Hirit ni Santa Marta…

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-29 ng Hulyo 2019
Minsan sa aking pananalangin
Sa Panginoon ako'y dumaing
Ngunit ang sumagi sa akin
Yaring tagpo nang kanyang sabihin:
"Marta, Marta naliligalig ka
At abalang-abala sa maraming bagay
Ngunit iisa lamang ang talagang mahalaga."
Kaya naman naglaro sa aking isipan
Paano mangatwiran si Marta kung tayo sinabihan
At marahil ganito kanyang tinuran:
"Ako pa ba ngayon ang naliligalig
Gayong batid ninyo Panginoon
Pandarambong at kasakiman ng karamihan
Pagkagahaman sa kayamanan ng ilan
Habang kaming maliliit ang labis nahihirapan?"
At waring sumagi sa akin wika ng Panginoon,
"Marta, Marta iisa lang ang mahalaga:
Sa akin ay manalig ka sapagkat sinabi ko na,
Mapapalad ang mga aba at dukha
Na walang inaasahan kungdi ang Diyos."
Napahupa aking kalooban samandali
Ngunit muli nag-alimpuyo aking galit at ngitngit
Aking naisip isa pang hirit ni Marta
Nang sa kanya'y nasambit:
"Ako pa ba ngayon Panginoon ang nababahala
At tila hindi mo alintana mga ginagawa ng masasama
Na parang sila pa yata ang pinagpapala
Pinapalakpakan, hinahangaan ng karamihan?"
At yaring sumagi muli ang wika ng Panginoon,
"Marta, Marta isa lang ang kailangan kaya matuwa ka
Kung dahil sa akin ika'y inaalimura, inuusig
Pinagwiwikaan ng mga kasinungalingan: walang natatago
Na di malalantad, walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag."
Sa iyo ginigiliw kong kaibigan
Nabibigatan sa maraming pinapasan
Nahihirapan sa mga pinagdaraanan
Laging tandaan si Kristo lamang ating kailangan.
Katulad ni Santa Martang uliran
Tanging si Hesus ang asahan at abangan
Ipagpatuloy gawang kabutihan
Iyong pangarap tiyak makakamtan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s