Ano hanap mo sa 2020?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-09 ng Enero 2020

Hindi pa tapos ang Pasko
ngunit iyo na bang napagtanto
ano hanap o nais mo
sa bagong taong ito?

 

Tayong lahat ay katulad 
ng mga Pantas o Mago
na naghanap sa Kristo
nang sumilang ito noong Pasko.

 

At iyon ang tunay na karunungan
hanapin sa kaitaasan
ang kalaliman nitong buhay
na sa Diyos lamang matatagpuan.
Mula sa Silangan
tinuturing silang puno ng karunungan
kalangitan ay palaging tinitingnan
ng mga palatandaan sa buhay nagpapayaman.

 

Kaya kung mga Pantas tutularan
tatlong bagay ating kailangan
upang tala ay masundan
at si Kristo ay matagpuan:

 

Una'y huwag matakot
sa mga kadiliman ng buhay
sapagkat mga bituin ay maningning
kapag kalangita'y balot sa dilim.

 

Sa bawat kadiliman ng buhay
may pagkakataong binibigay
upang makapagdasal at magnilay
makagamay direksiyon ng patutunguhan.
Sa pananalangin dinadalisay
puso at kalooban upang sarili maialay
kapalit ng minimithing makakamit
magpapayaman sa katauhan.
Ganito ang takbo nitong ating buhay
ano man iyong gusto at hanap
hindi basta nakakamit
dapat magsumakit.
Ngayon pa lamang sa epipanya ng Panginoon
landas ng kanyang kalbaryo at krus
agad nang matatagpuan
sa siya ring landas na sinundan ng mga Pantas ng Silangan!

Tapos na ang Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Enero 2020

Belen sa Pambansang Dambana ng Birhen ng Carmel, Lungsod Quezon, 30 Disyembre 2019.

Ikalawa ng Enero
binati ko ng “Maligayang Pasko”
magandang kahera ng paradahan sa Trinoma.

Ngumiti at bumati
sabi ng binibini, “Happy New Year!
Tapos na po ang Pasko”
kanyang nawika mula sa munti niyang bintana.

Nagpaliwanag ako
habang binibilang niya aking bayad:
“Miss hindi pa tapos ang Pasko;
kaya may bagong taon sinilang kasi si Kristo.”

Bakita nga ba tayo ganito
turing sa Pasko isang petsa sa kalendaryo
kaya pagsapit na Enero a-primero
akala’y tapos na ito?

Sana’y ating mapagtanto
na isang kuwentong nagpapatuloy
sa pamumuhay nating mga Kristiyano
itong Pasko nang ang Diyos ay maging tao.

Kapag ang Pasko ay tinuring nating
isang bilang lamang ng mga araw at buwan
maski ilang libong taon pa iyan –
pagsusuma at pagtutuos lamang hahantungan.

Magkano napamaskuhan o
mayroon bang Christmas bonus diyan
mga katanungan pumapailanlang
pagsapit ng Kapaskuhan sa karamihan.

Diwa at kahulugan ng pagsilang
ni Hesus tiyak malilimutan
kapag sarili lamang ating tiningnan
kaya ating minamadali pati pagbati ng happy new year muli.

Hanaping muli si Kristo sa Pasko
at tiyak ating matatanto
di natatapos pagdiriwang na ito
na kailangan nating ihatid palagi si Kristo sa ating mundo!

“Bagong Taon, Bagong Panahon”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-01 ng Enero 2019

 

IMG_2434

Maraming pong salamat
Mga ginigiliw kong tagatangkilik
Nitong dati kong panaginip
Maisatula aking mga tilamsik ng pag-iisip.

Madalas tuwing bagong taon
Sa pagharap natin sa mga paghamon
Lagi nating tugon ay new year’s resolution
Na kalauna’y mga pangakong nababaon.

Hindi tayo makakasulong taun-taon
Kung parati mayroon tayong mga rason
Alibi at mga dahilan para bigyang katwiran
Iba’t ibang sitwasyon kaya tayo hindi makaahon.

 

49548159_10157026686917996_7763111631847948288_n

Bagong taon, bagong panahon
Bawat pagkakataon ay isang paghamon
Ng pagpapakatotoo sa ating pagkatao
Kung ibig nating lumago, iwanan nakaraan,
Mamuhay sa kasalukuyan, pag-aralan mga dating kamalian;
Mga sugat nating kinasaktan, huwag nang takpan
Bagkus pahanginan sa kasalukuyan upang tuluyang gumaling
Para ating maibaling mga paningin sa mga dapat gawin at ayusin.

Bagong taon, bagong panahon
Pumalaot sa mga dakong di nasusubukan o napupuntahan
Magsagwan kung kinakailangan
Sa gitna nitong ilog ng buhay na walang katiyakan
Maliban sa tahakin landas ng kabutihan at kababaan
Tulad ng pananalangin sa awa at habag ng Maykapal;
Hindi magtatagal lahat ng ating pagpapagal
Sa ati’y dadatal mga dasal nating inuusal.
*Larawan ay obra ng Bulakenyong pintor na si Aris Bagtas; pinili ko ang larawang ito upang maipakita ang pakikibaka ng may tuwa sa bagong taon ng 2019.  Ginamit ng may kapahintulutan.