Mga guyang ginto sa piling natin

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-26 ng Marso 2020

Eksena hango sa pelikulang “The Ten Commandments” noong 1956.
Tinuturing ng mga Hudyo
ang pagsamba ng kanilang ninuno 
sa guyang ginto 
ang pinaka-nakakahiyang yugto
sa kanilang kasaysayan 
nang talikuran nila sa ilang
butihing Diyos hanap katapatan lamang.
Mula noon hanggang ngayon
guyang ginto ang naging larawan
na siyang kumakatawan sa ating 
mga sinasambang diyos-diyusan:
salapi at kayamanan, 
kapangyarihan at katanyagan,
lahat iiwan, tatalikuran makamit lamang.
Hindi ako kumibo noong una
kahit napupuno ng nag-aalimpuyo
na galit at ngitngit sa mga balitang sumisingit 
mga VIP para sa kakaunting testing kit;
ngunit nang itong si Koko Pimentel
hindi nagpigil, di napasupil
ako ma'y kumulo ang dugo sa gigil.
Di niya inalintana mahawahan
mga karamihan ng sakit na di pa maunawaan
siya pa ngayon ang nangangatuwiran 
sa kanyang kapabayaan at kapalaluan
pakiwari siya ay tama at kawawa
kaya sa kanya ang madla
nagalit halos siya ay isumpa.
Ito ang malungkot na katotohanan
nalantad sa isang iglap ng kapabayaan, 
kahangalan at kayabangan
silang mga halal at makapangyarihan
sa taumbayan walang pakialam
sila na mismo ang guyang ginto
na ibig sila ang sambahin at paglingkuran!
Kaya nga aking mga kababayan
huwag kalilimutan mga taksil ng bayan
huwag nang ibalik sa luklukan
dahil ngayon pa lamang ay nagkasubukan
sa oras ng kagipitan tayo ay kanilang iniwan
hindi dapat pagkatiwalaan
sapagkat sila'y mga propetang bulaan.
Larawan mula sa Chabad.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s