Pakikiramay at paglalamay bilang pagpapala

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-24 ng Mayo 2023
Larawan kuha ng may-akda, Jesuit Cemetery sa Sacred Heart Novitiate, Novaliches, Quezon City, 21 Marso 2023.

Bago pa man ako naging pari ay madalas ko nang naririnig ang tanong ng karamihan na bakit nga ba tayo nagkikita-kita lamang kung mayroong namamatay? Bakit nga ba hindi tayo magkita-kita ng madalas habang buhay pa upang ipahayag ating pagmamahal sa kaibigan o kamag-anak kesa yung sila ay patay na?

Bakas sa mga katanungang ito ang malungkot na katotohanan ng buhay lalo na sa mga nagkaka-edad tulad ko. Minsan naroon din ang panghihinayang at pagiging-guilty na kung bakit nga ba hindi tayo nagsasama-sama habang malakas at buhay pa mga yumaong mahal natin sa buhay?

Pero ang nakakatawa sa ganitong mga usapan ay ang katotohanan na pagkaraan ng ilang buwan o taon, magkikita-kita muli tayo pa ring magkakamag-anak at magkakaibigan sa susunod na lamayan nang hindi pa rin nagkasama-sama habang mga buhay pa!

Ano nangyari? Hindi na nga ba tayo natuto sa aral ng mga naunang yumao, na magsama-sama habang buhay at malakas?

Sa aking palagay ay hindi naman sa hindi na tayo natuto kungdi ang totoo, higit pa ring mainam ang magkita-kita sa lamayan kesa saan pa mang pagtitipon dahil sa ilang mas malalim na kadahilanan.

“Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako’y makikita ninyo; sapagkat mabubuhay ako, at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako’y sumasa-Ama, kayo’y sumasaakin, at ako’y sumasainyo.”

Juan 14:19-20
Larawan kuha ng may-akda, Jesuit Cemetery sa Sacred Heart Novitiate, Novaliches, Quezon City, 21 Marso 2023.

Una, sa ating pakikiramay buhay ang pinararangalan at hindi ang kamatayan. Nakikiramay tayo upang ipagdiwang mabuting pamumuhay at magandang pakikisama ng yumao. Wika nga sa amin sa Bulacan, ang lamay lang ang hindi ipinag-iimbita. Ito ang sukatan ng kabutihan ng isang tao na siya ay parangalan hanggang magkapuyatan. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na maging handa palagi dahil hindi natin alam ang oras ng ating pagpanaw. Alalaong-baga, mamuhay tayo sa kabutihan.

Isa sa mga paborito kong pelikula ay ang The Last Samurai ni Tom Cruise. Sa huling bahagi ng pelikula bago siya bumalik ng Amerika, namaalam siya sa batang emperador ng Hapon na nagsabi sa kanya, “Tell me how did my samurai die.” Sumagot si Tom Cruise, “I will not tell you how he died but I will tell you how he lived.”

Kaya nga sa lamayan hindi naman pinag-uusapan kung ano at paanong namatay kungdi paanong namuhay ang mahal nating pumanaw. Narito ang malaking kaibahan ng mga pagtitipon ng buhay gaya ng mga handaan at party na nauuwi lamang sa kainan, inuman, at tawanan o kantahan hanggang magkalasingan at di matunawan sa kabusugan. Minsan nauuwi pa sa away mga ito.

Ang ibig ko lang sabihin ay ito: sa patay mayroon ding kainan at inuman kung minsan pero iba ang lalim ng usapan at kuwentuhan. Lalong higit ng pagsasalo-salo – walang nagbabalot! – kasi iba ang level ng pagtitipon sa lamayan. Mayroong rubdob. Nahirapan lang ako sa isang bagay na sadyang makabago at hirap pa rin akong tanggapin. Ang pagpapakuha ng litrato sa mga lamayan. Mula pagkabata kasi aking nagisnan ay seryoso ang lamayan at dahil noon ay wala pang mga camera phone kaya asiwa ako na pumorma o mag-pose sabay ngiti kasama mga naulila sa tabi ng mga labi ng giliw na pumanaw. Maliban doon, ito ang unang kagandahan at biyaya ng pakikiramay at paglalamay – ito ay pagdiriwang ng buhay hindi ng kamatayan.

Larawan kuha ng may-akda, Jesuit Cemetery sa Sacred Heart Novitiate, Novaliches, Quezon City, 21 Marso 2023.

Ikalawang biyaya ng pakikiramay at paglalamay sa patay ay ang pagpapahayag ng patuloy nating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating ugnayan hindi lamang sa pumanaw kungdi pati sa kanyang mga naulila. Hindi lamang tayo nakikibahagi sa kanilang dalamhati na siyang kahulugan ng pakikiramay o pagdamay, kungdi higit sa lahat ay ang ating pagtitiyak sa kanila na kahit wala na ang giliw nating pumanaw, nananatili pa rin tayong kamag-anak at kaibigan.

Pinakamasakit na bahagi ng pagmamahal ang paghihiwalay, pansamantala man o pang-magpakailanman tulad ng kamatayan. Isa itong katotohanang ating naranasang lahat dahil walang permanente sa buhay na ito. Darating at darating ang sandali na tayo ay mahihiwalay sa ating minamahal kapag ang mga anak ay nagsipag-kolehiyo o kapag sila ay nagsipag-asawa upang bumuo ng sariling pamilya. At ang pinaka-masakit sa lahat ng paghihiwalay, ang pagpanaw ng mahal sa buhay.

Gayon pa man, naroon sa kamatayan ang pinakamatinding hamon ng pagmamahal na ating ipinahahayag at ipinadarama sa pakikiramay. Alalaong-baga kapag tayo pumupunta sa lamayan, ating pinagtitibay sa kanilang naulila ang ating ugnayan, na tayo ay magkakamag-anak pa rin, magkakaibigan pa rin. Kahit mawala ang isang kamag-anak o pamilya at kaibigan, hindi mawawala ating ugnayan. Sama-sama pa rin tayo hanggang sa kabilang buhay kung saan magiging ganap at lubos ating mga ugnayan sa Diyos kay Kristo Jesus.

Kitang-kita ang ugnayang ito na hindi kayang putulin ng kamatayan sa paraan ng ating pagpapaalam. Walang nagsasabing “aalis na ako” o “lalayas na ako” maliban kung siya ay galit. Kapag tayo nagpapaalam saan man, ating sinasabi palagi ay “mauuna na po ako” gayong wala namang susunod sa ating pag-alis. Atin ding sinasabi bilang pamamaalam ang “tutuloy na po ako” e lumalabas nga ang isang nagpapaalam paanong tutuloy?!

Ang mga ito ay tanda ng pagtimo sa ating katauhan ng katotohanan ng kamatayan at buhay na walang hanggan. Sinasabi nating mauuna na ako dahil batid natin lahat ang katotohanan na una-una lang sa kamatayan. Gayon din ang pagsasabi ng tutuloy na ako tuwing nagpapaalam kasi isa lang ating hahantungang lahat, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan.

Larawan kuha ng may-akda, Bolinao, Pangasinan, 19 Abril 2022.

Kaya hindi rin kataka-taka minsan kung kailan pumanaw at nawala na ang isang mahal sa buhay saka lumalalim ating ugnayan. Iyan ang ikatlong biyaya ng pakikiramay at paglalamay, ang pananatili ng pag-ibig. Higit nating nadarama lalim ng ating pagmamahal kanino man kapag siya ay pumanaw na. Ito yung hiwaga ng aral ni Jesus sa bundok, “Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos” (Mt.5:4).

Mapapalad ang nahahapis dahil una, sila ay nagmamahal. Sabi ni San Agustin, kaya tayo umiiyak kapag namatay ang isang mahal sa buhay kasi tayo ay nagmamahal. Masakit ang mawalan at hindi na makita ang isang minamahal.

Higit sa lahat, mapapalad ang nahahapis dahil silay ay minahal. Iyon ang pinaka-masakit sa pagmamahal. Matapos maranasan ikaw ay mahalin, saka naman siya mawawala sa piling. Ngunit iyon din ang pagpapala. Kaya masakit mamamatayn kasi nga tayo ay minahal. Sabi ng isang makata, “kung ikaw ay mayroong pagmamahal, ikaw ay pinagpala; kung ikaw ay minahal, ikaw ay hinipo ng Diyos.” Tuwing tayo ay nakikiramay, naglalamay, ating ipinahahayag ating pagmamahal gayun din ang biyaya na tayo ay minahal ng pumanaw.

Tama si San Pablo na sa kahuli-hulihan, lahat ay maglalaho at tanging pag-ibig lang ang mananatili (1Cor. 13:13). Gayon din ang inawit ni Bb. Cookie Chua sa Paglisan.

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig
Ay pag-ibig

Manatili sa pag-ibig ni Kristo! Amen. Salamuch po.

Larawan kuha ng may-akda, Bolinao, Pangasinan, 19 Abril 2022.

Blessing our goodbyes

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Seventh Week of Easter, 24 May 2023
Acts 20:28-38  ><]]]'> + ><]]]'> + ><]]]'>  John 17:11-19
Photo by author, sunset at Tagaytay Vista Hotel, 07 February 2023.
Lord Jesus Christ,
help us to pray and say
our goodbyes
just like you
and St. Paul 
in today's readings.
How lovely to keep in mind
that the word "goodbye"
is from "God-be-with-you"!
Leaving and separation,
whether temporary or permanent
like death is the most painful part
of living and loving;
like you on that last supper
and St. Paul as he departed from Ephesus,
may we also pray for our loved ones
to be left behind; let us be realistic too
in our goodbyes so that they we leave
behind are not just warned of the
coming dangers but most of all,
be equipped in you.

“I know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group, men will come forward perverting the truth to draw the disciples away after them.”

Acts of the Apostles 20:29-30
Whenever we leave home,
whenever we leave a gathering,
may we leave the people with the
beautiful experience of your loving 
presence in our giving than receiving,
 in standing by your truth, rejecting 
 lies and dishonesty,
in relying more on you than in ourselves.
When we leave,
may they remember you more
than us.
Amen.

Choosing what is difficult

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Seventh Week of Easter, 23 May 2023
Acts 20:17-27  ><))))*> + ><))))*> + ><))))*>  John 17:1-11
Photo by author, Anvaya Cove, Morong, Bataan, 19 May 2023.
Lord Jesus Christ,
give me the courage and
strength to choose what is
most difficult
in order for me to follow you
more closely.
It is in choosing 
the most difficult
that we are able to
follow and do your
most holy will, Lord;
it is in the most difficult,
in the most painful,
and in the most trying
when we become truly selfless,
being able to give ourselves to you, 
Lord,
through others
like your great apostle
St. Paul.

“But now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. What will happen to me there I do not know, except that in one city after another the Holy Spirit has been warning me that imprisonment and hardships await me. Yet I consider life of no importance to me, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to bear witness to the Gospel of God’s grace.”

Acts of the Apostles 20:22-24
How ironic, dear Jesus
that in this age when
the instant and easy ways
are glorified and desired much
especially when they bring
fame and wealth,
the more our lives
have become empty
of meaning and 
lacking directions.
Keep me close to you,
Jesus, especially
to your Cross
for it is through
your suffering and
death we also enter
eternal life in you.
Amen.

Conquering the world

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday after the Ascension, Memorial of St. Rita of Cascia, Religious, 22 May 2023
Acts 19:1-8  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  John 16:29-33
Photo by Mr. Mon Macatangga, 12 May 2023.
Thank you dear Jesus
for conquering the world for us
(John 16:33) in your Passion,
Death and Resurrection;
Your gift of the Holy Spirit
affirms each day in us your
conquest of the world.

Forgive us, dear Lord,
when so many times we refuse
to let your Holy Spirit
operate and work in us;
so many times we take your
 Holy Spirit for granted 
that we are easily
attracted and swayed by others
to leave our Catholic faith
when we see "the light" in other
Christian sects and other 
modern beliefs.
Remind us, O Jesus,
that to live in the Holy Spirit 
and conquer the world is to nurture
its dwelling in us in prayers and the
sacraments, particularly the Holy Eucharist
which animates and empowers us to come
in close contact with other faithful to form
your Body, your community of disciples;
Help us, O Christ,
to renew our commitment in Baptism
to proclaim your good news of salvation
in the context of a community of disciples
united and led by the Holy Spirit.
Like St. Rita de Cascia
whose memorial we celebrate today,
give us the courage to
affirm your victory in the world
by being more firm in our stance
for what is right and good,
fair and just and true
in the spirit of a community
and oneness.
Amen.

“Never, Never Love” by Simply Red (1996)

The Lord Is My Chef Sunday Music by Fr. Nicanor F. Lalog II, 21 May 2023
Photo by author, Sacred Heart Novitiate, Novaliches, Quezon City, 20 March 2023.

It’s the Lord’s Ascension this Sunday with our readings showing us again that inevitable reality in every love experience, that of leaving, of departures. Last Sunday we reflected that leaving is the most painful hurt in every experience of love.

This Sunday we are reminded that despite that pain, leaving can be the source of joy when every departure is because of love, and for the sake of love because there is the relationship that persists (https://lordmychef.com/2023/05/20/the-joy-of-leaving/).

And that is why we have chosen Simply Red’s 1996 hit single Never, Never Love from their album Life. Written by frontman Mick Hucknall, Never, Never Love is a modern soulful ballad of a love lost. We describe it as modern ballad because of Hucknall’s so refreshing approach by giving it with touches of jazz and electronic pop with smooth dashes of disco making it so cool and danceable especially the intro’s breezy lalalala. Notice also the thought-provoking query “what are we gonna do with it” that can be piercing at times.

So now we've got our independence, uh, uh, uh, uh
What are we gonna do with it
Learning to play different games
Already using different names
'Cause now our love bears no resemblance, uh, uh, uh, uh
To what we had before

The song, especially the video, for many would surely not instantly remind us of Jesus and his gospel or much less his Ascension but Never, Never Love teaches us a lot about the joy of leaving and separation. We really can’t say that any love is lost at all in a relationship. Remember the saying “It is better to have loved and lost than never to have loved at all”? In this Simply Red song, we find the separation giving rise to a different kind of relationship and most of all to a more meaningful life and existence for the man.

Never never love, can never be enough
Never be enough, just ain't good enough (oh, oh) yeah
Never never love, can never be enough now
Never be enough, oh no

So now we've got our independence, uh, uh, uh, uh
What are we gonna do with it
Building the houses, claiming back the land
Burning the bridges, cleaning up your hands
'Cause now our love bears no resemblance, uh, uh, uh, uh
To what we had before

Now our love has something for the future
Now our love will grow the seeds to sow this real revolution
This good revolution baby
Where you're not below me anymore, oh, oh

There are many interpretations to what Hucknall meant in saying “building the houses, claiming back the land” and the following lines due to his political affiliations when he was younger but that last stanza sounds like the gospel, “Now our love has something for the future… will grow the seed to sow this real revolution… where you’re not below me anymore.”

Here we find a higher level of relationships borne out of their separation that has become more promising than before. Many times we are afraid of separations, of leaving whether temporary or permanent like death because of not knowing what would happen next. The disciples of Jesus felt the same way at Christ’s Ascension when they worshipped him and doubted themselves if they could keep up to the Lord’s commission. It is here in this aspect that we find Never, Never Love is related with the gospel and our feast of the Ascension: we grow and mature in life even after separations when we continue, when we boldly step forward to forge on in life, still believing, still hoping, and most of all, still loving!

Enjoy one of Simply Red’s early hits, Never, Never Love and try reflecting on your own relationships, of how you could level up to higher or deeper love for each other.

We have no intentions of infringing into the copyrights of this music and its uploader except to share the song’s beauty and listening pleasure.

The joy of leaving

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Solemnity of the Lord's Ascension-A, 21 May 2023
Acts 1:1-11 ><}}}*> Ephesians 1:17-23 ><}}}*> Matthew 28:16-20
Photo by author, sunset in the city from OLFU-QC, Hilltop Campus, January 2023.

Last Sunday we reflected that leaving is the most painful part of loving. Every separation hurts us, whether it is temporary or permanent like death. However, leaving can also be the source of our deepest joy when every departure is because of love, for love.

When we truly love, we only wish the best for our beloved. And sometimes that happens when our beloved leaves like when Jesus told his disciples at the last supper that it is better for him to leave so that the Holy Spirit would come (Jn. 16:7).

Moreover, when a loved one leaves, we are certain he/she is coming to somewhere better, someone better. That is why we have said last week that every leaving is also a coming like our coming together as a relationship no longer bounded by time and space but happening in spirit and truth.

That is the joy of leaving – it is a coming into a deeper or higher level of relationship that no longer depends in time and space.

That is the meaning of the Lord’s Ascension we celebrate today.

That is why the Ascension is not to be seen as Jesus “floating” on air going up to heaven which is not just a place but more of a relationship with God who is everywhere. Ascension is Jesus Christ’s entry into another level of intimacy and glory with the Father he shares with us his disciples as a result of his Passion, Death, and Resurrection.

The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, “All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:16-20
Photo by author, Chapel of the Ascension at the Mount of Olives in Jerusalem, May 2017.

It is in this context of a relationship, an intimate one, where we can understand fully what Matthew meant when he wrote how on the Ascension of Jesus, the disciples “worshipped, but they doubted him.” How could anyone worship but at the same time doubt?

Doubt here does not mean skepticism about the person of Jesus Christ. It has been 40 days since Easter and surely, the disciples have been convinced it was the Lord. The disciples’ doubt referred to their hesitancy to make a commitment to Jesus. No problem with Jesus. Problem was with the disciples. Just like us!

Photo by author, inside the Chapel of the Ascension on the Mount of Olives in Jerusalem, 2017.

We recently celebrated our silver anniversary in the priesthood. All six of us classmates unanimously agree on the tremendous grace of still being priests after 25 years despite our many flaws. Most of all, amid our doubts and hesitancy 25 years ago if we could really be that faithful and good as priests of Jesus Christ. That was the doubt of the disciples. “Makaya ko kaya yung ipinag-utos ni Lord?” must be the question nagging them that moment.

Or, that doubt of the disciples may be likened with the doubts of a man and a woman getting married, both so afraid with the vows and commitments they would make if they could really be faithful and loving to each other, “for richer or poorer, in sickness and in health.”

Remember that the Resurrection of Jesus did not instantly lead to a perfect faith for his followers who experienced it. They were still grappling with everything but have already embraced Jesus. There is no doubt with their love in Jesus. They were afraid for themselves they might fail, they might not measure up to Jesus whom they have failed on Holy Thursday and Good Friday. They were still wavering in their understanding and commitment to the Lord.

That is the good news of the Ascension – that amid all those doubts and hesitancies of his disciples, Jesus still believed in them, entrusting his mission to them, including us today. Imagine how everyday when we wake up, Jesus reminds us to “ascend” in him and with him to a higher level of relationship with the Father through one another in the exercise of our duties and responsibilities, in fulfilling our vows to God, to the Church, or to the country, to your wife, to your husband, to your office.

Like his disciples on that Ascension day, Jesus continues to entrust to us his Church his mission to the world because he believes in us even though he knows very well our imperfect faith.

Of course, it is difficult to make a complete and irrevocable commitment especially when there is the slightest doubt within us; but, most often what we do is to still make that bold step forward to grow deeper in that faith in God and with others than reduce or remove that little faith we have. This is most true as we have experienced in our relationships, that is why we celebrate anniversaries.

Photo by author, pilgrims waiting entrance into the Chapel of Ascension, May 2019.

Have you noticed how these past ten years young lovers celebrate “monthsaries” that sometimes look so cheesy and baduy? It was only recently have a realized how our young people are really serious with their relationships, with things of the heart like faith, hope and love. Their celebrations of their “monthsaries” indicate how the young generation desires long term relationships, celebrating each month of triumph over their initial doubts of keeping their love alive.

Even parents these days post pictures of the “monthsaries” of their babies to show how they have grown since birth which also indicate how the parents themselves have grown and matured despite so many odds and doubts within them in nursing, nurturing the life of another person, of their offspring.

These are all indications of our imperfect faith that gets perfected, gets deeper and stronger in the passing of each day every time we assert it. Not when we discard it. Try recalling those instances when you doubted your abilities in fulfilling a mission or assignment, in keeping a relationship and see how far you have gone now in life.

Photo by author, part of the site believed where Jesus stepped on his Ascension inside the Chapel of the Ascension, Mount of Olives in Jerusalem, May 2017.

Nobody is perfect. Everyone, including the most accomplished and successful people among us have our strengths and weaknesses. We all have our different areas of doubts we still struggle up to this time but that does not diminish the faith we possess. In fact, that is how our faith have grown deeper, our love perfected while our relationships leveled up higher than before.

This Sunday, Jesus does not only command us to fulfill his mission entrusted to us more than 2000 years ago through his eye-witnesses who made up the first community of disciples.

We who comprise this community of disciples today are likewise assured of Christ’s grace for us to grow in our faith and commitment to him.

Like in the first reading, we are reminded by the angels not to be idle nor complacent but instead to go out to fulfill Christ’s mission of proclaiming his gospel in words and in deeds.

Every Sunday we proclaim our faith in Christ’s death and resurrection until he comes again. That second coming belongs to our time. St. Paul is encouraging us in the second reading “to enlighten the eyes of our hearts” (Eph. 1:18) to realize how God had done everything and continues to do everything in Christ for us to mature in our faith, helping us in every step of our journey as disciples of Jesus. We cannot see the whole path of the journey but each step forward is enough for us to progress in our faith expressed in our loving service to one another.

This is the gist of the Pope’s Message for this Sunday’s World Communication Day, of “Speaking with the heart” which means to communicate in love and in truth, not with lies and fake news. To speak with the heart is to have a heart opened to love in strengthening our relationships not in destroying them like what is happening in the world with so much divisions and polarizations. Speaking with the heart means leaving behind our mistrust and doubts for one another in order to make that bold step toward peace by recognizing each one as a brother and sister in Christ. Amen. Have a blessed week ahead!

Keeping the love alive

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday in the Sixth Week of Easter, 19 May 2023
Acts 18:9-18  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  John 16:20-23
Photo by Mr. Mon Macatangga, 12 May 2023.
Dearest Lord Jesus,
thank you very much for this
week about to close,
thank you for this Friday
before the Solemnity of your
Ascension.
Your words today are very
encouraging, inviting us to
keep on working in your vineyard,
to keep your love alive amid the many
sufferings and trials in this life.

Jesus said to his disciples: “Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices; you will grieve but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived; but when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world.”

John 16:20-22

What a lovely description of joy,
Lord Jesus!
So encouraging to keep us going 
in your mission of proclaiming your gospel,
so encouraging even without you appearing
to us in a vision like with St. Paul 
at Corinth to become witnesses 
of your loving presence and service
to one another.

Remind us, dear Jesus,
to never look for numbers in measuring
the results of your mission;
true joy comes from the life
we bring forth into this world
like a mother giving birth to a child;
keep us simple in our goals today
in giving life, in keeping the love alive
through simple gestures of a smile,
a handshake, a pat on the shoulder,
a hi or hello to anyone,
a thank you and welcome,
a joke that tickles the bone.
Enable us to become your
loving presence to those grieving
today in silence while the world rejoices;
through us, may they experience
life and joy in you,
dear Jesus.
Amen.

God’s invisible hand

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday in the Sixth Week of Easter, 18 May 2023
Acts 18:1-8  ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>  John 16:16-20
Photo by author, sunrise in Tagaytay, 08 February 2023.
Praise and glory to you,
Lord Jesus Christ!
You never fail to surprise us
with your goodness and
generosity as your invisible hand
guides us through this life.

How wonderful that 
very often in life, 
we find fulfillment and
realization of our dreams
and plans in places we never
find conducive for any kind 
of success; but your invisible hand
proves us otherwise, like Paul 
finding rejection and resistance 
in the sophisticated city of Athens yesterday
only to find acceptance and affirmation 
in the seedy and immoral
city of Corinth where ironically
your gospel took roots!

Many times, Jesus,
we are baffled with your ways
and your words like your
apostles in the gospel today;
like them, we are so afraid 
to ask you even for clarifications
because we surely do not
know much!

There are times, Lord,
even the person we take for 
granted turn out to be the
one who would help us
in our needs.

Indeed, your invisible hand
is always present guiding us,
leading us Lord to green pastures,
to fulfillment; many times
your invisible hand pats our
backs and shoulders to comfort
and assure us; sometimes, 
your invisible hand spank
us, reprimanding us in times
we turn away from you;
let us remember that
whether you are patting our
shoulders or slapping us,
it is always your loving
and graceful 
invisible hand, 
Lord,
Amen.

Staying attuned with God

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Sixth Week of Easter, 17 May 2023
Acts 17:15, 22-18:1  ><)))*> + <*(((><  John 16:12-15
Photo by author, Sacred Heart Novitiate, Novaliches, Quezon City, 20 March 2023.
Keep us attuned with you,
Lord Jesus in the Holy Spirit;
grant us the grace to cultivate
that deep and lively prayer life
making a specific time for us to
commune in you in prayers
so we may be enlightened always
in witnessing your gospel in this 
world no different in the past wherein
we never learn from their mistakes,
merely continuing their errors.
How funny that just like before, Lord,
the cities and peoples we consider advanced and
sophisticated like Athens in the time of Paul
were also centers of superstitions and paganisms!

How funny that until now, the modern societies
professing to be progressive in their thoughts
with all arguments for pluralities and 
inclusiveness are actually backwards and
primitive!

More funny, Lord, is how these modern and
sophisticated societies insist on their modern
thoughts and ideas are merely masks of 
their being primitive, and arrogant as they
reject the God who revealed himself to us
definitively in Jesus Christ who rose from the dead;
what a shame at how they would hold on their
various esoteric beliefs than accept you,
O Lord, who is so true!

St. Paul said it so well, 
"He (God) made from one the whole 
human race to dwell on the entire surface
of the earth, and he fixed the ordered seasons
and boundaries of their regions so that 
people might seek God, even perhaps grope
for him and find him, though indeed he is not
far from any one of us" (Acts 17:26-27). 
Make us humble before you,
dear Jesus, accepting our own 
limitations, admitting our weaknesses
that we need the Spirit of truth to
guide us always
in realizing and experiencing first hand
your truth so we too may preach you
to others, especially the simple ones.

Let us not be deceived by modern
thoughts and beliefs that have long been
debunked, disproved and discarded 
as untrue
and baseless.
Amen.

When catastrophes happen

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Sixth Week in Easter, 16 May 2023
Acts 16:22-34  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  John 16:5-11
Photo by author, Katmon Nature Sanctuary & Beach Resort, Infanta, Quezon, 04 March 2023.
Today dear Jesus we pray 
for those going through
catastrophes in life:
victims of natural and man-made
calamities,
victims of wars and persecutions,
people going through everything
that is wrong in life, so to speak.
Teach us Lord to stay still
in you in times of catastrophe;
like St. Paul and Silas who remained
inside their prison cell when a powerful
earthquake struck Philippi:

About midnight, while Paul and Silas were praying and singing hymns to God as the prisoners listened, there was suddenly such a severe earthquake that the foundations of the jail shook; all the doors flew open, and the chains of all were pulled loose. When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped, But Paul shouted out in a loud voice, “Do not harm yourself; we are all here.”

Acts 16:25-28
Oh what a beautiful event
for that jailer, Lord!
Twice he faced situations with
catastrophic consequences that could
have cost his own life - first the severe
earthquake and second the possible escape
of Paul and Silas;
but you spared his life, Lord,
not only in making him survive
the earthquake but most of all
opening eternal life to him
in hearing your gospel from Paul
and eventually being baptized with
his whole family!
In the gospel, amid the 
dangers lurking with your 
impending arrest and pasch,
you told your disciples that it
is better for you to go and leave
so you could send the Holy Spirit,
the Advocate (Jn.16:7).
Teach us, Jesus,
to be still, to be not foolish
in rushing, to avoid panic 
when catastrophes happen;
let us trust in you alone;
let us think clearly of avoiding
drastic steps that may put us
and others in harm's way;
let us cultivate a prayer life,
a relationship with you that 
would keep us attuned with the
Holy Spirit in reading the signs 
of the times so we may find you
always especially when uneventful
things happen to us.
Amen.