Aral ng kapa ni San Martin ng Tours

My little contribution in celebrating the Memorial of our beloved Patron in our hometown Bocaue, Bulacan – St. Martin of Tours.
Kay buti niyang tunay, kapa ipinahiram sa pulubi
kapa bilang kawal, hinuhubad tuwing mananalangin
kaya munting bahay dalanginan naging “kapilya”
mula sa kapa si San Martin na butihin!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-11 ng Nobyembre 2019

Larawan mula sa Google.

Madalas ilarawan
itong dakilang kawal ng Diyos
si San Martin ng Tours sa France
hinahati kanyang kapa
upang bihisan dukhang matanda
nakasalubong sa daan.

Kinagabihan 
kanyang napanaginipan
Panginoong Hesus sa kanyang paanan
tangan-tangan
kapang ipinahiram
sa matandang tinulungan.

Ito ang katuparan
ng Ebanghelyong sa atin ibinalita
mismo ni Hesus na ano man
ang ating gawin sa kapwa natin
siyang ginagawa din natin
sa kanyang Panginoon natin.

Kapilya ng Santisimo Sakramento sa UP-Diliman. Kuha ni Bb. JJ Jimeno ng GMA7 News, 2019.

Kay gandang pagnilayan
isa pang aral nitong kapa
ni Martin na Banal:
lingid sa kaalaman
ng karamihan, dito rin nagmula
kataga ng pook na munting dasalan.

Sinasabi sa kasaysayan,
noong bagong Kristiyano si Martin
kanyang iniiwan mga tauhan
para manalangin sa kagubatan;
hinuhubad kanyang kapa
upang makapanalangin ng taimtiman.

Kaya tuwing siya…

View original post 116 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s