Aral ng COVID-19, VII: katahimikan higit na kailangan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-18 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2018.
Noong aking kabataan
aking natutunan sa mga harutan
naming magpipinsan at magkakaibigan
habang nakapila sa poso na iniigiban 
ang baldeng walang lamang
ang siyang pinaka-maingay.
Ngayon sa aking katandaan
higit kong naunawaan yaring katotohanan
habang nagninilay sa gitna ng lockdown
na siya ngang tunay mga taong maiingay
karamihan sanga-sanga kanilang mga dila
pinagsasasabi'y walang katotohanan o kabuluhan.
Hindi nila batid sa pag-iisip nilang makitid
katahimikan ay hindi kawalan kungdi kapunuan 
pinakikinggan bawat pintig, dinarama maski ang kalma
tinitimbang ano mang katotohanan at kabuluhan 
upang pagkaabalahan, pag-usapan
kung hindi man ay kalimutan at isantabi na lamang.
Larawan kuha ng may-akda, talon sa Taiwan, Enero 2019.
Sa pakikipag-talastasan ng Diyos
masdan lagi itong pinangungnahan ng katahimikan:
sa Matandang Tipan matatagpuan 
bago likhain ng Diyos ang sanlibutan,
walang ano man kungdi dilim at katahimikan
saka lamang Siya nagsalita upang lahat ay malikha;
doon sa Bagong Tipan ganito rin ang napagnilayan
ni San Juan bago si Hesus ay isinilang:
aniya, sa pasimula naroon na ang Salita
kasama ng Salita ang Diyos
 sa Kanya nalikha ang lahat
at naging tao ang Salita
 tinawag na Kristo
humango sa makasalanang tao.
Hindi natin kailanman mauunawaan
mga salita ng Diyos na makapangyarihan
kung hindi tayo handang manahimik
 upang sa Kanya ay makinig;
noong si Hesus ay isinilang
 tatlumpung taon ang binilang
bago Siya napakinggan
pagkaraang binyagan sa Jordan
 maliban nang Siya ay matagpuan
 sa templo nakikipagtalastasan
 noong Kanyang kamusmusan;
gayun pa man sa Kanyang pangangaral
madalas Siya ay manahimik at magdasal
kaya lahat namamangha sa kanyang salita pati gawa.
Saanman mayroong katahimikan
pagtitiwala tiyak matatagpuan;
at kung saan man walang katahimikan
bukod sa maingay, walang kaayusan.
Magandang pagkakataon ngayong lockdown
pagsikapan, huwag katakautan ang katahimikan
dahil dito nalalantad, nakakatagpo ang katotohanan
na palagi nating tinatakasan, iniiwasan
kung kaya ang kalayaan hindi nating makamtan;
sa katahimikan lahat pinakikinggan -
sariling kalooban, kapwa at Diyos maging kalikasan
tungo sa pagmamahalan, kaisahan, at kaganapan ng buhay.
Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera, bukang liwayway sa aming parokya, Abril 2020.

Ang tunay na nakakikilabot

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-18 ng Hunyo 2020
Nasubukan mo na bang 
manahimik
upang makinig
at makipag-niig
sa Diyos
na tanging ibig
ating kaganapan
at kagalakan?
Minsan kung kailan
hindi mo inaasahan
saka Siya mararanasan:
nangungusap, nagpaparamdam
lalo na kapag binabalikan
mga nakaraan ika'y 
nasaktan at nasugatan,
o nasiyahan at maraming natutunan.
At habang iyong ninanamnam
Kanyang kabutihan
kailanman hindi ka iniwan
pinabayaan o tinalikuran
saka daratal buong kalaliman
ang hindi maikakaila
mayroon ngang Diyos
sa atin nagmamahal!
At iyan ang higit 
nating mapapanaligang
katotohanan
higit nakakikilabot
kesa multo o ano pang kuwento;
dahil ang Diyos ay totoong-totoo
ngunit ang multo
doon lang sa guni-guni mo!
*Mga larawan kuha ng may-akda maliban sa takip-silim at bongavilla sa aming simbahan na parehong kuha ni G. Gelo Nicolas Carpio.

Kunwari lang?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-19 ng Nobyembre 2019

Larawan kuha ni G. Jim Marpa sa Carigara, Leyte, Setyembre 2019.
Kunwa-kunwari lang
mga salitang madalas mapakinggan
nung tayo'y musmos pa lamang.
Walang katotohanan
sapagkat laru-laro lamang
kaya't huwag kabahan.
Sige-sige lang
parang Sputnik Gang
lahat ng kalokohan at harutan pinagbibigyan.
Ngunit hanggang sa pagtanda ba naman
tayo'y magkukunwa-kunwarian
na tila baga ang lahat ay laro lamang o biruan?
Larawan kuha pa rin ni G. Jim Marpa sa Carigara, Setyembre 2019.
Noong aking kabataan
ako'y natigilan sa aming inuman
sa paksa na di ko malimutan:
Sabi ba naman sa aming umpukan
ngayon ang buhay natin ay totohanan
at hindi na kunwa-kunwari lang.
Kampai! sabay taas ng kamay 
at tagay pero tila sablay
na totohanan lang ang buhay kapag naghahanap-buhay?
Paano mga pinagdaanan sa buhay
mga sakripisyong tiniis at inalay
walang saysay dahil hindi tunay?
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2017.
Hindi ba laging totohanan itong buhay
sa oras liwanag sa atin ay sumilay
kahit wala pa tayong ka-malay malay?
Kunwa-kunwarian ba ang buhay
gayong natikman hapdi ng masaktan o masugatan
na tila di na huhupa pagluha?
Sabihin sa nagsusunog ng kilay
o maging sa istambay kunwari lang ang buhay
baka ikaw ay mapa-away!
Bawat saglit, totoo ang buhay
tigilan na malimit nating pagpipilit
ito'y kunwari upang mamuhay nang tunay.
Ang taong turing sa buhay
kunwa-kunwarian, dinadaan lahat sa biru-biruan
asahang walang pagpapahalaga sa buhay niya at ng iba.

Nasaan nga ba ang Katotohanan?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-3 ng Hunyo 2019
Larawan mula sa Google.
Noong si Hesus ay nilitis
Ni Pilato na tingin sa kanya'y malinis,
Ano aniya ang katotohanan
Na hanggang ngayon ating tinatanong
Sa Panginoong lagi nating hinahamon.
Sayang noon ay hindi tumugon 
Itong Panginoon sa naturang tanong
Upang sana'y maliwanag na sa ating ngayon
Kahulugan ng katotohan na palaging naaayon
Sa kanya-kanya at sariling interpretasyon.
Ngunit kung ating paglilimi-limihan
Hindi sinagot ng Panginoon si Pilato noon
Dahil mali ang kanyang tanong: hindo "ano"
Kungdi "nasaan" ang katotohanan upang kapag natunton
Ito'y maisasabuhay natin sa lahat ng pagkakataon.
Mismong ang Panginoon nagsabi noon
Na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay;
Alalaong-baga, itong katotohanan ay isang "person"
Kaya naman ang pagsuri sa katotohanan
Masasalalay palagi sa pagpapahalaga natin sa buhay.
Umiiral lamang ang kasinungalingan
Na siyang kabaligtaran ng katotohanan
Kapag katauhan ng kapwa hindi natin pinahahalagahan,
Binabale-wala at isinasantabi dangal ng kapwa
Kaya lahat ng masasabi ay malayo sa laman ng budhi.
Kung sisikapin lamang natin
Mapahalagahan bawat kapwa natin
Hindi tayo magsisinungaling o magmamagaling
Dahil maliwanag di lamang sa isipan natin
Yaring katotohanang nananahan sa puso natin.
Photo by Pixabay on Pexels.com