Ano hanap mo sa 2020?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-09 ng Enero 2020

Hindi pa tapos ang Pasko
ngunit iyo na bang napagtanto
ano hanap o nais mo
sa bagong taong ito?

 

Tayong lahat ay katulad 
ng mga Pantas o Mago
na naghanap sa Kristo
nang sumilang ito noong Pasko.

 

At iyon ang tunay na karunungan
hanapin sa kaitaasan
ang kalaliman nitong buhay
na sa Diyos lamang matatagpuan.
Mula sa Silangan
tinuturing silang puno ng karunungan
kalangitan ay palaging tinitingnan
ng mga palatandaan sa buhay nagpapayaman.

 

Kaya kung mga Pantas tutularan
tatlong bagay ating kailangan
upang tala ay masundan
at si Kristo ay matagpuan:

 

Una'y huwag matakot
sa mga kadiliman ng buhay
sapagkat mga bituin ay maningning
kapag kalangita'y balot sa dilim.

 

Sa bawat kadiliman ng buhay
may pagkakataong binibigay
upang makapagdasal at magnilay
makagamay direksiyon ng patutunguhan.
Sa pananalangin dinadalisay
puso at kalooban upang sarili maialay
kapalit ng minimithing makakamit
magpapayaman sa katauhan.
Ganito ang takbo nitong ating buhay
ano man iyong gusto at hanap
hindi basta nakakamit
dapat magsumakit.
Ngayon pa lamang sa epipanya ng Panginoon
landas ng kanyang kalbaryo at krus
agad nang matatagpuan
sa siya ring landas na sinundan ng mga Pantas ng Silangan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s