Sino ang “special”?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Mayo 2023
Larawan kuha ng may-akda, exhibit ng Sto. Nino sa Malolos Cathedral, Enero 2022.

Kailan ko lamang napag-ukulan ng pansin – at pagninilay – itong isang bagay ukol sa mga tinagurian nating “special child”, yaong mga isinilang na mayroong iba’t-ibang kapansanan sa pangangatawan, pag-iisip at pandamdam (emotional).

Mabuti nga sa panahong ito ay “special” na ang tawag sa kanila kesa noong dating panahon namin na wala pang mga “sped” o special education. At least, hindi pa laganap lalo sa mga lalawigan. Noon basta hindi normal ika nga ang isang tao lalo na mga bata na ipinanganak na mayroong kapansanan na tinatawag na Down Syndrome, “mongoloid” ang tawag. Kaya naman ako noon sa mura kong isipan at katangahan, hindi ko mawari bakit siya kumain ng lapis o pencil na noo’y Mongol ang tatak?! Sorry po pero yun talaga naisip ko noong elementary ako lalo na nang biniro ng guro namin isang kaklase na palaging kagat-kagat ang lapis niya na magiging mongoloid siya sa ginagawa niya! Siyempre, ako man noo’y palaging kinakagat ang lapis at marahil kaya ako kung minsan ay parang special din.

Pero wala pong biro at mabalik tayo sa ating paksa, pansin ko lang sa pamilya ng mga kapatid nating mayroong mga naturang kapansanan na madalas at mabilis nila kaagad sinasabi na ang kanilang anak o kapatid ay “special”. Minsan mararamdaman mo rin kanilang lungkot marahil hindi sa ano pa man kungdi ang pag-aalala paano magiging buhay ng kanilang special child lalo na sa pagtanda nila.

Noong ako ay batang pari pa sa isang barrio na aking minimisahan ay mayroong special child na palaging nagsisimba. Masayang-masaya ang batang iyon sa pagsisimba at halos sumigaw sa pagsagot at pag-awit sa Misa. Napansin ko tumatahimik siya at masugid niyang tinitingnan ang lahat ng nangungumunyon.

Kinausap ko ang bata na siguro ay labing-limang taong gulang na noon. “Ibig mo ba na magkomunyon? Alam mo ba ko kung ano yun tinatanggap?” Sabi niya sa akin ay si Jesus daw iyong nasa Banal na Ostiya. Kaya kinausap ko kanyang magulang na di makapaniwalang pwede iyon. Inihanda ko ang special child at makaraan ang ilang linggo, siya ay binigyan namin ng “first communion”. Tuwang-tuwa ang bata at kanyang mga magulang. Hanggang ngayon siya ay masayang nagsisimba sa kanilang bisita.

Dati naman sa pinanggalingan kong parokya ay ipinahanap ko sa mga katekista ang lahat ng mga bata na sampung taong gulang pataas na hindi pa nakukumpilan. Isang teenager na special child ang kanilang natagpuan sa aming depressed area. Pinuntahan namin upang kausapain at himukin ang mga magulang ng special child na siya ay pakumpilan yamang libre naman. Nagulat ang ama na puwede daw palang kumpilan kanyang anak at noon siya ay naiyak nang ikuwento sa akin na kaya dalawa lang kanilang anak. Natakot daw siyang special muli ang ikatlong anak nila.

Larawan kuha ng may-akda, Baguio Cathedral, 2018.

Bakit nga ba tinatawag na special child mga batang isinilang na mayroong iba’t-ibang kapansanan at pangangailangan? Hindi ba kapag special dapat ay mahusay at magaling. Halos perfect, hindi ba?

Special child ang tawag sa kanila kasi sila ay espesyal sa Diyos. At higit na espesyal sa lahat ang kanilang mga magulang at kapatid na pinili ng Diyos upang ipagkatiwala sa kanila ang Kanyang mga special children. Sila lang marahil sa dami ng iba pang ama at ina at mga kapatid ang may higit na pagmamahal at malasakit upang arugain at palakihin ang special child ng Diyos.

Noong magbuntis ang kapatid ko sa kanyang ikatlong anak, siya ay nakunan. Malungkot na malungkot ang kapatid ko noon dahil hirap siya sa pagbubuntis. Ipinaliwanag sa akin ng kanyang doctora na kapag daw ang sanggol sa sinapupunan ng ina ay na-detect na magkakaroon ng kapansanan o sakit, mayroon daw mekanismo mismo yung baby na mag automatic shut off para di na siya lumaki at mabuhay pa. Kaya nakukunan ng baby.

Samakatwid, natural sa plano ng Diyos na lahat ng isisilang ay buo at walang kapansanan ngunit kung sakaling mayroong makalusot at mabuhay hanggang mailuwal ng kanyang ina bilang special child, ito ay kalooban ng Diyos. Siya ay biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos. Kaya sinasabi ng iba “suwerte” daw ang special child. Malaking biyaya ng Diyos ang bawat buhay, lalo na kung mayroong kapansanan dahil sila ay pinahintulutan niyang isilang at mabuhay para sa isang misyon para sa ating lahat. At ito iyon: espesyal bawat isa sa atin sa Diyos.

Noong isang linggo ay nagmisa ako sa pumanaw na kapatid na special child ng isang ka-opisina. Natapat noong araw na iyon ang ebanghelyo ay napakaganda sa wikang Inggles na ganito ang sinasabi:

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying: “Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.”

John 17:24

Kay sarap namnamin mga salita ni Jesus, “Father, they are your gift to me.” Sa Tagalog ay hindi ganoon ang pagkakasalin at hindi binanggit ang kataga na regalo o gift. Ito yung tagpo ng kanyang pananalangin para sa kanyang mga alagad matapos ang kanilang Huling Hapunan bago siya dakpin noong Huwebes Santo.

Sino ba tayo para ituring ni Jesus na regalo o gift sa kanya ng Ama?

Sa kabila ng ating maraming kapintasan, kakulangan at kasalanan, iyan ang katotohanan: regalo tayo ng Diyos Ama di lamang sa isa’t-isa kungdi maging sa Anak niyang si Jesus.

Tayong lahat ay regalo ng Diyos. Napakahalaga, lalo na yaong mga mayroong kapansanan at iba’t ibang kahinaan sa pangangatawan at buhay.

Sa bawat special child ay mayroong extra-special na ina at ama at mga kapatid. Kaya kung ibig mo ring maging extra-special sa Diyos, kaibiganin, tulungan, at pahalagahan mga special children at kanilang pamilya. Amen.

Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2018.

The human child, mystery of God’s love

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Sunday in the Second Week of Ordinary Time, Cycle A, 15 January 2023
Isaiah 9:1-6 ><]]]]'> Ephesians 1:3-6, 15-18 ><]]]]'> Matthew 18:1-5, 10
Photo from reddit.com.

The photo above is a sculpture called “Love” by Ukrainian artist Alexander Milov he created in 2015. I have kept the photo as a bookmark in one of the books I have read and saw it recently. Milov rightly called it “Love” because it shows how that mystery of love expressed to us by God in Christ’s coming continues if we could only be like a child!

See how the sculpture depicts two adults after a disagreement sitting with their back to each other while their inner child in both of them wanting to connect. What a beautiful expression of our condition when despite our vast learning and knowledge, we seem to can’t live without ego and pride, hatred and grudges that prevent us from forgiving and moving on in life. The free spirit exhibited by children in this sculpture shows our true nature which is the very core of Jesus Christ’s teaching, of being a child always.

At that time the disciples approached Jesus and said, “Who is the greatest in the kingdom of heaven?” He called a child over, placed it in their midst, and said, “Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven… See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.”

Matthew 18:1-3, 10

On this Sunday of the second week in Ordinary Time, we extend our Christmas celebration for a day with the Feast of Sto. Niño or Child Jesus in honor of the crucial role of that image gifted by Magellan to Queen Juana of Cebu 500 years ago. It was the Sto. Niño who actually conquered our country to become the only Christian nation in this part of the world – proof enough of Christ’s teaching about being a child so powerful in God’s eyes!

This Feast is a very timely for us too as we go into the busyness of our lives to be reminded anew even for a day of the meaning of Christmas, of Jesus Christ’s coming in love. He came because of love, coming as love himself by being a child, an infant.

It was only recently as a chaplain in the hospital have I felt and realized why a baby is called a “bundle of joy” – my heart melts whenever I visit mothers with their newborn babies especially twins. It is said that even the most hardened criminals are softened upon seeing babies and children. And that is because of what Jesus told us today in the gospel,

“See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.”

Matthew 16:10

What is there with children and the face of God?

I think that is God’s gift of love in each of us, so innately in us right during our moment of conception when life begins as the Church rightly insists based on Sacred Scriptures. It is nurtured and cared for first by the mother that even after we have matured, we call on our mother when surprised or shocked as in “Inang ko po!” or “Nanay ko po!”. See how those approaching death would always speak of seeing their departed mother, coming and visiting them.

This shows and proves to us the deep impact of a mother’s love to each of us because she is always the first to make us experience God’s love in her womb that even long after our umbilical cords have been cut off at birth, there remains an invisible line always between us and our mothers.

It is not only with our mother but also with everyone. This love innately gifted upon each of us by God who is our very first love remains in us through our family and friends and later the people we meet in life as living representatives of that invisible love of God in us. This is what Jesus meant when he warned his disciples in the gospel today,

“See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father.”

Matthew 18:10

How sad when this love that has always been in us and in the world suddenly becomes unrecognizable – even unrealistic – because of the darkness of sins and evil. When the child is born and begins to see, experience and realize the absence of love in the family, of a lack of that love between the child’s mother and father who quarrel or separate, or when the child himself/herself is threatened or hurt by anyone he/she looks up to, then trouble happens.

Children can only grasp the gift of life and of their existence when they experience the concreteness, the reality of love first right in their homes. One thing we adults always forget which I insist on every man and woman entering marriage that it is always the children who bear all the pains and sufferings when they separate. Experts claim that criminals mostly come from families where children witness domestic violence, especially when the husband beats the wife.

It is unfortunate that today’s gospel did not include Jesus Christ’s most terrible curse against those inflicting harm on children when he said in the same scene that “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone hung around his neck and drowned in the depths of the sea” (Mt. 16:6).

As chaplain of a university, I have been hearing the confessions of our students, recently from junior and senior high school. After listening to their stories and woes, I tell them point blank about their parents and family, of the love among them and they start crying. I do not blame parents for their apparent lack of love for their children nor for their separation nor for their need to work abroad; I stress to young people human love is always imperfect. Only God can love us perfectly.

When the world and the people around us miserably fail in showing us the face of our loving God, that is when all the more we have to be like children anew as Jesus tells us today. It is is in going inside our inner child within, in becoming like a child trusting in the great love of God in us like when we were in our mother’s womb can we grasp again this invisible love poured upon us in Jesus Christ.

This is the challenge for us of the Sto. Niño: let us keep the face of God aglow in us, on our face and in our lives like the light Isaiah spoke of in the first reading when the Messiah comes. Anyone who lives in the gospel of Jesus Christ, even amid all pains and sufferings, would always be aglow with that radiant face of God filled with love and mercy, kindness and compassion despite our many imperfections. The beloved disciple said it so well, “No one has ever seen God. Yet, if we love one another, God remains in us, and his love is brought to perfection in us” (1 Jn. 4:12). Simply love, love, and love. No ifs nor buts. Just love.

Let us remain children of God most especially in our adulthood like Jesus Christ who upon his death on the Cross called God Abba – Father – because he has always been the Son, the Child of God. Remember how at the Last Supper when he gave the new commandment of loving one another as he loves us: it is “new” because unlike the love the world knows which is all feelings and self-centered, Christ’s love is rooted in God through him, in him, and with him.

Let us pray:

Blessed be the God and Father
of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in Christ
every spiritual blessing in the heavens (Eph. 1:3),
as he chose us to be born
and be filled with his love as 
icons and representatives of his love;
enlighten the eyes of our hearts, Father,
so we may always answer your call
in your Son Jesus Christ for us to follow
him in being like a child
manifesting your face full of
warmth and love,
kindness and care
especially to those 
feeling unloved.
Amen.

Benedict XVI, the modern John the Baptist

The Lord Is My Chef Christmas Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Christmas Weekday, Memorial of the Holy Name of Jesus, 03 January 2022
1 John 2:29-3:6   ><000'> + ><000'> + ><000'>   John 1:29-34
Keep me true to you,
God our loving Father,
and most of all true to myself
as your beloved child so I would
always recognize Jesus Christ
in our midst like John the Baptist.

See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.

1 John 3:1
How did John recognize Jesus
coming to him for baptism in 
today's gospel?
I am sure that it was because
of this truth, of being your child,
loving Father;
indeed, beautiful souls
recognize beautiful souls;
John was so genuine and
Jesus was the purest
because he is truth himself
that John could boldly claim
Jesus is the lamb of God,
the one he had said as coming
though he did not know him
(cf. Jn.1:29-31).
What a beautiful scene of two
genuine souls
recognizing each other!
If we could just replicate it daily
in our lives too,
beginning in our home!
In our modern time that
is so very much like the time of Jesus
when people have turned away from you, God
including those who claim to be Christians
yet promoting abortion and same sex union
as well as priests and bishops
supposed to be the light of reason,
decency, and morality but are not,
we are so blessed with your humble servant,
Pope Emeritus Benedict XVI.
His was a genuine soul,
a most genteel person so maligned
by many especially the Western press
 and some clergymen
for his fidelity to the Lord's teachings,
truly a John the Baptist who pointed us all
to go back to Jesus Christ especially
in the light of the sex scams that have rocked
the Church;
his writings are simply the best,
in itself like the gospel exposing your
truth in words so understandable;
most of all,
he lived in all simplicity and humility
that he was able to see
eternity.
Most dearest Jesus,
grant me the grace you gave
Pope Benedict XVI:
may I also say before my death
in all sincerity and truth,
"Lord, I love you".
Let these words be
impressed on my soul
and be my guide
in life.
Amen.

Christmas is recognizing the face of Christ in everyone

The Lord Is My Chef Christmas Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Octave of Christmas, Feast of Holy Innocents, Martyrs, 28 December 2022
1 John 1:5-2:2   ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>   Matthew 2:13-18

Beloved: This is the message that we have heard from Jesus Christ and proclaim to you: God is light, and in him there is no darkness at all. If we say, “We have fellowship with him,” while we continue to walk in darkness, we lie and do not act in truth. But if we walk in darkness, we lie and do not act in truth. But if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship with one another, and the Blood of his Son Jesus cleanses us from all sin.

1 John 1:5-7
God our loving Father,
thank you for sending us your Son
Jesus Christ, the light of the world;
we have experienced many times in life
especially during these three years of pandemic
that no matter how dark our lives may be,
for as long as we walk in Jesus Christ,
there is always light.
Forgive us, Father,
that many times we look for other lights;
we are so tempted and delighted in 
following the lights of the world with its
vast array of colors that blind our eyes
or with klieg lights that put us on spot like stars
yet leave us groping in emptiness after;
forgive us, Father, in following other lights 
that turn us away from one another and you;
until now, many of us act and think like Herod
and the experts of Jerusalem who refuse to
follow the light of Jesus that make us recognize
you on the face of one another.
Let the light of Jesus born on Christmas
enlighten our minds and our hearts to see
and follow you, O God our Father,
found on the face of every child still in the womb,
on the face of every child who must be cared and protected,
on the face of every woman, especially mothers
and grandmothers forgotten after nurturing us,
on the face of every dad especially those working 
away from family and loved ones, rarely seen
crying and rejoicing for their loved ones,
on the face of young people so lost with no one
to listen to them, be with them, assure them of love,
on the face of our health workers considered heroes
yet still taken for granted and even forgotten,
on the face of farmers and fishermen marked with
so many lines of hardships and sufferings under the sun
to feed us yet totally left on their own,
on the face of others in the margins and the disadvantaged,
those forgotten by the society and unfortunately by families:
this Christmas, call us into our own Egypt,
into a retreat and soul-searching for enlightenment
to find your face anew within us
so we may find you on one another.
Amen.

Praying for those who grieve

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. John Chrysostom, Bishop and Doctor of Church, 13 September 2022
1 Corinthians 12:12-14, 27-31  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Luke 7:11-17
Photo by Pixabay on Pexels.com
Yesterday, O Lord,
your words reminded us of
those people we value in life,
those nearest to us;
today, you remind us of those
people grieving especially
parents who have lost
a child.

Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, “Do not weep.” He stepped forward and touched the coffin; at this the bearers halted, and he said, “Young man, I tell you, arise!” The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.

Luke 7:11-15
Indeed, dearest Jesus,
it is the sight of parents
crying over the death of their
children that is more unbearable;
normally, the children bury their
parents but when parents bury
their children, it is doubly and even
triply hard and painful; truly a big loss
for them for they lose a large part of their
very selves.
Help me dear Jesus to be like you,
to be more sensitive of others 
going through great trials in life, 
especially the lost of a loved one;
give me the courage to reach out,
to simply be present and be with them
when they are most empty;
most of all, may I be your means in 
making them rise anew to new life
amid their pains and despair;
in reaching out to them, let me focus 
on them, not in me as I "strive eagerly for 
the greatest spiritual gifts that will build 
others through me" (1Cor.12:31).
Amen.

What surprises you?

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 25 August 2022
Photo by author, 20 August 2022.

I recently attended a children’s party when the youngest daughter of a friend, Mimi, turned seven years old. And I was so glad that I came because of the great fun I had at the magic show, clapping my hands and cheering along with all the kids and their parents.

It was so “aliw” as we say in Filipino.

Very comforting.

Not just entertaining.

Photo by author, 20 August 2022.

There was total sense of wonder in me, of pure joy seeing doves and flowers suddenly coming out of the magician’s clenched fists or folded handkerchief even if I knew it was just a trick or a sleigh of hand.

The most beautiful part of the party, of the joy and comfort was the chance for me to be like a child again as Jesus had repeatedly told us in the gospel that “unless you become like little children, you shall never inherit the kingdom of heaven.”

Imagine the great joy and comfort of believing again at what one sees and hears.

Of suspending reason and logic.

Of just enjoying the moment, of not thinking so much.

Of being like a child again at the circus or fair – “perya” as we call it in the province.

Most of all, of being caught in the magic of wonder and surprise, eagerly awaiting what’s next or how did it happen as you scratch your head while looking at the person next to you with those eyes so bewildered as you laugh out loud because you both know it was just a trick yet so true, so real.

It was so comforting because I had lost senses of time, of reason and of reality that often lead us to many anxieties of things to do and accomplish. Like Mimi the birthday celebrator, I felt I have grown and matured after regaining life, of enjoying life, of believing again in the many mysteries of this life that we can never explain nor even understand at all except to accept simply as it is like children.

Photo by Mr. Red Santiago of his son in our former parish in Bagbaguin, Sta. Maria, Bulacan, January 2020.

To be like a child means to owe one’s existence to another, of being open to every possibility in life, of trusting that there is someone greater than us or anyone we call God who can talk to us through others who may even be different from us like the magician in his tuxedo and magic wand. That is why magic shows are not only entertaining but also comforting or nakakaaliw in Filipino. The word comfort is from the two Latin words cum fortis that literally mean “to strengthen”.

This is the reason why I think children “grow so fast” – they are always surprised because they are open that they are emboldened to try everything, trusting they can do it, that somebody is watching over them, that they are in good hands. Try observing an infant asleep in a crib when suddenly would kick his/her feet or move hands. My mom used to tell me that when babies are surprised – nagugulat – that means they were growing.

Photo by Ms. Jo Villafuerte, sunrise at Atok, Benguet, 01 September 2019.

See how the Blessed Virgin Mary had grown and matured after being told by the angel that she would be the Mother of the Messiah to be sent by God. She was probably 15 or 16 at that time but had kept that child-like attitude of openness, of being surprised which her Son would be teaching later. Mary must have been so wrapped in awe and wonder upon hearing the angel’s annunciation to her.

But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.

Luke 1:29

Try to feel the resulting joy and fear of Mary in hearing the good news of the birth of the Messiah through her!

Right there, we could feel her faith in God at work, listening intently as the angel explained everything to her.

In the Old Testament, we find Jacob the younger son of Isaac having that same attitude of being like a child, of being open to God coming in every possibility. Remember when he fled to escape the murderous plot of his elder brother Esau after he had duped their father in bestowing his blessing to him?

On his way toward Haran, Jacob stopped at a certain shrine at sundown and took one of the stones there to place under his head as he slept for the night. It was then when he dreamt of “stairway to heaven” where angels were going up and down before God who spoke to assure him of his protection.

When Jacob awoke from his sleep, he exclaimed, “Truly, the Lord is in this spot, although I did not know it!” In solemn wonder he cried out: “How awesome is this shrine! This is nothing else but an abode of God, and that is the gateway to heaven!”

Genesis 28:16-17
Photo by Dr. Mai b. Dela Peña, Mt. Carmel, Israel, 2016.

Every time we are surprised by something or someone, it brings out the child in us, our wonderful sense of wonder, of believing, of trusting, of being open. Ultimately, of living again, of forging on in life amid all the darkness and uncertainties around us because we have that firm faith in a loving and merciful God who is also a Father to us.

See how this call for us to be childlike, of being surprised has become difficult even almost impossible to achieve in our world that has become so technical and “sophisticated” as we seek to shape and manipulate everything according to our own design.

In this age of the social media all around us, nothing is hidden anymore. Everything is bared open even to the skin and bones we enjoy so much like in Tiktok as if we are a planet of sex-starved, foul-mouthed, filthy rich and wanna-be’s flaunting everything and anything that can be shown by the camera.

Unfortunately, the world of “macho” men and glamorous women we love to relish with delight in the secular and even religious world in all of its trappings of fads and fashion and “hard talks”, of showmanships that we try so hard to project cannot hide the hypocrisies within, of keeping grips and control on everyone, leaving us more empty, more lost, and more alienated with one another and with our very selves.

Photo by author, 20 August 2022.

Many times in life when we feel tired and burned out, we go somewhere for some “me time”, of recharging. But, after some time, we feel lethargic again that we go out of town to find one’s self until we find nowhere else to go for retreats because the problem is actually within us.

Be like a child. Stop insisting of being an adult who knows what he/she is doing.

Set aside everything, especially your own agendas in life and open yourself to God and others to allow yourself to be surprised again, to regain that spark of rediscovering simple things without much thinking and reasoning, of just believing and be comforted that everything in this life is taken cared of by God. Like that magician in a children’s party.

May your week be filled with more surprises to gladden your heart and your spirit! God bless!

True greatness

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. Teresa Benedicta of the Cross, Virgin & Martyr, 09 August 2022
Ezekiel 2:8-3:4  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Matthew 18:1-5, 10, 12-14
Photo by Mr. Jim Marpa, 2019.
I just find it so amusing,
dear God our loving Father,
how we have always been
fascinated since the earliest
times in knowing who is the
greatest?

The disciples approached Jesus and said, “Who is the greatest in the Kingdom of heaven?” He called a child over, placed it in their midst and said, “Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven.”

Matthew 18:1-3
How sad, O God,
that in our constant search
for who is the greatest, it had
led us to more animosities,
more destruction, and worst,
more deaths like when Hitler caused
the death of millions of people during
the Second World War following his 
obsession in being the greatest.
But, in a kind of poetic justice, 
it was during those dark years of
Hitler's Holocaust when we had 
our great modern saints, St. Teresa 
Benedicta dela Cruz whose 
memorial we celebrate today and 
later next week St. Maximilian
Kolbe who both died in the gas
chambers of Auschwitz.
True greatness is in being like
a little child who is open to listening
and learning new things in you, O God;
very malleable and teachable
ready to become like what you would 
want us to become;
like St. Benedicta who was born and raised 
as a Jew who later became an atheist
in the process of her intellectual pursuits while
a young woman but eventually converted as a
Catholic by saying that
"Those who seek truth seek God,
whether they realize it or not."
True greatness is in being like
a child who is docile and trusting in you,
O God, very open and willing to "eat"
your words that are "sweet like honey"
as the Prophet Ezekiel tasted in the first reading.
Let me proclaim your Word, O Lord, 
even if it hurts those closest to me like 
St. Benedicta: her mother was deeply saddened
with her conversion to Catholicism while she also
wrote a strongly worded letter to Pope Pius XI
asking him to denounce Hitler's Nazi regime.
True greatness, O God,
is to be small and weak,
powerless like Jesus Christ on the Cross,
suffering and dying with your people
like St. Benedicta who chose to join her
people at the gas chambers lovingly described
later by a survivor who said, "Every time
I think of her sitting in the barracks,
the same picture comes to mind:
a Pieta without the Christ."
Loving Father,
there is no need for us ask who is
the greatest among us 
because that is YOU alone; 
yet, in your majesty and power,
you have chosen us to be
the greatest in your eyes,
in your heart that you sent Jesus
to die for us on the Cross.
May we always keep that in mind
so we may be like him and your
saints.

We pray also, God our Father, 
for the victims of violence and 
exploitation these days especially in 
war-torn countries and impoverished
sectors of our society that their plight 
be finally stopped, never to happen again 
in whatever form in the future. 
Amen.
St. Teresa Beneidcta dela Cruz
(née Edith Stein),
Pray for us!

In our Father’s house

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Feast of the Sto. Niño, Sunday II in Ordinary Time, 16 January 2022
Isaiah 9:1-6 ><}}}*> Ephesians 1:3-6, 15-18 ><}}}*> Luke 2:41-52
Photo by author, Sto. Niño exhibit at the Malolos Cathedral, 13 January 2022.

We Filipinos celebrate the longest Christmas season in the world which starts – unofficially -every September first when radio stations begin playing Christmas songs, ending officially today, the third Sunday of January with the Feast of the Sto. Niño (Holy Child Jesus).

Today’s feast is considered a part of the Christmas season which is in recognition of the crucial role of the image of Sto. Niño given by Magellan 500 years ago to Queen Juana of Cebu in the evangelization process of the Philippines. As the late Nick Joaquin would rightly claim in his essays, the Philippines was colonized by the Sto. Niño which is clearly seen in its widespread devotion coming in close second with Nuestro Padre Hesus Nazareno of Quiapo we celebrate every January 09.

What a wonderful “coincidence” or Divine intervention that the two most popular Christ devotions in the country happen on the same month of January, immediately after Christmas, reminding us despite our many shortcomings as the only Christian nation in this part of the world, Jesus reigns supreme in our hearts and homes.

And churches.

Despite the many accusations hurled against our brand of Christianity, of being sacramentalized but not evangelized, we can find hope and consolation in our being as very “church people” – our coming to the church even outside during this pandemic period in itself is a child-like trait, a grace we can deepen for a more matured faith that can lead to our transformation as a people.

This we see in our gospel today which we have heard proclaimed last month at the Feast of the Holy Family, a day after Christmas that was also a Sunday.

Each year his parents went to Jerusalem for the feast of Passover, and when he was twelve years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. After three days they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, listening to them and asking them questions. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, “Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety.” And he said to them, “Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father’s house?”

Luke 2:41-43, 46, 48-49
“The Finding of the Savior at the Temple” painting by William Holman Hunt (1860) from en.wikipedia.org.

We are all children of the Father in Christ

When we examine Christ’s life and teachings, we find how everything is anchored in being a child of God the Father as he would always remind everyone that unless one becomes like a child, one cannot enter the kingdom of heaven.

This Jesus clearly showed when he was 12 years old after staying behind at the Temple in Jerusalem that left Mary and Joseph so “anxiously looking for him”.

We see in this gospel scene how Jesus must have been so rooted in his own childhood experience that he could speak with familiarity about the child’s being and dignity. Most of all, of being the Son of God, a child of God when he told his Mother Mary, “Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father’s house?” (Lk.2:49).

As he grew up and matured during his ministry, Jesus frequented the synagogues and later the Temple as a devout and faithful Jew.

What a beautiful expression of his being a child of the Father, always coming to the “Father’s house” to worship and praise, to be one with God and with the people.

What a beautiful expression of his – and our being children of God the Father!

Every time we come to the church to celebrate the Sacraments especially the Holy Eucharist, every time we come to pray inside the church, we express our being children of the Father. It is the most beautiful expression of our being child-like before God when we come to him in his house of worship in total surrender, on bended knees to plea for his grace and mercy.

Photo by Ms. Mira Mandal Sibal, September 2021.

To believe in the Church and come inside the church is part of our faith in the mystery of the Church as the Mystical Body of Christ we profess in the Apostles’ Creed, “I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church”.

Recall that after cleansing the Temple, Jesus declared to those asking him for signs to “Destroy this temple and in three days I will raise it up” (Jn.2:19) with the Evangelist’s added note, “But he was speaking about the temple of his body” (Jn.2:21). Eventually on Good Friday as he died on the cross, we are told in another gospel account how “the veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom” (Mt.27:50), indicating a new phase in worshipping God in his Son Jesus Christ who has become the Body of the new people he had called that includes us today, the Church.

Therefore, every time we come to the church as a community of people, it is an act of being child-like as taught by our Lord Jesus Christ in the same manner he told his parents that “I must be in my Father’s house”.

Our being able to come to the church for the Mass and the other sacraments is a pure grace from God, an act of being child-like before him when we submit ourselves to him, when we try to listen to his words proclaimed, when we believe in the power of prayers and Sacraments.

At the height of this pandemic when religious gatherings were banned, so many faithful expressed their child-likeness to God by turning to on-line Masses and prayers.

However, as we slowly open up churches for live celebrations, there now arises the call for us to return into the Father’s house. The very nature of the Church as the Body of Christ and the Sacraments presuppose presence.

Here, we find the great relevance of today’s Feast of the Sto. Niño to return to the Father’s house and reconnect anew with our fellow disciples without disregarding health protocols of course.

When the Spaniards returned to the Philippines in 1565 (40 years after Magellan), they saw the Sto. Niño venerated on an altar above other anitos inside a hut presumed to be a house of worship of the natives. Most likely, the natives felt the Sto. Niño as the superior deity always answering their prayers for abundant harvests, healing from sickness or avoidance of pestilence, and fertility for more children to work in the fields. Again, the imagery of that child-like attitude of coming into the “Father’s house” to commune in prayer by those natives.

Photo by author, National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City, 14 January 2022.

It is perhaps the new challenge we will be facing as the COVID-19 virus wears off as experts claim, how to bring back people into the Father’s house. Confounding the problem is the lure of the convenience of online Masses that have commodified the Sacrament, a clear indication of lack of any child-like attitude but more of manipulation.

Added to this is the relativistic attitude of modern time when some people claim to believe in God without necessarily having the need to believe in the Church that is deeply embroiled in cases of sexual abuses by its clergy.

All of these are calls for everyone in the Mystical Body of Christ, the Church which is a mystery in itself for its members, clergy and lay alike, to recapture that child-like attitude of Jesus himself to always affirm his being in the Father’s house. Amen.

A blessed week ahead to everyone. Stay safe!

We are One

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Sunday Week XXVII-B in Ordinary Time, 03 October 2021
Genesis 2:18-24 ><]]]]'> Hebrews 2:9-11 ><]]]]'> Mark 10:2-16
Photo by Ms. Isa Avendaño-Umali at UP-Diliman via reddit.com.

Part of my fond memory of traveling to old Baguio will always be that long stretch of road in Tarlac with the colorful caballeros or “fire trees” abloom every summer, their vibrant shades of hot orange and tangerine serving like a canopy to a magical tunnel.

Making the scene lovelier were the branches and treetops arching over the road as if trying to “connect” with the other trees at the opposite side to remind us of nature’s design that we are all created one.

This is the gist of this Sunday’s readings from Genesis as cited by Jesus in the gospel.

The Lord God said: “It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him.” So the Lord God cast a deep sleep on the man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up its place with a flesh. The Lord God built up into a woman the rib that he had taken from the man.

Genesis 1:25

Sometimes the Bible presents to us God acting so naive as if not knowing something at all like in this creation story when he said “it is not good for man to be alone”. Did he not know in his infinite knowledge and wisdom that man will only be happy with another human being like him “who is flesh of my flesh and bones of my bones”?

Of course, God knows everything but he wants us to realize ourselves – firsthand, that we can never be complete without another person, a fellow human being. There are times we learn our lessons best through our own experiences, the more painful and difficult, the better! Like this pandemic that has made us realize the value of persons, of family and friends over things like money and gadgets or any material possession.

Note that the creation account could have ended very well in man’s “discovery” of the woman but the author continued on with an explanation “That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one flesh” (Gen. 2:24) to show not only the reality of marriage as a creation by God but also to remind us it is a part of our nature to reach out to the other person to enter into a communion. The “I-Thou” relationship put forth by philosopher Martin Buber has always been part of human nature until sin came and hardened the human heart, misleading us often by impulses of carnal and selfish instincts towards others.

The Pharisees approached Jesus and asked, “Is it lawful for a husband to divorce his wife?” They were testing him. He said to them in reply, “What did Moses command you?” They replied, “Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her.” But Jesus told them, “Because of the hardness of your hearts he wrote you this commandment. But from the beginning of creation… Therefore what God has joined together, no human being must separate.”

Mark 10:2-6, 9
Wedding of my former student Lery with Micah in January 2020, Malolos City.

God made all things good and beautiful

Jesus and his disciples were still in Capernaum when some Pharisees approached him to test him about their legal debates on the issue of divorce. And though he was fully aware of their evil plans against him, Jesus answered their question so well without going down to their level of discussions based on petty quarrels and differences with each other.

See how Jesus was clearly focused to his mission by asserting to everyone that he had come to reveal the will of the Father, that God created everything good and beautiful with man and woman as the crowning glory of his creation that he had to cite to them the Book of Genesis. There was no need for him to involve into the legal debates of his time about divorce that unfortunately continues to this day.

For Jesus, divorce is clearly a result of man’s sins, of human weakness due to the “hardness of your hearts” which Moses tried to remedy.

And now that he has come as our Christ and Savior, Jesus assures everyone of his grace and help in overcoming our weaknesses and sins especially in upholding the purity of marriage and the Creator’s intention when he declared, “Therefore what God has joined together, no human being must separate” (Mk.10:9).

In bringing back to God as the starting point of the man and woman relationship, Jesus elevated marriage to a higher status than ever, making it a “sacrament” or a sign of his saving presence among us.


In the process, Jesus reminded his disciples and us today
 of the nature of human relationships as reflection of God's beauty and holiness. 
Every human relationship is always a gift from God, a grace and a blessing 
that must be nurtured with love and care. 
More than the unity of husband and wife, 
Jesus reminds us in today's gospel of our unity as humanity, 
as children of the Father who loves us so much.

Photo by Mr. Jim Marpa, 2019.

But the beauty of Jesus Christ’s lesson on marriage continued as they went “in the house” in Capernaum, when his disciples asked him to explain to them what he had told the Pharisees.

In the process, Jesus reminded his disciples and us of the nature of human relationships as reflection of God’s beauty and holiness. Every human relationship is always a gift from God, a grace and a blessing that must be nurtured with love and care. More than the unity of husband and wife, Jesus reminds us in today’s gospel of our unity as humanity, as children of the Father who loves us so much.

How sad when we destroy, disfigure or alter this image of God in us and in our relationships that harm human life and nature that have led to endless cycles of disorder and imbalance like wars and conflicts in various forms as nations and peoples compete for supremacy.

This is the reason why Jesus reiterates today his central message of becoming like children to enter into the kingdom of God.

And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this he became indignant and said to them, “Let the children come to me; do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it.” Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them.

Mark 10:13-16

It was a fitting way to cap his lessons that day about marriage and unity of men and women with creation. Becoming “indignant” with the disciples who have “rebuked” their parents in bringing them to Jesus, he stressed anew the nature of the kingdom of God being open to those who are small and weak, those with the attitude like that of children who trust, depend and rely on the powers of those above them most especially God.

Photo by Mr. Red Santiago of his son, 2019.

It is deeply sad when couples separate or divorce, hurting the children most in the process. And indeed, it is the most tragic of all when priests and bishops abuse children when they are tasked by Jesus himself to care for the children as we have heard on many occasions in the gospel.

But, God has never stopped calling men and women to the sacred vocations of married life and priesthood even if he perfectly knows our weaknesses, including hardness of our hearts sometimes, or most of the time.

As the author of the Letter to the Hebrews had reflected, the more we must strive to be one in Jesus Christ who calls us all “brothers” and “sisters” having been consecrated to God as our origin and final end.

Last Sunday, Jesus told us “sky’s the limit in doing good” regardless of our religious affiliations “For whoever is not against us is for us” (Mk.9:40); sin is the only obstacle we must avoid, striving hard to stop its occasions when he metaphorically said it is better to enter heaven with just one hand or foot or eye than lose the body to the fires of hell.

This Sunday, Jesus is inviting us back to the very root of our relationships – God, the Supreme Good of all. Let us pray for the softening of our hearts to be more loving and forgiving, kind and understanding. Like at the beginning when he created everything, God trusts us and believes in us for we are all good like him, that his grand design of communion is very possible in Christ Jesus. Amen. Have a blessed week!

The Paradox of the Cross

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Sunday XXV-B in Ordinary Time, 19 September 2021
Wisdom 2:12, 17-20 ><]]]]'>James 3:16-4:3 ><]]]]'> Mark 9:30-37
Photo by author, Church of Dominus Flevit overlooking Jerusalem, 2017.

From the pagan capital of Caesarea Philippi where he revealed himself as the Christ or Messiah, Jesus turned back to travel south towards Jerusalem to fulfill his mission. He did not want people to know about his journey as he was intensively teaching the Twelve with important lessons before his approaching pasch.

For the second time, he mentioned to the Twelve of his coming Passion, Death and Resurrection but they did not understand it again; but, instead of asking Jesus for explanations, they argued among themselves who was the greatest, presumably thinking who would get the best post once Jesus becomes “king”.

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death he will rise.” But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing about on the way?” But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest.

Mark 9:30-34

The pandemic as a prolonged sabbath

This whole pandemic period may be considered a prolonged sabbath for everyone when we, along with nature in some instances are asked to take a rest, be silent and still. And return to God. That is the beautiful imagery of Mark telling us last week how from Caesarea Philippi in the north Jesus and the Twelve took a U-turn to go back south towards Jerusalem, hidden and silent.

It is along this way that Jesus is inviting us also to spend these quarantine periods to rediscover him and his teachings. Primary of these lessons from him is the paradox of the Cross, of Christ’s glory in his crucifixion and death that has always been a great stumbling block for many of us throughout the ages.

Photo by Ezra Acayan/Getty Images, Baclaran Church, February 2020.

Any disciple of Jesus can easily identify with the Twelve, of not understanding why Jesus had to suffer and die first in order to rise again on the third day. And like the Twelve, we have learned our lessons so well at Caesarea Philippi not to question it or be clarified lest we too are rebuked by the Lord like Peter!

There are times we cry out or complain to God when we are going through sufferings and trials why we have to get sick, why we have to lose a loved one, why we have to fail, why we have to suffer so much when we have tried our very best to be good and honest, sharing our time, talent, treasures and very selves in loving service to others?

But, let’s accept that it is often a sense of entitlement on our part, of trying to manipulate God when we surreptitiously tell him as if he does not know what we are really thinking and feeling that we are following Jesus to avoid pains and sufferings, or at least to have lighter cross because we believe we are good and better than others, therefore, we deserve better treatment.

And this is also the reason why like the Twelve “along the way”, we argue a lot on who is the greatest because it is better to think of the coming glory than contemplate every Good Friday we go through as Christ’s disciples. Sad to say, there are times we “compete” with one another for having the most pain gone through.

It can happen that whenever we are passing through some difficulties in life that we really do not see Christ at all but our selves alone because we are more focused on the rewards and gains we may have for the efforts, not really sacrifices.

See how Jesus asked them, “What were you arguing about on the way?”; recall how he declared during the Last Supper in John’s gospel, “I am the way and the truth and the life” (Jn.4:16). How come we do not see him along the way?

How could we have missed that while we are on the way (of the cross), our thoughts are focused on the coming glory than on Jesus himself in every undertaking? This is the problem with “health and wealth” kind of preaching and ministry when Jesus is more seen as giver and dispenser of material blessings than Lord and Savior. It is a clear case of what Jesus told Peter last week, “you are thinking not as God does, but as human beings do” (Mk.8:33).


"...in this paradox of the cross lies another paradox, 
that of human living wherein the more we try to live uprightly, 
striving to be good and loving, 
the more we are attacked and confused by the devil...
Holiness always engenders hatred
 among men and women filled with evil 
as we have been witnessing in the news lately."

Photo by author, Dominican Hills, Baguio City, January 2019.

And no wonder, in this paradox of the cross lies another paradox, that of human living wherein the more we try to live uprightly, striving to be good and loving, the more we are attacked and confused by the devil through others as we have observed last week.

Holiness always engenders hatred among men and women filled with evil as we have been witnessing lately in the news. This had been foretold long ago by the author of the Book of Wisdom we have heard in the first reading:

The wicked say: Let us beset the just one, because he is obnoxious to us; he sets himself against our doings, reproaches us for transgressions of the law and charges us with violations of our training. Let us condemn him to a shameful death; for according to his own words, God will take care of him.

Wisdom 2:12, 20

Since the fall of Adam and Eve, see how man had always put God on trial like a criminal, being accused with all the miseries and sufferings on earth that reached its lowest point when Jesus was hanging on the cross with his enemies mockingly telling him, “If you are really the Son of God, come down and we will believe… He had saved others, now let him save himself!”.

The core of the paradox of the Cross

At the core of this paradox of the Cross is Jesus Christ’s central teaching of being like a child which he had first expressed clearly in his Incarnation and Birth by the Blessed Virgin Mary – the almighty God being born an infant, so small and so weak just like everyone of us! In coming to us a child and later dying on the cross, Jesus showed us that true greatness is in becoming small to become a part of the larger whole.

Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.” Taking a child he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, “Whoever receives one child such as this in my name, receives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.”

Mark 9:35-37

To be a child means to owe one’s existence to another which we never outgrow even in our adult life. It is an attitude of being open to every possibility in life, an attitude of trusting others, of having clean mind and clean heart.

The world of men, of macho men we love to relish with delight in the secular and even religious world in all of its trappings of fads and fashion and “hard talks”, of external showmanships that we try so hard to project cannot hide the hypocrisies within, of keeping grips and control on everyone and everything like the disciples of Jesus.

The tragedy of that scene of the Twelve arguing who among them is the greatest to get the best position when Jesus comes to power continues to happen in our time with some people actually living in darkness are the ones who pretend to be seeing the light that in the process are misleading people towards darkness and destruction! Even in the church when we keep on referring to ourselves as “servants” of the poor when our lifestyles as priests and bishops, nuns and religious are that of the rich and famous!

The key to greatness is to be like a child – be simple, be trusting because children lack jealousy and selfish ambitions which according to James in the second reading are signs of the presence of “disorder and every foul practice” (Jas.3:16).

Photo by Mr. Jim Marpa, 2018.

This Sunday, Jesus is inviting us to examine ourselves truly why are we following him?

What have become of us in serving him – argumentative and divisive or welcoming of others especially the weak and marginalized?

Does my way of life speak of who I am as a disciple of Jesus, like a child, open to God and to others?

Have a blessed week, everyone!