Ang Krusipihiyo ni Sta. Mother Teresa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-16 ng Abril 2019
Ngayong Semana Santa aking naalala
Aking nabasa isang tunay na istorya
Tungkol kay Santa Mother Teresa
Noong nabubuhay pa siya sa Calcutta.
Minsan daw isang alaga nilang kulang-kulang
Sinidlang bigla ng galit na di maintindihan
Krusipihiyo sa dingding nabalingan ng pansin
Ibinato sa Santa nating taimtim nananalangin.
Walang nakapansin nang ito'y kanyang gawin
At nang ito'y pulutin ng butihing Mother natin
Nakita niyang bali-bali ngunit nakapako pa rin
Si Kristong Panginoon natin.
Larawan mula sa Google.
Kanyang pinagdikit-dikit bali-baling katawan
Na parang nabendahan tulad ng isang sugatan
Saka inutusan ng madreng maalam kanyang mga kasamahan
Kanyang tinuran sa kanila, mahigpit na tagubilin:
Isabit muli sa ating dingding nabaling Krusipihiyo natin
At inyo ring idikit kalapit yaring panalangin,
"Hayaan po ninyo Panginoon na paghilumin
Nitong aking mga kamay nawasak mong katawan."
Larawan ng mosaic sa kripta ng Katedral ng Maynila. Kuha ni Arch. Philip Santiago, Oktubre 2016.
Ito ang aral na lagi nating pakantandaan
Kaya minsan-minsan dapat nating pagnilayan
Paano nasugatan at patuloy nating sinasaktan
Ng ating mga kasalanan yaring Mahal na Katawan.
Sa naturang kuwento ng ating banal  
Kanyang dasal sana'y di lamang natin mausal
Katulad niya'y ating maisabuhay
Paano ating mga kamay makakaramay.
Mula sa Google.
Mga kamay ni Hesus sa krus katulad ay tulay 
Nag-uugnay, nagbibigay-buhay
Sa mga handang abutin Diyos at kapwa natin 
Sa pag-ibig na walang kapalit na hinihiling.
Mula Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s