Misyon sa Panginoon

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-21 ng Abril 2020

Pananampalataya 
ang simula kaya tayo 
ay kaisa ng Maylikha;
Pananampalataya sa kanya
kaya tayo nagkakaisa
nabubuklod bilang kanyang 
katawan na siyang pinagmumulan
nitong ating katipunan
na Kanyang sinusugo
para sa misyon at dakilang layon.
Sa tuwing ating nakikita
ating misyon sa Panginoon
hindi malayong makita rin
mismo ang Panginoon 
sa lahat ng sitwasyon
at pagkakataon.
Kaya manatiling nakatuon
sa ating misyon mula sa Panginoon
hindi magtatagal mararating
at matutupad natin iyon 
sa Kanyang takdang panahon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s