Learning to pray again in Lent

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II, 25 February 2021
Thursday, Week-I of Lent, 35th Anniversary of EDSA People Power Revolution
Esther C:12, 14-16, 23-25     ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>     Matthew 7:7-12
From Pinterest.

Late have I realized, God our Father and of history, that our much revered event/experience of the past, the EDSA People Power of 1986, happened during the Season of Lent. Was it because we were sincere in our prayers that the impossible happened on those days from February 22-25, 1986?

I believe so.

And that is why I pray again for our beloved country before EDSA is totally relegated to just dates in our poor memories or worst, as the most notorious symbol of everything wrong in us which is the highway where it all happened 35 years ago today.

In this Season of Lent as we celebrate another EDSA People Power Revolution Anniversary, teach us again how to pray.

First, to have that attitude of total surrender to you, O God, like when we faced tanks and soldiers in full battle gear holding flowers and rosary beads and images of Mary and the saints at EDSA.

Like Queen Esther in the first reading today, may we pray in total surrender and dependence on you.

Queen Esther, seized with mortal anguish, had recourse to the Lord. She lay prostrate upon the ground, together with her handmaids, from. morning until evening, and said: “God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, blessed are you. Help me, who am alone and have no help but you, for I am taking my life in my hand.”

Esther 12, 14-15

Most of all, teach us that in order to obtain whatever we may pray from you, let us ask only for what is good for us and for others like during those days at EDSA. So many times you neither hear nor grant our prayers because it is not good enough, for us and for others. Teach us to be good, to desire only what is good, for you are the only Good One.

“Which one of you would hand his son a stone when he asks for a loaf of bread, or a snake when he asks for fish? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him.”

Matthew 7:9-11

You know very well how most of us, the ordinary people who came there, simply wanted change in our country. You know so well we have neither lands nor money nor names to keep and safeguard. You know so well how most of us simply have you until today.

Photo by author, yellow flowers at the Carmel of the Holy Family Monastery, Guiguinto, Bulacan, 2019.

How sad some persons of power and influence took advantage of that and fooled us into believing they we were one with us in the ideals of EDSA. You also knew so well what were in their hearts then which they still keep to this day — self interests and greed for power, wealth, and fame.

Forgive us, Lord, in allowing them to prostitute EDSA.

Never again should it happen again.

Sayang.

Please show us again the way to regain its glory, its dreams and aspirations especially at this time we are at our lowest point in history as a nation. Send us selfless men and women willing to leave everything behind to you for the good of the nation.

Yes, Lord, “The Filipino is still, and always, worth dying for.” Amen.

Republikula ng Pilipinas

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-24 ng Agosto 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Pulilan, Bulacan, Enero 2020.
Ang sabi nila
buhay ay parang isang pelikula
tayong lahat ang bida at artista;
kaya lalo nang malaking pelikula
at tiyak patok sa takilya
pelikula ng ating republika!
Siyempre, lahat ay pabida
gusto umeksena
hindi lang sa Palasyo at Kongreso
pati na rin sa mga paseo basta matao.
Ang nakakatawa pero bumebenta
lalo na sa mga tanga 
mga artista nagpipilit sa pulitika
mga pulitiko umaarte, nagpapabebe!
Dating pelikula ng ating republika
makasaysayan at makahulugan
maituturing na isang sining
nababanaagan maningning na liwanag
 katulad din ng pinilakang tabing
kapupulutan ng mga ginintuang aral
mga talastasan at eksena 
mula sa mga aninong gumagalaw;
nang magdeklara ng Martial Law
nagsimula rin ang kasalaulaan
ng pamahalaan maging sa sinehan
kung saan mga hubad na katawan 
 pinagpipistahan, kunwari'y film festival
ang totoo ay karnabal.
Nagwakas din at nagsara ang tabing
ng malagim na yugto ng kasaysayan natin
bagong simula ang dokyu ng EDSA
kinalaunan naging trahedya
pelikula ng republika, naging telenovela at komedya
nang maupo tunay na artista ng masa, 
nagreyna sa media at chika
puro artista, kaya dumagsa na rin sila
naging zarzuela pelikula ng ating republika
naglabo-labo at moro-moro, gumulo nang gumulo
kaya heto tayo horror na nakakatakot 
nakapangingilabot kadiliman 
at kasamaang bumabalot parang bangungot
hugot sa isang eksena ng pelikula na sana'y matapos na.
Ngunit kung titingnan
mga pelikulang horror walang laman
puro kabobohan at katangahan
dinaraan lang sa gulatan 
hanggang maging katatawanan.
Hindi ba't ganyang-ganyan 
ating lipunan at pamahalaan
isang malaking pelikulang katatakutan
na puro kabalastugan at kahangalan?
Kaya aking payong kaibigan, 
sa susunod na halalan
tanggihan, huwag nang pagbigyan 
mga artista sa pulitika, 
mga pulitiko na payaso!
Photo by Pixabay on Pexels.com

Hindi normal ang new normal

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Hulyo, 2020
Hindi normal sa gitna nitong pandemya
mayroong mga nagpapasasa sa kayamanan
at luho sa katawan habang karamihan 
naghihikahos at pilit idinaraos bawat araw 
maski mamalimos dahil kabuhayan nila ay naubos.
Hindi normal sa gitna nitong pandemya
nakukuha ng iba na matuwa at magsaya
kapag mga kumpanya ay naipasara o nagsara
gayong ito ang panahon kay hirap kumita
di nila alintana pighati at dalamhati ng masawi.
Hindi normal sa gitna nitong pandemya
sariling kapakanan inaatupag ng mga congressman
lahat ng panggugulang at kabalastugan
naiisipan habang buong bayan nahihirapan
ni walang masakyan sa pupuntahan at uuwian.
Hindi normal sa gitna nitong pandemya
na daanin sa biro at masasakit na salita
patutsada laban sa kapwa maging maralita 
na bantad sa banta ng gutom at kamatayan
simula umaga hanggang makatulugan na lang..
Hindi normal sa gitna nitong pandemya
kawalan ng katarungan kung saan
ang mga makapangyarihan di kakitaan ng 
kabutihan at pagka-uliran sa pagsunod sa mga
patakaran habang mga nasasakupan pinarurusahan.
Hindi normal kahit walang pandemya
ano pa mang katuwiran sabihin ninuman
ito ang panahon ng new normal dahil hindi
kailanman nababago ang normal
na siyang pamantayan ng kalakaran.
Kaya inyo nang tigilan
pagturing sa umiiral na takbo ng buhay
sa gitna ng pandemya bilang "new normal"
dahil ang karamihan kailanman 
ay hindi pa man naranasan tinuturing nating
normal na pamumuhay; 
sa tuwing ating ginigiit itong "new normal" 
lalo nang nababaon, nagigipit at naiipit mga maliliit.
Baguhin mga pananaw at kaisipan
ng umiiral na sitwasyon upang mapabuti
kalagayan ng mga kinalimutan ng lipunan
ngayon natagpuan kanilang dangal at kahalagahan.
Huwag nating hintaying dumating ang panahon
masahol pa sa sinapit natin ngayon 
na kung kailan sadyang kakalusin ang salop 
na ating napuno ng kalabisan
ng kawalan natin ng pakialam sa mga maling umiiral
sa ating lipunan at pamahalaan, simbahan at pamayanan
lalot higit sa ating tahanan at puso't kalooban.

*Mga larawan sa itaas ay mula kay G. Raffy Tima ng GMA-7 News maliban sa una at huling larawan na mula sa GMA News.

Bakit ka narito?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Hunyo 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Pulilan, Bulacan, Enero 2020.
Minsan aking napanaginipan
matalik kong kaibigan
aming binalikan
mga bukid aming nilakaran
noong aming kabataan;
nagtungo rin kami sa simbahan
doon sa kabayanan
at umistambay pagkaraan
para magkuwentuhan sa Krus na Daan.
Hiniling ko sa kanya
ako'y isama sa kanyang bahay-pahingahan
doon sa bukid ngunit tinanggihan
pinauwi at binilinan tulungan
maraming nangangailangan
lalo na aming mga kaibigan.
Sa aking pagtayo at paghayo
siyang gising ko naman
at natanto
matagal nang yumao 
kaibigan ko.

Larawan kuha ng may-akda sa Assumption Sabbath, Baguio City, Enero 2018.
Maliwanag sa akin
kahulugan ng napanaginipan
dahil kung minsan
ako ay nahihirapan at nabibigatan
sa mga pasan-pasan
at tila naman walang ibang maasahan
bukod sa wala ring pakialam
kaya di maiwasan mag-asam
na mawala na lamang
at sumakabilang buhay.
Ngunit hindi iyon ang solusyon
hindi rin kalooban ng Panginoon
na mayroong nilalayon
dapat nating bigyan ng tuon;
mga hirap at pagod
konsumisyon at ilusyon
bahagi ng ating misyon
bigay at dinadalisay ng Panginoon
kaya't magtiyaga, Siya ay ating abangan
at tiyak matatagpuan, Kanyang tutulungan.

“Screenshot” ng palad ng isang mag-aaral sa Dr. Yanga’s Colleges Inc. na nagsulat ng mga aral napakinggan niya kay G. Michael Yanga, Pangulo ng naturang paaralan, 2019.
Madalas tayo ang nagtatanong 
sa Panginoon ng direksiyon
ngunit paano kung Siya mismo
sa atin naman ang magtanong
sa kalagitnaan ng ating misyon
"Bakit ka narito?" gaya noong
paghintayin Niya si Elias sa yungib ng Horeb
matapos Siyang mangusap 
sa banayad na tinig ng hangin;
kay sarap namnamin at damhin
dahil tuwing tayo tatanungin
nitong Panginoon natin,
ibig sabihin Siya ay ating kapiling!
Ano man iyong gampanin 
ngayong quarantine ay pagyamanin
palaging unahin na ang Diyos ay hintayin
dahil tiyak na Siya ay darating
hanggang matapos itong COVID-19
pangako Niyang kaligtasan at kaganapan
Kanyang tutuparin!

Aral ng anino ni Kristo

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-07 ng Abril 2020

Minsan sa aking pananalangin sa takip-silim
hindi kaagad namalayan sa gitna ng dilim
nakamasid pala sa akin
si Kristong nakabitin nang
sa krus namatay para sa atin.


Nang siya ay aking tingalain
ako'y namangha sa tanawin
sa kanyang mga anino
sa akin ay nagpapaalala
huwag mangamba, kasama siya tuwina.


Noong mga bata pa tayo
itong ating mga anino
ang siyang lagi nating kalaro
dahil lagi tayong sinasabayan
kailanman hindi tayo iniwan.


Kaya naman nang aking pagmasdan
larawan nina San Juan at Birheng Mahal
sa magkabilang pagitan ng krus na pinagpakuan
ni Hesus na ating katubusan
kakaiba ang aking naramdaman:


Katiyakang hindi iiwanan
kapag ako'y laging nasa kanyang paanan
nananalangin, nananampalataya
handa na siya ay tularan at sundan
lahat ay iwanan alang-alang sa pagkakaibigan.

Pagkakataon… ng COVID-19

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-17 ng Marso 2020
Larawan ay kuha ni Angelo Nicolas Carpio ng krus ng aming parokya, Enero 2020.
Pagkakataon.
Ito ang kataga 
na tumimo sa akin 
mula sa Ebanghelyo ngayon.
Wika ng alipin sa kanyang panginoon
"bigyan ninyo ako ng pagkakataon
mabayaran mga utang sa inyo"
at siya nama'y pinagbigyan nito.
Ngunit nang masalubong
kapwa alipin may utang
hamak maliit kaysa kanya,
pinagkait pagkakataon bagkus ipinakulong.
Kaya nang siya ay sinumbong
sa kanilang panginoon
tinawag siyang "napakasama" dahil
pagkakataon binigay sa kanya, pinagkait sa iba.
Larawan kuha ng may-akda, Kuwaresma 2020.
Pagkakataon.
Ito ang kaloob sa atin ngayon
ng pagkukulong sa mga tahanan 
at maiwasan pagkalat nitong COVID-19.
Sa mahabang panahon
tinalikuran natin Panginoon
nang sariling pamilya binalewala
di pinansin, ang iba inaway natin.
Kay inam na pagkakataon
mabuklod mga pamilya ngayon
bilang isang tahanan at pamayanan
na pinagmulan noon ng ating simbahan.
Habang walang pasok
mga magulang at anak
balikan katesismong binaon 
unahin mga panalangin nilimot.
Basahin din at limihin
Banal na Kasulatan ating tinalikuran
sapagkat ito ang siyang gagabay
sa buhay natin sa gitna ng karimlan.
Kuha ng may-akda, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, 2019.
Pagkakataon.
Marami tayong pinalampas noon
binalewala Panginoon at kapwa
kaya tayo ganito ngayon.
Hindi ito parusa ng Panginoon
kungdi kasalanan at pagkukulang
nating lahat sa mahabang panahon
Diyos at kapwa hindi natin nilingon.
Kaya ngayon sa gitna nitong hamon
kinakaharap natin sa pagkakataon
tama narinig kong nawika 
ng punong ministro doon sa Italya:
"Maghiwa-hiwalay muna tayo ngayon
upang mayakap ang isa't-isa sa kinabukasan"
kaya naman pagyamanin natin itong
pagkakataon makulong sa iisang bubong!

Para saan, daan sa kabukiran?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Pebrero 2020

Larawan kuha ng may-akda sa Pulilan, Bulacan, 25 Pebrero 2020.
Sa aming lalawigan 
na tinuturing luntian
maraming halamanan at kabukiran
unti-unti nang napapalitan yaring kalikasan.
Ako'y kinakabahan 
sa darating na kinabukasan
ating mga palabigasan wala nang laman
mga bata'y kumakalam sa gutom kanilang tiyan.
Ang sabi ng karamihan 
ito'y para sa kaunlaran
ngunit kung ating titingnan 
malayo sa katotohanan.
Doon pa rin sa Pulilan, Bulacan, 25 Pebrero 2020.
Kailangan daw ay kongkretong daan
upang mapabilis kalakalan 
nguni't paano naman
kung wala nang aanihan?
Repormang pangsakahan, tinalikuran
mga magsasaka tinatapakan 
lupaing ginawang daanan di binayaran 
presyo ng palay kulang at alangan!
Hindi masama ang kaunlaran
ngunit kung ang maliliit ay kinalilimutan
kapakanan nila ay pinababayaan
wala rin itong patutunguhan.
Doon pa rin sa Pulilan, Bulacan.
Hindi ba natin namamalayan
sa pagkawala ng ating mga kabukiran
kasabay nababaluktot ating katuwiran
pati katinuan at katarungan nasasalansang?
Buksan natin ating isipan
sa sasapiting pagkawasak at kawalan
kapag mga sakahan ating pinabayaan
hindi lamang tiyan mawawalan ng laman.
Sementuhin mo man maraming daan
ngunit sarado naman puso at kalooban
sa higit na malalim na mga katotohan
wala patutunguhan kungdi kapahamakan.
Doon pa rin sa Pulilan, Bulacan.

Katotohanan ng bulkan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-17 ng Enero 2020
Larawan mula sa Inquirer.net, 12 Enero 2019
Lahat ay nagimbal
nang pumutok bulkan ng Taal:
nagdarasal, nagninilay
kahulugan at mga aral 
na sa atin sana'y gumabay.
Isang katiyakang ating mapananaligan
hindi kaparusahan pagsabog ng bulkan
na batay sa kaayusang tinakda 
noon pa man nitong kalikasan
sa karunungan ng Poong Maykapal.
Gayon pa man,
mahalaga nating mapaglimi-limihan
kung ano baga mga aral
sa atin ay inuusal nitong 
pagsabog ng bulkang Taal.
Larawan ay kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, 12 Enero 2020.
Una kong napagtanto
laganap na pagkalat ng abo
mula nang pumutok ang Taal
upang ipaala-ala sa ating mga tao
ating pinagmulan at hahantungan.
Iyon nga lang
sa inyong pakundangan
bakit nga ba yaring mga kinauukulan
pati na rin sambayanan
tila baga mga isipan walang laman kungdi abo lamang?
Kanya-kanyang bidahan kinabukasan
mayroong ibig magpaulan upang abo ay mahugasan
habang isa pang kasamahang hunghang sa batasan
nagmungkahing imbestigahan diumano'y 
kapabayaan ng mga nagbabantay sa bulkan.
Natuyot nang islang kinaroonan ng bulkang Taal. Larawan ay kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, 15 Enero 2020.
Iyan unang aral ng bulkang Taal:
huwag nang ihalal mga upisyal na hangal
na walang ibang kayang gawin kungdi
samsamin kaban ng bayan at palitan
pangalan ng mga lansangan.
Ngayon ibig nilang pakialaman
gawain ng mga nasa agham
matapos pabayaan at bawasan
pondong kinakailangan
sakaling mayroong mga di inaasahang kalamidad.
Mas makakapal pa sila sa abo ng Taal
masangsang pa kanilang amoy sa asupre
mga salot ng lipunan, mga upisyal na walang pakialam
maliban dilaan sino mang nasa Malakanyang
na lihis din takbo ng isipan kahit may kaguluhan.
Mapayapang tanawin ng Taal bagama’t umuusok pa rin. Larawan kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, 17 Enero 2020.
Larawan ng kagandahan at kaayusan
sa kanyang katahimikan itong bulkan
sa loob ng lawa ng Taal na ngayo'y
kay hirap na ring masilayaan 
dahil sa mga gusaling nagtataasan sa daanan ng Tagaytay.
Marahil isang hinaing
at pinag-aalburoto ng Taal
ating kawalang galang sa kanya
sampu ng buong kalikasan
na ating winawasak at sinalaula.
Gayon din mga nagkabitak-bitak
na lupa waring nagsasaad 
malaon nang mga pitak
sa ating mga kapatiran 
maging kaisahan sa Inang Kalikasan.
Kung sakali mang
puputok at sasabog ng tuluyan
yaring bulkan ng Taal
nawa'y walang mapahamak sino man
ngunit aral niya ating matutuhan at matandaan.

Bakit nagkaganito buhay natin?

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Setyembre 2019

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Catanduanes, Abril 2019.Isang gabi pagkaraang magdasal at magnilay
kinailangang pansinin at sagutin
isang nagtext sa akin:
kanyang tanong ay napakalalim
bumaon din sa aking loobin.
Aniya'y, "bakit nagkaganito ang buhay namin?"
isang tanong tumimo sa akin
marahil ilang ulit din sa inyo dumating
nakaka-praning, ang hirap sagutin
bagkus maraming katanungan pa rin.
Ang hirap naman kasi sa atin
kapag maganda buhay natin
dinaraanang landasin ayaw suriin
sa pag-aakalang kasiyahan magpapatuloy pa rin
hindi alintana lahat lilipas din.
Kapag ito ang naitatanong natin
mas malamang mga salarin
ng suliraning kinalalagyan natin
tiyak hanggang ngayon ay mga tulog at lasing pa rin
hindi kayang aminin ni tanggapin kanilang pagkukulang din.
Kaya kung ikaw ay nagtatanong
"bakit nagkanito buhay natin?"
tiyak ikaw ay gising at higit na mapalad pa rin
iyong maaapuhap balang araw dahilan
nitong hantungang hindi para sa atin.
Mga taong nagpapasakit sa atin
kadalasan maraming sugat at sakit na dalahin
sadyang kaawa-awa kung tutuusin
ni hindi nila batid bakit nagkanito buhay natin
sigaw ng kanilang loobin sila'y pansinin at saklolohan natin!
Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Catanduanes, Abril 2019.

Alibughang ama ng mga alibughang anak?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-01 ng Abril 2019

Sisihin aking mapaglarong isipan
Dahil panahon ng halalan
Paano nga kaya kung minsan
Mabaligtad naman takbo nitong kwentuhan?
Mayroong magkakapatid
Ang ama nila ay hindi maintindihan
Hindi nila maramdaman 
Kung sila'y ganan niya na sobrang yabang.
Wala siyang hindi pinapatulan maging kababaihan man
Dinaraan sa mararahas na usapan
Pero kung maiipit sa mga salitang binitiwan
Sasabihin niya na ang lahat ay biruan at kunwari lamang.
Humingi ng paumanhin nang murahin Santo Papa natin
Ngunit nang ang Diyos ang kanyang lapastanganin
Hindi na mailihim kanyang tililing at pagka halimaw na rin 
Nang ang lahat ay ibig patayin maging mga alagad ng Simbahan natin.
Kaibayo pagkakaiba niya sa lahat ng ama
Na sa halip buhayin, lahat ay ibig niyang tokhangin
Masasamang loob at mga makasalanan sa kanya ay walang kabuluhan
Hindi niya alintana kanilang kahirapan dahilan ng kawalanghiyaan.
Sa talinghaga nagdalita ang alibughang anak
Nagtika sa malaking pagkakasala saka nagbalik-loob;
Kumpara sa ating nararanasan, matatagalan pa pagsadsad sa kailaliman
Kaya kahambugan at kasinungalingan hindi matitigilan.
Mas mahirap pala kung ama ang siyang alibugha
Dahil higit sa lahat bago maging ama ang sino man
Kailangan siya muna kakitaan di lamang ng kahusayan at kagalingan
Kungdi higit sa lahat ng kabutihan at katinuan.
Kung paano naluklok ang isang alibughang ama
Madaling malalaman bagama't walang pupuntahan ating sisihan
Mabuti pa'y tingnan ating kalooban sa sinapit nating kalagayan
Di kaya dahil tayong mga anak ay alibughang puno ng pagkukulang?