Paalala ng Lumot

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-04 ng Nobyembre 2019

Mga lumot sa Malagos Gardens, Davao City, Agosto 2017.
Mula pa sa aking pagkabata
naroon na aking pagkabighani
sa mga lumot na tila baga may naghahabi
mumunting alpombra sa mga gilid at tabi-tabi.
Hindi gaanong naabot ng liwanag
mga mumunting halaman ang lumot
mahiwagang sumusulpot maski sa mga sulok
madaling lumalaganap waring sila'y mga nalimot.
Kay lamig sa paningin
itong mga lumot kung susuriin
tila baga nagpapahiwatig
himig ng lilim at dilim, tinig ng mahalumigmig.
Mga lumot sa St. Paul Spirituality Center, Alfonso, Cavite. Setyembre 25, 2019.
Kamakailan ko lamang napagtanto
aral na ibig ipaabot marahil ng mga lumot
sa atin na laging nalulungkot, nakasimangot
lalo na't kung ating buhay ay masalimuot.
Paalala marahil sa atin ng mga lumot
hindi man maabot at mabaanaagang lubos
ng sikat ng araw, sa lilim ng kadiliman
maaaninag pa rin busilak na luntian.
Katotohanan at ganda nitong ating buhay
bumubukal saan man ilagay ng Maykapal
pahalagahan, pangalagaan dahil walang kapantay
paalala ng lumot huwag sanang malimot.
Patak-dugo at lumot, St. Paul Spiritality Center, Alfonso, Cavite. Setyembre 25, 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s