Suko kami sa Iyo, Panginoon

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-14 ng Abril 2020

Nakapanlulumo kung iisipin
itong sinapit natin sa COVID-19
sa isang iglap, kaagad-agad
takbo ng ating buhay tila nasagad
tayo ay sumadsad sa kaabahan
na dati ni hindi sumagi sa ating isipan
na tayo ay walang puwedeng panghawakang
kapangyarihan na maaring ipagyabang.
Aanhin ang pera at kayamanan
wala ka namang mabili o mapuntahan
sarado ang lahat pati ang simbahan
lansangan walang laman
lahat natigilan, natauhan
sa katotohanan tayo ay tao lamang
sa mahabang panahon ay nahibang
sarili ay nalinlang sa maling katotohanan.
Kay gandang pagmasdan
nakakakilabot hanggang kaibuturan
pananabik ng mga tao masilayan
Panginoong Jesu-Kristo
sa Santisimo Sakramento at Santo Entierro
hanggang sa Señor Resuscitado
ng Pasko ng Pagkabuhay nang lahat kumaway
maging sundalo tinaas mga kamay sa pagpugay.
Suko kami sa inyo, Panginoon
tinalikuran ka namin noon: 
ang pagkamakasarili sa amin ay lumamon
at sa nakakalasong ilusyon, kami naluom
kaya kami ay iyong hanguin sa pagkakabaon
ibangon upang muling makatugon 
sa iyong tawag at hamon limutin ang sarili
pasanin ang Krus upang kasama mo kami makaahon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s