Alibughang ama ng mga alibughang anak?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-01 ng Abril 2019

Sisihin aking mapaglarong isipan
Dahil panahon ng halalan
Paano nga kaya kung minsan
Mabaligtad naman takbo nitong kwentuhan?
Mayroong magkakapatid
Ang ama nila ay hindi maintindihan
Hindi nila maramdaman 
Kung sila'y ganan niya na sobrang yabang.
Wala siyang hindi pinapatulan maging kababaihan man
Dinaraan sa mararahas na usapan
Pero kung maiipit sa mga salitang binitiwan
Sasabihin niya na ang lahat ay biruan at kunwari lamang.
Humingi ng paumanhin nang murahin Santo Papa natin
Ngunit nang ang Diyos ang kanyang lapastanganin
Hindi na mailihim kanyang tililing at pagka halimaw na rin 
Nang ang lahat ay ibig patayin maging mga alagad ng Simbahan natin.
Kaibayo pagkakaiba niya sa lahat ng ama
Na sa halip buhayin, lahat ay ibig niyang tokhangin
Masasamang loob at mga makasalanan sa kanya ay walang kabuluhan
Hindi niya alintana kanilang kahirapan dahilan ng kawalanghiyaan.
Sa talinghaga nagdalita ang alibughang anak
Nagtika sa malaking pagkakasala saka nagbalik-loob;
Kumpara sa ating nararanasan, matatagalan pa pagsadsad sa kailaliman
Kaya kahambugan at kasinungalingan hindi matitigilan.
Mas mahirap pala kung ama ang siyang alibugha
Dahil higit sa lahat bago maging ama ang sino man
Kailangan siya muna kakitaan di lamang ng kahusayan at kagalingan
Kungdi higit sa lahat ng kabutihan at katinuan.
Kung paano naluklok ang isang alibughang ama
Madaling malalaman bagama't walang pupuntahan ating sisihan
Mabuti pa'y tingnan ating kalooban sa sinapit nating kalagayan
Di kaya dahil tayong mga anak ay alibughang puno ng pagkukulang?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s