Ang kinawawang Diyos ng kawawang tao

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Abril 2020

Larawan kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News nang sumabog ang Bulkang Taal, Enero 2020.
Hindi lamang minsan
sumagi sa aking isipan
nakalulungkot nating kinagawian
Diyos ay ating kinakawawa 
kapag may masamang karanasan
Siya ating pinagbibintangang
tayo ay pinarurusahan
kulang na nga lang
lahat ng kasamaan inatang
lahat ng sisi sa Kanyang pangalan.
Kinakawawa natin ang Diyos
sa tuwing siya ang tinuturing pinagmulan
ng bawat kalamidad at kasawian;
madalas idahilan pa ng karamihan
sa pagaakalang mabuting katuwiran
na mga ito ay pagsubok lamang
ng Maykapal na hindi ibibigay  
kung hindi malalampasan
gayong Siya ay purong kabutihan
paanong ipaliliwanag iyan? 
Kinakawawa natin ang Diyos
katulad noong kanyang kapanahunan
nilalapastangan at pinasasakitan
gayong tao ang may kasalanan
at palaging nagkukulang
katulad doon sa ilang nang tuksuhin ng diyablo
hinahamon Kanyang katuwiran
pati katarungan bakit Niya
pinababayaan mga kahirapan
at hindi pakinggan mga karaingan?
Ang mahirap maintindihan
Diyos ang laging tinatawagan
sa maraming pangangailangan
ngunit kapag napagkalooban
Siya ay kinalilimutan, tinatalikuran
habang ating inaangkin
lahat ng husay at galing
sa nakamit na katanyagan
at magandang kapalaran
na tila baga wala Siyang kinalaman?
Kay laking kabalintunaan
kakatwang kahangalan
at sukdulang kayabangan
nating mga nilalang
na Diyos ay kalimutan at talikuran
sa paniniwalang lahat ating makakayanan
pati kamatayan pilit iniiwasan
mga kamay ng orasan pinipigilan
habang hinahatulan sinong may karapatang mabuhay
sanggol sa tiyan at mga tinotokhang!
Lingid sa ating kaalaman
na pinalabo ng ating kapalaluan
sa bawat kalungkutan at kahirapan
pagtitiis at kabiguan
Diyos ang higit sa ating nasasaktan
sa pagpanaw ng maski isa lang
Siya ang labis nahihirapan
dahil sa ano mang ating kalagayan
Diyos ay palagi tayong sinasamahan
pilit naman nating iniiwan at sinusumbatan.
Sakaling tayo ay dumaraan
sa kahirapan at ano mang kagipitan
hindi ito nagmula sa Diyos
dahil Siya ang kabutihan;
gayon pa man ating maaasahan
lahat ng ating nararanasan 
Kanyang nalalaman
hindi Niya papayagang magwagi 
anumang dalamhati bagkus Kanyang titiyakin
mga ito ay humantong sa ating luwalhati.
Hindi ang Diyos ang kawawa
sa tuwing atin Siyang kinakawawa
sa salita at sa gawa
kungdi tayong kanyang mga tinubos
pagkatao natin ang nauubos
dangal nati'y nauupos
sa tuwing aasta tayong boss
gayong tayo ang nabubusabos
nitong kapalaluan nating lipos
na sana ay maubos, matapos kasabay ng corona virus.
Photo by icon0.com on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s