Awit para sa Paminggalang Pampamayanan (Community Pantry)

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Abril 2021
Mula sa Facebook ni Jean Palma noong ika-18 ng Abril 2021 na nilagyan niya ng caption: “All these community pantries in four days, and counting. What a powerful movement.” #CommunityPantry

Tila magpapasko, presko at mahangin ang panahon noong Lunes ng umaga dito sa Pambansang Dambana ng Birhen ng Fatima sa Valenzuela.

Natutuwa ako noon sa napakabuting balita ng paglaganap nitong tinaguriang mga “community pantry” na nagsimula sa kalye Maginhawa sa Quezon City noong a-kinse lang ng Abril. Wala pang isang linggo ay kumalat na sa buong kapuluan ang kilusan na kung isasalin sa ating sariling wika ay “paminggalang pampamayanan”.

Sa mga kagaya ko na inabot ang singko sentimos na de bote ng Cosmos, bago dumating ang pridyider ay paminggalan ang puntahan ng lahat lalo na sa bahay na matanda kung saan nakatira ang mga impo at lola.

At ang turo sa aming mga bata noon, maaring kumuha ng pagkain sa paminggalan pero huwag uubusan ang ibang kasama sa tahanan.

Higit sa lahat, magsabi lagi upang mapalitan o mapunan sakaling mauubusan lalo na ng kape at asukal.

Kaya naman napakagandang makitang muli itong mga paminggalan hindi na sa tahanan kungdi sa lansangan na tila baga bawat pamayanan naging isang malaking pamilya pinamamayanihan ng pagkakapatiran.

Iyon ang pinaka-buod at kahulugan nitong mga paminggalang pampamayanan na siya rin namang ipinahayag ni Bb. Ana Patricia Non: hindi aniya ito pagkakawanggawa o “charity” kungdi pakikipagkapwa-tao o mutual aid upang matulungan ang bawat isang nangangailangan.

Sa Banal na Kasulatan ay ating natunghayan kamakailan paglalarawan ng pamumuhay ng mga unang Kristiyano:

At nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa.

Mga Gawa ng Apostol 2:44-45
Larawan mula sa inquirer.net.

Isinaysay sa atin ni San Lucas ang naturang bahagi sa buhay ng mga unang Kristiyano upang muling mahimok sa atin ang pagkakapatiran, ang magising ating mga kaisipan at kamulatan na sa buhay hindi pinag-uusapan at batayan ang ano mang kakayahang gawin kungdi ang pagkakakilala sa bawat isa bilang ka-patid, ka-dugtong, at ka-putol. Alisin mo ang unlaping “ka”, ika’y patid at putol. Hiwalay at nag-iisa, walang karugtong.

Kapatiran, samahan ng magkakapatid, hindi ng mga gawain.

Kung babalikan natin yung tagpo matapos mag-ayuno at manalangin ang Panginoong Hesus sa ilang, ang unang panunukso sa kanya ng demonyo ay gawin niyang tinapay ang mga bato.

Ganyang-ganyan pa rin ginagawa ng diyablo at kanyang kampon sa ating panahon na ang palaging tanong ay “ano ba ang nagawa mo?” o “mayroon ka bang naambag?”: para sa kanila, pinakamahalaga yung nagagawa kesa makipag-kapwa.

Hindi nila batid na ang sino mang tunay sa pakikipag-kapwa, laging kasabay ang gumawa ng mabuti.

Kaya hindi rin kataka-taka sa kanila na ang mga addict at kriminal ay patayin dahil para sa kanila walang nagagawang mabuti mga ito sa lipunan.


Isang magandang pagkakataon itong pag-usbong 
ng maraming paminggalang pampamayanan 
na muli nating mapagtanto dangal ng bawat tao 
na dapat mahalin at igalang bilang larawan 
at wangis ng Diyos na lumikha sa tanan.

Larawan mula sa Dr. Yanga’s Colleges Inc. sa kanilang “community pantry” sa Bocaue, Bulacan, 20 Abril 2021.

Isang magandang pagkakataon itong pag-usbong ng maraming paminggalang pampamayanan na muli nating mapagtanto dangal ng bawat tao na dapat mahalin at igalang bilang larawan at wangis ng Diyos na lumikha sa tanan.

Inyong pagmasdan, madalas mga taong mapagbilang at mapaghanap ng mga nagawa ay siya ring mga mapanaghili, binibilang mga gawain na tila lahat dapat tumbasan o mayroong kapalit.

At ang pinaka-masaklap, sila din yaong mga wala ring ginagawa, puro salita kaya sila’y katawa-tawa parang sirang plaka katulad ng kanilang pamumula at “red tagging” sa mga nasa likod ng paminggalang pampamayanan o community pantry.

Ayaw nila sa paminggalang pampamayanan dahil doon ang batayan ay pagtuturingan bilang magkakapatid; walang ganid at sakim, nasa isip palagi ang kapwa na maaring mas kawawa kaysa sarili.

Kaya heto ang aking awit na handog sa mga nagpasimuno at nagpapalaganap nitong community pantry.

Kasama na rin ang mga hindi naniniwala, namumula.

At, sumasalaula.

Humuhuni ang ibon
Nagsasayaw sa hangin
At laging masaya
Bakit kaya ang tao may isip at talino
Nalulungkot pa siya

Matutuhan lang ng bawat nilikha
Ang umibig sa tao't daigdig
Lungkot nila'y mapapawi ligaya'y ngingiti

Pagibig at pag-asa
Ang damdaming gigising sa taong mahimbing
Ang tunay na ligaya sa ating puso
Muling magniningning

Ikaw at ako
Hindi man magkalahi
Ay dapat matutong magmahal
Ituring mong tayong lahat ay magkakapatid
(New Minstrels, 1980)

When moving out is the best way to move in

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Third Week of Easter, 21 April 2021
Acts 8:1-8 ><)))’> + <‘(((>< John 6:35-40
Photo by Dr. Mylene A. Santos, MD, March 2021.
And this is the will
of the one who sent me,
that I should not lose anything
of what he gave me,
but that I should raise it on the last day.
(John 6:39)

Oh, dear God our loving Father! How can we stop praising and thanking you especially in times like this when those in power harass and malign us working for your people when in their efforts to ignore and dismiss they red tag us and see commies and enemies instead of the beauty of the “community pantry”.

But like the first Christians when they were persecuted and scattered, driven out of Jerusalem except for the Apostles, the more that the Gospel of Jesus was proclaimed to the known world, the more followers were added to the early Church.

After calling us communists and maligning the efforts of the those behind this movement of community pantry, the more it is now spreading far and wide, the more people are beginning to see each other’s face again as a brother and a sister in Jesus Christ hungry and thirsty for food and drink of the body and soul.

Thank you, dear Jesus, in keeping company with us in doing your work ever since.

We trust that not one of us will ever be lost as we lift up to you the organizers of the community pantry, the people who support and the people who benefit from this worthy cause.

Indeed, so many times in life, we need to move out from our comfort zones in order to move in to your divine plan to be realized. Amen.

Posted by Jean Palma on Facebook, 18 April 2021 with the caption: “All these community pantries in four days, and counting. What a powerful movement.” #CommunityPantry

What the Holy Spirit does vs. what we can do

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Third Week of Easter, 20 April 2021
Acts 7:51-8:1  <*(((>< + ><)))*>  John 6:30-35
Posted by Jean Palma on Facebook, 18 April 2021 with the caption: “All these community pantries in four days, and counting. What a powerful movement.” #CommunityPantry

Praise and glory to you, O God our loving Father in heaven! Thank you in sending us your Son Jesus Christ our Bread of life who taught and showed us how to be a food ourselves to one another by giving and sharing our very selves in loving service especially in times of crisis like this pandemic.

Thank you very much for the grace and inspiration by the Holy Spirit for the people behind this movement fast spreading called “Community Pantry” teaching us to see one another as a brother and a sister who needs to be helped, that each can be of help to anyone in need.

So many times, in our search for food that perishes like wealth and power, we get more focused on “doing” than “being” and “becoming” like those people who have followed Jesus in Capernaum after being fed with bread and fish at the wilderness last week.

The crowd said to Jesus:
"What sign can you do, that we may see and believe in you?
What can you do?"
(John 6:30)

Forgive us, Father, when until now we still ask the very same question to you and one another, “What can you do?” like the devil’s first temptation of Jesus in the wilderness, “If you are the Son of God, command this stone to become bread” (Lk.4:3).

Make us aware of this ploy of the devil to keep us doing everything, to claim everything as our work in order to forget you or even discredit you.

How sad that we are so concerned with doing than with being and becoming, forgetting the value of every person, asking more of “what you can do” than “who are you?” which is more essential because we are all from you, O God our Father, our image and likeness.

No wonder, we have become like the members of the Sanhedrin addressed by Christ’s first martyr, St. Stephen during his trial:

"You stiff-necked people, 
uncircumcised in heart and ears,
you always oppose the Holy Spirit;
you are just like your ancestors."
(Acts 7:51)

We have never grown and matured in our relationships because we have refused to see each one’s worth as a person, measuring our value in what we can do than in who we really are as your beloved children. As a result, we continue to refuse surrendering ourselves to the Holy Spirit for you to do your work in us. Unfortunately, as we keep on doing everything, the results are always miserable. And the more we get into bigger mess in life.

Teach us, especially our leaders in government, to open their minds and their hearts to what your prophets are saying from the various sectors of the society, especially the masses involved in the Community Pantry movement.

May our government officials led by the President realize that ever since this pandemic started, what we have been saying has always been for the good of one another as brothers and sisters, valuing life above all, and not for any achievement nor fame at all that they are so intent on having.

How sad that the more government officials dare and insult people with what they can do, the more it becomes truer that they cannot do anything good at all. Amen.

Photo by Toots Vergara, Philippine Daily Inquirer, 16 April 2021.

“Promise Ain’t Enough” by Hall and Oates (1997)

The Lord Is My Chef Sunday Music by Fr. Nick F. Lalog II, 18 April 2021
Photo by author, 2020.
Don't want to open your heart
You're afraid from the start
That a new love's gonna let you down
There is something you should know
Before you give up and go
I don't believe in the run around
I just want to define myself
And show you how I feel

Yes! We’re feeling so romantic this Sunday because of this great love we’re feeling deep inside.

Like you, we have fallen in love, we have been hurt and disappointed, even felt betrayed and forgotten by a beloved that too often, we have closed our doors to new love, new relationships out of fear of being hurt again.

But, as Daryl Hall and John Oates sang in 1997 from their Marigold Sky album we thought would be their last (thankfully not!)….

If a promise ain't enough
Then a touch says everything
Got to hold you in my arms
Till you feel what I mean
Know that my heart just tells me what to say
But words can only prove so much
If a promise ain't enough
Hold onto my love

No… we’re not talking of a special relationship with anyone.

We’re feeling so good today because it is our 23rd year of Ordination to the priesthood – a love relationship like those of between a husband and wife that demands fidelity and trust, respect and kindness, mercy and forgiveness.

And a lot of prayers!

Human love is imperfect; only God can love us perfectly.

Too often in life, we we get hurt in so many ways, some so severe, others may be dismissed but still, every pain always leaves a mark in us that sometimes prevents us from loving again.

The disciples of Jesus felt the same: they thought he was gone after seeing his Crucifixion on Good Friday that when he suddenly appeared to them, they were so amazed and could not believe it so true that the Lord had risen (https://lordmychef.com/2021/04/17/jesus-in-our-midst/).

The same feeling we have when we love again.

When we forgive, when we move on, when we let go and let God.

Whenever we go back to our “Jerusalem” – to our crucifixion and sufferings, we are purified by Jesus, opening our minds and our hearts of how despite all the pains, the gains still outweigh the past that we can look forward to better days ahead as we share in his new life now.

So many times in our lives, in our relationships with one another, Jesus comes as the invisible guest, always appearing, speaking, and sharing meal with us. And after sometime, as we look back to our past, we feel deep inside how our hearts burned during those times we were not aware of Christ’s presence.

It is true, we humans make so many promises to be broken but only Jesus is keeping them.

Welcome him especially amid the many pains and darkness, let his love be perfected in your perseverance and you shall see…

It took a lifetime to find what I want
I won't let it get away
If a promise ain't enough
Then a touch says everything
Got to hold you in my arms
Till you feel what I mean
Know that my heart just tells me what to say
But words can only prove so much
If a promise ain't enough
Hold onto my love
If a promise ain't enough
Hold on
If a promise ain't enough
Hold onto my love

This is one of Hall and Oates’ most loved love songs that tells us the basic truth about love: it is best expressed in actions than in words.

Hold onto God’s love always. Amen.

Jesus in our midst

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Third Sunday in Easter, 18 April 2021
Acts 3:13-15, 17-19 ><)))*> 1 John 2:1-5 ><)))*> Luke 24:35-48 

After listening to the accounts of the beloved disciple John, we now reflect on Luke’s story of the Resurrection which is a continuation of the gospel proclaimed in the afternoon of Easter, the Road to Emmaus.

Recall how the two disciples did not recognize the Risen Lord when he joined them on their way back to Emmaus saddened with his death, doubtful of his resurrection. Upon reaching home, they invited the Lord for a meal when after breaking the bread, they recognized it was Jesus who had then vanished from their sights!

Both hurried back to Jerusalem to tell the rest of the disciples of their encounter with the Risen Lord.

While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” But they were startled and terrified and thought they were seeing a ghost. Then he said to them, “Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have.” And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, “Have you anything here to eat?” They gave him a piece of baked fish; he took it and ate it in front of them.

Luke 24:36-43
Painting by Caravaggio of the Emmaus Meal from commons.wikimedia.org.

Many times in life
 we feel it more "fearful" in the positive sense 
to believe in God than in ghosts 
because God is very real 
when ghosts are not true at all.

Jesus appearing, speaking, and sharing meal

Both evangelists John and Luke consistently tell us in their Easter stories the three manifestations of the Risen Lord to the disciples: appearing, speaking, and sharing meal. All three acts belong together as one to remind the disciples of what transpired during their Last Supper, fulfilled on Good Friday.

But, there is something deeper in the dynamics of these three acts when seen from the perspective of Luke. And we have to look back to the beginning of this story on the road to Emmaus where we find Luke using a pattern of presenting an outward sign of Jesus appearing, speaking and sharing meal with the disciples who were then led to an inner recognition of the Risen Lord.

Notice that outwardly while walking, the disciples did not recognize Jesus as the man walking with them, speaking to them about the scriptures. Inwardly, something was happening with them: Then they said to each other, “Were not our hears burning within us while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?” (Luke 24:32)

This pattern of outward signs and inner recognition becomes strongest when Jesus shared meals with the disciples: And it happened that, while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight (Luke 24:30-31).

Exactly the same thing happened in this manifestation we now have in Jerusalem: the outward signs of the Risen Lord appearing to the disciples, showing them his hands and his feet. The disciples were amazed, could not speak at all upon seeing Jesus Christ alive, speaking to them, reminding them of his teachings before and most especially, shared meal with them by eating a baked fish to prove he is not a ghost.

Then, he spoke again to remind them of his earlier teachings of the scriptures being fulfilled in him through his Passion, Death and Resurrection, leading to the inner recognition by the disciples: Then he opened their minds to understand the Scriptures (Luke 24:45).

Painting by Frenchman James Tissot “Appearance of Christ at Cenacle Room” from commons.wikimedia.org.

Many times in life we feel it more fearful in the positive sense to believe in God than in ghosts because God is very real when ghosts are not true at all. “Mas nakakatakot maniwala sa Diyos kesa multo kasi ang Diyos ay totoong-totoo habang ang mga multo ay hindi.”

Amid the many outward signs we see unfolding right before our eyes, we could not help but believe as we are overwhelmed with God’s presence, with his love and mercy for us in the most personal way. The German Lutheran theologian Rudolf Otto called it as “mysterium tremendum” and “mysterium fascinans” when we feel so small like a tiny speck of dust in this vast universe yet so special, so loved by the almighty God.

There is that realization of our sinfulness, of our shortcomings before the Lord and yet still loved and forgiven like what Peter taught the people in his teaching after Pentecost at Jerusalem. Four times in four verses Peter spoke to the people with the second person pronoun YOU to stress their complicity in the crucifixion of Jesus, “you handed over and denied (v.13); you denied the Holy (v.14); you put to death (v.15)”; and finally, the saving declaration:

“Now I know, brothers, that you acted out of ignorance, just as your leaders did; but God has thus brought to fulfillment what he head announced beforehand through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer.”

Acts 3:17-18

Whenever we commit sins. when we refuse to love others, we become that “YOU” of Peter who hand over and deny Jesus, putting him to death whenever we reduce persons into things or take God’s blessings like food for granted.

From the Facebook page of artist Mr. Dengcoy Miel, 01 April 2021.

The “essential” table fellowship

Aside from proving to his disciples that he is risen, Jesus Christ’s appearance, speaking, and sharing of meals with them continues to our time in the Holy Eucharist where he brings us to a new covenant in the table fellowship with him and the Father in heaven.

In the Holy Eucharist, Jesus gives us a share in his very life, allowing us to participate in his Resurrection through the purifying power of his Passion and Death.

From the days of the Apostles up to our own time, the celebration of the Mass had gone through many changes and reforms but its very essence has always remained as the Real Presence of Jesus Christ among us in outward signs perceptible to our senses like the proclamation of the Word, the sharing in the Lord’s Body and Blood, and the communion of members of the community gathered in every celebration.

Like the disciples of the Lord during that Easter evening, we continue to experience an inner awakening within us of his presence, of his very self.

That is why Vatican II as well as St. John Paul II had always insisted that the Eucharist is the summit of our Christian life, that everything in our lives and in our parish especially must flow from the Eucharist. This is the reason that even with the COVID-19 lockdowns, Masses continue to be celebrated by priests even in private without the congregation because it is our source of nourishment especially in these times of crisis.


These community pantries now sprouting 
are in itself extensions of table fellowship with Jesus as the unseen guest - 
appearing, speaking, sharing meals with us - 
literally giving us food for the stomach, delighting our souls.

 It is another Easter and Pentecost happening in our midst, 
of Jesus coming to us, 
truly alive in the Holy Spirit among people 
gathered in loving service for one another, 
a perfection of the love of God in us!

Photo from Elijah San Fernando, Philippine Daily Inquirer, 16 April 2021.

See the recent “miracles” happening lately about this “community pantry” that started in Maguinhawa Street in Quezon City now fast spreading to other areas in Metro Manila with some farmers from the provinces giving their share of farm produce.

What a beautiful proof of the fulfillment of John’s words in our second reading today: “But whoever keeps his word, the love of God is perfected in him” (1Jn.2:1-5)!

These community pantries now sprouting are in itself extensions of table fellowship with Jesus the unseen guest – appearing, speaking, sharing meals with us – literally giving us food for the stomach, delighting our souls.

It is another Easter and Pentecost happening in our midst, of Jesus coming to us, truly alive in the Holy Spirit among people gathered in loving service for one another, a perfection of the love of God in us!

Photo by Toots Vergara, Philippine Daily Inquirer, 16 April 2021.

This Sunday, let us experience Jesus our guest right in our family, in our homes as we gather in our table without our gadgets and prejudices against each other, having only our very presence and fellowship in love and mercy, kindness and care as we feed our bodies as well as our souls. Amen.

*Please say a prayer for me and my six other classmates today as we celebrate our 23rd year of ordination to the priesthood (18 April 1998, Malolos Cathedral by Abp. Rolando J. Tria-Tirona). Salamuch and God bless you all! fr nick

My unforgettable characters of COVID-19, images of Christ

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 15 April 2021


While COVID-19 truly provided us with so many images of hope amid the crisis we went through on its first year, the pandemic had also left us with some unforgettable characters that moved us to feel our humanity that unfortunately many of us have lost for so long.

In fact, it was grace-filled moment of this time of the corona virus that we feel our humanity again when we found our true friends with our true colors emerging.

We were moved to tears even by people we hardly knew but felt their pains and their joys, their love and their kindness, their fidelity and courage in the middle of many storms in life especially when most others preferred to be bystanders and be quiet.

Most of all, we found Jesus Christ among them who became our unforgettable characters during COVID-19’s first year.

Leading my list is Mang Dodong of Caloocan City.

Photo by Mr. Vincent Go, 2020.

It was early May last year when we were reeling from successive news of government officials breaking rules of health protocols, abusing their powers and worst of all, getting away with it! Some even got promoted like Police Gen. Sinas who is now the chief of PNP for his shameless mañanita birthday party.

Mang Dodong left their home in Caloocan sometime in early April to buy fish at Navotas he intended to peddle among his neighbors for some much-needed money. That was the last time his wife and adopted child saw him until after almost a month in May 2020. He was detained in Navotas for not having a quarantine pass.

But looking deeper, we see it so common ironically in this administration claiming to champion the masses, we find Mang Dodong’s primary violation was his being poor and most of all, an honorable man unlike the clowns and chimps in the corridors of power.

He was detained for almost a month with his wife said to be a semi-illiterate not knowing where to find him. Had it not for the church volunteers of the Diocese of Caloocan under the Most Rev. Pablo David, Mang Dodong could have stayed longer in detention with the officials having no any qualms at all with his situation.

It has a been a year since then and nothing happened with the case of Mang Dodong. No one was held responsible for his sufferings and hardships because he is poor yet an image of Jesus Christ immortalized in the beautiful hymn by the late Jesuit Father Ed Hontiveros:

Hesus na aking kapatid
Sa bukid Ka nagtatanim
Kung sa palengke din naman
Ikaw ay naghahanap-buhay

Tulutan mo’ng aking mata
Mamulat sa katotohanan
Ikaw, Poon makikilala
Ikaw, Poon makikilala
Ikaw, Poon makikilala
Sa taong mapagkumbaba


When COVID-19 reached our country in mid-February last year directly from a Chinese tourist who became the pandemic’s first victim to die outside of the virus origin in Wuhan, everybody thought our dry season could flush out the corona.

It did not happen at all. Worst, the dry season even spelled disaster with many fires hitting the metropolis that summer like the one that hit Happyland district in Tondo on April 18, 2020 from where we got our second unforgettable character of COVID-19: a young man carrying his grandfather to escape the fire.

From the Facebook of Marivic Tribiana, April 2020.

So many families were left homeless with scores injured with some fatalities in what was the second or third fire to hit Tondo in Manila.

It was also the octave of Easter, a few days before “Divine Mercy Sunday” when it caught the attention of Fr. Marc Ocariza who was then the parochial vicar of St. Peter Alcantara in Taal, Bocaue, Bulacan.

Fr. Marc was so struck by the photo that he shared it on his Facebook account and that was how I saw it too.

Screenshot by Fr. Marc, April 2020.

Another day day passed, on the eve of Divine Mercy Sunday, Fr. Marc interpreted Ms. Tribiana’s post into a work of art using the app Digital Art Timelapse and dubbed his creation as “Nag-aalab na Pag-Ibig” which in turn inspired me to write a poem “Bakas ng Habag at Awa ni Jesus” I published in my blog on April 20, 2020 (https://lordmychef.com/2020/04/20/bakas-ng-habag-at-awa-ni-jesus/).

Click the link for our reflection why that young man is our unforgettable character, too.


Three great men of the Church did the same thing to us during the first year of the COVID-19 pandemic and quarantine, making Jesus present among us as the Good Shepherd in a time people were looking for true leaders giving us light when darkness enveloped us.

Without doubt, Archbishop Socrates Villegas of Dagupan, Bishop Broderick Pabillo of Manila, and Bishop Virgilio David of Caloocan will be among the most unforgettable characters during this pandemic following their bold efforts in alleviating the plight of the people in their respective diocese and most of all, in being the most vocal pastors who insisted for the opening of churches considering that religious activities are essential.

They were the voices in the wilderness who spoke the truth of Christ, bringing hope and enlightenment to everyone, including us priests as they both shared us their insights and encouragement to pray and serve God’s flock in these troubled times.

In those three Bishops we find what everybody else is missing in this pandemic: that it is not just a medical and social issue to be addressed but most of all, something of the spiritual and moral nature calling for our conversion as a nation, as disciples of the Lord.

Thank you very much, Bishops Soc, Pabillo, and David for bringing Christ in this time of the pandemic, providing us the spiritual nourishment and emotional support we all needed during this first year of the pandemic.

Photo by Angie de Silva, licas.news.
Photo from CBCP News.
Photo from UCANews.

And now we come to the most unforgettable characters of COVID-19 who are truly our modern day heroes and saints, who truly served like Jesus Christ forgetting their very selves to save countless men and women stricken with the virus.

Frontline workers in personal protective equipment man the E.R. at the Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center in Tondo, Manila, March 24, 2020. Photo by George Calvelo, ABS-CBN News/File

Hail to our MEDICAL FRONTLINERS – the doctors and nurses, medical technologists, staff of every hospital, driver and crew members of ambulances who transported the sick day in, day out since the start of the pandemic until now.

They were the ones who kept us alive since day one of the pandemic until now with so many of them among the first casualties when COVID-19 hit the country last year.

Photo from Mobility PH of Phil. Daily Inquirer, 20 August 2020.

Sadly, despite their dedication to work, many of them had to suffer humiliation like one nurse who was evicted by her landlady after being positive with COVID while another nurse biking his way to the hospital died after being hit-and-run by a motorist.

Philippine Red Cross rescued nurse kicked out from her boarding house after testing positive with COVID in Makati last year. Photo by ABS-CBN News.

Words will never be enough to describe their dedication and love for those getting sick.

Every night, I pray so hard for them including their families who must have been so used to sleepless nights praying and worrying about their safety.

One thing I ask the Lord in my prayers for our medical frontliners: that they will all be around when this pandemic is over so we can celebrate with them and meet them, hug them and thank them for keeping us alive since it all began in 2020.

God bless and keep our medical frontliners!

Health workers form hearts with their hands as they show appreciation after the residents of La Verti Residences gave a tribute to frontliners on Easter Sunday last year. Photo by Czar Dancel, ABS-CBN News.

There are still other unforgettable characters who kept us alive and well, even sane, during the pandemic. We continue to pray for them as they work in silence serving us during these critical times like bakers and vendors, teachers, government workers, those in the police and military.

Not to forget, too, are our parents and everybody making our lives bearable even comfortable in these trying times. Do stay safe so we may celebrate with everyone when this virus is gone.

Easter is “taking your place”

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Second Week of Easter, 14 April 2021
Acts 5:17-26  ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>  John 3:16-21
Photo by Mr. Red Santiago, 2019.
But during the night, 
the angel of the Lord opened the doors of the prison, 
led the Apostles out and said, 
"Go and take your place in the temple area, 
and tell the people everything about this life." 
When they heard this, they went to the temple area 
early in the morning and taught. 
(Acts 5:19-21)

Your words today, O Lord Jesus are so encouraging: “Go and take your place in the temple area, and tell the people everything about this life.”

Oh yes, dearest Jesus, give us the courage and zest to go and take our place where you have designated us to proclaim your good news about this life especially in this time of the pandemic.

Take away our fears and doubts, our complacencies and laziness in stopping and putting on hold our mission from you, your plans for us because of this pandemic. Let us focus on you, Jesus, and forget all about fame and rewards nor faintest recognition in “taking our place” to do your work.

During your mortal life here on earth, Lord, you could not proclaim the kingdom of God beyond the Holy Land. Now you have risen from the dead and seated at the right hand of the Father, those bonds and barriers have been broken through your apostles down to us your modern disciples. Keep us faithful in telling the people everything about this life which is so beautiful, so precious, so worth saving!

Like you who have faithfully took your place to tell us everything about this life, may we share you to everyone we lovingly serve.

God so loved the world 
that he gave his only-begotten Son, 
so that everyone who believes in him 
might not perish but might have eternal life. 
(John 3:16)
Photo by author, Chapel of the Holy Family, Sacred Heart Spirituality Center, Novaliches, 2016.

Dearest Lord, please bless and keep safe those who continue to take their place the Father has reserved for them like you our Savior. We pray for their well-being and safety, for their fulfillment in you our Lord and God.

Bless first of all our medical frontliners, everybody working in the hospitals who continue to take their place and tell people everything about this life despite the great dangers and risks of getting sick.

Bless all Dads and Moms, couples and their children who remain faithful to you, avoiding sins, seeking you in prayers daily amid the great difficulties of balancing economics and well-being.

Bless all teachers and students in this difficult period of on-line classes as well as those in their limited face-to-face classes that all their efforts will someday bear fruit in their professional lives and earn them eternal rewards too.

Bless your priests, Lord Jesus, especially those faithfully serving your flock, celebrating the Holy Mass even without your people, giving the sacraments and praying for those lost and weak souls due to this pandemic. Wake up your tepid priests, awaken the moral fiber of your unfaithful priests.

Bless those in news and social communications that despite the dangers of this pandemic they continue to search and report the truth. Encourage those being harassed and threatened like your Apostles before in telling the truth, in exposing and unmasking evils in government and the society.

Bless everyone of us, Lord Jesus Christ, that we may be faithful to your call, that we may always have the courage to take our place amid this pandemic and continue to lovingly serve one another, especially the weak and the poor. Amen.

Photo by Dr. Mylene A. Santos, MD, March 2021.

Easter is leveling up in Christ

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Second Week of Easter, 13 April 2021
Acts 4:32-37  ><)))*> + <*(((><  John 3:7-15
Photo by Cristian Pasion, Easter Vigil at the National Shrine of Our Lady of Fatima, 03 April 2021.
Jesus said to Nicodemus,
"If I tell you about earthly things
and you do not believe,
how will you believe 
if I tell you about heavenly things?"
(John 3:12)

Lord Jesus, thank you for coming to us, in becoming human like us so that we may become divine like you. Unfortunately, so many times in life, we refuse to believe in your humanity, in your being human like us that we cannot understand earthly things.

Like Nicodemus in the gospel who had come to you hiding in the darkness of the night to enlighten his own spiritual darkness within, we come to you at this time of our history when everything seems to be crumbling, everything is getting out of control.

Teach us to believe in you again, Jesus, that you are the Son of God. Level up our sights and thoughts, let us be more concerned with things of the above than those of below that unfortunately distract us from real issues at hand when we get ourselves involved with mundane inanities like many of our benighted officials in government still detached with the people and with the realities happening.

How can we be of “one mind and one heart” with you, Lord, in this time of crisis? Sometimes it is so tempting to get down to the level of our officials who have always been caught lying, so detached from the people, lacking any clear plans for the pandemic since last year.

Send us someone like St. Barnabas who would encourage us to do something concrete in helping the suffering among us in this time of the pandemic.

Level up our sights and consciousness so we may think more of the things above than waste time and energies with petty discussions that lead nowhere.

It is only in being focused on you, dear Jesus, on your very person and your mission, can we truly address our many earthly needs that are always self-serving and selfish.

Direct all our actions, operations and intentions purely to the divine service of your name, Lord, so that everything we do may begin and happily end in you. Amen.

Postscript to Holy Thursday: that non-essential “lugaw” is essential!

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 05 April 2021
“An Essential Holy Thursday Transubstantiation” by artist DengCoy Miel posted on his Facebook, 01 April 2021.

It was a Holy Wednesday when the incident went viral as picked up by network news that evening when the previous night some barangay officials in Muzon, San Jose Del Monte, Bulacan insisted that lugaw is “not essential”, that man can live even without lugaw.

The timing was so perfect being a “Spy Wednesday” or the night of traitors when Judas Iscariot struck a deal with the chief priests to hand them over Jesus for 30 pieces of silver (Mt.26:15).

And so, there were the three barangay officials handing over to their power trip the common lugaw not knowing they have in fact betrayed us Filipinos in their arrogant insistence that lugaw is a non essential food.

The following Holy Thursday, another Judas Iscariot not only betrayed but crucified si lugaw as non-essential without knowing his remark was a self-indictment of this government’s preoccupation with politics, disregard for the people and lack of any definitive plan regarding the year-old pandemic. Trying to sound a smart aleck and clown rolled into one this administration has too much of, his explanations only made him look like the lowest kind of lugaw – rice leftovers boiled in water.

The benighted souls who have denigrated our favorite food have just proven that this pandemic is something we have to see in the light of spirituality and morality, not just a medical and social issue to be addressed.


Any food is always essential because every food signifies a person, has life and sustains life.

Recall that during his Last Supper on the night before he was betrayed, Jesus had chosen the most ordinary but very essential food to be the sign of his loving presence among us until the end of time – the bread. An unleavened bread, to be exact, which was the food taken by the Jews during their exodus from Egypt at the time of Moses.

The bible teems with so many references to the lowly food of bread as something divine with deeper meaning as a sign.

Consider that Jesus was born on a manger which is an open box or a trough for animals like horses and cattle to eat from to signify his being our very food in this life journey. He was born in Bethlehem that literally means “house of bread”; thus, at his last supper, Jesus gave himself to us under the sign of a bread.

In establishing the Sacrament of the Holy Eucharist which St. John Paul II emphasized in 2002 by adding the Mysteries of Light in praying the Rosary, Jesus elevated the meal into the most sublime human activity making our food divine and holy. As a result, the table had become one of the most intimate places in our lives that every time there is a meeting or any gathering, there is always the meal to be shared. I used to tell my students before that every first date is always in a restaurant – if possible a fine dining one – because what matters most is the moment to be shared together by you and your date.

It is always easy to know when couples and parents are not in good terms with each other: they never eat together or during meals, they do not talk or speak to each other. The same is true when people decline our invitations for dinner or party or simple meal: they do not want to be with us. Period. That is why Judas Iscariot had to leave and not finish the Lord’s supper!

See that we never call people as “enemies”: like Jesus Christ, as much as possible we welcome everyone to our table to share meal with us and it is only then when we realize who is our enemy when like Judas, some people stab us in our backs while sharing meal.

When we eat and share food and drinks, we actually share our very selves to our guests and friends. We host parties because we want to share our very selves with our family and friends, to share and be a part of our lives, of our achievements, of our important stages in life. Their coming signify the same willingness to share us their lives too.

Photo by desiringgod.org, April 2019.

The food we share are signs of our bonding, of our relationships, of how we care and respect for one another. It does not really matter what food we share. More often, the most simple and ordinary food are the ones that truly delight us like tuyo. Or lugaw!

How I wish parents today would bring back those days of old when nobody is supposed to waste not even a single grain of rice or any food for that matter because it is from God.

When we were growing up, every meal was the most awaited family time not because of the food but more of the bonding and exchanging of stories. As we age, it has become more truer than ever! That is why we all wish this pandemic would end so we could all eat together as families and friends, is it not?

Any food is always essential because every food signifies a person who has life and sustains life of others.

Every one of us is a companion to each other. From the two Latin words “cum panis” that mean someone you break bread with, a companion is a friend, a fellow traveler who sustains and nourishes you like food in your journey!

In that beautiful story of the road to Emmaus when Jesus appeared to two disciples disappointed with his death and news of his empty tomb on Easter, they recognized him only after he had broken bread but simultaneously disappeared because at the table of the Lord, we also become his Body meant to be shared with everybody.

The recent issue that went viral on whether lugaw is a non-essential or not is a tragic indication of the kind of people we are, of how we categorize persons like food.


There seems to be a direct correlation 
between food and humans: 
when there are plenty of food, 
that is when people are taken for granted, 
while where there is scarcity of food, people are valued. 

Take the case of ice cream. When somebody is rich and young and beautiful or handsome, they are the “flavor of the month” or the “all-time favorite” and “classic” or “premium”.

Photo by Marc Schulte on Pexels.com

And how do we call our ordinary ice cream peddled by Mamang Sorbetero? “Dirty ice cream” – dirty because ordinary and cheap like the street kids, the poor, the “wa-class” and opposite of the more expensive sosyal ice cream.

Worse, with so much food available these days unlike before when we valued every food so much because we can only have apples (and softdrinks) when sick or chocolates when relatives from the States sent packages or some rich neighbors brought you as pasalubong from Dau’s PX stores outside Clark Air Base in Pampanga, things today have also changed in the way we relate with one another.

There seems to be a direct correlation between food and humans: when there are plenty of food, that is when people are taken for granted while where there is scarcity of food, people are valued.

As more food are readily available these days, the more we have become choosy, the more we categorize food as essential and non-essential that at the same time, the more we denigrate humans.

Such was the plan of Satan with his first temptation to Jesus – turn stones into bread after fasting for 40 days in the wilderness.

For Satan, let us have more food and things to satisfy our body so we forget God and one another, and everything of higher value. When food is retained in the stomach and becomes an end in itself, it then becomes an occasion for sin like gluttony, exactly what Satan was pushing for so that we just keep on filling our stomachs with food, satisfying the cravings and desires of the body until we destroy ourselves and our image as likeness of God.

Jesus put food into the right perspective that God is our real and true food that in two instances at least, he fed vast crowds of people in the wilderness after seeing them rightly disposed for material food.

Call it as generation gap but I am shocked when I hear some people especially the young describing handsome men and pretty women as “yummy” and “delicious” like food. Problem with that kind of mentality is how it shows we have come to regard everybody like food that if we are no longer “fresh” or “new”, becoming “old” and stacked in the cold fridge, later to be discarded or thrown out like old people being sent to retirement homes totally unknown to us 40 years ago.

Worst of all is how this administration launched its bloody campaign against drugs when addicts and other criminals were considered as non-essentials to be eliminated or killed like animals – exactly the deeper implication of what that government official kept saying last Holy Thursday that “non essential si lugaw”!

Since last year’s Holy Week when we first went into this lockdown, I have been telling friends to avoid as much as possible posting their lavish food on Facebook as a sensitivity to others with almost nothing to eat. And I maintain it is still valid to this time of this worsening crisis.

Let us be food to everyone as source of strength and nourishment, of inspiration. We do not have to make extraordinary efforts. Simply be human as yourself. Be present with a text or a phone call to those suffering. Pray for them and let them know you care for them.

Be a lugaw who could warm someone’s cold body freezing in fear and anxiety, offering quick relief from whatever suffering others may be going through.

Most of all like a hot, steamy lugaw, giving hope that Jesus is with us, his salvation is coming soon.

Remember, friends, lugaw is essential.

And so is everyone.

The late Joey Velasco’s 2005 painting “Hapag ng pag-Asa”.

Lugaw sa Biyernes Santo

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Biyernes Santo, Ika-02 ng Abril 2021
Larawan mula sa wikipediacommons.org ng “Ecce Homo” ni El Greco.
Kung mayroon mang higit na malungkot
ngayong Biyernes Santo
habang tayo ay muling binalot
saka pinalaot sa gitna ng bulok
at kawalang sistema sa pandemya
noon pa, iyan ay tiyak walang dili iba
kungdi si Hesus na ating Panginoon
at Manunubos; marahil hindi Niya maubos
isipin sa gitna ng masasamang nangyayari sa atin
mas binibigyang pansin ng maraming hangal
sa ating pamahalaan mga bagay-bagay
kay daling isipin habang mga paksa 
nagiging usapin dahil sa pagsisinungaling!
Ngayong Biyernes Santo
araw ng pag-aayuno 
upang ating mapagtanto
Panginoong Hesus ay naririto
sa ating pagtitiis ng kagutuman
nalilinis ang puso at kalooban 
nawawalan ng laman
upang tayo ay mapunan 
ng Diyos ng kanyang kabanalan;
kay laking kahibangan
lalo ng mga nasa kapangyarihan
kalimutan at talikuran tuluyan
mga payak at aba, lugaw ang kumakatawan!
Pinakamalungkot pa rin 
ngayong Biyernes Santo
ang Panginoong Hesu-Kristo
dahil katulad niya noon
patuloy pangungutya sa kapwa
lahat hinahamak at minamaliit
gayong kanilang mga isipan 
ang walang laman, sadyang
mapupurol at makikitid
na hindi nababatid 
ang tao na higit na dakila
hindi masalita, nakikilala sa
busilak ng kanilang puso at diwa.
Huwag nating kalimutan
bago sumapit ang Biyernes Santo
noong gabing ipagkanulo si Kristo
pinili niyang walang hanggang tanda
ng kanyang kapanatilihan sa atin
tinapay na walang lebadura
na alalaong-baga sa atin dito sa Asya
kapantay ay lugaw na siyang inihahain
sa mga panahong alanganin
ito ang kinakain upang maging sapin
sa tiyan na dumaraing sa maraming hinaing
di lamang sa gutom kungdi pati
kawalan ng mga pumapansin.
Alalahanin tuwing ikaw ay kumakain
nitong paborito nating pagkain
lugaw marahil ang hihilingin
ni Hesus na Panginoong natin;
napakadaling pakisamahan
lasap kanyang linamnam
hindi maselang lutuin
walang ulam na aalalahanin
ano man maaring isahog at i-pares
sarap at ginhawang walang kaparis
kaya nakakainis mga nagmamalinis
sana'y umalis na
dahil sila ang mga panis!
Salamat sa mga taong simple at payak, maasahan kailanman tulad ng lugaw: mahalaga at mainam sa katawan!