Aral ng kapa ni San Martin ng Tours

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-11 ng Nobyembre 2019

Larawan mula sa Google.
Madalas ilarawan
itong dakilang kawal ng Diyos
si San Martin ng Tours sa France
hinahati kanyang kapa
upang bihisan dukhang matanda
nakasalubong sa daan.
Kinagabihan 
kanyang napanaginipan
Panginoong Hesus sa kanyang paanan
tangan-tangan
kapang ipinahiram
sa matandang tinulungan.
Ito ang katuparan
ng Ebanghelyong sa atin ibinalita
mismo ni Hesus na ano man
ang ating gawin sa kapwa natin
siyang ginagawa din natin
sa kanyang Panginoon natin.
Kapilya ng Santisimo Sakramento sa UP-Diliman. Kuha ni Bb. JJ Jimeno ng GMA7 News, 2019.
Kay gandang pagnilayan
isa pang aral nitong kapa
ni Martin na Banal:
lingid sa kaalaman
ng karamihan, dito rin nagmula
kataga ng pook na munting dasalan.
Sinasabi sa kasaysayan,
noong bagong Kristiyano si Martin
kanyang iniiwan mga tauhan
para manalangin sa kagubatan;
hinuhubad kanyang kapa
upang makapanalangin ng taimtiman.
Kaya tuwing siya ay hahanapin,
tanging tutuntunin
saan nakasampay o nakalagay
hinubad niyang kapa, na kanilang tinuring
sa wikang Frances na "chapelle"
na naging chapel, o kapilya sa wika natin.
Ang “Ecce Homo” ni Murillo. Larawan mula sa Google.
Hindi ba natin pansin
itong Panginoong Hesus natin
nang siya ay dumating sa atin
hinubad kanyang pagkadiyos
upang makatulad natin,
matubos sa mga pagkakasala natin?
Hari ng mga hari,
tunay na makapangyarihan
ngunit nang nilibak
sinuutan ng purpurang kapa,
pinutungan ng koronang tinik
at hindi umimik hanggang makamit kaligtasan natin.
Kay sarap pagbulaybulayan
halimbawang iniwan sa atin
nitong si San Martin:
ating kapa ng kapangyarihan at pangalan
ating hubarin upang ang Diyos
ay ating makamit at siya ay makatulad natin.

One thought on “Aral ng kapa ni San Martin ng Tours

 1. Reblogged this on and commented:

  My little contribution in celebrating the Memorial of our beloved Patron in our hometown Bocaue, Bulacan – St. Martin of Tours.
  Kay buti niyang tunay, kapa ipinahiram sa pulubi
  kapa bilang kawal, hinuhubad tuwing mananalangin
  kaya munting bahay dalanginan naging “kapilya”
  mula sa kapa si San Martin na butihin!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s