From shadow to image

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. Francis de Sales, Bishop & Doctor of the Church, 24 January 2023
Hebrews 10:1-10   ><]]]]'> + <'[[[[><  -  ><]]]]'> + <'[[[[><   Mark 3:31-35
God our loving Father,
help us grow from being 
your shadows into your
image and icon among peoples;
thank you for sending us
your Son Jesus Christ who came
to do your will of offering his
very self as a sacrifice for the
forgiveness of our sins
so that in the process,
we too may learn to
offer ourselves to you, 
surrender ourselves wholly to
you like Jesus to become your mirror.

Brothers and sisters: Since the law has only a shadow of the good things to come, and not the very image of them, it can never make perfect those those who come to worship by the same sacrifices that they offer continually each year. Then he (Jesus) says, Behold, I come to do your will. He takes away the first to establish the second. By this “will,” we have been consecrated through the offering of the Body of Jesus Christ once for all.

Hebrews 10:1, 9-10
There are times, dear Jesus,
that I listen and speak of your words, 
very much "inside" with you
in the church, 
in our community,
among our family and friends;
but sadly, Lord, I am so far
from doing the will of the Father
after listening and preaching
your words.
Teach me to be like your Mother,
Mary:  though she was "outside"
that house where you were staying
teaching the people gathered around you,
she was very much "inside",
in you in her total identification with you
and your mission until the end.
Enable me, Jesus,
like St. Francis de Sales
who used to have a fiery temper
and problem in handling his anger
to surrender myself to you,
to make the Father's will my own,
experience liberation from sin
and sanctification in your Spirit
to become united as one in 
the Father, his mirror
and image.
Amen.

Aral ng anino ni Kristo

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-07 ng Abril 2020

Minsan sa aking pananalangin sa takip-silim
hindi kaagad namalayan sa gitna ng dilim
nakamasid pala sa akin
si Kristong nakabitin nang
sa krus namatay para sa atin.


Nang siya ay aking tingalain
ako'y namangha sa tanawin
sa kanyang mga anino
sa akin ay nagpapaalala
huwag mangamba, kasama siya tuwina.


Noong mga bata pa tayo
itong ating mga anino
ang siyang lagi nating kalaro
dahil lagi tayong sinasabayan
kailanman hindi tayo iniwan.


Kaya naman nang aking pagmasdan
larawan nina San Juan at Birheng Mahal
sa magkabilang pagitan ng krus na pinagpakuan
ni Hesus na ating katubusan
kakaiba ang aking naramdaman:


Katiyakang hindi iiwanan
kapag ako'y laging nasa kanyang paanan
nananalangin, nananampalataya
handa na siya ay tularan at sundan
lahat ay iwanan alang-alang sa pagkakaibigan.