Trahedya ng EDSA o trahedya sa EDSA

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-24 ng Pebrero 2020
Mula sa Inquirer.net
Tuwing maiisip ko pangalang EDSA
ako ay naluluha at naaalala noong una
ang tuwa ng mapayapang pagbabago
nagmula sa makasaysayang kalsada.
Naluluha pa rin ako ngayon
tuwing masasambit pangalang EDSA
ngunit mayroon na parating sumasagitsit
mula sa langit lungkot at pait sa ating sinapit. 
Masakit para sa amin na noon pa ma'y
tumutol sa mga ulol at hibang na K-B-L
ngunit pagkaraan ng EDSA,
mga halimaw din pala aming nakasama!
Inuna kanilang mga hacienda
makinarya sa pulitika
reporma anila sa ekonomiya
pagkakanya-kanya lang din naman pala.
Ano nga ba talaga nangyari 
noong Pebrero mil-nueve-ochenta'y-sais?
Trahedya ng EDSA o
Trahedya sa EDSA?
Kung maari sana'y pakinggan nating muli
hindi tinig ko o ng kung sinu-sinong 
magkomentaryong pilosopo o lalo naman
pinagsasabi ng sino mang pulitiko at relihiyoso!
Bawat isa sana ay magtika
dahil alin mang trahedya - ng EDSA o sa EDSA -
ay iisa:  Panginoong Diyos na siyang kumilos noon, 
ating tinalikuran at kinalimutan ngayon! 
Mula sa Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s