Ang hindi ko gusto sa Agosto

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Agosto 2019
Larawan mula sa GMA News.
Bata pa lamang ako
hindi ko na gusto ang buwan ng Agosto
bago pa mauso tawag nila dito
na buwan ng mga multo.
Nasa grade two ako 
nagtataka na ako
bakit tuwing Agosto
mabagal takbo ang panahon?
Ito ang bumaon sa murang isipan ko noon
kaya hanggang ngayon
hirap ako na umahon na tila baga
nilalamon at nilalason ng karanasan kahapon.
Nagkataon lang ba nitong ilang taon
bakit nagkagayon takbo ng buhay ko sa ngayon
tuwing Agosto nagkakapatong-patong
mga hindi mabubuting sitwasyon, lihis sa mga nilalayon?
Parang katulad ng lagay ng panahon
mapanglaw ang kalangitan
bumubuhos malakas na ulan
parang walang katapusan
katulad ng aking mga luha sa mga tao
na di ko malaman kung kaibigan.
Kung minsan maiisip ko 
hindi lang buwan ng multo ang Agosto
kungdi pati ng impakto at demonyo
dahil kung titingnan ko
ano ba ito, matapos lunurin tayo ng ulan
saka naman sisikat matinding init ng araw?!
Iyan daw ang dahilan kaya maraming
sakit sa katawan hanggang kasu-kasuan
lagay ng panahon hindi maintindihan
sala sa init, sala sa lamig
parang mga tao sa paligid
walang paninindigan, kay daling mang-iwan.
Bawat araw ng ating buhay
ay pagpapalang kaloob ng
Diyos nating mabuting-loob
ngunit kung minsa'y nakakasama ng loob
kapag tila lahat ay nakataob
at ika'y nakasubsob.
Aking lang inaasahan at pinanaligan
pagkatapos ng tag-ulan, doon mga dahon ay luntian
sa bawat unos na dumaraan, nasusubok katatagan ng halaman
mabalian man ng sanga o malagasan ng bunga
naiiiba na siya at lalong gumaganda
sapagka't sa bawat pagkakataon at panahon, Diyos ay naroon.
Larawan ay kuha ni G. Howie Severino ng GMA News sa Taal, Batangas, Nobyembre 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s