Bakit nagkaganito buhay natin?

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Setyembre 2019

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Catanduanes, Abril 2019.Isang gabi pagkaraang magdasal at magnilay
kinailangang pansinin at sagutin
isang nagtext sa akin:
kanyang tanong ay napakalalim
bumaon din sa aking loobin.
Aniya'y, "bakit nagkaganito ang buhay namin?"
isang tanong tumimo sa akin
marahil ilang ulit din sa inyo dumating
nakaka-praning, ang hirap sagutin
bagkus maraming katanungan pa rin.
Ang hirap naman kasi sa atin
kapag maganda buhay natin
dinaraanang landasin ayaw suriin
sa pag-aakalang kasiyahan magpapatuloy pa rin
hindi alintana lahat lilipas din.
Kapag ito ang naitatanong natin
mas malamang mga salarin
ng suliraning kinalalagyan natin
tiyak hanggang ngayon ay mga tulog at lasing pa rin
hindi kayang aminin ni tanggapin kanilang pagkukulang din.
Kaya kung ikaw ay nagtatanong
"bakit nagkanito buhay natin?"
tiyak ikaw ay gising at higit na mapalad pa rin
iyong maaapuhap balang araw dahilan
nitong hantungang hindi para sa atin.
Mga taong nagpapasakit sa atin
kadalasan maraming sugat at sakit na dalahin
sadyang kaawa-awa kung tutuusin
ni hindi nila batid bakit nagkanito buhay natin
sigaw ng kanilang loobin sila'y pansinin at saklolohan natin!
Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Catanduanes, Abril 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s