Walang laman

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-26 ng Pebrero 2020

Mula sa Google.
Mierculés de ceniza
araw ng pag-aayuno at abstinensiya
ngunit tila wala nang nagpapahalaga
ni nakaka-alala.
Marahil ay nalimot na nga
at binalewala mga banal na gawain
tuwing cuaresma na nagpapa-alala
kahalgahan ng Diyos higit sa lahat.
Nagtitiis ng gutom
hindi pinapayagang sayaran 
ng anumang laman ang tiyan
alang-alang sa kaganapan at kabanalan.
Kaya nga kung titingnan
pag-aayuno ay higit pa sa sakripisyo
na kung saan tiyan ay walang laman
upang magkapuwang Tagapagligtas ng tanan.
Ngayong cuaresma sana iyong mabuksan
puso at kalooban tingnan ano ba kanilang mga laman
baka naman mga wala nang kabuluhan
pabigat lamang sa kalooban.
Bigyan ng puwang upang makapanahan
sa ating puso at kalooban si Kristong maasahan
upang ngayon pa lamang maranasan
hatid ng Diyos na kaligtasan sa mga sa kanya'y mayroong puwang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s