Buksan ang aming Puso

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-19 ng Mayo 2020
Larawan kuha ng may-akda, tabernakulo na walang laman bago magsimula Misa ng Huwebes Santo, 2020.
Kay hirap maunawaan
at hindi ko mailarawan
matay ko mang isipin
ngayong panahon ng COVID-19
pinaiiral nati'y karahasan
sa halip na kahinahunan
at kabutihan.
Minsa'y aking napakinggan
kaya aking tinunghayan
balita sa telebisyon nang 
si Mang Dodong ay nakulong
mahigit sampung araw sa Navotas
nang siya ay dakpin dahil 
walang papeles ng quarantine.
Asawa niyang si Aling Patring
di malaman gagawin 
dahil ayon sa balita, 
walang gaanong napag-aralan
mabuti't tinulungan ng mayroong 
magagandang kalooban.
Kayo na mga mayroong pinag-aralan
napakaraming kaalaman at nalalaman
tingnan itong larawan kung pagdududahan
kakayahan at katauhan ni Mang Dodong
 na kailangan siyang pahirapan
sa tanging pagkukulang sa panahon ng lockdown
hindi nakakuha sa tirahan sa Kalookan
ng quarantine pass upang makahango ng isda sa Navotas.
Sino ang hindi mababagbag
at mababagabag sa mga kuwento
ng karahasan at karanasang ganito
sa panahon ng pandemya
na sa halip tayo ay magtulungan at magdamayan
nagpapahirapan at nagmamatigasan
sa mga bagay na mapapalampas naman.
Hindi ba puwedeng pagbigyan na lamang
kung hindi naman gaanong kabigatan, kalala ang kasalanan?
Nasaan ang katarungan kapag mga makapangyarihan
pinalalampas, kinakatuwiran taglay na husay at galing
samantalang nagkamali rin naman at masahol pa sa karamihan?!
Larawan kuha ng may-akda.
Hindi sasapat kailanman ating isipan
dapat mabuksan din ating puso at kalooban
dahil ang katotohanan hindi lamang
karunungang nababatid, naikakatuwiran
kungdi isang kapatid nararanasan
nararamdaman bawat pintig ng kalooban,
hangad makatawid sa gutom, mabuhay lamang.
Maraming pagkakataon sa iba't-ibang panahon
kapag nabubuksan isipan sa maraming kaalaman
mga kasangkapan pinahahalagahan, kapwa tao nalilimutan
tulad sa mga digmaan at labanan ng kanya-kanyang karapatan
hindi baleng tapakan at yurakan katauhan ng iba
pati sanggol sa sinapupunan
huwag lamang mahadlangan sariling kagustuhan.
O Diyos naming makapangyarihan,
Iyo sanang buksan aming puso at kalooban
upang sa amin Ika'y makapanahan;
Iyong mukha na puno ng awa at kabutihan 
sa amin ay mabanaagan, huwag mong hayaan
paghariin kapos naming isipan at baka kami magkaubusan.

Violence in time of corona

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul, Tuesday, Easter Week-VI, 19 May 2020

Acts of the Apostles 16:22-34 <*(((>< +++ 0 +++ ><)))*> John 16:5-11

Photo by author, Chapel of Holy Family, Sacred Heart Spirituality Center in Novaliches, QC, 2016.

Dearest Jesus Christ:

Today I pray to you for a stop of the many forms of violence going on in this time of the corona pandemic.

How sad that in midst of all the sufferings we are going through, we still cannot have prolonged moments of peace with one another.

Can we not just skip some rigidity and selective justice that make the marginalized people suffer more?

My heart is so moved with the news I saw about Mang Dodong, a fish vendor from Caloocan who was detained in Navotas May 07 due to lack of a quarantine pass. It was only tis Monday, after ten days since his detention, that his wife learned of his arrest. His wife is said to be illiterate and knows nothing about procedures for his release.

How can some people let an old man trying to make ends meet be subjected to these kinds of hardships?

It pains our hearts, Lord, to hear this kind of news vis-a-vis of a police official said to be so good that he cannot be sacked and replaced, much less suffer for violating COVID-19 rules of which he is said to be an expert?

Lord, can you not make an instant, sweeping miracle, like Moses with his powerful staff that will suddenly make us all compassionate and sympathetic with those truly deserving of understanding and mercy or clemency?

Why do we have to be so harsh, even violent, in these days of pandemic, something so similar with the experiences of Paul and Silas in the first reading today.

The crowd in Philippi joined in the attack on Paul and Silas, and the magistrates had them stripped and ordered them to be beaten with rods. After inflicting many blows on them, they threw them into prison and instructed the jailer to guard them securely.

Acts of the Apostles 16:22-23

What is most ironic is when after a powerful earthquake that flung open the doors of the jail in Philippi, the guard thought the prisoners including Paul and Silas have all escaped that he tried to kill himself when…

Paul shouted out in a loud voice, “Do no harm to yourself; we are all here.”

Acts of the Apostles 16:28

What a heartless world we have, Lord! We continue to inflict so much violence on others physically, verbally, and emotionally. And the worst part of this is that we inflict them on the most weakest among us, the least and then powerless like Mand Dodong and Aling Patring!

“Do no harm to yourself; we are all here.”

Is it not Lord when there are people around that we should all feel safe and secured, free from all harm? It is the opposite that is happening exactly today!

How I wish we could boldly say these same words by Paul to others to feel safe in buying much needed medicines, or to safely and freely go to work for much needed money to pay electric bills and buy food.

Save us, Lord Jesus, from so much pains and sufferings, and violence we inflict upon others in words and in deeds.

Send us your Holy Spirit to comfort us from all the violence we experience, we feel, we see and hear. Amen.