Kunwari lang?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-19 ng Nobyembre 2019

Larawan kuha ni G. Jim Marpa sa Carigara, Leyte, Setyembre 2019.
Kunwa-kunwari lang
mga salitang madalas mapakinggan
nung tayo'y musmos pa lamang.
Walang katotohanan
sapagkat laru-laro lamang
kaya't huwag kabahan.
Sige-sige lang
parang Sputnik Gang
lahat ng kalokohan at harutan pinagbibigyan.
Ngunit hanggang sa pagtanda ba naman
tayo'y magkukunwa-kunwarian
na tila baga ang lahat ay laro lamang o biruan?
Larawan kuha pa rin ni G. Jim Marpa sa Carigara, Setyembre 2019.
Noong aking kabataan
ako'y natigilan sa aming inuman
sa paksa na di ko malimutan:
Sabi ba naman sa aming umpukan
ngayon ang buhay natin ay totohanan
at hindi na kunwa-kunwari lang.
Kampai! sabay taas ng kamay 
at tagay pero tila sablay
na totohanan lang ang buhay kapag naghahanap-buhay?
Paano mga pinagdaanan sa buhay
mga sakripisyong tiniis at inalay
walang saysay dahil hindi tunay?
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2017.
Hindi ba laging totohanan itong buhay
sa oras liwanag sa atin ay sumilay
kahit wala pa tayong ka-malay malay?
Kunwa-kunwarian ba ang buhay
gayong natikman hapdi ng masaktan o masugatan
na tila di na huhupa pagluha?
Sabihin sa nagsusunog ng kilay
o maging sa istambay kunwari lang ang buhay
baka ikaw ay mapa-away!
Bawat saglit, totoo ang buhay
tigilan na malimit nating pagpipilit
ito'y kunwari upang mamuhay nang tunay.
Ang taong turing sa buhay
kunwa-kunwarian, dinadaan lahat sa biru-biruan
asahang walang pagpapahalaga sa buhay niya at ng iba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s