Mahal na Puso ni Hesus para sa daigdig na wala nang puso

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-19 ng Hunyo 2020
Napakahirap isipin
masakit tanggapin
sinapit maraming 
kababayan natin
na hanggang ngayon
hindi pa rin nakakauwi
upang sariling pamilya'y
makapiling.
Pinakamasakit nilang
dinanas na sila'y ituring
kaiba sa atin; matagal na 
hindi pinansin
walang nakabatid
sa kanilang mga hinaing
hanggang sa bumantad na lamang
sila sa ating paningin sa TV screen.
Matay ko mang isipin
sa panahon ito ng COVID-19
marami pa rin sa atin
hindi lang sumpungin
pag-uugali'y karimarimarim
salita'y matatalim
nakakasakit ng damdamin
wala na bang buting angkin?
Sa panahong ito ng pandemya
na ang banta ng kamatayan ay tunay na tunay
kabiyak o kapatid, kaibigan o kasamahan
o sino pa man ay tila nalilimutang
kapwa ring nahihirapan, nabibigatan
sa halip na tulungan, iniiwanan;
sa halip na kalooban ay pagaanin
ito'y sinasaktan pati na rin katawan.
Kapistahan ng Kamahal-Mahalang Puso ni Hesus; larawan kuha ni G. Gelo Nicolas Carpio, 19 Hunyo 2020.
Kaya aking dalangin
sana'y tupdin ng Panginoong Hesus 
ating hiling gawin ang mga puso natin
katulad ng kanyang Puso, 
maamo at mahabagin
puno ng kanyang pag-ibig
bawat tibok ay tigib
ng kabutihan Niyang angkin.
Mabuti pa ang puno ng saging
madalas na biro natin: may puso kesa atin!
Sana'y alisin Mo, Hesus, pusong bato namin
palitan ng pusong laman sa Iyo nakalaan
huwag naming panghinayangang kabutihan Mo'y ipamigay
huwag rin kaming maghintay ng Iyong sukling ibibigay
bagkus ay magmahal nang magmahal
hanggang kami'y mamatay at sa Iyong piling mahimlay.

*Mga larawan sa “collage” sa itaas ay mula kay G. Raffy Tima ng GMA News; ang nasa gitna na larawang ng imaheng bato ni Hesus ay mula Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s