Ang tunay na nasasaktan ng kasalanan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-12 ng Abril 2019
Larawan mula sa Google.
Papatapos na ang Kuwaresma
Malapit na ang Semana Santa
Halina't magtika sa ating mga pagkakasala
Upang madama dakilang pag-ibig Niya.
Minsa'y aking nakita estatwa sa karosa
Paglalatigo sa haliging bato ni Hesu-Kristo;
Natigilan at nagmuni-muni ako
Pinagnilayan kaawa-awang larawan.
Ayon sa kuwento sa ebanghelyo
Ng minamahal na disipulo ni Kristo
Nagkakagulo mga tao kaya natakot si Pilato
Na palayain si Kristo sa mga bintang na di totoo.
Naramdaman ko sa pagninilay ko
Pagbabakasakali ni Pilato
Kung ipahampas niya sa haliging bato
Baka maawa mga tao kay Kristo.
Simbahan ng Sagrada Familia, Barcelona, Espana. Kuha ni Arch. Philip Santiago, Oktubre 2018.

Nagkamali si Pilato, hindi nabago mga lilo
Kaya binabaran ko tagpong ito sa praetorio 
Sinikap kong sulyapan habang pinagninilayan
Sugatan niyang katawan labis pinagmalupitan.
Sa aking katahimikan at kalungkutan
Aking napakinggan kanyang tinuran:
"Masdan kagagawan tuwing katotohanan 
Ay hindi ninyo mapangatawanan."
Natigilan ako, totoo ba aking napakinggan
Muli sa aki'y tinuran ng Poong sugatan:
"Hindi naman ako talagang inyong sinasaktan
Sa ginagawa ninyong mga kasalanan."
Sa katahimikan nitong aking pagninilay
Ako nasaktan nang makita siyang duguan
Sa mga mata niyang malamlam aking ramdam
Kanyang habag at kaamuhan.
 Ginawa ni Pilato alalaong-baga
Sa kasabihan nating mga Filipino
Ay namangka sa dalawang ilog  
Kanyang pinagsabay mga bagay na magkahiwalay.
Hindi makapamili kung susundin ang budhi
Nahihirati sa kiliti ng ilang sandali
Hindi alintana mga sugat at hapdi
Lalo lamang tayo nasasawi.
Halina't magsuri ng maigi
Baka tayo ma'y ganyan ang gawi at ugali
Katotohanan at kabutihan hindi kayang panindigan
Inaasam kusang bubuti masamang kalagayan.
Ipahahampas mo ba muli si Kristo 
Sa haliging bato ng ating pagkalito?
Hahatol ka ba tulad ni Pilato
Na tiyak naman tayo ang talo?

Pananahimik

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-8 ng Abril 2019
Mula sa Google.
Madalas nating akalain
Pananahimik ay kawalan ng imik
Tinitikom yaring mga bibig
Di pinapansin mga naririnig.
Ang tunay na pananahimik ay pakikinig
Sa gitna ng katahimikang pilit dinaraig
Ibuka ang bibig dahil baka kumabig ang dibdib
Manaig iniisip sa loob ng munting daigdig. 
Larawan kuha ni G. Howie G. Severino ng GMA-7 News sa Taal, Batangas, Nobyembre 2018.
Taliwas na madalas na kaisipan
Katahimikan ay hindi kawalan kungdi kaganapan
Mundo'y hindi iniiwan bagkus tinutunguhan
Niyayakap at niyayapakan upang lubos na maranasan.
Sa panahong atin ngayong ginagalawan
Puro ingay at salitaan, walang unawaan
Hindi mapigilan talastasan na wala namang kaliwanagan
Puro kadiliman, walang naiintindihan dahil walang katahimikan.
Tanging sa katahimikan mapapakinggan
Ibinubulong at kinukuyom ng ating kalooban;
Gayon din naman sa katahimikan matutukalasan
Kahulugan ng sinasaysay ng sino mang pinakikiharapan.
Kung ibig ninumang Diyos ay makaniig at mapakinggan
Kanyang mga Salita kailanma'y hindi maiintidihan
Kung ang Kanyang katahimikan ay di natin kayang sakyan
Dahil ang Diyos sa Kanyang kaibuturan ay pawang kahulugan at kaganapan.
Ang talong Shifen sa Taiwan. Larawan kuha ng may-akda, Enero 2019.
Sikaping makaibigan ang katahimikan
Bagama't hindi madali, ito ay maaring pagsumakitan
Dahil dito lamang matatagpuan mahahalaga at walang kabuluhan
Pati na mga bagay na pansamantala at pangmagpakailanman.
Sa katahimakan ating nabibistay 
Mga bagay na lantay at walang saysay
Buhay ay nahihimay, nakikita ang tunay 
Kapag tayo ay naghinay-hinay sa daloy nitong buhay.
Ating pagkatao ang siyang dinadalisay
Takbo ng buhay nagiging matiwasay
Dahil sa katahimikan buo ang ating pagtitiwala
Kasabay ang pananampalatayang walang kapantay.
Larawan kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News sa Batanes, Agosto 2018.

Alibughang ama ng mga alibughang anak?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-01 ng Abril 2019

Sisihin aking mapaglarong isipan
Dahil panahon ng halalan
Paano nga kaya kung minsan
Mabaligtad naman takbo nitong kwentuhan?
Mayroong magkakapatid
Ang ama nila ay hindi maintindihan
Hindi nila maramdaman 
Kung sila'y ganan niya na sobrang yabang.
Wala siyang hindi pinapatulan maging kababaihan man
Dinaraan sa mararahas na usapan
Pero kung maiipit sa mga salitang binitiwan
Sasabihin niya na ang lahat ay biruan at kunwari lamang.
Humingi ng paumanhin nang murahin Santo Papa natin
Ngunit nang ang Diyos ang kanyang lapastanganin
Hindi na mailihim kanyang tililing at pagka halimaw na rin 
Nang ang lahat ay ibig patayin maging mga alagad ng Simbahan natin.
Kaibayo pagkakaiba niya sa lahat ng ama
Na sa halip buhayin, lahat ay ibig niyang tokhangin
Masasamang loob at mga makasalanan sa kanya ay walang kabuluhan
Hindi niya alintana kanilang kahirapan dahilan ng kawalanghiyaan.
Sa talinghaga nagdalita ang alibughang anak
Nagtika sa malaking pagkakasala saka nagbalik-loob;
Kumpara sa ating nararanasan, matatagalan pa pagsadsad sa kailaliman
Kaya kahambugan at kasinungalingan hindi matitigilan.
Mas mahirap pala kung ama ang siyang alibugha
Dahil higit sa lahat bago maging ama ang sino man
Kailangan siya muna kakitaan di lamang ng kahusayan at kagalingan
Kungdi higit sa lahat ng kabutihan at katinuan.
Kung paano naluklok ang isang alibughang ama
Madaling malalaman bagama't walang pupuntahan ating sisihan
Mabuti pa'y tingnan ating kalooban sa sinapit nating kalagayan
Di kaya dahil tayong mga anak ay alibughang puno ng pagkukulang?

“Kabanalan sa Pagbibilang”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-27 ng Nobyembre 2018

IMG_2434 

Isang bagay na palagi kong natatandaan
Pangaral ng aking mga magulang
“Huwag kayong magbibilangan,
Iwasan ang pananaghilian, walang lamangan.”
Kaya’t ako ay nasanay bilang panganay
Na gawin na lamang ang lahat ng bagay
Nang hindi naghihintay kung may daramay
Kayanin ang lahat kung di ko naman ikamamatay.
Minsan sa aking pagninilay
Sumaging bigla sa aking malay
Bakit nga ba ang hilig nating magbilangan ng maraming bagay
Pati Pasko ay laging inaabangan ng hindi nalalaman ang kahulugan?
Napakadaling bilangin mga bagay tulad ng
Oras ng maghapon o buwan ng isang taon
Isama mo na rin mga palatandaan ng panahon
Na tila baga lahat ay pwedeng maikahaon.
Ngunit mayroon ba tayong pagkakataon
Matuon sa mga taong nakapaligid sa atin
Upang sila’y bilangin at kilalanin
Mga kabutihan nila sa atin?
Sila ang lagi nating kapiling at nagmamahal sa atin
Nagmamalasakit ngunit di natin pinapansin
Dahil mas natutuwa tayong bilangin mga ipon at pera natin
Pati na sasakyan, damit at pagkaing nakapaligid sa atin.
Palagi tayong nagbibilang ano mayroon o kulang at wala sa atin
Nang di napapansin ano na ba naibahagi natin lalo na sa mga nangangailangan din.
Itong pagbibilang ay gawaing mayroong kabanalan
Kung ang titingnan ay mga kapwa na dapat mahalin, di mga bagay na ibig maangkin.
Kung ating tutuusin, maski ang Diyos na lumikha sa atin
Tiniyak kahalagahan natin nang tayo’y likhain
Bakas Niya’y iniwan sa mukha natin
At pati nga mga buhok natin sabi Niya’y bilang na rin!
RaffySubic
Larawan ay kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7News sa Subic, ika-17 ng Nobyembre 2018.  Ginamit ng may kapahintulutan niya.

Ano iyong ibibigay sakaling hingian ka ni Hesus ng ano man?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-13 ng Nobyembre 2018

IMG_2434

Ito ay isang tula batay sa kathang nakatutuwa
Ng makata sa ibang bansa:
            Minsan daw, saysay ni Rabindaranath Tagore,
            Nakita ng isang pulubi pagdaan ng gintong karwahe.
            Nagalak ang pobre dahil makikita niya ang mahal na hari
            Ngunit laking gulat niya nang sa kanya nanghingi
            Itong hari nag ani, “Ano’ng maibibigay mo sa akin?”

Naguluhan ang pulubi at walang nasabi
Bigo at inis sa nangyari, isang butil na trigong inani
Tanging iniabot sa nanghihingi na hari.

Umalis ang karwahe, sumapit ang gabi, at umuwi ang pulubi
Laking gulat at panghihinayang di magkali sa kanyang sarili
Dangan kasi isang diyamante napasali sa marami niyang butil na nahingi.
           
               “Ano’ng dami sana ng mga diyamante ko ngayon
               Kung ako sana’y galante sa hari ng gintong karwaheng iyon!
               Ganito palang kahihinatnan kung pinagsapalaran ko’ng ibigay 
               Noon sa haring iyon mga trigo na aanhin ko pa ngayon?”

Ito kasi ang sitwasyon kapag tayo ay mayroon,
Palaging nanghihingi ating Panginoon
Hindi upang Siya ay magkaroon kungdi upang sa gayon
Ano man tayo mayroon, huwag tayo dito magumon
At gawing bagong pinapanginoon.

Kung ika’y hihingan ni Hesus ng ano man ngayon
Huwag mo Siyang pagdadamutan at baka ika’y manghinayang
Sa pagkakataon na Kanyang palitan iyong iniingatan na wala namang kabuluhan.
Iyong pakatandaan sa pagsasapalaran kay Hesus na tunay na mayaman
Di ka Niya pababayaan ng higit na mainam at makabuluhang kayamanan.
tagore 

*Larawan mula sa Google.