Pagkakataon… ng COVID-19

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-17 ng Marso 2020
Larawan ay kuha ni Angelo Nicolas Carpio ng krus ng aming parokya, Enero 2020.
Pagkakataon.
Ito ang kataga 
na tumimo sa akin 
mula sa Ebanghelyo ngayon.
Wika ng alipin sa kanyang panginoon
"bigyan ninyo ako ng pagkakataon
mabayaran mga utang sa inyo"
at siya nama'y pinagbigyan nito.
Ngunit nang masalubong
kapwa alipin may utang
hamak maliit kaysa kanya,
pinagkait pagkakataon bagkus ipinakulong.
Kaya nang siya ay sinumbong
sa kanilang panginoon
tinawag siyang "napakasama" dahil
pagkakataon binigay sa kanya, pinagkait sa iba.
Larawan kuha ng may-akda, Kuwaresma 2020.
Pagkakataon.
Ito ang kaloob sa atin ngayon
ng pagkukulong sa mga tahanan 
at maiwasan pagkalat nitong COVID-19.
Sa mahabang panahon
tinalikuran natin Panginoon
nang sariling pamilya binalewala
di pinansin, ang iba inaway natin.
Kay inam na pagkakataon
mabuklod mga pamilya ngayon
bilang isang tahanan at pamayanan
na pinagmulan noon ng ating simbahan.
Habang walang pasok
mga magulang at anak
balikan katesismong binaon 
unahin mga panalangin nilimot.
Basahin din at limihin
Banal na Kasulatan ating tinalikuran
sapagkat ito ang siyang gagabay
sa buhay natin sa gitna ng karimlan.
Kuha ng may-akda, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, 2019.
Pagkakataon.
Marami tayong pinalampas noon
binalewala Panginoon at kapwa
kaya tayo ganito ngayon.
Hindi ito parusa ng Panginoon
kungdi kasalanan at pagkukulang
nating lahat sa mahabang panahon
Diyos at kapwa hindi natin nilingon.
Kaya ngayon sa gitna nitong hamon
kinakaharap natin sa pagkakataon
tama narinig kong nawika 
ng punong ministro doon sa Italya:
"Maghiwa-hiwalay muna tayo ngayon
upang mayakap ang isa't-isa sa kinabukasan"
kaya naman pagyamanin natin itong
pagkakataon makulong sa iisang bubong!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s