Tula sa Ulan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-18 ng Hulyo 2019
Tuwing tag-ulan
Aking binabalikan
Paliligo sa ulan
Noong aking kamusmusan.
Bakit nga ba sa ating katandaan
Hindi na tayo makapaligo sa ulan?
Dala ba ng makabagong panahon
At iba na ang ating laruan at kasiyahan?
Tayo nga ba ay maselan
Dahil marumi na ang ulan?
Hindi ba ito ay ating kagagawan
Winasak natin magandang kalikasan?
Aking pinaka-iibig kapag umuulan
Tubig mula sa kalangitan, pinakikilig aking kaibuturan
Bibig dinidilig, pisngi'y dinadampian
Habang mukha'y nakatingala kay Bathala.
Ito ang kagandahan at kabutihan
Ng paliligo sa ulan
Muli nating nararamdaman ating kalikasan
Ganan ng ating katauhan.
Nagbabadyang ulan, kay sarap pagmasdan. Aking inaasam-asam, paliligo sa ulan sana’y maisakatuparan!