Ang buhay na puro palabas, walang laman at kahulugan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog, 30 Setyembre 2019

Photo by Pixabay on Pexels.com

Para sa henerasyon ngayon
wala sa kanilang isipang puntahan
ni pasyalan mga perya at karnabal ng kabukiran;
katawa-tawa at walang kuwenta sa kanila
ang sumakay sa tsubibo at ruweda,
panoorin mga salamangkero at payaso
at mas gusto maglaro ng mga video.
Mga dambuhalang kahon ng sapatos
na ginawang pamilihan,
tinaguriang mall naging pasyalan
kung saan natatagpuan pinagtatawanang
perya at karnabal ng kabukiran
naging sosyal na pasyalan
ng mga kabataan.
Ngunit hindi alintana, lingid sa mga mata
higit katawa-tawa mga pormahan at pasiklaban
masahol pa sa mga peryaan at karnabal
ating kalagayan nang mismo ating buhay
naging isang malaking palabas na lamang
mistulang mga salamangkero at payaso na rin tayo
inaasam-asam ay palakpakan at hangaan.
Saan man pumunta ay kapuna-puna
tila ang lahat nang-aagaw pansin
ibig sa kanya lamang nakatingin
kaya anu-ano gagawin, iba-iba sasabihin
pananamit at asta di mawari
ngunit kung susuriin, agad mabubuking
parang ampaw, wala kungdi hangin.
Hindi na ba natin napapansin
nangyayari sa atin saan man tumingin
tila lahat nagiging palabas na lamang
walang laman ni kahulugan mga pinagtutuunan;
nahan ang kadluan ng karunungan
at kabutihan na pinabayaang matuyuan
maubusan ng katangiang kapitag-pitagan?
Walang nasasagwaan ni kinikilabutan 
pangangalandakan ng kapalaluan at kawalang kabuluhan
loob kinalimutan, panlabas pinahalagahan
perya at karnabal di na nga pinupuntahan
dahil tayo na mismo ang katatawanan!
Hindi ba natin alam iyan ang malagim na katotohanan
dapat tayong kabahan kung di sumasagi sa ating kalooban?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s