Para saan, daan sa kabukiran?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Pebrero 2020

Larawan kuha ng may-akda sa Pulilan, Bulacan, 25 Pebrero 2020.
Sa aming lalawigan 
na tinuturing luntian
maraming halamanan at kabukiran
unti-unti nang napapalitan yaring kalikasan.
Ako'y kinakabahan 
sa darating na kinabukasan
ating mga palabigasan wala nang laman
mga bata'y kumakalam sa gutom kanilang tiyan.
Ang sabi ng karamihan 
ito'y para sa kaunlaran
ngunit kung ating titingnan 
malayo sa katotohanan.
Doon pa rin sa Pulilan, Bulacan, 25 Pebrero 2020.
Kailangan daw ay kongkretong daan
upang mapabilis kalakalan 
nguni't paano naman
kung wala nang aanihan?
Repormang pangsakahan, tinalikuran
mga magsasaka tinatapakan 
lupaing ginawang daanan di binayaran 
presyo ng palay kulang at alangan!
Hindi masama ang kaunlaran
ngunit kung ang maliliit ay kinalilimutan
kapakanan nila ay pinababayaan
wala rin itong patutunguhan.
Doon pa rin sa Pulilan, Bulacan.
Hindi ba natin namamalayan
sa pagkawala ng ating mga kabukiran
kasabay nababaluktot ating katuwiran
pati katinuan at katarungan nasasalansang?
Buksan natin ating isipan
sa sasapiting pagkawasak at kawalan
kapag mga sakahan ating pinabayaan
hindi lamang tiyan mawawalan ng laman.
Sementuhin mo man maraming daan
ngunit sarado naman puso at kalooban
sa higit na malalim na mga katotohan
wala patutunguhan kungdi kapahamakan.
Doon pa rin sa Pulilan, Bulacan.

Katotohanan ng bulkan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-17 ng Enero 2020
Larawan mula sa Inquirer.net, 12 Enero 2019
Lahat ay nagimbal
nang pumutok bulkan ng Taal:
nagdarasal, nagninilay
kahulugan at mga aral 
na sa atin sana'y gumabay.
Isang katiyakang ating mapananaligan
hindi kaparusahan pagsabog ng bulkan
na batay sa kaayusang tinakda 
noon pa man nitong kalikasan
sa karunungan ng Poong Maykapal.
Gayon pa man,
mahalaga nating mapaglimi-limihan
kung ano baga mga aral
sa atin ay inuusal nitong 
pagsabog ng bulkang Taal.
Larawan ay kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, 12 Enero 2020.
Una kong napagtanto
laganap na pagkalat ng abo
mula nang pumutok ang Taal
upang ipaala-ala sa ating mga tao
ating pinagmulan at hahantungan.
Iyon nga lang
sa inyong pakundangan
bakit nga ba yaring mga kinauukulan
pati na rin sambayanan
tila baga mga isipan walang laman kungdi abo lamang?
Kanya-kanyang bidahan kinabukasan
mayroong ibig magpaulan upang abo ay mahugasan
habang isa pang kasamahang hunghang sa batasan
nagmungkahing imbestigahan diumano'y 
kapabayaan ng mga nagbabantay sa bulkan.
Natuyot nang islang kinaroonan ng bulkang Taal. Larawan ay kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, 15 Enero 2020.
Iyan unang aral ng bulkang Taal:
huwag nang ihalal mga upisyal na hangal
na walang ibang kayang gawin kungdi
samsamin kaban ng bayan at palitan
pangalan ng mga lansangan.
Ngayon ibig nilang pakialaman
gawain ng mga nasa agham
matapos pabayaan at bawasan
pondong kinakailangan
sakaling mayroong mga di inaasahang kalamidad.
Mas makakapal pa sila sa abo ng Taal
masangsang pa kanilang amoy sa asupre
mga salot ng lipunan, mga upisyal na walang pakialam
maliban dilaan sino mang nasa Malakanyang
na lihis din takbo ng isipan kahit may kaguluhan.
Mapayapang tanawin ng Taal bagama’t umuusok pa rin. Larawan kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, 17 Enero 2020.
Larawan ng kagandahan at kaayusan
sa kanyang katahimikan itong bulkan
sa loob ng lawa ng Taal na ngayo'y
kay hirap na ring masilayaan 
dahil sa mga gusaling nagtataasan sa daanan ng Tagaytay.
Marahil isang hinaing
at pinag-aalburoto ng Taal
ating kawalang galang sa kanya
sampu ng buong kalikasan
na ating winawasak at sinalaula.
Gayon din mga nagkabitak-bitak
na lupa waring nagsasaad 
malaon nang mga pitak
sa ating mga kapatiran 
maging kaisahan sa Inang Kalikasan.
Kung sakali mang
puputok at sasabog ng tuluyan
yaring bulkan ng Taal
nawa'y walang mapahamak sino man
ngunit aral niya ating matutuhan at matandaan.

Wanted: Prayer from the heart!

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul

Thursday, Week 1, Year 2, 16 January 2020

1 Samuel 4:1-11 ><)))*> ><)))*> ><)))*> Mark 1:40-45

Altar of the Church of All Nations beside the Garden of Gethsemane in Jerusalem where Jesus prayed before his arrest on Holy Thursday. Photo by author May 2019.

Lord Jesus Christ, our Master and Divine Teacher, please teach us how to pray like you. Teach us how to truly pray that is pleasing to the Father not in the social media as many of us seem to be doing these days amid the eruptions of Taal Volcano recently.

May we be reminded of the experience of the Israelites in the first reading that despite the presence of God’s Ark of the Covenant in their battle with the Philistines, they were defeated.

Worst, the Ark of the Covenant was captured and among those dead were Eli’s sons, Hophni and Phinehas (1Sm.4:10-11)!

Remind us that it is the Holy Spirit within us who prays and calls out to you, O God, because we do not really know how to pray. Dispose ourselves unto your will, O God, like that who came and knelt to beg before Jesus, saying,

“If you wish, you can make me clean.” Moved with pity, Jesus stretched out his hand, touched the leper, and said to him, “I do will it. Be made clean.” The leprosy left him immediately, and he was made clean.

Mark 1:40-42

Dear God, may we heed the calls of Pope Francis in Laudato Si that each of us seriously change our own ways of living, to have a shift in our lifestyles that respects nature as part of your creation, part of our lives.

We have long disrespected you and nature, O God.

Cleanse our hearts, strengthen us in facing Taal’s fury and heed her voice hereafter to take care of her. Amen.