Ang tunay na nakakikilabot

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-18 ng Hunyo 2020
Nasubukan mo na bang 
manahimik
upang makinig
at makipag-niig
sa Diyos
na tanging ibig
ating kaganapan
at kagalakan?
Minsan kung kailan
hindi mo inaasahan
saka Siya mararanasan:
nangungusap, nagpaparamdam
lalo na kapag binabalikan
mga nakaraan ika'y 
nasaktan at nasugatan,
o nasiyahan at maraming natutunan.
At habang iyong ninanamnam
Kanyang kabutihan
kailanman hindi ka iniwan
pinabayaan o tinalikuran
saka daratal buong kalaliman
ang hindi maikakaila
mayroon ngang Diyos
sa atin nagmamahal!
At iyan ang higit 
nating mapapanaligang
katotohanan
higit nakakikilabot
kesa multo o ano pang kuwento;
dahil ang Diyos ay totoong-totoo
ngunit ang multo
doon lang sa guni-guni mo!
*Mga larawan kuha ng may-akda maliban sa takip-silim at bongavilla sa aming simbahan na parehong kuha ni G. Gelo Nicolas Carpio.

Ang hindi ko gusto sa Agosto

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Agosto 2019
Larawan mula sa GMA News.
Bata pa lamang ako
hindi ko na gusto ang buwan ng Agosto
bago pa mauso tawag nila dito
na buwan ng mga multo.
Nasa grade two ako 
nagtataka na ako
bakit tuwing Agosto
mabagal takbo ang panahon?
Ito ang bumaon sa murang isipan ko noon
kaya hanggang ngayon
hirap ako na umahon na tila baga
nilalamon at nilalason ng karanasan kahapon.
Nagkataon lang ba nitong ilang taon
bakit nagkagayon takbo ng buhay ko sa ngayon
tuwing Agosto nagkakapatong-patong
mga hindi mabubuting sitwasyon, lihis sa mga nilalayon?
Parang katulad ng lagay ng panahon
mapanglaw ang kalangitan
bumubuhos malakas na ulan
parang walang katapusan
katulad ng aking mga luha sa mga tao
na di ko malaman kung kaibigan.
Kung minsan maiisip ko 
hindi lang buwan ng multo ang Agosto
kungdi pati ng impakto at demonyo
dahil kung titingnan ko
ano ba ito, matapos lunurin tayo ng ulan
saka naman sisikat matinding init ng araw?!
Iyan daw ang dahilan kaya maraming
sakit sa katawan hanggang kasu-kasuan
lagay ng panahon hindi maintindihan
sala sa init, sala sa lamig
parang mga tao sa paligid
walang paninindigan, kay daling mang-iwan.
Bawat araw ng ating buhay
ay pagpapalang kaloob ng
Diyos nating mabuting-loob
ngunit kung minsa'y nakakasama ng loob
kapag tila lahat ay nakataob
at ika'y nakasubsob.
Aking lang inaasahan at pinanaligan
pagkatapos ng tag-ulan, doon mga dahon ay luntian
sa bawat unos na dumaraan, nasusubok katatagan ng halaman
mabalian man ng sanga o malagasan ng bunga
naiiiba na siya at lalong gumaganda
sapagka't sa bawat pagkakataon at panahon, Diyos ay naroon.
Larawan ay kuha ni G. Howie Severino ng GMA News sa Taal, Batangas, Nobyembre 2018.