makita,
lahat ay pabongga
puro palabas;
ipinapaalala ng Kuwaresma
ang mga pinakamahalaga
pinakamaganda
at makabuluhan
ay hindi nakikita
nitong mga mata
bagkus ay nadarama
dahil sa paningin ng Diyos
ang tunay na mahalaga
ay yaong natatago,
napapaloob katulad Niya
na nananahan
sa ating puso at kalooban.
Larawan mula sa google.com.

The joy of Lent, goodness of God

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Ash Wednesday, 22 February 2023
Joel 2:12-18 ><))))*> 2 Corinthians 5:20-6:2 ><))))*> Matthew 6:1-6, 16-18
Our opening antiphon
of today's celebration of 
Ash Wednesday gives hint
of the joyful tone of our Lenten journey:
"You are merciful to all, O Lord,
and despise nothing that you have made.
You overlook people's sins,
to bring them to repentance,
and you spare them,
for you are the Lord our God."
Amid the shades of violet
to signify our confession of sin
and movement of repentance
is also a profession of our faith
in your love, kindness and mercy,
O God our Father!
The joy of Lent is YOU,
O God our loving Father
who lavishes us with mercy
in Christ Jesus.
Thank you for calling us
to enter into this holy season
of Lent; let us not forget that
YOU are the center and focus
of this journey, never us despite
the good works we all have to do
like praying, fasting and alms-giving;
YOU are the one whom we must please,
not people so they may return to you;
YOU are not appeased by what we offer
and do; in fact, we are able to come to
you because you are "gracious and
merciful" - we have come to know you
by your concrete actions of love
and mercy, kindness and tenderness.

Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting, and weeping, and mourning; rend your hearts, not your garments, and return to the Lord, your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment.

Joel 2:12-13
Rend our closed hearts, O Lord;
tear apart the hard coverings of
bitterness and rejection,
doubts and mistrust
so we may open ourselves
to your coming in Christ Jesus;
strengthen our hearts so we may
come back to you in genuine conversion,
to be reconciled to you, O God,
for "now is a very acceptable time,
the day of salvation" (2 Cor. 5:20, 
6:2).
Grant us the right attitude of heart,
take away our vanities and hypocrisies
that neither deceive you nor fool people;
let us get inside ourselves to meet you
right inside us where you dwell,
waiting for us
to console us,
to refresh us,
to comfort us.
Amen.

Talinghaga ng Kuwaresma

Lawswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-07 ng Marso, 2022
Larawan kuha ng may-akda, 2019
Kuwaresma:
nagsisimula Miercules de Ceniza
mga noo'y pinapahiran ng abo
sa anyo ng Krus ni Kristo, paalala
tayo ay markado na yayao -
"Alalahanin sa alabok ika'y nanggaling,
at sa alabok karin babalik" - ngunit,
tinitiyak din ng Krus na hindi magwawakas 
pagkaagnas at pagkabulok nitong 
ating katawan dahil sa kahuli-hulihan 
si Kristo ay babalik upang ibangon tayo 
at mabuo mga buto at laman ng kasu-kasuan
mabubuhay magpakailanman
pati katawan kaisa ng kaluluwa.
Sa panahon ng Kuwaresma,
hinihikayat tayong mag-ayuno
at mag-abstinensiya, ipagpaliban 
kaginhawahan sa katawan
hindi upang pahirapan ni parusahan
kungdi upang maranasan kapanatilihan 
ng Diyos nating banal; tinitiis kagutuman 
layaw pinipigilan upang tanging
panaligan at asahan Poong Maykapal;
katawan ay sinasaid upang mawalan 
ng laman upang mapunan, mapalitan
ng Espiritung Banal, magkaroon ng puwang
at pitak para sa Diyos at kapwa tao 
na ating tinatalikuran at nakakalimutan.
Pagmasdan kabalintunaan 
sa gitna ng kasaganaan di lamang 
ng pagkain at kagamitan pati ng
mga gawain at maraming kaisipan
hindi maitatanggi ating pagkalugami 
sa kadiliman ng kawalan ng kahulugan;
itong ating buhay, araw-araw na Kuwaresma 
sa tuwina ipinapaalala pananalangin at
pagtitika, pag-aayuno at paglilimos
sana ating matalos na siyang landas 
pabalik sa Diyos na ating hantungan
at pinagmulan, ating kaganapan na
natatagpuan, nararanasan kapag ating
pinapasan Krus ni Hesus na ating kaligtasan.
Larawan mula sa ravenscov.org

Praying with Pope Francis this Lent 2022

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Ash Wednesday, 02 March 2022
Prayer based on Papal Message for Lent 2022
Photo by author, an oasis near the Dead Sea, May 2017.
For the third straight year
since 2020, we enter the season
of Lent, O Lord, in the most realistic
or surreal manner as our lives were thrown 
off-balance, altered in so many ways,
and some ruined by this COVID-19 
pandemic made worst recently by
Russia's invasion of Ukraine.
As we begin our 40-day journey
back to you, loving God our Father,
we pray to you on this Ash Wednesday
to raise us up "from the ash heap, 
to make us sit with princes and 
inherit a seat of honor" (Ps.113:7-8) because
"now is the acceptable time" (2 Cor. 6:2)
of salvation in Jesus Christ.
Together with Pope Francis,
help us "not to grow tired of 
doing good, while we have the
opportunity to do good to all"
(Galatians 6:9-10) despite the
great difficulties especially 
in this time of the pandemic, 
elections fever, and war in Ukraine.
Let us not grow tired of praying
because in these times of trials,
the more we need you, dear God;
help us remember the lesson of this
pandemic that we are fragile
as individuals and as a society,
that without you, O Lord, we cannot
stand firm and make it to this Lent again.
Let us not grow tired of uprooting
evil in our lives through our lenten practice
of fasting to fortify our spirit in the fight
against sin; let us not grow tired of
fighting against all forms of addictions
that drive us to selfishness and all
kinds of evil like too much social media that
has made us forget to cultivate authentic
human communications based in
"authentic encounters", face-to-face,
and personal.
Let us not grow tired of doing good
in active charity towards our neighbors
especially the poor and needy,
the marginalized and abandoned
in whom Jesus is most present.
Give us the patient perseverance
of a farmer who awaits the fruits
of the earth (James 5:7), always
persevering in doing good, 
one step at a time; may we realize
that in cultivating fraternal love to
one another, we become united to Christ
who gave his life for our sake and enabled us
to have a foretaste of the joy of heaven
when you, O God, 
will be "all in all" (1 Cor. 15:28).
Amen.

*For the full text of Pope Francis’ Lenten Message 2022, see https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html

Ash Wednesday: rising from the ruins of life

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Ash Wednesday, 02 March 2022
Joel 2:12-18 ><}}}}*> 2 Corinthians 5:20-6:2 ><}}}}*> Matthew 6:1-6, 16-18
Image from Google.

For the third straight year, we enter the Season of Lent in the most unusual conditions in the world. Perhaps, even surreal. We had in 2020 the start of the COVID-19 pandemic persisting through 2021 up to the present that has altered the way we live and how we look at life.

Just when we felt like “Easter” coming in 2021, there came the stronger Delta variant at around this time that claimed so many lives among us.

Now in 2022 after we have all the vaccines available to put COVID-19 in control with a “tamer” variant Omicron, we have a more serious concern with Russia invading Ukraine.

To a certain degree, it is “good” this had happened at this time when we are starting the Lenten Season with Ash Wednesday that reminds us the question we should be asking is not “where is God” but “where are we, his people”?

It has always been the same question ever since – of “where are we in relation to God” every time there are man-made and natural disasters like wars and famine, epidemics and plagues, or earthquakes, drought and floods.

It is easier to blame God for all of our troubles because he is always silent, never answering us back; but, it is in his silence when we also realize the truth that we are the ones who have drifted apart from God, who have gone lost away from him who is always looking for us, waiting for us to come back.

It is in the silence of God that he is most present especially when we are deep in sin and sufferings.

Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting, and weeping, and mourning; rend your hearts, not your garments, and return to the Lord, your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment. Why should they say among the peoples, “Where is their God?” Then the Lord was stirred to concern for his land and took pity on his people.

Joel 2:12-13, 17b-18
From istockphoto.com by Getty Images.

Lent: A coming home to God for us mortals, sinners, and ruined

Lent is a “coming home” to God with Ash Wednesday serving like a porch that leads us inside the “house of God” with each of its five Sundays acting like a door opening us closer and closer into the innermost room where God is.

In the shadows of the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic and the heated national elections in our country, let us focus on the practice of giving of ashes every Ash Wednesday which is a gesture often mentioned in the Bible.


Ashes remind us first of all, of our mortality, that we shall all die one day. This is the reason why we priests say “Remember that you are dust and to dust you shall return” (Gen.2:7) while imposing ashes on your foreheads in the form of a cross.

And there lies the good news too of Ash Wednesday: we do not just die, rot and return to ash because at the end of time, we shall all rise again to become whole – body and soul – like Jesus Christ!

From ravenscov.org.

Though we are marked for death, Ash Wednesday reassures us of our resurrection and salvation in Christ signified by the ash in the form of a cross on our foreheads.

Ashes signal our readiness for repentance as expressed in the new formula in the imposition of ashes, “Turn from sin and believe in the Gospel”.

Recall how in the Book of Jonah when the king of Nineveh removed his royal robe, covered himself in sackcloth, and sat in ashes upon hearing Jonah’s preaching as he ordered too his people to do the same that averted the wrath of God.

In the gospels of Matthew and Luke, we find how Jesus lambasted the people of Chorazin and Bethsaida for not repenting upon seeing his mighty deeds, so unlike the pagans at Tyre and Sidon who would have “repented long ago in sackcloth and ashes” (Mt. 11:21 & Lk.10:13).

Ashes also signify ruin, destruction and devastation in life like Job who had lost all precious to him when he said, “(God) He has cast me into the mire; I am leveled with the dust and ashes” (Job 30:19).

It is the most applicable signification of ashes to us today in this time of prolonged pandemic with its deep emotional and psychological impact on everyone trying to grapple with life’s many challenges as we try to start anew almost daily.

The feeling is best described by the Book of Lamentations in the aftermath of the destruction of Jerusalem: “Those accustomed to dainty food perish in the streets; those brought up in purple now cling to the ash heaps” (Lam. 4:5).

Indeed, that ash on our foreheads reminds us of the ruin we are into as an individual, as a nation, as citizens of the world.

How often did we have to shelve and postpone our many plans in life since 2020 due to this pandemic with its recurring surges now worsened by this war at Ukraine launched by Russian president Putin?

We were already sighing in great relief the past weeks with declining cases of COVID when suddenly – to our great disbelief and dismay that this can still happen in the 21st century when Putin invaded Ukraine, casting the world into another grave danger of unimagined proportion.

And lastly, who does not feel ruined after all these years of the pandemic worsened by decadent politics that has gone into an abyss of filth and insanity?

Now more than ever we could feel and experience the “ash heap” we are into with only God who can raise us up and cleanse us again.

Photo by Ms. Jo Villafuerte, 21 February 2022.

Lent is a joyful season!

Contrary to what most people believe, Lent is not all that drab and dry. While its prevailing mood is of sobriety and seriousness in the light of its call for penance, fasting and almsgiving, Lent is a joyful season preparing us to Easter.

St. Paul tells us in the second reading that “now is the day of salvation”:

Brothers and sisters: We are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation.

2 Corinthians 5:20, 6:2

To be reconciled with God who is “gracious and merciful, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment” begins right inside our hearts when we open it – rend – so it may be cleansed of sins for Jesus to dwell inside again.

Like our reflection last Sunday, it is the truth of the heart that must be expressed on this Ash Wednesday, that must be cleansed and “repaired” after so many beatings and ruins especially these past years (https://lordmychef.com/2022/02/26/taking-jesus-to-the-heart/).

It is the heart that must be strengthened and converted by our lenten practices because its purity is revealed by our very lives, the kind of life we lead, the aura we project even if half of our face is covered by the face mask.

This is the very essence of the Lord’s calls in the gospel to do these practices “in secret”, not be seen by others that it becomes more of a show. It is God whom we must please, not the people; to enter into one’s room is to enter into one’s self to meet God with our true selves, without our usual alibis, of ifs and buts.

From Google.

This is the grace of Lent that begins on this Ash Wednesday: it is God who actually comes to us, to meet us, to work in us in his “mercy and graciousness” so we may experience his loving presence again despite all our sins and troubles.

Life is a daily Lent, a cleansing of our hearts, a repairing of our hearts ruined especially when we have truly loved and ended up being misunderstood and persecuted.

Do not worry, human love is always imperfect; only God can love us perfectly. That is what Ash Wednesday is reminding us, that we are finite and sinful, ruined most of the time but always open to God who never leaves nor forsakes us his children.

In this spirit, let us also not forget that Lent is a journey we take with others, a daily exodus from darkness to light, from sickness to healing, from ruins to newness, from sin to forgiveness and grace.

Photo by author, Lent 2019.

We come home to God together as a people, as a family, as brothers and sisters in Christ.

May our gathering together on this Ash Wednesday be an occasion to free ourselves from the ever-growing threats of individualism that has marked our age with everyone feeling a celebrity, even playing God.

Please don’t forget to practice fasting and abstinence today to create a space for God and for others in your heart.

Have a blessed and safe Lenten season, everyone!