Panalangin sa mga ginigipit

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan Bautista, Ika-29 ng Agosto 2020
Ama naming mahabagin,
ngayong ginugunita namin 
pagpapakasakit ni San Juan Bautista, 
Inyo sanang dinggin aming panalangin
para sa maraming kapatid namin na ginigipit, iniipit;
ang iba sa kanila ay nakapiit
marami ang lugmok sa pait at sakit na sinapit
mula sa mga makabagong Herodes at Herodias
na prinsipyo at pagkatao, ipinagpalit sa ginto.
Inyong patatagin paninindigan sa katotohanan 
katulad ni San Juan Bautista
upang ipagpatuloy pakikipaglaban 
nasaid man ang kabuhayan
at tanging pinanghahawakan 
dangal ng katauhan.
Ikaw lamang Panginoon
ang nakaaalam ng higit na mainam
kami ay Iyong turuan at tulungan
katulad ni San Juan loob mo ay masundan
kami ma'y maging palatandaan
ng Iyong kapanatilihan sa gitna ng mga 
pag-uusig at kahirapan.
Amen.

*Mga larawan sa itaas: una ang painting ni Caravaggio ng pagpupugot sa ulo ni Juan Bautista mula sa wikimedia.org; biktima ng tokhang mula sa Philippine Daily Inquirer; umiiyak na empleyado ng ABS-CBN mula sa Reuters.org; at mga locally stranded individuals sa ilalim ng flyover malapit sa NAIA kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News.

Hirit ni Santa Marta…

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-29 ng Hulyo 2019
Minsan sa aking pananalangin
Sa Panginoon ako'y dumaing
Ngunit ang sumagi sa akin
Yaring tagpo nang kanyang sabihin:
"Marta, Marta naliligalig ka
At abalang-abala sa maraming bagay
Ngunit iisa lamang ang talagang mahalaga."
Kaya naman naglaro sa aking isipan
Paano mangatwiran si Marta kung tayo sinabihan
At marahil ganito kanyang tinuran:
"Ako pa ba ngayon ang naliligalig
Gayong batid ninyo Panginoon
Pandarambong at kasakiman ng karamihan
Pagkagahaman sa kayamanan ng ilan
Habang kaming maliliit ang labis nahihirapan?"
At waring sumagi sa akin wika ng Panginoon,
"Marta, Marta iisa lang ang mahalaga:
Sa akin ay manalig ka sapagkat sinabi ko na,
Mapapalad ang mga aba at dukha
Na walang inaasahan kungdi ang Diyos."
Napahupa aking kalooban samandali
Ngunit muli nag-alimpuyo aking galit at ngitngit
Aking naisip isa pang hirit ni Marta
Nang sa kanya'y nasambit:
"Ako pa ba ngayon Panginoon ang nababahala
At tila hindi mo alintana mga ginagawa ng masasama
Na parang sila pa yata ang pinagpapala
Pinapalakpakan, hinahangaan ng karamihan?"
At yaring sumagi muli ang wika ng Panginoon,
"Marta, Marta isa lang ang kailangan kaya matuwa ka
Kung dahil sa akin ika'y inaalimura, inuusig
Pinagwiwikaan ng mga kasinungalingan: walang natatago
Na di malalantad, walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag."
Sa iyo ginigiliw kong kaibigan
Nabibigatan sa maraming pinapasan
Nahihirapan sa mga pinagdaraanan
Laging tandaan si Kristo lamang ating kailangan.
Katulad ni Santa Martang uliran
Tanging si Hesus ang asahan at abangan
Ipagpatuloy gawang kabutihan
Iyong pangarap tiyak makakamtan!