Nasaan nga ba ang Katotohanan?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-3 ng Hunyo 2019
Larawan mula sa Google.
Noong si Hesus ay nilitis
Ni Pilato na tingin sa kanya'y malinis,
Ano aniya ang katotohanan
Na hanggang ngayon ating tinatanong
Sa Panginoong lagi nating hinahamon.
Sayang noon ay hindi tumugon 
Itong Panginoon sa naturang tanong
Upang sana'y maliwanag na sa ating ngayon
Kahulugan ng katotohan na palaging naaayon
Sa kanya-kanya at sariling interpretasyon.
Ngunit kung ating paglilimi-limihan
Hindi sinagot ng Panginoon si Pilato noon
Dahil mali ang kanyang tanong: hindo "ano"
Kungdi "nasaan" ang katotohanan upang kapag natunton
Ito'y maisasabuhay natin sa lahat ng pagkakataon.
Mismong ang Panginoon nagsabi noon
Na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay;
Alalaong-baga, itong katotohanan ay isang "person"
Kaya naman ang pagsuri sa katotohanan
Masasalalay palagi sa pagpapahalaga natin sa buhay.
Umiiral lamang ang kasinungalingan
Na siyang kabaligtaran ng katotohanan
Kapag katauhan ng kapwa hindi natin pinahahalagahan,
Binabale-wala at isinasantabi dangal ng kapwa
Kaya lahat ng masasabi ay malayo sa laman ng budhi.
Kung sisikapin lamang natin
Mapahalagahan bawat kapwa natin
Hindi tayo magsisinungaling o magmamagaling
Dahil maliwanag di lamang sa isipan natin
Yaring katotohanang nananahan sa puso natin.
Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s