Parol ating pastol

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Nobyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Hindi ko maiwasang umindak
sa awiting "kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak" tuwing 
makakakita ng mga parol 
nakasabit sa mga binatana,
binebenta sa kalsada
kahit malayo pa ang Pasko.
Ang mga parol ay tulad ng pastol
umaakay sa atin sa gitna ng dilim
hatid ay liwanag at galak
upang matunton at marating
Sanggol na sumilang sa sabsaban
habang mundo ay balot sa kasamaan
upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Makukulay, puno ng sigla
alalaong-baga, buhay na buhay
itong mga parol at iba pang mga palamuti
hatid ay hindi lamang ngiti sa labi
kungdi tuwa at kagalakan sa puso at kalooban
isang taon na naman matatagpusan
kahit COVID-19 kayang lampasan!
Katulad ng mga bituin at tala
mga parol at palamuti ng Kapaskuhan
matutunghayan lamang sa gitna
ng malaking kadiliman kagaya sa ating buhay
kung kailan mayroong kapighatian 
at lahat ay nalalabuan, doon naman
nagiging maliwanag at makulay ang lahat!
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Isang kabalintunaang tunay
ganda at busilak ng mga parol
sa atin nagpapastol tungo sa
liwanag ng kinabukasan;
sana manatiling nagningning 
liwanag ni Kristo sa puso at 
kalooban natin. 
Aking dasal at hiling
ngayong Paskong darating
sana matapos na itong COVID-19;
matularan sana natin mga parol
magpastol sa kawan, huwag silang maligaw
sa kadiliman  ng mga mapanlinlang 
tanging Diyos ang maging sandigan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.

Nang dumalaw at manahan kasamaan sa ating bayan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Disyembre 2020
Larawan ni Lucifer, ang Satanas, mula sa wikipediacommons.org.
Nakapanlulumo
nakalilito
mga nakita
sa maigsing video
mga nanglilisik na mata ng bata
iginigiit ama niya ay pulis -
walang mintis
napaka-bilis 
mag-inang tumatangis
bumulagta sa lupa
lahat hilahod
sa eksenang napanood.
Pilit kong binabalik-balikan
ebanghelyo ng Simbang Gabi
kanina at kagabi
parehong nagsasabi ng mabuti:
dinalaw ng anghel si Maria
hatid Mabuting Balita
kaya nagmamadali siyang
 dumalaw kay Elizabeth
upang ibahagi at makihati
sa tuwa ng pagpapala
kay laking hiwaga
ating napala.
Ano nga ba ang nangyari
ating hinayaan
na dumalaw at manahan
sa ating bayan
itong mga kasamaan
araw-araw na lamang
bukambibig
kayabangan at kasinungalingan
pagmumura binibigyang katuwiran
kamatayan tanging nalalaman
sagot sa ano mang
sakit ng lipunan?
Balikan din mga lumipas na Kapaskuhan
bakit mga pelikulang katatakutan
pinararangalan mga impakto at demonyo
gayong ito ang pagsilang ng Kabutihan?
Hindi maikakaila 
ang kakayahan ng kasamaan 
na dumihan at linlangin
ating kaisipan upang wasakin
kaayusan at kapayapaan
na dapat nating pangalagaan 
at ipaglaban na kinakatawan ng Sanggol 
na sumilang doon sa sabsaban!
Larawan kuha ng may akda, Pasko 2018.

Panalangin laban sa pagkakanya-kanya

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-02 ng Setyembre 2020
Halaw sa mga pagbasa mula sa 1 Corinto 3:1-9 at Lukas 4:38-44
Miyerkules sa Ikadalawampu't-Dalawang Linggo sa Karaniwang Panahon
Larawan kuha ng may-akda, Pulilan, Bulacan, Pebrero 2020.
Panginoong Hesus, 
tulungan mo kaming makalaya 
sa aming sakit ng pagkakanya-kanya
liwanagan aming mga puso at kalooban
upang iwanan mga hinahangaan naming sinusundan
na nagiging sanhi ng mga kampi-kampihan at labanan
mula sa tahanan hanggang paaralan, 
sa pamayanan at maging sa simbahan
lalong-lalo na sa larangan ng pulitika. 
Buksan mo ang aming mga isipan at kalooban, 
punuin ng Iyong Espiritu Santo ng katotohanan
na kaming lahat ay pawang Iyong mga manggagawa 
sa iisang bukirin na tanging Ikaw lamang 
ang nagpapatubo at nagpapalago
 sa pananampalataya at mabubuting gawaing 
aming inihahasik at dinidiligan (1Cor.3:8-9).
Higit sa lahat, 
amin sanang mapagtanto
sa tuwing kami ay mayroong iniidolo 
maliban sa Iyo, Panginoong Jesu-Kristo,
lalo kaming nagiging palalo 
tulad ng kuwento sa Ebanghelyo:
ayaw kang paalisin ng mga tao sa kanilang lugar
hindi lamang sa sila'y bilib na bilib sa Iyong kapangyarihan
kungdi dahil higit silang makikinabang 
sa Iyong kapanatilihan.
Amen.
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2019.

Aral ng COVID-19, IV: nakakahawang katangahan!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-09 ng Hulyo, 2020 
Larawan kuha ni G. Jay Javier, 2020.
Kapansin-pansin
mula nang dumating sa atin
itong COVID-19:
pairalin at palaganapin ba naman
kabobohan at katangahan
kaya't karahasan at kasamaan 
unang naranasan at nasaksihan
ng mga mamamayan 
kesa ang karamdaman.
Alalahanin paanong maliitin
ng mga upisyal banta ng COVID-19:
nahiyang patigilin pagdating 
ng mga dayuhan sa atin
patriotism daw ang pairalin
uminom ng maraming vitamin,
resistensiya palakasin,
nagbanta pa ang magaling
kanya raw itong sasampalin?
Nang ang virus ay kumalat
sumambulat kapabayaan at kawalan
ng ano mang plano nitong pamahalaan
datos ng mga bilang ng nahawahan
hanggang ngayon walang kaliwanagan;
halos walang pinatunguhan mahabang lockdown 
ekonomiyang pinahahalagahan
pilit binubuksan habang sarado naman
mga isipan ng mga hunghang, mamamayan nahirapan. 
Social distancing pinagdiriinan
sa atin na parang alipin
hindi nila alintana ang kaba
ng mawalan ng kikitain at pagkain;
kay hirap bang isipin 
face mask ay hubarin
kung ika'y kakain o mayroong iinumin?
Wala silang ibang gustong gawain
kungdi sisihin ng sisihin pati na rin mga dolphin!
Napakaraming pinahihirapan, pinagmamalupitan 
hanggang humantong sa kamatayan ng ilan
pagdiriinan ng mga patakaran
gayong silang nasa kapangyarihan
ang palaging lumalabag
walang kahihiyang nangangatuwiran
upang pagtakpan kanilang kapalaluan
kaya hindi maramdaman kanilang slogan
"we heal as one" na malayo sa katotohanan.
Itong kabobohan at katangahan
uri ng kasamaan, pinagmumulan ng kasalanan
parang isang sakit na asymptomatic:
hindi alam o ayaw malaman 
na mayroong karamdaman kaya nagkakahawahan;
at ang masaklap na katotohanan 
akala ng mga sunud-sunurang karamihan 
karunungan, kahusayan kanilang nasasaksihan
gayong pare-pareho lang silang walang nalalaman!

Magkaiba ang tanga
at mahina ang isipan;
nahahasa, napapatalim 
mapurol na isip ngunit ang katangahan
ay kalagayan na kung saan 
biyaya ng isipan ay sinasayang, pinababayaan
dahil sa katamaran at kasakiman
sariling kaluguran at kapakanan lang pinahahalagahan
walang pakialam kung mayroong masaktan o mahirapan.
Kung ating pagninilayan
ang mga santo at santa ang mga tunay
na marurunong dahil sa kanilang kaisipan
walang nanaig kungdi kabutihan;
wala sa pinag-aralan ang karunungan
kungdi sa busilak ng kalooban
kaya naman huwag nang pagtakhan
itong mga puno ng kasamaan
ay puro katangahan at kahangalan!
Mga larawan kasama na yaong sa itaas ay mga kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News, Abril 2020.