Trono ni Kristo, Pinto ng Paraiso

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-26 ng Nobyembre 2019

Ang Krus ni Kristo sa tuktok ng simbahan sa Birhen ng Lourdes, France. Larawan ay kuha ng dati kong estudyante si Arch. Philip Santiago noong Setyembre 2018.
Panginoong Hesu Kristo
tunay ngang kay dakila mo
nang gawin mong trono
ng pagkahari itong Krus
na pinagpakuan mo.
Kakaiba sa gawi ng mundo
pagkahari mo'y pakikiisa
sa aming abang pagkatao
upang kami'y mahango at makasama
sa luwalhati ng pagkabuhay mo.
Sa Krus ikaw ay pumasok
sa aming pagkatao;
sa Krus mo rin kami'y
pinapasok sa iyong kabanalan
nang kami'y bahaginan ng iyong pagkabuhay.
Dating sumpang dulot ng kamatayan
sa iyong Krus naging pagpapala
at ito ay nagsimula nang iyong
ipinangako ang Paraiso
sa kasamang nakapako.
Itong Krus ni Kristo
hindi lamang trono ng kanyang pagkahari
kungdi pintuan din patungo sa Paraiso;
nawa tantuin ng bawat tao
saan mayroong Krus, naroon din si Kristo!
Altar ng Parokya ng San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan, 17 Nobyembre 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s