Lugaw sa Biyernes Santo

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Biyernes Santo, Ika-02 ng Abril 2021
Larawan mula sa wikipediacommons.org ng “Ecce Homo” ni El Greco.
Kung mayroon mang higit na malungkot
ngayong Biyernes Santo
habang tayo ay muling binalot
saka pinalaot sa gitna ng bulok
at kawalang sistema sa pandemya
noon pa, iyan ay tiyak walang dili iba
kungdi si Hesus na ating Panginoon
at Manunubos; marahil hindi Niya maubos
isipin sa gitna ng masasamang nangyayari sa atin
mas binibigyang pansin ng maraming hangal
sa ating pamahalaan mga bagay-bagay
kay daling isipin habang mga paksa 
nagiging usapin dahil sa pagsisinungaling!
Ngayong Biyernes Santo
araw ng pag-aayuno 
upang ating mapagtanto
Panginoong Hesus ay naririto
sa ating pagtitiis ng kagutuman
nalilinis ang puso at kalooban 
nawawalan ng laman
upang tayo ay mapunan 
ng Diyos ng kanyang kabanalan;
kay laking kahibangan
lalo ng mga nasa kapangyarihan
kalimutan at talikuran tuluyan
mga payak at aba, lugaw ang kumakatawan!
Pinakamalungkot pa rin 
ngayong Biyernes Santo
ang Panginoong Hesu-Kristo
dahil katulad niya noon
patuloy pangungutya sa kapwa
lahat hinahamak at minamaliit
gayong kanilang mga isipan 
ang walang laman, sadyang
mapupurol at makikitid
na hindi nababatid 
ang tao na higit na dakila
hindi masalita, nakikilala sa
busilak ng kanilang puso at diwa.
Huwag nating kalimutan
bago sumapit ang Biyernes Santo
noong gabing ipagkanulo si Kristo
pinili niyang walang hanggang tanda
ng kanyang kapanatilihan sa atin
tinapay na walang lebadura
na alalaong-baga sa atin dito sa Asya
kapantay ay lugaw na siyang inihahain
sa mga panahong alanganin
ito ang kinakain upang maging sapin
sa tiyan na dumaraing sa maraming hinaing
di lamang sa gutom kungdi pati
kawalan ng mga pumapansin.
Alalahanin tuwing ikaw ay kumakain
nitong paborito nating pagkain
lugaw marahil ang hihilingin
ni Hesus na Panginoong natin;
napakadaling pakisamahan
lasap kanyang linamnam
hindi maselang lutuin
walang ulam na aalalahanin
ano man maaring isahog at i-pares
sarap at ginhawang walang kaparis
kaya nakakainis mga nagmamalinis
sana'y umalis na
dahil sila ang mga panis!
Salamat sa mga taong simple at payak, maasahan kailanman tulad ng lugaw: mahalaga at mainam sa katawan!

Nasaan ka nang ipako sa krus ng corona virus si Hesus?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Biyernes Santo, Ika-10 ng Abril 2020

Larawan kuha ng may akda, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan, ika-02 ng Abril 2020.
Katulad ng Huwebes Santo
ito na ang pinakamalungkot
at hindi malilimutang
Biyernes Santo dahil binago
ng corona virus ang kalbaryo ng krus
ni Kristo Hesus.
Dama sa buong kapaligiran
pighati at sakit na pinagdaanan
noon sa nakaraan:  mapanglaw ang kalangitan
sarado pa rin mga simbahan
pagdiriwang mapapanood lamang
dahil sa umiiral na lockdown. 
Kaya ang katanungang tiyak
na pag-uusapan sa kinabukasan
nasaan ka nang mangyari ang lockdown
nang manalasa itong COVID-19
na kumitil sa libu-libong buhay
nagpasakit sa buong sangkatauhan? 
Larawan kuha ni G. Ryan Cajanding, 09 Abril 2020.
Nasaan ka nang ipako sa krus si Hesus
nitong corona virus nagpasakit sa mga maliliit?
Ikaw ba yaong nakipagsiksikan, nag-panic buying
lahat ng pagkain inangkin
hinakot mga alcohol at face masks
dahil takot magutom at madapuan ng sakit?
Nasaan ka nang ipako sa krus si Hesus
nitong corona virus na habang lahat ay aligaga
sa pag-iisip ng mga paraan maibsan kahirapan
ikaw naman ang siyang pinapasan 
sa iyong walang katapusang pamumuna
at reklamo, ibig mo ikaw ang inaamo at inaalo?
Nasaan ka nang ipako sa krus si Hesus
nitong corona virus kaya naglockdown
upang maiwasan paglaganap ng sakit?
Nasa chismisan at daldalan
inuman at sugalan tulad ng mga kawal
damit ni Hesus pinagsapalaran?
Larawan kuha ng may-akda, Kuwaresma sa Parokya noong 2019.
Kay ganda at butihing larawan
sa panahon nitong Covid-19
ang dalawang alagad na pinili manatili
sa paanan ng krus ni Kristo Hesus:
si Maria kanyang ina unang nanalig sa kanya
at si Juan Ebanghelista na tunay na nagmahal sa kanya.
Silang dalawa ang kailangan ng panahon ngayon
upang samahan si Hesus sa bagong kalbaryo  
ng pandemiya ng corona virus
tulad ng mga duktor at nurse
lahat ng nasa larangan ng kalusugan
at medisina upang lunasan sakit at karamdaman.
Hindi naman kailangan gumawa malalaking hakbang
mga munting kabutihan na maaring magpagaan
sa labis na kahirapang pinagdaraanan
sapat na at makahulugan pamamaraan
upang samahan sa paanan ng krus si Hesus
na siyang nasa bawat isa nating pinaglilingkuran.