Relasyon, hindi emosyon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Setyembre 2019

Maraming salamat, Rdo. LA Bautista sa kanyang pagninilay para sa Misa kahapon.
Ang Pagbabalik ng Alibughang Anak ni Rembrandt. Mula sa Google.
Hindi ko pa rin mapigilan 
pagnilayan at namnamin
kahulugan ng talinhaga ng
alibughang anak at ama niyang mahabagin.
Ugnayan at relasyon, hindi emosyon
batayan ng Mabathalang awa at habag
ang siyang tinuturo ng Panginoon
dapat sana tayo ay magkaroon.
Kapag namamalas natin tanawing hindi nakagigiliw
tulad ng mukhang nahahapis at tumatangis,
kapansanang nakahihindik o kapalarang mapait
ating damdami'y naaantig, kaya tayo ay naaawa.
Ngunit, wala naman tayong magawa kungdi lumuha
at kung mayroon man maibibigay, kaunting barya ay tama na;
kaya naman kung hapis sa kalooban ang tinitiis
hindi natin ito pansin kaya kahirapan ng iba ating pang diniriin.
Ito ang masaklap nating nakakalimutan
Katulad ng magkapatid sa talinhaga na kapwa alibugha:
Dahil sa kanilang pagkagumon sa mga kayamanan
Ugnayan nila sa ama at isa't-isa, nawalang tuluyan.
Masdan at namnamin, sinasabi ng Ama sa atin,
"Anak, lagi kitang kapiling; lahat ng akin ay sa iyo rin.
Dapat tayo magsaya at magalak kapag inyong kapatid
Ay nagsisisi at nagbabalik" (Lk.15:31).
Ang Diyos ay ipinakilala sa atin bilang Ama
sapagkat buhay nating lahat sa kanya buhat
na tulad ng sino mang ama, sinisikap itaguyod at pangalagaan
protektahan at ipaglaban kung sakaling pagbantaan.
Relasyon at hindi emosyon ang batayan
at pinagmumulan ng awa at habag sa atin ng Diyos nating Ama
kaya naman kahit ito ay mawala at mamatay
kanyang hihintayin, hahanapin, at bubuhayin pa rin!

	

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s