Nasaan ka nang ipako sa krus ng corona virus si Hesus?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Biyernes Santo, Ika-10 ng Abril 2020

Larawan kuha ng may akda, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan, ika-02 ng Abril 2020.
Katulad ng Huwebes Santo
ito na ang pinakamalungkot
at hindi malilimutang
Biyernes Santo dahil binago
ng corona virus ang kalbaryo ng krus
ni Kristo Hesus.
Dama sa buong kapaligiran
pighati at sakit na pinagdaanan
noon sa nakaraan:  mapanglaw ang kalangitan
sarado pa rin mga simbahan
pagdiriwang mapapanood lamang
dahil sa umiiral na lockdown. 
Kaya ang katanungang tiyak
na pag-uusapan sa kinabukasan
nasaan ka nang mangyari ang lockdown
nang manalasa itong COVID-19
na kumitil sa libu-libong buhay
nagpasakit sa buong sangkatauhan? 
Larawan kuha ni G. Ryan Cajanding, 09 Abril 2020.
Nasaan ka nang ipako sa krus si Hesus
nitong corona virus nagpasakit sa mga maliliit?
Ikaw ba yaong nakipagsiksikan, nag-panic buying
lahat ng pagkain inangkin
hinakot mga alcohol at face masks
dahil takot magutom at madapuan ng sakit?
Nasaan ka nang ipako sa krus si Hesus
nitong corona virus na habang lahat ay aligaga
sa pag-iisip ng mga paraan maibsan kahirapan
ikaw naman ang siyang pinapasan 
sa iyong walang katapusang pamumuna
at reklamo, ibig mo ikaw ang inaamo at inaalo?
Nasaan ka nang ipako sa krus si Hesus
nitong corona virus kaya naglockdown
upang maiwasan paglaganap ng sakit?
Nasa chismisan at daldalan
inuman at sugalan tulad ng mga kawal
damit ni Hesus pinagsapalaran?
Larawan kuha ng may-akda, Kuwaresma sa Parokya noong 2019.
Kay ganda at butihing larawan
sa panahon nitong Covid-19
ang dalawang alagad na pinili manatili
sa paanan ng krus ni Kristo Hesus:
si Maria kanyang ina unang nanalig sa kanya
at si Juan Ebanghelista na tunay na nagmahal sa kanya.
Silang dalawa ang kailangan ng panahon ngayon
upang samahan si Hesus sa bagong kalbaryo  
ng pandemiya ng corona virus
tulad ng mga duktor at nurse
lahat ng nasa larangan ng kalusugan
at medisina upang lunasan sakit at karamdaman.
Hindi naman kailangan gumawa malalaking hakbang
mga munting kabutihan na maaring magpagaan
sa labis na kahirapang pinagdaraanan
sapat na at makahulugan pamamaraan
upang samahan sa paanan ng krus si Hesus
na siyang nasa bawat isa nating pinaglilingkuran.

Mas malungkot si Hesus

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Huwebes Santo, Ika-09 ng Abril 2020

Ulan katanghalian ng Huwebes Santo, ika-09 ng Abril 2020. Kuha ng may-akda.
Mula pa pagkabata
ipinamulat na ng aking ama at ina
na tuwing Semana Santa
bawal ang magsaya
dahil Panginoong Hesus ay
nagpakasakit para tayo ay sumapit
sa langit na dating ipinagkait.
Kaya nga sa aking pagdarasal
iisang tanong sa akin ang bumabalong: 
sino nga ba mas malungkot 
ngayong Huwebes Santo 
habang sarado mga simbahan
tigil mga tao sa tahanan 
dahil sa lockdown?
Katanghalian habang nagninilay
bumuhos malakas na ulan
bagama't sasandali lamang
sa aking pakiramdam sinagot
aking katanungan:
higit na malungkot 
sa ating katayuan si Hesus ating kaibigan.
Larawan kuha ni G. Jay Javier, Quiapo, Maynila, ika-09 ng Enero 2020.
Batid natin mga pangyayari
pagkaraan nilang maghapunan
hinugasan ni Hesus paa ng mga kaibigan
ngunit anong saklap ng kapalaran
isa sa kanila Hudas ang pangalan
pinagkatiwalaan upang maging ingat yaman
pagmamahal at kapatiran, sinuklian ng kataksilan. 
Hanggang ngayon sa ating panahon 
nauulit ang masaklap na kapalaran
na sa kabila ng kanyang kabutihan
nagagawa pa rin natin siyang talikuran;
alalahanin at balikan, salitang binitiwan
ni Hesus sa Huling Hapunan
nang tanggihan ni Simon paa niya ay hugasan.
Ang sabi ng Panginoon kay Simon
paalala sa ating mga makasalanan
huwag kalilimutan binyag na ating tinanggap
na siyang tinutukoy niya:
"maliban sa mga paa,
hindi na kailangan hugasan ang naligo na
dahil malinis na kayo ngunit hindi ang lahat" aniya.
Tuwing nagkakasala tayo
naghuhudas din tayo:
nakapaligo at nahugasan na sa kasalanan
ngunit ulit-ulit narurumihan 
si Kristo ay iniiwan, tinatalikuran 
sa tuwing tumatanggi tayo
sa pagmamahalan at pagkakapatiran.
Larawan kuha ng may-akda bago magsimula Misa ng Huwebes Santo 2020.
Hindi nga natin malilimutan
kalungkutan sa pagdiriwang
nitong Semana Santa sa panahon ng corona:
walang tao sa Misa 
walang paghuhugas ng mga paa
walang bihilya
walang Visita Iglesia.


Ngunit itong ating mga kalungkutan
wala sa kalingkingan ng kalungkutan ni Hesus:
mas malungkot si Hesus para sa mga frontliners
nahaharap sa maraming panganib;
mas malungkot si Hesus para sa mga maysakit
at sa mga namamatay sa panahong ito;
mas nalulungkot si Hesus sa mga kinakapos, naghihikahos.
Mas malungkot si Hesus 
ngayong Semana Santa
sa mga mag-asawa nagkakasawaan na 
o marahil ay naghiwalay na;
mas malungkot si Hesus 
sa mga magkakapatid na kanya-kanya
magkakaibigan na nagkalimutan na.
Mas malungkot si Hesus
sa mga gumagawa ng kasamaan
may tinatagong relasyon
mga addiction at bisyo na hindi matalikuran;
mas malungkot si Hesus sa mga naliligaw 
nawawala at lalo sa mga bigo at sugatan
pati na rin mga kinalimutan ng lipunan. 
Pinakamalungkot si Hesus ngayon
dahil tuwing tayo ay nasasaktan
higit ang kanyang sakit nadarama
kaya kung tunay na siya ay ating kaisa
sa mga pagdurusa at kalungkutan niya
atin sanang makita at madama
sakit at hinagpis ng iba
na sana'y ating masamahan, aliwin, at patatagin
upang sa gayon sama-sama tayong bumangon
sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon.
Kuha ng stained glass sa likod ng aming simbahan ng pagkabuhay ni Hesus kasama mga alagad.

Ang Krusipihiyo ni Sta. Mother Teresa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-16 ng Abril 2019
Ngayong Semana Santa aking naalala
Aking nabasa isang tunay na istorya
Tungkol kay Santa Mother Teresa
Noong nabubuhay pa siya sa Calcutta.
Minsan daw isang alaga nilang kulang-kulang
Sinidlang bigla ng galit na di maintindihan
Krusipihiyo sa dingding nabalingan ng pansin
Ibinato sa Santa nating taimtim nananalangin.
Walang nakapansin nang ito'y kanyang gawin
At nang ito'y pulutin ng butihing Mother natin
Nakita niyang bali-bali ngunit nakapako pa rin
Si Kristong Panginoon natin.
Larawan mula sa Google.
Kanyang pinagdikit-dikit bali-baling katawan
Na parang nabendahan tulad ng isang sugatan
Saka inutusan ng madreng maalam kanyang mga kasamahan
Kanyang tinuran sa kanila, mahigpit na tagubilin:
Isabit muli sa ating dingding nabaling Krusipihiyo natin
At inyo ring idikit kalapit yaring panalangin,
"Hayaan po ninyo Panginoon na paghilumin
Nitong aking mga kamay nawasak mong katawan."
Larawan ng mosaic sa kripta ng Katedral ng Maynila. Kuha ni Arch. Philip Santiago, Oktubre 2016.
Ito ang aral na lagi nating pakantandaan
Kaya minsan-minsan dapat nating pagnilayan
Paano nasugatan at patuloy nating sinasaktan
Ng ating mga kasalanan yaring Mahal na Katawan.
Sa naturang kuwento ng ating banal  
Kanyang dasal sana'y di lamang natin mausal
Katulad niya'y ating maisabuhay
Paano ating mga kamay makakaramay.
Mula sa Google.
Mga kamay ni Hesus sa krus katulad ay tulay 
Nag-uugnay, nagbibigay-buhay
Sa mga handang abutin Diyos at kapwa natin 
Sa pag-ibig na walang kapalit na hinihiling.
Mula Google.